16 ασκήσεις για τη διάκριση των ζ-ξ! Δείξε μου πως το έκανες! [γονείς]Η σύγχυση μεταξύ γραμμάτων είναι συνηθισμένο σύμπτωμα σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες!

Μια από αυτές, και αρκετά συχνή, συμβαίνει μεταξύ των γραμμάτων /ζ/ και /ξ/. Οι Ειδικοί παιδαγωγοί σχεδιάζουν ασκήσεις για να αποκαταστήσουν την Οπτική αλλά και Φωνημική διάκριση αυτών των δυο γραμμάτων, πολλές φορές στην πορεία των παρεμβάσεων τους. 

Πρόκειται για δυο γράμματα, που μοιάζουν αρκετά ως προς τη φορά και κατεύθυνση της γραφής τους. Αυτό δημιουργεί δυσκολία σε μαθητές με δυσχέρεια στον Χωρικό προσανατολισμό πχ. από που πρέπει να ξεκινήσω να γράφω, προς τα που πρέπει να γίνουν οι κοίλες γραμμές των γραμμάτων κλπ. Σε αυτό έρχονται συνήθως να προστεθούν και τα κενά που παρουσιάζονται στη δεξιότητα της Οπτικής διάκρισης, δηλαδή να διακρίνω με ευχέρεια τις διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των γραφημικών συμβόλων.

Ο Ειδικός παιδαγωγός παρεμβαίνει και αποκαθιστά την αντιστοιχία φωνήματος και γραφήματος! Αυτό σημαίνει ότι δημιουργεί τη σωστή σύνδεση μεταξύ του ήχου και του γράμματος με το οποίο αυτός αποδίδεται. Σκοπός είναι, μέσα από τη συνεχή ανατροφοδότηση ασκήσεων, να πετύχουμε Αυτοματοποίηση στην αντιστοιχία αυτή.

Για παράδειγμα μπορείτε να δείτε πως επεμβαίνουμε Κιναισθητικά για τη διάκριση των φ-β!

Εδώ θα δούμε ένα μέρος από τις ασκήσεις που σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη σύγχυση στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εποπτείας στον γονέα του παιδιού με Μαθησιακές δυσκολίες, ο οποίος μέσα από την καθοδήγηση της εποπτείας εφαρμόζει ποικιλία ασκήσεων για τη μαθησιακή στήριξη του παιδιού.


✺ 12 ασκήσεις για τη διάκριση των ζ-ξ:


Γεμίζω τα γράμματα

Δίνουμε ένα περίγραμμα των γραμμάτων και το παιδί αρχικά γεμίζει το εσωτερικό τους με όποιον τρόπο επιλέξουμε πχ. το ζωγραφίζει, κολλάει χρωματιστά πομ πομ, το διατρέχει με γκλίτερ κόλλα κλπ. Με αυτόν τον τρόπο διδάσκουμε από την αρχή το κάθε γραμμα και το παιδί έρχεται πάλι σε επαφή με την ξεχωριστή μορφολογία τους.


Κολλάω αυτοκόλλητα


Στην άσκηση αυτή το παιδί ακούει λέξεις και ανάλογα αν διακρίνει /ζ/ ή /ξ/ κολλάει ένα αυτοκόλλητο στο αντίστοιχο γράμμα.


Τοποθετώ τις κάρτεςΣτην ίδια λογική βασίζεται και η συγκεκριμένη άσκηση, αλλά τώρα το παιδί έχει μπροστά του αντί για αυτοκόλλητα, πολλά /ζ και /ξ/ γραμμένα σε χαρτάκια-κάρτες. Το παιδί ακούει λέξεις και ανάλογα παίρνει μια κάρτα με το γράμμα που διέκρινε ακουστικά ότι είχε η λέξη και την τοποθετεί στο σωστό περίγραμμα, όπως φαίνεται και στην εικόνα.


Γράφω λέξειςΣκοπός της άσκησης, να γράψει λέξεις με τα αντίστοιχα γράμματα. Υπάρχουν δυο τρόποι να γίνει η άσκηση:

  • Ακούει λέξεις και τις γράφει κάθε φορά στο σωστό γράμμα.
  • Σκέφτεται μόνο του και γράφει λέξεις που εμπεριέχουν το καθένα γράμμα.
Εδώ μητέρα και παιδί έλεγαν εκ περιτροπής λέξεις με τα συγκεκριμένα γράμματα και το παιδί τα έγραφε αντίστοιχα στο σωστό γράμμα.


ΚρυπτόλεξοΔημιουργούμε ένα απλό κρυπτόλεξο σε ασπροπίνακα, μαυροπίνακα ή στο τετράδιο εναλλάσσοντας τα /ζ/ και /ξ/. Το παιδί πρέπει να εντοπίσει και να κυκλώσει με διαφορετικό χρώμα το κάθε γράμμα. 

Εδώ αν θέλουμε χρονομετρούμε για μεγαλύτερο ενδιαφέρον!


Κιναίσθηση και εικόνες

1. Αέρας, τοίχος, τραπέζι

Πολύ απλή δραστηριότητα στην εκτέλεση της που σκοπό έχει να συνδέσει μέσα από την Κιναίσθηση το φώνημα με το γράφημα (γράμμα). Το παιδί βλέπει εικόνες από αντικείμενα των οποίων οι λέξεις έχουν ξ ή ζ.  Ανάλογα με την εικόνα σχηματίζει με το δάχτυλο του στον αέρα, τοίχο και τραπέζι το σωστό γράμμα. 

Αυτή η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τη στιγμή που το παιδί θέλουμε να κάνει ένα κινητικό διάλειμμα ή σε παιδιά με κινητική ανησυχία!


2. Αλάτι, αφρός, αλεύρι

 Παρόμοια με την παραπάνω δραστηριότητα είναι και αυτή που το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται να γράψει με το δάχτυλο του το κάθε γράμμα σε αλάτι, αφρό ξυρίσματος και αλεύρι! Σε ένα ταψί βάζουμε ένα από αυτά τα υλικά (ακόμα και ρύζι ή φακές είναι κατάλληλα) και ζητάμε ανάλογα με την εικόνα που βλέπει να σχηματίζει το αντίστοιχο γράμμα.


Μαγνητικά γράμματα και εικόνες

Χρησιμοποιούμε μαγνητικά γράμματα ορίζοντας μια στήλη για το κάθε γράμμα. Το παιδί βλέπει εικόνες λέξεων με τα γράμματα ζ ή ξ και αντίστοιχα τοποθετεί την κάθε εικόνα κάτω από το σωστό γράμμα. Έτσι έχουμε δυο στήλες με εικόνες.

Αν θέλουμε μετράμε ποια στήλη νίκησε!


Συμπλήρωση σε λέξειςΕδώ η μητέρα δίνει λέξεις σε ασπροπίνακα από τις οποίες λείπουν τα συγκεκριμένα γράμματα. Η άσκηση μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

  • Ακούει τη λέξη και συμπληρώνει το γράμμα που λείπει.
  • Βλέπει τη λέξη, επιλέγει ποιο από τα δυο γράμματα λείπει, συμπληρώνει και στο τέλος τη διαβάζει φωναχτά.


Συμπλήρωση σε προτάσειςΗ άσκηση ακολουθεί τη λογική της προηγούμενης άσκησης αλλά σε επίπεδο πρότασης.


Διόρθωση σε λέξεις


Γράφουμε λέξεις στις οποίες έχουν γίνει λάθη στα γράμματα ζ και ξ. Η άσκηση έχει δυο εφαρμογές:

  • Το παιδί ακούει τη λέξη και ανάλογα διορθώνει το λάθος.
  • Το παιδί διαβάζει εσωτερικά τη λέξη και διορθώνει το λάθος, διαβάζοντας στο τέλος τη σωστή λέξη.

Διόρθωση σε προτάσειςΗ άσκηση ακολουθεί τη λογική της προηγούμενης άσκησης αλλά σε επίπεδο πρότασης.

Στο τέλος πάντα  επιδιώκουμε να εφαρμόσει ο μαθητής τη γνώση που κατέκτησε από τις παραπάνω ασκήσεις για αυτό ακολουθούν δυο ασκήσεις γραφής.


Ακούω και γράφω προτάσεις

Το παιδί ακούει προτάσεις με λέξεις που έχουν ξ και ζ και τις γράφει.


Γράφω αυθόρμητα

Ο μαθητής χρησιμοποιεί λέξεις που έχουν ζ και ξ για να παράξει μόνος του προτάσεις.


Πάντα έχουμε στο μυαλό μας ότι η Κίνηση, οι Αισθήσεις και οι Εικόνες είναι βασικά παιδαγωγικά εργαλεία για τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες!

 

✺ Τρόποι συνεργασίας:

  • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 
  • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! Kάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
  • Αν είστε γονείς! Αν μένετε εκτός Αθήνας κάνετε κλίκ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!