19 Φεβ 2019

Το dyslexia ρητό της ημέρας!❝Η ειδική αγωγή σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την προσωπικότητα του παιδιού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία και να αναβαθμίζει την καθημερινή του εμπειρία. Η εναλλακτική προσέγγιση και η αμεσότητα είναι βασικά στοιχεία της αποτελεσματικότητας της ειδικής αγωγής.❞
Ενημερωθείτε για:

 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

12 Φεβ 2019

Αυτοδιόρθωση μια δεξιότητα με μεγάλη σημασία. 8 βασικοί στόχοι που πρέπει να πετύχουμε!

αυτοδιόρθωση, στόχοι, δυσλεξίαΤα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην αυτοπαρατήρηση και διόρθωση!Εκτελεστικές λειτουργίες


Οι εκτελεστικές λειτουργίες είναι ένα σύνολο γνωστικών δεξιοτήτων που εμπλέκονται σε κάθε εργασία την οποία πρέπει να σχεδιάσουμε, οργανώσουμε και τέλος εκτελέσουμε. Πρόκειται για δεξιότητες που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη μάθηση και όταν αυτές δεν λειτουργούν αποτελεσματικά τότε εμφανίζεται δυσκολία στην τελική διεκπεραίωση των εργασιών που έχουν ανατεθεί.


Παιδιά με ΕΜΔ και εκτελεστικές λειτουργίες


Πολύ συχνά τα παιδιά με ΕΜΔ και δυσλεξία εμφανίζουν έντονες ή ήπιες δυσκολίες να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες. Αυτός είναι και ο λόγος που μπορεί το παιδί με ΕΜΔ να αφήνει τον χρόνο να περνάει, να μην μπορεί να οργανώσει τη μελέτη του και να χρειάζεται συνεχή παραίνεση για να ολοκληρώσει τα μαθήματα του.

Αυτοδιόρθωση και παιδί με ΕΜΔ


Η Αυτοδιόρθωση είναι μια από τις εκτελεστικές λειτουργίες και είναι πολύ σημαντική για την πρόοδο και βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας του μαθητή με ΕΜΔ. 

Εκπαιδεύοντας το παιδί με ΕΜΔ στην αυτοδιόρθωση μαθαίνει να:
 • παρακολουθεί τον εαυτό του και να ολοκληρώνει τις οδηγίες χωρίς συνεχή υποβοήθηση
 • ελέγχει μόνο του την σταδιακή πρόοδο που έχει καταφέρει
 • ρυθμίζει καλύτερα τη μάθηση του
 • αναγνωρίζει συνειδητά ποια είναι τα πιο "συνηθισμένα λάθη" που κάνει
 • αποφεύγει το συναίσθημα του κατακλυσμού που προέρχεται από τις συνεχείς υποδείξεις του περιβάλλοντος
 • παίρνει πιο εύκολα πρωτοβουλία για προσωπική προσπάθεια
 • αναπτύσσει στρατηγικές για να βελτιώσει τη προσοχή του
 • γίνεται πιο ανεξάρτητο και αυτενεργεί

Στόχοι της αυτοδιόρθωσης
 • Να μειωθούν τα "λάθη απροσεξίας".
 • Να αναγνωρίζει αν έχει βγει "εκτός θέματος".
 • Να παρατηρεί αν έχει εκτελέσει το σύνολο των οδηγιών που δίνονται στην άσκηση.
 • Να ελέγχει αν έχει τηρήσει τους κανόνες του γραπτού λόγου πχ. στίξη, τόνοι, σύνταξη κα.
 • Να διορθώνει "με μια δεύτερη ματιά" ορθογραφικά λάθη, όσο αυτό είναι δυνατόν.
 • Να μπορεί να εκτιμήσει το μέγεθος που αναμένεται να έχει μια γραπτή απάντηση σε μια γλωσσική άσκηση ή το λογικό αποτέλεσμα που πρέπει να προκύψει σε ένα μαθηματικό πρόβλημα.
 • Να ακολουθεί τη δομή που πρέπει να έχει ένα γραπτό κείμενο.
 • Να εκπαιδευτεί στον σχεδιασμό και επίλυση προβλήματος 

Η οπτική υπενθύμιση των σημείων που χρειάζεται κάθε παιδί με δυσλεξία και ΕΜΔ να προσέχει είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για να μετατραπεί η Αυτοδιόρθωση σε αυτόματη, καθημερινή λειτουργία.

