9 Pop it τρόποι για τη Δυσλεξία!

 popit, δυσλεξία


Τα υλικά είναι παντού γύρω μας και όλα μπορούν να χαρίσουν σπουδαίες εκπαιδευτικές εμπειρίες σε παιδιά με Δυσλεξία και άλλες Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες!

"Οι Μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια ανομοιογενή και απροσδιόριστη ομάδα διαταραχών, χωρίς άμεσες αιτιολογικές σχέσεις." (Σύγχρονα θέματα Παιδοψυχιατρικής, Β τόμος) 

Ο κλασικός τρόπος διδασκαλίας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ποικιλία των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζει ένας μαθητης με ΕΜΔ. Η ειδική αγωγή, μέσα από εναλλακτικές εκπαιδευτικές πρακτικές, στοχεύει στη διαφοροποιημένη μάθηση του μαθητή για να καταφέρει να ανταποκριθεί στις πολυάριθμες απαιτήσεις της σχολικής ζωής.

Έτσι λοιπόν, ως Ειδικοί Παιδαγωγοί, συνεχώς αναζητούμε τρόπους να ανατροφοδοτούμε το εκπαιδευτικό μας υλικό μέσα από νέες μεθόδους και πρακτικές. 

Πάντα στόχος είναι το παιδί με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να διδαχτεί τεχνικές που είναι απαραίτητες για την πρόοδο του μέσα από επιτυχημένες μαθησιακές προσπάθειες!

Στο συγκεκριμένο άρθρο θα δούμε 9 τρόπους που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το παιχνίδι Pop it Fidget για να εμπλέξουμε το μαθητή και μαθήτρια μας σε ασκήσεις: 

 • Φωνολογικής επίγνωσης
 • Ορθογραφίας
 • Οπτικής διάκρισης 

Υλικά: λευκές κάρτες, μαρκαδόρος, pop it fidget

popit, δυσλεξίαΦωνολογική Επίγνωση:

Σύμφωνα - φωνήεντα: Το παιδί έχει μπροστά του λέξεις που λείπουν τα σύμφωνα ή φωνήεντα και πατάει τα σωστά γράμματα.

popit, δυσλεξία

popit, δυσλεξίαΕντοπισμός θέσης φωνήματος: Ο μαθητής ακούει λέξεις και του ζητείται να εντοπίσει ποιο φώνημα ακούει: δεύτερο, μετά το τρίτο, πριν το /π/ κτλ. Κάθε φορά πατάει στο σωστό γράμμα!

Ακουστική διάκριση: Το παιδί έχει μπροστά του μια λέξη από την οποία λείπει ένα γράμμα. Στο pop it έχουμε γράψει τα σύμφωνα που μπερδέυει μεταξύ τους: β-φ, θ-δ, γ-χ κτλ. Κάθε φορά πατάει στο γράμμα που λείπει από τη λέξη. 

Η άσκηση έχει δυο παραλλαγές:
 • ακούει τη λέξη και εκτελεί 
 • διαβάζει από μέσα του τη λέξη και εκτελεί
popit, δυσλεξίαΟρθογραφία:

Καταλήξεις: Γράφουμε τα φωνήεντα των καταλήξεων που θέλουμε να διακρίνει μεταξύ τους. Ο μαθητής-τρια ακούει λέξεις και πατάει το σωστό φωνήεν της κατάληξης: ο-ω, ι-η-ει, εις-ης κτλ. 

Εδώ μαθαίνουμε τη διάκριση των καταλήξεων: -εις και -ης

popit, δυσλεξία


Θεματική ορθογραφία - Οικογένειες λέξεων - Εικονογραφική μέθοδος: Το παιδί ακούει λέξεις που ανήκουν σε οικογένειες λέξεων που έχει διδαχθεί με την Εικονογραφική μέθοδο. Πατάει στο γράμμα της θεματικής ορθογραφίας: παιδί, παίζω, παιχνίδι, παιδικό κτλ.

Λέξεις συχνής εμφάνισης: Εδώ δίνουμε προτάσεις στον μαθητή μας, ο οποίος χρειάζεται να πατήσει στα γράμματα και να συνθέσει τη λέξη που λείπει από την πρόταση. Σε αυτή την άσκηση ασχολούμαστε με τις λέξεις Συχνής εμφάνισης πχ. είμαι, είσαι, είναι, είχα κτλ.


Είμαι:

popit, δυσλεξία


Είχα:

popit, δυσλεξία


Οπτική διάκριση:

Καθρεφτική γραφή: Συχνή σύγχυση προσανατολισμού της γραφής που εκδηλώνεται με επεισόδια καθρεφτικής γραφής. Γράφουμε το γράμμα (που θέλουμε να διορθωθεί η φορά και η κατεύθυνση του) στη σωστή και στην καθεφτική του μορφή πχ. ε-3. Ζητάμε ο μαθητής να πατήσει κάθε φορά σε αυτό που ακούει πχ. πάτησε σε όλα τα /ε/ κτλ.

popit, δυσλεξία


Οπτική διάκριση σε σύμφωνα: Οι μαθητές με ΕΜΔ μπερδεύουν αρκετές φορές γράμματα που μοιάζουν μεταξύ τους οπτικά πχ. ξ-ζ, ρ-σ, π-υ κτλ. Γράφουμε τα σύμφωνα που μεταξύ τους μπερδεύει και πατάει σε αυτό που ακούει να έχει η λέξη ή που βλέπει να λείπει από λέξη πχ. _άρι, _ύστρα κτλ.

Οπτική διάκριση σε φωνήεντα: Η άσκηση εκτελείται όπως ακριβώς και με τα σύμφωνα πχ. α-ο, ε-ω κτλ.

Αν σας αρέσουν παιδικά παιχνίδια που μετατρέπονται σε ασκήσεις:Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!