Μεγαλώνουμε την πρόταση με μια εικόνα! Δυσλεξία & γραπτός λόγος


Ένα κοινό χαρακτηριστικό των παιδιών με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες είναι το φτωχό λεξιλόγιο, οι τηλεγραφικές προτάσεις, ο ανώριμος συντακτικός χαρακτήρας στο γραπτό λόγο. 

Το κίνητρο για να επεκτείνει τη γραπτή πρόταση και να ακολουθήσει αποτελεσματικά τη σκέψη του δίνεται με διάφορα παιδαγωγικά εργαλεία. Το πιο σημαντικό από αυτά αποδεικνύεται σχεδόν πάντα η εικόνα. Η εικόνα μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό όχημα στη διδακτική διαδικασία παιδιών με ειδικές ή γενικές μαθησιακές δυσκολίες. 

Εδώ θα παρουσιάσουμε την άσκηση όπου η επέκταση μιας απλής πρότασης γίνεται μέσα από την εικόνα ένα πολύ δημιουργικό λεκτικό παιχνίδι!

Αρχικά διαλέγουμε μια εικόνα ή κάνουμε εμείς ένα σκίτσο και αναπαριστούμε τον τρόπο όπου μια απλή πρόταση μπορεί να "μεγαλώσει". Όπως φαίνεται και στην φωτογραφία, γεμίζουμε το σκίτσο με λέξεις που βοηθούν την πρόταση να μεγαλώσει, όπως: σύνδεσμοι κλπ. 
Έπειτα με παράδειγμα μια απλή πρόταση και χρησιμοποιώντας τις λέξεις του σκίτσου μαθαίνουμε να κάνουμε την αρχική πρόταση, μεγαλύτερη! Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε πολλά τέτοια παραδείγματα σύνθετων προτάσεων.


Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Ξεκινάμε μια πρόταση με υποκείμενο και ρήμα και θέλουμε, χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετική λέξη, το παιδί να την συνεχίσει, έτσι ώστε να βγαίνει ένα καθαρό νόημα.Tip
"Πολύ καλές επιλογές είναι εικόνες από περιοδικά, φωτογραφίες ή οι ήρωες από αγαπημένα βιβλία, κόμικ!"
Αν είστε ειδικοί θεραπευτές: κάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
Αν είστε γονείς: κάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες!

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!