Τα σημεία που πρέπει πάντα να ελέγχει ο Ι πριν παραδώσει την απάντηση του.

Το παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που καταφέρνει να διατηρεί το επίπεδο της προσοχής του σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να εντοπίζει και να αναγνωρίζει τα λάθη του βελτιώνει συνεχώς την ευελιξία της σκέψης του.Ενημερωθείτε για:
 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

6 Φεβ 2019

Εποπτεία ειδικών παιδαγωγών για Δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες


Ατομικές συνεδρίες εποπτείας και συμβουλευτικής για Ειδικούς παιδαγωγούς σε Αθήνα, Επαρχία & Εξωτερικό που ασχολούνται με παιδιά που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία & Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες.


Για τους συναδέλφους που βρίσκονται στην Αθήνα η εποπτεία - συμβουλευτική γίνεται μέσα από εξατομικευμένες συνεδρίες. Στην από απόσταση εποπτεία οι συνεδρίες γίνονται μέσω Skype, μια τακτική που ακολουθείται σε παγκόσμιο επίπεδο για τις εξ αποστάσεως συνεδρίες συμβουλευτικής. 

Σε αυτές τις συνεδρίες ο ειδικός παιδαγωγός έχει την ευκαιρία να πάρει συμβουλές σχετικά με το:


 • Πως γίνεται η πρώτη συνέντευξη με την οικογένεια του παιδιού.
 • Πως συλλέγουμε πληροφορίες για το μαθησιακό προφίλ του παιδιού.
 • Πως αξιολογούμε ένα παιδί ως προς τις μαθησιακές του δεξιότητες.
 • Πως σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα παρέμβασης.
 • Ποιες προτεραιότητες θέτουμε.
 • Πως δημιουργούμε και εμπλουτίζουμε το παιδαγωγικό μας υλικό.
 • Πως προσαρμόζουμε τη διδασκαλία στο μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
 • Πως αξιολογούμε και αναθεωρούμε το δικό μας πρόγραμμα παρέμβασης.
 • Πως θα βελτιώσει το πρόγραμμα παρέμβασης στα παιδιά που ήδη παρακολουθεί μέσα από πλήθος προτεινόμενων ασκήσεων.

Επικοινωνήστε στο amitrakaki@gmail.com και είμαι στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

4 Φεβ 2019

To dyslexia ρητό της ημέρας!

ανάγνωση, ρητό, δυσλεξία

❝Η ανάγνωση είναι μια πράξη διάθεσης. Αν ο εκπαιδευτικός διαλέγει τα είδη των κειμένων που θα διαβαστούν στη τάξη χωρίς να λαμβάνει υπόψιν του τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των παιδιών τότε θα έρθει αντιμέτωπος με το χαμηλό κίνητρο των μαθητών του για συμμετοχή.
Ειδικά σε παιδιά με δυσκολίες στην ανάγνωση, όπως είναι τα παιδιά με δυσλεξία, αυτό θα κοστίσει σε χρόνο και προσπάθεια. ❞


 Ενημερωθείτε για:


 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

29 Ιαν 2019

Ορθογραφία στη Δυσλεξία! Όταν μπερδεύουμε τις καταλήξεις σε -ης και -εις!

ορθογραφία, καταλήξεις, χαρτάκια, δυσλεξία

Είναι γεγονός ότι δοκιμάζουμε πολλές ασκήσεις για να κατακτήσει το δυσλεκτικό παιδί τους ορθογραφικούς κανόνες!


Ορθογραφία και Δυσλεξία


Στη πλειοψηφία τους τα παιδιά με δυσλεξία γνωρίζουν τους ορθογραφικούς κανόνες πχ. όλα τα ρήματα γράφονται με -ω! Γιατί όμως δεν τους εφαρμόζουν; Η απάντηση έχει σχέση με την ελλιπή ικανότητα της αυτοματοποίησης. Στην πραγματικότητα όλοι μας αποθηκεύουμε ένα οπτικό λεξικό το οποίο ανασύρουμε κάθε φορά που γράφουμε. Το παιδί με δυσλεξία εμφανίζει περιορισμένο οπτικό λεξικό ενώ και αυτό που έχει δυσκολεύεται να το ανακαλέσει κάθε φορά πετυχημένα.


