Λέξεις με τελικό /-ς/! 2 ασκήσεις για καλύτερη Λεξική επίγνωση.

λέξει,ς,σκίτσα, δυσλεξία
 

Τα παιδιά με Δυσλεξία και Μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν ως κύριο χαρακτηριστικό ελλείψεις στη Φωνολογική ενημερότητα.


Στα αλφαβητικά συστήματα τις λέξεις τις γράφουμε τη μια χωριστά από την άλλη. Κάθε λέξη στον ομιλούμενο λόγο αποτελεί μια αυτόνομη μονάδα ήχου, σημασίας και λειτουργικότητας. Στη γραφή η αυτονομία των λέξεων αποτυπώνεται αφήνοντας ένα κενό ανάμεσα τους.

Αν αυτό το κενό παραβιαστεί τότεείναιπολύδύσκολοναγίνειηανάγνωσηλειτουργική!

Προϋπόθεση όμως για να τηρώ χωροταξικά στη γραφή μου αυτό το κενό, είναι πρώτα να "ακούω" αυτό το κενό. Πρέπει να είμαι σε θέση να αντιλαμβάνομαι που τελειώνει και που ξεκινά η κάθε λέξη. 

Εδώ θα ασχοληθούμε με λέξεις που τελειώνουν σε τελικό /-ς/ που συχνά κολλάνε με την επόμενη λέξη, κυρίως με αντωνυμίες πχ. δικόσμου, σκύλοσου κλπ. 

Ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο χτίστηκαν οι ασκήσεις είναι η οριοθέτηση του τέλους της λέξης και η αρχή της επόμενης. Αυτό το καταφέρνουμε με τα χρώματα πράσινο και κόκκινο που κοινωνικά συμβολίζουν το "ξεκινάω και σταματάω"!


Άσκηση 1

Εδώ χρησιμοποιούμε εικόνες.  Το παιδί ακούει φράσεις σχετικές με τις εικόνες. Οι φράσεις έχουν λέξεις που τελειώνουν σε /-ς/ και αντωνυμίες πχ. Ο αρκούδος μου.

Γράφει τη φράση που ακούει και τονίζει με κόκκινο το -ς και πράσινο το πρώτο γράμμα της αντωνυμίας, πχ. Ο αρκούδος μου.

λέξει,ς,σκίτσα, δυσλεξία

λέξει,ς,σκίτσα, δυσλεξία

Άσκηση 2

Ο μαθητής εφαρμόζει τον κανόνα συμπληρώνοντας τη λέξη με -ς που λείπει. Η συμπλήρωση γίνεται αφού έχει ακούσει όλη τη φράση και έχει συγκρατήσει τη λέξη που αντιστοιχεί στο κενό. Πάλι τονίζει με το αντίστοιχο χρώμα το τέλος και την αρχή των λέξεων.

λέξει,ς,σκίτσα, δυσλεξία


Ο μαθητής της Γ' Δημοτικού, που έχει βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τη λεξική του επίγνωση, εξασκείται στο σπίτι για τις λέξεις με /-ς/. Πρόκειται για ασκήσεις που σχεδιάστηκαν στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εποπτείας γονέα, η οποία συμπληρώνει την παρεμβατική δουλειά που κάνουμε στην εξ αποστάσεως παρέμβαση με τον μαθητή.Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Γνωρίζεις ότι;


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

 

Βρες τα λάθη! Φωνολογική ενίσχυση, όρια λέξεων, κανόνες πρότασης!

λάθη, προτάσεις, δυσλεξία


Μαθαίνουμε από τα λάθη μας!

Η εκμάθηση της γραφής αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα για τους μαθητές και ιδιαίτερα για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Mercer και Mercer, 1998)

Ένα βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί πολύ συχνά τους μαθητές με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από τους τυπικούς μαθητές είναι η δυσκολία που εμφανίζουν να γενικεύσουν κανόνες και να αυτοματοποιήσουν δεξιότητες.

Αυτό σημαίνει ότι όταν ο μαθητής με Δυσλεξία και ΕΜΔ κληθεί να γράψει μια πρόταση ή ένα κείμενο είτε καθ υπαγόρευση είτε αυθόρμητα μπορεί να παρουσιάσει αργοπορία, συνεχή σβησίματα, δυσφορία ή και αδυναμία εκτέλεσης ενώ το τελικό αποτέλεσμα συνήθως χαρακτηρίζεται από λάθη ορθογραφικά, φωνολογικά και οι κανόνες γραφής δεν τηρούνται με συνέπεια (πχ. κεφαλαίο - τελεία).

