13 Φεβ 2018

Πώς θα πούμε την ιστορία; Πολυαισθητηριακή και Κιναισθητική αφήγηση

αφήγηση, ιστορία, γλωσσοπίεστρα, κιναίσθηση, δυσλεξία

Θα μάθουμε με έναν δημιουργικό τρόπο να αφηγούμαστε αυτό που διαβάσαμε!

Πολλές φορές η προσπάθεια το δυσλεξικό ή με μαθησιακές δυσκολίες παιδί να αφηγηθεί την ιστορία που διάβασε χαρακτηρίζεται ως αποτυχημένη λόγω απουσίας αφηγηματικής δομής. 

Για να θεωρηθεί μια αφήγηση ολοκληρωμένη είναι απαραίτητο να συμπεριλάβουμε συγκεκριμένα στοιχεία. 

Αυτά είναι:

  • Οι χαρακτήρες
  • Ο τόπος & ο χρόνος
  • Για ποιο πράγμα μιλάει η ιστορία
  • Ποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε
  • Πως λύθηκε
  • Πως ξεκίνησε η ιστορία
  • Πως συνεχίστηκε
  • Πως τελείωσε

Για ένα παιδί με δυσλεξία που πρέπει να διαβάσει το κείμενο, να κατανοήσει τις πληροφορίες, να τις βάλει σε σειρά και να τις θυμηθεί, η αφήγηση καταλήγει να είναι μια απαιτητική διαδικασία. Θα πρέπει να εκπαιδευτεί με συγκεκριμένο τρόπο για να φτιάξει έναν εννοιολογικό χάρτη στο μυαλό του, για να τον εκφράσει στο τέλος με λέξεις.

Με τον παρακάτω τρόπο το παιδί με δυσλεξία μπορεί να απομονώσει τις πληροφορίες με μεγαλύτερη επιτυχία.

Υλικά: γλωσσοπίεστρα, μαρκαδόροι

αφήγηση, ιστορία, γλωσσοπίεστρα, κιναίσθηση, δυσλεξία
Υλικά!

Γράφουμε σε κάθε ξυλάκι από μια ερώτηση που αντιστοιχεί στον κορμό της αφήγησης. Για κάθε ερώτηση χρησιμοποιούμε άλλο χρώμα. Το παιδί διαβάζει την ερώτηση, αναζητά την απάντηση στο κείμενο και την υπογραμμίζει με το αντίστοιχο χρώμα. Κάθε φορά του ζητάμε να μας δώσει προφορικά την απάντηση. Επίσης επαναλαμβάνουμε μαζί και τις προηγούμενες απαντήσεις χτίζοντας σιγά, σιγά την ιστορία.

αφήγηση, ιστορία, γλωσσοπίεστρα, κιναίσθηση, δυσλεξία
Γράφουμε τις ερωτήσεις για να "χτίσουμε" την ιστορία!

Στο τέλος το παιδί με οδηγό τις ερωτήσεις που έχει απαντήσει θα μπορέσει να αφηγηθεί όλη την ιστορία.


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

6 Φεβ 2018

Ορθογραφία με μαγνητικά γράμματα για παιδιά με δυσλεξία!

ορθογραφία, μαγνητικά, γράμματα, δυσλεξία

Η δημιουργική διδασκαλία βρίσκει την καλύτερη εφαρμογή της όταν χρειάζεται να διδάξεις παιδιά με Δυσλεξία!


Αν είστε γονιός παιδιού με Δυσλεξία ή έχετε κάποιον δυσλεξικό μαθητή στη τάξη σας θα έχετε σίγουρα έρθει αντιμέτωποι με το φαινόμενο των συστηματικών ορθογραφικών λαθών. Είναι κοινή παραδοχή, ακόμα και από το ίδιο το παιδί, ότι ενώ γνωρίζει τους κανόνες δεν τους εφαρμόζει πετυχημένα.

Η Ορθογραφία βασίζεται στο αποθηκευμένο Οπτικό μας λεξικό το οποίο αναπτύσσουμε και αυξάνουμε από την πρώτη μας έκθεση με την εγγράμματη παιδεία. Η γνώση των ορθογραφικών κανόνων δεν εξασφαλίζει και την εφαρμογή τους. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρεθούν τρόποι όπου το δυσλεξικό παιδί θα μπορεί να αποθηκεύει και να ανακαλεί την Ορθογραφία των λέξεων.

Η παρακάτω άσκηση ασχολείται με την Ορθογραφική σύγχυση που γίνεται με τις λέξεις που τελειώνουν σε /-ης/ και /-εις/. Η φωνητική τους ομοιότητα μπερδεύει τα παιδιά με δυσλεξία και αυτή είναι μια δημιουργική ευκαιρία εξάσκησης.

Υλικά: ταψί, χαρτοταινία, μαγνητικά γράμματα, μαρκαδόρος

ορθογραφία, μαγνητικά, γράμματα, δυσλεξία
Υλικά!

Κόβουμε και κολλάμε στο ταψί λωρίδες από χαρτοταινία. Γράφουμε λέξεις που τελειώνουν σε -ης & -εις παραλείποντας τις καταλήξεις.

ορθογραφία, μαγνητικά, γράμματα, δυσλεξία
Κολλάμε χαρτοταινία & γράφουμε λέξεις!

Με τα μαγνητικά γράμματα σχηματίζουμε τις δυο καταλήξεις που χρειαζόμαστε.

ορθογραφία, μαγνητικά, γράμματα, δυσλεξία
Καταλήξεις με τα μαγνητικά γράμματα!

Το παιδί διαβάζει τη λέξη και συμπληρώνει τη σωστή κατάληξη.

ορθογραφία, μαγνητικά, γράμματα, δυσλεξία
Συμπλήρωση κατάληξης!

Για να βοηθήσουμε στην εφαρμογή της Ορθογραφίας συνεχίζουμε με ασκήσεις που μεταφέρουν την εξάσκηση μέσα σε προτάσεις & κείμενα.Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


30 Ιαν 2018

3 μνημονικά παιχνίδια για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες!

μνήμη, παιχνίδια, διάσπαση, προσοχή
Η μνήμη εμφανίζει δυσκολίες στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες!
Η μνήμη είναι ένα βασικό εργαλείο που το παιδί σε όλη τη σχολική του ζωή θα το χρειάζεται για να αποθηκεύει και να ανασύρει πληροφορίες. Η μαθησιακή διαδικασία χωρίς μια καλά εκπαιδευμένη μνήμη δεν μπορεί να είναι αποδοτική. Πάνω σε αυτή βασίζεται η ικανότητα να ανακαλώ γνώσεις, δεξιότητες και μηχανισμούς για να τις εφαρμόζω όταν και όπου χρειάζεται.
Επομένως κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες που συχνά εμφανίζει συμπτώματα Διάσπασης προσοχής να έχει μια συστηματική τροφοδότηση με τεχνικές και ασκήσεις που βελτιώνουν τη μνημονική λειτουργία.
3 παιχνίδια μνήμης που εκπαιδεύουν τον εγκέφαλο να θυμάται:
Νομίσματα.
Βάλτε σε σειρά διάφορα νομίσματα. Ξεκινήστε με 3 και μπορείτε να φτάσετε στα 10. Τοποθετήστε μερικά νομίσματα από την πλευρά των γραμμάτων και μερικά από την αντίθετη πλευρά. Το παιδί τα κοιτά για 10 δευτερόλεπτα. Έπειτα τα απομακρύνετε και τα δίνετε στο παιδί το οποίο πρέπει να επαναλάβει τη σειρά που είχαν τοποθετηθεί. Μπορείτε να αυξήσετε τη δυσκολία βάζοντας διαφορετικά νομίσματα μαζί.
Τρία ποτήρια.
Βάλτε 3 ποτήρια μιας χρήσης στη σειρά. Τοποθετήστε από κάτω ένα αντικείμενο. Αλλάξτε θέσεις στα ποτήρια με το αντικείμενο μέσα. Το παιδί παρακολουθεί και στο τέλος πρέπει να διαλέξει το ποτήρι που κρύβει στο αντικείμενο.
Τι άλλαξα;
Βάλτε το παιδί να παρατηρήσει τι φοράτε. Μετά κλείνει τα μάτια του. Εσείς αλλάζετε κάτι στην εμφάνιση σας πχ. λύνετε τα κορδόνια του παπουτσιού σας, βγάζετε/βάζετε ένα σκουλαρίκι κτλ. Το παιδί ανοίγει τα μάτια και εντοπίζει την αλλαγή.

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter