Σούπα μετά μουσικής! Γράμματα & Δυσλεξία

Σούπα  μετά μουσικής για τη Δυσλεξία!
Συμμετέχω όσο μαθαίνω σημαίνει μαθαίνω επειδή συμμετέχω!

Η ενεργός εμπλοκή του παιδιού κατά τη διάρκεια της μάθησης συνιστά σημαντική παράμετρο επιτυχίας. Η γνώση κατακτιέται πολύ πιο αποτελεσματικά όταν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες δημιουργεί και δεν αποστηθίζει απλά κανόνες και εξαιρέσεις. Το να “αισθάνεται” τη γνώση όσο τη διδάσκεται βοηθά σε μεγάλο βαθμό στην αποκωδικοποίηση της πληροφορίας και στην απομνημόνευση της.

Οι ασκήσεις ενός προγράμματος ειδικής αγωγής προσανατολίζονται προς αυτή τη κατεύθυνση. Μια άσκηση που ενισχύει την οπτική διάκριση και τη μορφολογία των γραμμάτων/αριθμών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι η: Σούπα μετά μουσικής!

Υλικά: μπολ/κατσαρόλα/σουπιέρα/λεκάνη/βαθύ ταψί, πλαστικά γράμματα/αριθμοί, πετσέτα, μουσική

Άσκηση: Γεμίζουμε τη λεκάνη με νερό και ρίχνουμε τα γράμματα/αριθμούς. Απλώνουμε τη πετσέτα δίπλα. Ζητάμε να βάλει το παιδί τα χέρια του μέσα στο νερό. Θέλουμε να βρει και να ακουμπήσει δίπλα στη πετσέτα κάθε φορά ένα συγκεκριμένο γράμμα/αριθμό πχ. Θέλω να βρεις και να ακουμπήσεις στη πετσέτα όλα τα /ε/. Εξηγούμε πως μπορεί να ψάχνει και να τοποθετεί μόνο όσο παίζει η μουσική. Όταν η μουσική σταματήσει θα πρέπει να ακούσει το επόμενο γράμμα/αριθμό που θα του ζητήσουμε και να επαναλάβει τη διαδικασία.

Το παιδί λέει και βάζει στη πετσέτα τα γράμματα!

Η άσκηση αυτή ενισχύει:
  • οπτική διάκριση
  • λεπτή κινητικότητα
  • μνήμη
  • μορφολογία

Tips:
Κάθε φορά που θα ακουμπά το γράμμα/αριθμό στη πετσέτα πρέπει να το λέει και να το βάζει με τη σωστή κατεύθυνση.

Απευθύνεται: Σε παιδιά με Δυσγραφία, Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες. Εφαρμόζεται απο θεραπευτές, εκπαιδευτικούς και γονείς.


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!