Φτιάξε το σωστό Επίρρημα! Μια κιναισθητική άσκηση Δυσλεξίας

εικόνες, επιρρήματα, προτάσεις, δυσλεξία

Η χρήση των λέξεων για να συνθέσουμε προτάσεις είναι απο τις πρώτες γλωσσικές ενέργειες που κάνουμε για να επικοινωνήσουμε!

Η επικοινωνία αυτή μεταφέρεται και στον γραπτό λόγο για να εκφράσουμε ιδέες, σκέψεις ή να καταγράψουμε απλά πληροφορίες. Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά με Δυσλεξία και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους στη Γλώσσα με μεγαλύτερη δυναμική. 

Άλλωστε είναι συχνή παρατήρηση ότι η απόδοση τους στο προφορικό λόγο εμφανίζει μεγάλη απόκλιση απο το γραπτό.

Εδώ θα δουλέψουμε τη λειτουργικότητα των Επιρρήματων στις προτάσεις! 

Πρόκειται για μια κατηγορία λέξεων που τα Δυσλεξικά παιδιά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν αλλά και να χρησιμοποιήσουν επαρκώς στα γραπτά τους κείμενα. 

Η άσκηση λέγεται: "Φτιάξε το σωστό επίρρημα"! και είναι μια κιναισθητική άσκηση που συνδυάζει τη Δημιουργία με τη Γραμματική και την Εικόνα.

Υλικά: σελίδες Α4, μαγνητικά γράμματα και κάρτες λέξεων

Άσκηση: Αφού πρώτα το παιδί έχει διδαχθεί τα Επιρρήματα και έχει μπροστά του ένα κατάλογο με αυτά σε αυτή την άσκηση θα το βοηθήσουμε να μάθει τη χρήση τους μέσα στις προτάσεις. 


1ο βήμα: Φτιάχνουμε προτάσεις 

εικόνες, επιρρήματα, προτάσεις, δυσλεξία

εικόνες, επιρρήματα, προτάσεις, δυσλεξία

εικόνες, επιρρήματα, προτάσεις, δυσλεξία

Φτιάχνουμε προτάσεις στις οποίες αντικαθιστούμε κάποια λέξη με εικόνα και αφήνουμε κενό το σημείο που πρέπει να προστεθεί το κατάλληλο Επίρρημα.

2ο βήμα: Το παιδί συμπληρώνει το Επίρρημα

εικόνες, επιρρήματα, προτάσεις, δυσλεξία

εικόνες, επιρρήματα, προτάσεις, δυσλεξία

εικόνες, επιρρήματα, προτάσεις, δυσλεξία


Tip: 
Με τον ίδιο τρόπο δουλεύουμε όλες τις κατηγορίες Επιρρημάτων!Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

  • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

  • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
    • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
  • Αν είστε γονείς! 
    • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.  • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!