Αντιμετώπιση


Η απλή επανάληψη των ήδη γνωστών ορθογραφικών κανόνων δε βοηθάει και το παιδί με δυσλεξία καθώς και το περιβάλλον του νιώθει πως βρίσκεται πολλές φορές σε αδιέξοδο. Η αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών γίνεται με συνδυασμό πολλών μεθόδων που σκοπό έχουν την αισθητηριακή εγγραφή της γνώσης και την εικονογραφική απεικόνιση.


Άσκηση για τις καταλήξεις -ης & -εις!


Εδώ θα δούμε πως μπορούμε να δουλέψουμε την ορθογραφική διάκριση δυο καταλήξεων που φωνητικά είναι  ίδιες αλλά όχι και γραμματικά! Πρόκειται για τις καταλήξεις των αρσενικών σε /-ης/ και του πληθυντικού των θηλυκών σε /-εις/. Η φωνητική τους ταύτιση μπερδεύει τα παιδιά με δυσλεξία που δεν γνωρίζουν ποια κατάληξη να βάλουν στο τέλος.

Υλικά: χαρτιά, μαρκαδόροι

Αρχικά γράφουμε τις καταλήξεις σε δυο μεγάλα τετράγωνα χαρτιά. Χρησιμοποιούμε διαφορετικό χρώμα για κάθε κατάληξη.

ορθογραφία, καταλήξεις, χαρτάκια, δυσλεξία
Καταλήξεις σε κάρτες με χρώματα!

Μετά σε μικρότερα χαρτιά γράφουμε λέξεις από τις συγκεκριμένες γραμματικές κατηγορίες χωρίς την κατάληξη τους πχ. πειρατ__, απαντήσ__


ορθογραφία, καταλήξεις, χαρτάκια, δυσλεξία
Λέξεις χωρίς τις καταλήξεις τους!

Αφού φτιάξουμε το υλικό μας βάζουμε όλες τις κάρτες των λέξεων ανάποδα μπροστά στο παιδί. Τις κάρτες με τις καταλήξεις τις βάζουμε την μια πάνω από την άλλη στα δεξιά του τραπεζιού.

Η εφαρμογή ξεκινάει με το παιδί να σηκώνει μια από τις κάρτες και να την αντιστοιχεί στη σωστή κατάληξη.

ορθογραφία, καταλήξεις, χαρτάκια, δυσλεξία
Αρσενικά!


ορθογραφία, καταλήξεις, χαρτάκια, δυσλεξία
Θηλυκά!Παράδειγμα εφαρμογής:

Η μικρή Ζ στη Δ' Δημ. με δυσλεξία
που μπερδεύει τις φωνητικά ίδιες καταλήξεις -ης, -εις!


Μια άσκηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές κατηγορίες καταλήξεων που είναι ίδιες φωνητικά αλλά όχι ορθογραφικά. 

Κάποιες από αυτές είναι:

 • -ι, -η, -ει πχ. παιδί, κόρη, πιάνει
 • -ο, -ω πχ. περίπτερο, διαβάζω
 • -ης (αρσενικά), -εις (ρήματα) πχ. ταξιτζής - πηγαίνεις
 • -ης (αρσενικά), -εις (πληθυντικός θηλυκών) πχ. πειρατής, γεύσεις
 • -έτε (ρήματα ενεργητικής), -έται (ρήματα παθητικής) πχ. μαγειρεύετε, πλένεται
 • -με (ρήματα ενεργητικής), -μαι (ρήματα παθητικής) πχ. πλέκουμε, χτενίζομαι❝Όπως πάντα με γεμίζουν με μεγάλη χαρά οι φωτογραφίες που στέλνετε ειδικοί παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί και γονείς στο amitrakaki@gmail.com από την εφαρμογή των ασκήσεων.
Όλες επεξεργάζονται, ανεβαίνουν στο blog και ενημερώνεστε για την δημοσίευση τους. Περιμένω και νέες!❞Ενημερωθείτε για:


 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter