18 Ιουν 2014

Μεγαλώνουμε τη πρόταση με μια εικόνα! Δυσλεξία & γραπτός λόγος


Ένα κοινό χαρακτηριστικό των παιδιών με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες είναι το φτωχό λεξιλόγιο, οι τηλεγραφικές προτάσεις, ο ανώριμος συντακτικός χαρακτήρας στο γραπτό λόγο. Η κινητοποίηση για να επεκτείνει τη γραπτή πρόταση και να ακολουθήσει τη σκέψη του γίνεται με διάφορα εργαλεία. Το πιο σημαντικό απο αυτά είναι η εικόνα. Η εικόνα μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό όχημα στη διδακτική διαδικασία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι η άσκηση για την επέκταση μιας απλής πρότασης μέσα απο την εικόνα γίνεται ένα πολύ δημιουργικό λεκτικό παιχνίδι. 

Άσκηση: Διαλέγουμε μια εικόνα ή κάνουμε ένα σκίτσο και αρχικά αναπαριστούμε το τρόπο που μια απλή πρόταση μπορεί να "μεγαλώσει". Όπως φαίνεται και στην εικόνα γεμίζουμε το σκίτσο με λέξεις όπως: σύνδεσμοι κτλ. 


Σχεδιάγραμμα!
Έπειτα με παράδειγμα μια απλή πρόταση και χρησιμοποιώντας τις λέξεις του σκίτσου μαθαίνουμε να μεγαλώνουμε την αρχική απλή πρόταση! Με αυτό το τρόπο φτιάχνουμε πολλά τέτοια παραδείγματα σύνθετων προτάσεων.


Μεγαλώνουμε την αρχική απλή πρόταση!


Tip
Χρησιμοποιήστε εικόνες απο περιοδικά, φωτογραφίες ή τους ήρωες απο αγαπημένα βιβλία, κόμικ!


Απευθύνεται: Σε παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες για ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Μπορεί να γίνει απο θεραπευτές, εκπαιδευτικούς, γονείς.


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!