6 Φεβ 2012

"μια φορα κεναν κερό"!! Παράδειγμα δυσγραφίας.Στο παραπάνω κείμενο φαίνεται η προσπάθεια του μαθητή να παράγει γραπτό λόγο σε προτάσεις.

Η αδυναμία του είναι σαφής στα εξής σημεία:
 • Δεν διατηρούνται τα όρια ανάμεσα στις λέξεις πχ. πουτοέλεγαν
 • Παραλείπονται γράμματα μέσα στις λέξεις πχ. ασπρ άλογο
 • Ορθογραφικά λάθη πχ. κερό, ιταν
 • Απόλυτη έλλειψη τονισμού σε όλο το γραπτό
 • Παραποίηση του νοήματος
 • Δεν τηρείται η σωστή γραφή των προτάσεων δηλ. ξεκινάω με κεφαλαίο τελειώνω με τελεία.
 • Έλλειψη συντακτικής δομής
 • Έντονη κακογραφία πχ. όχι ισομεγέθη γράμματα, δεν τοποθετούνται σωστά σε σχέση με τη γραμμή του τετραδίου


Η μετάφραση της αντιγραφής:

"Μια φορά ένας συνταξιούχος σιδηροδρομικός που τον λέγαν Σωτηράκη ζούσε με την σύζυγο του, την κυρά Σωσώ."

Ακόμα και στο κομμάτι της αντιγραφής παρατηρούνται έντονα λάθη:

 • Ορθογραφικά λάθη πχ. σοτιρακι
 • Παραβίαση των ορίων των λέξεων πχ. καιζουσεμετιν
 • Δυσκολία απόδοσης γραμμάτων πχ. το /ζ/ στη λέξη ζούσε
 • Κακογραφία
 • Παράλειψη γραμμάτων.
 • Έλλεψη τονισμού και σημείων στίξης.


Διαβάστε γιατί ακόμα και η αντιγραφή είναι δύσκολη για παιδιά με Δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες: "Αφου το βλέπεις γιατί δεν το γράφεις σωστά;"


πηγή γραπτού: σχολή γονέων

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολίων/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!