“Το κρατούμενο τι το κάνω;” 8 κύριες δυσκολίες της Δυσλεξίας στα Μαθηματικά.


"Μόνο στα προβλήματα μαθηματικών μπορείς να αγοράσεις 60 πεπόνια και κανείς να μην σε ρωτήσει τι στο καλό συμβαίνει με εσένα"!!

Η δυσκολία που αντιμετωπίζει ο δυσλεξικός μαθητής στο “γλωσσικό ζήτημα” επηρεάζει και τα υπόλοιπα μαθήματα εκτός απο την Γλώσσα. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να επεξεργαστεί σε βάθος τις γλωσσικές πληροφορίες τον οδηγεί σε ένα έλλειμμα σημασιολογικό και στα άλλα μαθήματα. Το δυσλεξικό παιδί μπερδεύεται με αυτό που σημαίνει κυριολεκτικά η λέξη σε σχέση με αυτό που τη συνοδεύει ως ορολογία για παράδειγμα στα Μαθηματικά ή στην Χημεία. Έτσι οι λέξεις: κρατούμενο, δεκάδα, μονάδα κτλ. μπορούν να προξενήσουν μεγάλη σύγχυση στην απομνημόνευση των όρων αυτών που είναι όμως απαραίτητοι για να καταλήξει στη σωστή πράξη και άρα στο σωστό αποτέλεσμα.


Θα παρουσιαστούν οι 8 κυριότερες δυσκολίες των δυσλεξικών μαθητών στα Μαθηματικά.


1. Μια βασική δυσκολία που παρατηρείται είναι να ακολουθήσουν τα σωστά βήματα για τις κάθετες αριθμητικές πράξεις πχ. όταν προσθέτω ξεκινώ απο τα αριστερά ή τα δεξιά; το κρατούμενο που το προσθέτω; στο πολλαπλασιασμό με ποιους αριθμούς ξεκινώ; που γράφω το πηλίκο; κα. Όλα αυτά έχουν την βάση τους σε δυσκολίες στο χωρικό προσανατολισμό "ποιο είναι το δεξιά & το αριστερά", στην απομνημόνευση βημάτων πχ. απο που ξεκινώ να προσθέτω και στην κατανόηση των εννοιών που φέρουν οι λέξεις πχ. καταλαβαίνει ότι το κρατούμενο είναι κάτι που "κρατάμε" αλλά δεν ξέρει πως να το χειριστεί.

2. Υπάρχει σύγχυση στα αριθμητικά σύμβολα πχ. δεν θυμάται πάντα ότι είναι: /+/ για την πρόσθεση, /-/ για την αφαίρεση. Αυτό οδηγεί πολλές φορές το μαθητή να μπερδευτεί και να πραγματοποιήσει άλλη πράξη τελικά απο την ζητούμενη και άρα να δείξει την εικόνα ότι δεν καταλαβαίνει τι να κάνει.

3. Επίσης μπορεί να γνωρίζει προφορικά να πει την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την πράξη δηλ. ότι στην πρόσθεση μετράμε "προς τα πάνω" και στην αφαίρεση "ανάποδα" αλλά τελικά όταν χρειαστεί να γράψει την πράξη να συγχυστεί και να μην τα καταφέρει.

4. Επίσης πολλές φορές οι "λέξεις κλειδιά" που χρησιμοποιούμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά να θυμούνται, τελικά σε ένα δυσλεξικό παιδί είναι πιθανό να δημιουργούν μεγαλύτερη αναστάτωση. Οι φράσεις απο "δεξιά προς τα αριστερά", "απο το τέλος προς την αρχή" κτλ. μπορεί να αποτελέσουν λόγο για να καταναλώσει αρκετή ώρα μόνο για να ξεχωρίσει το "δεξιά απο το αριστερά" κτλ.

5. Οι φωνολογικές συγχύσεις που αντιμετωπίζει το παιδί γενικά στη γλώσσα επηρεάζει και τους όρους των Μαθηματικών πχ. μπερδεύει το “συν” με το “ίσον” κα.

6. Η γενική αδυναμία απομνημόνευσης εμφανίζεται και στην “ορολογία” δηλ. "ποιο είναι ποιο" πχ. πηλίκο, γινόμενο, διαιρετέος κτλ.

7. Υπάρχει δυσκολία να αναγνωρίσει την σχετική και μεταφορική έννοια κάποιων όρων πχ. Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο κα.

8. Επίσης οι εκφωνήσεις των μαθηματικών προβλημάτων τις περισσότερες φορές περιέχουν φράσεις, λέξεις και διατυπώσεις που μπορούν πολύ εύκολα να οδηγήσουν σε παρανόηση του νοήματος και ο δυσλεξικός μαθητής να καταλήξει να πραγματοποιήσει λάθος πράξεις και άρα να συμπεράνει ένα λάθος αποτέλεσμα.

Ένα παράδειγμα κάθετης πρόσθεσης απο ένα παιδί με κανονική νοημοσύνη και δυσλεξία της ΣΤ' Δημοτικού το οποίο μπορούσε να βρει το αποτέλεσμα με το μυαλό του αλλά όχι όταν χρειαζόταν να κάνει τη πράξη γραπτά.

159 1 1*
+75
324
(*τα έγχρωμα νούμερα είναι όλα τα κρατούμενα)

Η ανάλυση της διαδικασίας είναι ότι θυμόταν ότι έπρεπε να γράψει κάπου τα κρατούμενα αλλά όχι που να τα προσθέσει οπότε τα έγραψε όλα δίπλα και τα πρόσθεσε όλα μαζί το τέλος!

Εξαιτίας όλων αυτών των δυσκολιών ο δυσλεξικός μαθητής χαρακτηρίζεται ως "αργός" μαθητής. Συνήθως θα καταλήξει να κάνει μια άλλη πράξη απο την απαιτούμενη, να ξεχάσει κάποιο στοιχείο απο έναν τύπο της Φυσικής ή να βρει ένα αποτέλεσμα στο “περίπου”. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρξει η σωστή ειδική παρέμβαση για σωστή διδασκαλία ώστε να εξοικειωθεί με κάποιες διαδικασίες και όρους που είναι χρήσιμοι για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Μαθηματικών και άλλων μαθημάτων που απαιτούν ειδικό λεξιλόγιο.

Διαβάστε τις 15 ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στο σχολείο οι οποίες είναι αναγνωριστικές για τη πιθανότητα ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολίων/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!