Εδώ μπορείτε να δείτε πως βοηθάμε το παιδί με ΕΜΔ να αυτοματοποιήσει τον κανόνα: κεφαλαίο-τελεία

Με το φανάρι μαθαίνουμε να βάζουμε κεφαλαίο και τελεία! Γονείς και παιδαγωγοί μας δείχνουν πως εργάζονται!

Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος παρέμβασης προσπαθούμε να καλύψουμε όλο το εύρος των δυσκολιών μέσα από παιδαγωγικούς στόχους που κατά προτεραιότητα σχεδιάζουμε.

Σε αυτή την άσκηση τοποθετούμε το παιδί με ΕΜΔ απέναντι από τις αστοχίες που συνήθως κάνει όταν γράφει και του ζητάμε να γίνει ο "δάσκαλος" και να διορθώσει τα λάθη.

Η φιλοσοφία της άσκησης είναι απλή και απευθύνεται στους μαθητές με ΕΜΔ που βρίσκονται σε διαδικασία παρέμβασης και θέλουμε να εφαρμόσουν τους κανόνες με τον ανάποδο τρόπο!

Αρχικά ομαδοποιούμε τα λάθη που ακόμα, έστω και περιστασιακά, κάνει ο μαθητής μας όσο γράφει. Σε αυτή την άσκηση θα ασχοληθούμε με: φωνολογικά λάθη, όρια λέξεων και τον κανόνα κεφαλαίο - τελεία για τη γραφή πρότασης.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει να δείτε:

Ένα αισθητηριακό εργαλείο και 8 ασκήσεις Φωνολογικής επίγνωσης!

Δίνουμε προτάσεις με συνδυασμό λαθών στην κάθε μια. 


λάθη, προτάσεις, δυσλεξία

Ο μαθητής γνωρίζει ότι υπάρχουν λάθη και σκοπός είναι να τα εντοπίσει και να τα διορθώσει. 

λάθη, προτάσεις, δυσλεξία


Στο τέλος της διαδικασίας συζητάμε για τον τύπο των λαθών που επιλέξαμε να εντάξουμε στις προτάσεις και ποια είναι αυτά που ο ίδιος πιστεύει ότι δυσκολεύεται περισσότερο να διορθώσει.

Οι φωτογραφίες προέρχονται από την εξάσκηση στο σπίτι, μέσα από την εξ αποστάσεως εποπτεία γονέα, του μαθητή με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες που βρίσκεται σε εξ αποστάσεως παρέμβαση


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

 

Μου αρέσει, δεν μου αρέσει! Διεύρυνση λεξιλογίου στη Δυσλεξία και Μαθησιακές δυσκολίες [εκτυπώσιμο]!

 

Για τα παιδιά με Δυσλεξία και Μαθησιακές δυσκολίες είναι πολύ σημαντικό να διευρύνουμε το λεξιλόγιο τους!


Όταν συζητάμε για εμπλουτισμό του λεξιλογίου στην ουσία αναφερόμαστε στην αναγκαιότητα να τροφοδοτήσουμε τους μαθητές μας με εκείνα τα εκφραστικά μέσα που θα κάνουν λειτουργικό τον γραπτό τους λόγο.

Είναι γνωστό ότι παιδιά με μαθησιακές δυσκολιές δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην ανάκληση λέξεων και στη χρήση αυτών κατά την γραπτή τους έκφραση. Το ενεργό λεξιλόγιο εμφανίζεται φτωχό με συχνή επανάληψη ίδιων λέξεων και εκφράσεων σε όλη την έκταση ενός γραπτού κειμένου.

Πώς θα βοηθήσουμε τον/την μαθητή/ρια μας να εκφραστεί γραπτά με τέτοιον τρόπο που να αντιστοιχεί στον πλούτο των ιδεών του/της;

Εδώ η παρέμβαση στην γραπτή έκφραση χρειάζεται να δώσει εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά είναι εκφράσεις, φράσεις, λέξεις σχετικές κάθε φορά με το θέμα που καλείται ο μαθητής να αναπτύξει.

Σε αυτό το άρθρο θα δείξουμε πως μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα: 
 • Μου αρέσει!
 • Δεν μου αρέσει!
δίνοντας ένα ρεπερτόριο εναλλακτικών φράσεων και λέξεων.


Μου αρέσει

Κατεβάστε και εκτυπώστε το υλικό εδώ!


Δεν μου αρέσειΚατεβάστε και εκτυπώστε το υλικό εδώ!

Τρόποι εφαρμογής του υλικού:

 • Εκτυπώστε και συμπεριλάβετε στην παρέμβαση σας την εκπαίδευση του μαθητή στη χρήση αυτού του λεξιλογικού υλικού. Έτσι, θα έχει εκφραστικά σημεία αναφοράς, για να ανατρέξει και να χρησιμοποιήσει, όποτε χρειαστεί.
 • Μπορείτε να έχετε ήδη προτάσεις γραμμένες με τις φράσεις: Μου αρέσει/ Δεν μου αρέσει και να ζητήσετε από το παιδί να τις αντικαταστήσει με τις δοσμένες εκφράσεις.
 • Η ίδια άσκηση μπορεί να εφαρμοστεί και σε επίπεδο κειμένου.
 • Την ίδια δεξιότητα ενισχύουμε αν δώσουμε προτάσεις με κενά και ζητήσουμε ο μαθητής μας να τις συμπληρώσει με τις συγκεκριμένες εκφράσεις.

Το υλικό αυτό μπορεί να ανανεώσει το υλικό παρέμβασης των ειδικών παιδαγωγών, να χρησιμοποιηθεί από γονείς για την αναβάθμιση των γραπτών κειμένων των παιδιών τους και από τους εκπαιδευτικούς εμπλουτίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στη σχολική τάξη.Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

 

Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες στο σπίτι; Δωρεάν ατομική ενημέρωση Γονέων για την εξ αποστάσεως παρέμβαση !

ενημέρωση, δωρεάν, γονείς, δυσλεξία, εξαποστάσεως

Εβδομάδα ατομικής online ενημέρωσης για την εξ αποστάσεως παρέμβαση!

Στην προσπάθεια μας να προσφέρουμε υπηρεσίες Eιδικής αγωγής εξ αποστάσεως σε παιδιά με Δυσλεξία και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει πολλές και αξιόλογες συνεργασίες με αρκετές οικογένειες από όλα τα μέρη της Ελλάδας αλλά και το εξωτερικό.

Η μεγάλη ανταπόκριση γίνεται από οικογένειες που διαμένουν εκτός αστικών κέντρων όπου είναι δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη η προσβασιμότητα σε κάποια υπηρεσία ειδικής αγωγής. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν προκύπτουν συνεχώς και online συνεργασίες για μαθησιακή παρέμβαση παιδιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Η ανάγκη για ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα που έχουν οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί τους με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από το σπίτι παρουσιάζεται αρκετά αυξημένη.

Το  Dyslexia at home δίνει δυο Online (εξ αποστάσεως) επιλογές για να υποστηριχθεί μαθησιακά το παιδί με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες:

Όλοι οι γονείς παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες μπορείτε να εξασφαλίσετε μια δωρεάν συνεδρία ενημέρωσης για τις παραπάνω υπηρεσίες. 


Η συνεδρία είναι δωρεάνατομική και Online. 


Την εβδομάδα 28 Φεβρουαρίου - 4 Μαρτίου διοργανώνονται ατομικές εξ αποστάσεως ενημερώσεις για τον κάθε γονέα που ενδιαφέρεται ξεχωριστά.

Σε κάθε δωρεάν συνεδρία έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για:
 • το τι ακριβώς είναι η εξ αποστάσεως παρέμβαση σε παιδιά με ΕΜΔ καθώς και η εξ αποστάσεως εποπτεία γονέα
 • το κόστος
 • τη συχνότητα
 • πως αυτά εφαρμόζονται μέσω υπολογιστή

Οι προϋποθέσεις είναι απλές:
 • σύνδεση internet
 • πρόγραμμα Skype
 • smartphone, tablet, laptop

Για να κλείσετε την ατομική δωρεάν συνεδρία σας:
 • δηλώνετε ενδιαφέρον στο amitrakaki@gmail.com 
 • στο email σας αναφέρετε τηλέφωνο επικοινωνίας
 • υπάρχει άμεση τηλεφωνική επικοινωνία για να ρυθμίσουμε την ημέρα και ώρα της συνάντησης μας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή οι συμμετοχές που φτάνουν κάθε φορά είναι αρκετές και οι διαθέσιμες συνεδρίες δεσμεύονται αρκετές ημέρες νωρίτερα στείλτε άμεσα ένα email για να ρυθμίσουμε την ώρα της δωρεάν συνεδρίας σας.


Θα χαρώ να συναντηθούμε για άλλη μια φορά online!

Φιλικά,

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com