13 Μαΐ 2015

Φτιάξε το σωστό Επίρρημα! Μια κιναισθητική άσκηση Δυσλεξίας


Η χρήση των λέξεων για να συνθέσουμε προτάσεις είναι απο τις πρώτες γλωσσικές ενέργειες που κάνουμε για να επικοινωνήσουμε. Αυτό αντίστοιχα μεταφέρεται και στο γραπτό λόγο για να εκφράσουμε ιδέες, σκέψεις ή να καταγράψουμε απλά πληροφορίες. Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά με Δυσλεξία και άλλες Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν τη δυσκολία τους στη Γλώσσα με μεγαλύτερη δυναμική. Άλλωστε είναι συχνή παρατήρηση ότι η απόδοση τους στο προφορικό λόγο εμφανίζει μεγάλη απόκλιση απο το γραπτό.

Πάμε να δουλέψουμε μαζί τα Επιρρήματα! Πρόκειται για μια κατηγορία λέξεων που τα Δυσλεξικά παιδιά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν αλλά και να χρησιμοποιήσουν επαρκώς στα γραπτά τους κείμενα. Η άσκηση λέγεται: "Φτιάξε το σωστό επίρρημα"! και είναι μια κιναισθητική άσκηση που συνδυάζει τη Δημιουργία με τη Γραμματική και την Εικόνα.

Υλικά: σελίδες Α4, μαγνητικά γράμματα και κάρτες λέξεων

Άσκηση: Αφού πρώτα το παιδί έχει διδαχθεί τα Επιρρήματα και έχει μπροστά του ένα κατάλογο με αυτά σε αυτή την άσκηση θα το βοηθήσουμε να μάθει τη χρήση τους μέσα στις προτάσεις. 


1ο βήμα: Φτιάχνουμε προτάσεις 
Φτιάχνουμε προτάσεις στις οποίες αντικαθιστούμε κάποια λέξη με εικόνα και αφήνουμε κενό το σημείο που πρέπει να προστεθεί το κατάλληλο Επίρρημα.

2ο βήμα: Το παιδί συμπληρώνει το Επίρρημα

Tip: 
Με τον ίδιο τρόπο δουλεύουμε όλες τις κατηγορίες Επιρρημάτων!


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitterΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!