19 Οκτ 2018

Εποπτεία ειδικών παιδαγωγών για Δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες


Διοργανώνονται συνεδρίες εποπτείας και συμβουλευτικής για Ειδικούς παιδαγωγούς σε Αθήνα, Επαρχία & Κύπρο που ασχολούνται με παιδιά που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία & Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες.


Για τους συναδέλφους που βρίσκονται στην Αθήνα η εποπτεία - συμβουλευτική γίνεται μέσα από εξατομικευμένες συνεδρίες. Στην από απόσταση εποπτεία οι συνεδρίες γίνονται μέσω Skype μια τακτική που ακολουθείται σε παγκόσμιο επίπεδο για τις εξ αποστάσεως συνεδρίες συμβουλευτικής. 

Σε αυτές τις συνεδρίες ο νέος ειδικός παιδαγωγός έχει την ευκαιρία να πάρει συμβουλές σχετικά με το:


 • Πως γίνεται η πρώτη συνέντευξη με την οικογένεια του παιδιού.
 • Πως συλλέγουμε πληροφορίες για το μαθησιακό προφίλ του παιδιού.
 • Πως αξιολογούμε ένα παιδί ως προς τις μαθησιακές του δεξιότητες.
 • Πως σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα παρέμβασης.
 • Ποιες προτεραιότητες θέτουμε.
 • Πως δημιουργούμε και εμπλουτίζουμε το παιδαγωγικό μας υλικό.
 • Πως προσαρμόζουμε τη διδασκαλία στο μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
 • Πως αξιολογούμε και αναθεωρούμε το δικό μας πρόγραμμα παρέμβασης.
 • Πως θα βελτιώσει το πρόγραμμα παρέμβασης στα παιδιά που ήδη παρακολουθεί.

Επικοινωνήστε στο amitrakaki@gmail.com και είμαι στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

17 Οκτ 2018

Dyslexia quote of the day!❝Η επιλογή των κειμένων για την ανάγνωση σε παιδιά με δυσλεξία και δυσκολίες στην ανάγνωση είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να είναι μέτριας δυσκολίας για το αναγνωστικό του επίπεδο και να ακολουθεί τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του ώστε να αυξάνουμε το κίνητρο της συμμετοχής του.❞


 Ενημερωθείτε για:

 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

16 Οκτ 2018

Μέθοδος νοηματικής κατάτμησης! Για τη ροή και την κατανόηση της Ανάγνωσης

ανάγνωση, μέθοδος, κατάτμηση, δυσλεξία

Η δυνατότητα "να κάνω ανάγνωση και ταυτόχρονα να κατανοώ τα νοήματα του κειμένου" εμφανίζεται μειωμένη στα παιδιά με δυσλεξία!


Είναι αλήθεια ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό των παιδιών με δυσκολίες στην Ανάγνωση είναι η αδύναμη αναγνωστική κατανόηση. Μια δυσκολία που παρουσιάζεται ακόμα πιο δυναμικά από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και έπειτα, όπου οι απαιτήσεις για την ανάλυση των νοημάτων στο γραπτό λόγο αυξάνονται. Αυτό οδηγεί το παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να αστοχεί όταν απαντάει σε ερωτήσεις κατανόησης ή ακόμα και να εμφανίζει πλήρη αδυναμία να απαντήσει.

Όλα αυτά επηρεάζουν τη Ροή και ταχύτητα της ανάγνωσης με αποτέλεσμα το παιδί με δυσλεξία να ανακυκλώνει έναν ανώριμο τρόπο ανάγνωσης. Για αυτό υπάρχουν μέθοδοι που προσαρμόζουν το κείμενο έτσι ώστε να ρυθμίζεται η αναγνωστική Ροή και να βοηθούν στη νοηματική σαφήνεια.

Η μέθοδος της Νοηματικής κατάτμησης συμβάλει αρκετά αποτελεσματικά σε αυτό το αποτέλεσμα! Μπορεί να γίνει σε επίπεδο πρότασης και κειμένου.

ανάγνωση, μέθοδος, κατάτμηση, δυσλεξία
Προτάσεις με απλή σύνταξη!


Για να διδάξουμε τη μέθοδο πρώτα χρησιμοποιούμε απλές ως προς τη σύνταξη προτάσεις. 

ανάγνωση, μέθοδος, κατάτμηση, δυσλεξία
Χωρίζουμε νοηματικά τη πρόταση με χρώματα!

Με χρώματα χωρίζουμε τη πρόταση σε νοηματικά μέρη. Αρχικά διαβάζουμε εμείς την πρόταση, κάνοντας σαφή την κατάτμηση στο τρόπο που διαβάζουμε. Ταυτόχρονα με το χέρι μας δείχνουμε από ξεκινάμε και που καταλήγουμε. Μια μικρή αλλαγή του χρώματος της φωνής μας αρκεί για να γίνει κατανοητό. Στη συνέχεια βάζουμε το παιδί και μιμείται τον ίδιο τρόπο, στη διαβασμένη πρόταση. Πάλι δείχνουμε με το χέρι μας και παροτρύνουμε και το παιδί να κάνει το ίδιο, ακολουθώντας με το δάχτυλο ή μολύβι, το χρωματιστό ημικύκλιο κάτω από τις λέξεις.


ανάγνωση, μέθοδος, κατάτμηση, δυσλεξία
Προτάσεις με κατάτμηση!Παράδειγμα εφαρμογής σε κείμενο:

ανάγνωση, μέθοδος, κατάτμηση, δυσλεξία
Έκθεση Δ' δημοτικού, Εκδ. Πατάκη

Η μέθοδος εφαρμόζεται σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Στο παράδειγμα, εφαρμόστηκε σε αγόρι της Δ' Δημοτικού με επίμονες δυσκολίες στην αναγνωστική ταχύτητα. Η ολοκλήρωση του κειμένου έγινε με καλύτερη ταχύτητα και η κατανόηση του ήταν αρκετά βελτιωμένη. Είναι εξίσου σημαντικό να τονιστεί ότι και το συναίσθημα των παιδιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εμφανίζεται πιο θετικό.


❝Η ανάγνωση είναι κατά βάση μια πράξη διάθεσης!❞Ενημερωθείτε για:

 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

8 Οκτ 2018

Dyslexia quote of the day!

ρητό, δυσλεξία, μαθησιακέςδυσκολίες


❝Ο όρος Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εμπεριέχει μέσα του διαφορετικούς τύπους δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί κατά τη μαθησιακή εμπειρία. Αυτός είναι και ο λόγος που η αξιολόγηση και η παρέμβαση μπορεί να γίνει μόνο εξατομικευμένα. Πρόκειται για το σχεδιασμό ενός προσωπικού προγράμματος ειδικής αγωγής από τον ειδικό παιδαγωγό το οποίο απευθύνεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο κάθε φορά παιδί.❞Ενημερωθείτε για:

 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

2 Οκτ 2018

Αισθητηριακή ορθογραφία καταλήξεων με φελλό!

ορθογραφία, καταλήξεις, φελλός


Η Ορθογραφία είναι μια δύσκολη διαδικασία για τα παιδιά με δυσλεξία!

Η εκμάθηση της ορθογραφίας είναι μια διαδικασία κατά την οποία το δυσλεκτικό παιδί βιώνει έντονα το συναίσθημα της ακύρωσης και της ματαίωσης. Ακόμα και το περιβάλλον του παιδιού δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί "ενώ γνωρίζει τον κανόνα, δεν τον εφαρμόζει!" 

Η ικανότητα μου να γράψω ορθογραφημένα βασίζεται στο Οπτικό λεξικό που έχω αποθηκεύσει, το οποίο και ανακαλώ. Η δυνατότητα να γράφω σωστά αυτοματοποιείται, κάτι που δε συμβαίνει αβίαστα στο δυσλεκτικό άτομο. 

Τα παιδιά με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ανταποκρίνονται καλύτερα στην Κιναισθητική και Αισθητηριακή διδασκαλία για αυτό και είναι σημαντικό να χαρίζουμε στο μαθητή διαφορετικές γραφοκινητικές εμπειρίες. Εδώ η χρήση του φελλού και οι πινέζες προσφέρουν ένα τέτοιο στοιχείο.


9 πρακτικοί τρόποι να βοηθήσετε το δυσλεκτικό σας παιδί στην Ορθογραφία!


Υλικά: φύλλα φελλού, μαρκαδόροι, πινέζες


ορθογραφια, καταλήξεις, φελλός


Έχουμε αναφέρει και άλλες φορές πως υπάρχουν μεγαλύτερα οφέλη να διδαχθεί το δυσλεκτικό παιδί τις καταλήξεις που μπερδεύει ταυτόχρονα και σε αντίθεση, παρά τη κάθε μια μόνη της. Εδώ ασχοληθήκαμε με τις καταλήξεις -ο και -ω. Σε κάθε φύλλο φελλού γράφουμε λέξεις και τονίζουμε με άλλο χρώμα τις καταλήξεις -ο και -ω.ορθογραφία, καταλήξεις, φελλός


Σκοπός είναι να αποτυπωθούν πιο αποτελεσματικά οι διαφορετικές καταλήξεις αυτών των λέξεων. Γεμίζει τη κάθε κατάληξη με πινέζες και αυτό το στοιχείο της Κιναίσθησης είναι που συμβάλλει στη βελτίωση της αυτοματοποίησης.


ορθογραφία, καταλήξεις, φελλός


Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο:

 • Βελτιώνουμε τη συγκέντρωση.
 • Ενισχύουμε τη λεπτή κινητικότητα και το συντονισμό χεριού-ματιού.
 • Διατηρούμε το ενδιαφέρον.
 • Μετατρέπουμε την Ορθογραφία σε ευχάριστη εμπειρία.

Παράδειγμα εφαρμογής του φελλού σαν επιφάνεια γραφής:

ορθογραφία, καταλήξεις, φελλός❝Τα υλικά είναι γύρω μας για να δίνουμε την ευκαιρία διαφορετικών εμπειριών γραφής!❞Ενημερωθείτε για:

 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter