Το dyslexia ρητό της ημέρας!

 

σύγκριση, χόρχε, μπουκάι, δυσλεξία

Η πρόοδος του παιδιού με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μετριέται μόνο σε σχέση με τον προηγούμενο του εαυτό! Αυτό αποτελεί βασική παιδαγωγική αρχή η οποία μας δίνει την εικόνα όλης της πορείας της εξέλιξης που ακολουθεί ένα παιδί που έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης. 

Η προσπάθεια που γίνεται από τον παιδαγωγό και τον μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες αποσκοπεί στο να ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες και να αυξηθεί η λειτουργικότητα του παιδιού ως μαθητής κατά τη διάρκεια της σχολικής του ζωής.✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


3 Κιναισθητικές ασκήσεις για να ξεχωρίσουμε τα τσ και τζ! Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες!

ξυλάκια, τσ, τζ, δυσλεξία


 Οι συνδυασμοί των συμφώνων τσ και τζ μπερδεύουν αρκετά τα παιδιά με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες!


Έχει παρατηρηθεί ότι σε μαθητές με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες λάθη φωνολογικού τύπου εμφανίζονται ακόμα και μέχρι τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Δεν είναι λοιπόν ασυνήθιστο σε γραπτά παιδιών της Ε' και ΣΤ' Δημοτικού, που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία, να συναντάμε παραλείψεις και αντικαταστάσεις φθόγγων, ενώ ιδιαίτερα στους συνδυσμούς συμφώνων παρατηρείται ιδιαίτερη σύγχυση.

Για παράδειγμα μπορείτε να δείτε πως βοηθάμε το παιδί με ΜΔ να ξεμπερδέψει τα τσ και στ με την άσκηση: 

Ένα ζάρι και δυο ασκήσεις που ξεμπερδεύουν το τσ και το στ!

Εδώ θα ασχοληθούμε με τα δίψηφα σύμφωνα /τσ/ και /τζ/, όπου σημειώνεται μια δυσκολία φωνολογικής απόδοσης, με αποτέλεσμα αυτοί οι δύο συνδυασμοί να χρησιμοποιούνται συχνά με λάθος τρόπο. 

Δείτε πως μαθαίνουμε το τσ!  5+1 Ασκήσεις Δυσλεξίας για το /τσ/!


3 Κιναισθητικές ασκήσεις 

για τα τσ και τζ!

Θα εκμεταλλευτούμε για άλλη μια φορά την Κίνηση και τις αισθήσεις για να πετύχουμε αποτελεσματικότερη κατάκτηση της γνώσης και να αυξήσουμε το ποσοστό της αυτοματοποίησης κατά τη χρήση των /τσ/ και /τζ/ στη γραφή.

Υλικά: 3 γλωσσοπίεστρα ( ή 3 λωρίδες χαρτί, χαρτόνι)


✺ Ακούω και σχηματίζω!

ξυλάκια, τσ, τζ, δυσλεξία


Γράφω σε τρία ξυλάκια τα /τ/, /σ/ και /ζ/. Τα βάζω και τα τρία μπροστά στον μαθητή.


ξυλάκια,τσ, τζ, δυσλεξία

Το παιδί ακούει λέξεις που έχουν /τσ/ και /τζ/. Ανάλογα με τη λέξη που ακούει σχηματίζει με τα ξυλάκια πάνω στο γραφείο, το δίψηφο τσ ή τζ. Κρατάει σταθερό το /τ/ και εναλλάσει το /σ/ και /ζ/!


✺ Συμπληρώνω τη λέξη!

ξυλάκια, τσ, τζ, δυσλεξία


Το παιδί έχει μπροστά του τα τρία ξυλάκια. Του δίνουμε λέξεις που λείπουν τα /τσ/ και /τζ/ και τα συμπληρώνει ανάλογα.


ξυλάκια, τσ, τζ, δυσλεξία


ξυλάκια, τσ, τζ, δυσλεξία


✺ Διορθώνω τη λέξη!

ξυλάκια, τσ, τζ, δυσλεξία


Ο μαθητής βλέπει λέξεις όπου σε κάποιες από αυτές έχει γίνει λάθος στη χρήση των /τσ/ και /τζ/. ξυλάκια, τσ, τζ, δυσλεξία


Το παιδί διαβάζει την κάθε λέξη εσωτερικά ή φωναχτά και πρέπει να διορθώσει το λάθος βάζοντας σ ή ζ.

Στο επόμενο στάδιο οι ασκήσεις με Κιναίσθηση ακολουθούνται από γραπτές ασκήσεις. Σε αυτές τις ασκήσεις το παιδί χρειάζεται να χειριστεί το δίψηφο σύμφωνο που έχει μάθει. Έτσι σχεδιάζουμε ασκήσεις συμπλήρωσης, διόρθωσης και παραγωγής προτάσεων για να εφαρμόσει ο μαθητής μας τη νέα γνώση.


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.  • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.comΤο dyslexia ρητό της ημέρας! Ο ιδανικός ειδικός δάσκαλος!

 

κύκος, ιδανικός, δάσκαλος, δυσλεξία

 ❝

Σε έναν μαθητή με Μαθησιακές δυσκολίες ο Ειδικός παιδαγωγός μπορεί να του εμπνεύσει αυτοπεποίθηση και πίστη στις ικανότητες του. Προβάλλει και τονίζει τα θετικά του στοιχεία ενώ τον βοηθάει να μάθει τους τρόπους για να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες του.

Σε όλο αυτό το ταξίδι η ενθάρρυνση λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη. Τελικός σταθμός, η αυτενέργεια και αυτονομία του μαθητή!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 
 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! Kάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! Αν μένετε εκτός Αθήνας κάνετε κλίκ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram


7 Tips για καλύτερη επικοινωνία με άτομα με ΔΕΠ-Υ!

 

μπλε, 7, τιπς, δεπυ

Χρειαζόμαστε στρατηγική για την επικοινωνία με παιδιά και ενήλικες με ΔΕΠ-Υ!

Για να πετύχουμε μια ουσιαστική και ισορροπημένη επικοινωνία με άτομα που αντιμετωπίζουν ΔΕΠ-Υ πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας τι είναι αυτό που τους δυσκολεύει περισσότερο. Η ποσότητα των πληροφοριών και ο τρόπος που αυτές μεταδίδονται παίζουν καθοριστικό ρόλο σε μια επιτυχημένη επικοινωνία. 

Φροντίζουμε λοιπόν να εντάξουμε τα απαραίτητα βήματα που θα εξασφαλίσουν τις καλύτερες συνθήκες μέσα στις οποίες το άτομο με ΔΕΠ-Υ θα έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια λειτουργική επικοινωνία.


✺ Γράψτε το

Τα άτομα με ΔΕΠ-Υ χάνουν το 50% των πληροφοριών που έχουν ειπωθεί σε μια συζήτηση. Για να μειώσουμε λοιπόν τις πιθανότητες να χαθεί κάποια απαραίτητη και βασική πληροφορία προσθέτουμε ένα ακόμα βήμα και γράφουμε τα κύρια στοιχεία που θέλουμε να συγκρατηθούν από το άτομο με δυσκολίες συγκέντρωσης.


✺ Επανέλαβε και ξεκαθάρισε

Μια καλή και αποτελεσματική τακτική είναι, τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσοχής, να επαναλάβουν αυτό που άκουσαν και να γίνουν οι απαραίτητες διευκρινίσεις ώστε να αποφευχθούν παρανοήσεις και παραλήψεις.


✺ Λιγότερο από 3

Παιδιά και ενήλικες με δυσκολίες συγκέντρωσης καλό είναι να ακούν λιγότερο απο 3 στοιχεία τη φορά. Οτιδήποτε διαφορετικό αυξάνει τις πιθανότητες να συμβεί κατακλυσμός πληροφοριών και να υπάρξει δυσκολία από τη μεριά του ατόμου να τις επεξεργαστεί. Η καλύτερη τακτική είναι να λέγεται μια πληροφορία κάθε φορά για την οποία θα δίνεται και ο χρόνος για αφομοίωση και αποθήκευση.


✺ Οικογενειακές συναντήσεις

Ορίστε εβδομαδιαίες συναντήσεις μέσα στο σπίτι με όλη την οικογένεια για να συζητηθούν ήρεμα και ξεκάθαρα όλα τα θέματα που προκύπτουν. Αλλαγές που πρέπει να γίνουν, προβλήματα που ζητούν επίλυση και οτιδήποτε άλλο πρέπει να συζητηθεί, είναι προτιμότερο να γίνεται σε ένα καθορισμένο ραντεβού. Έτσι όλοι θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει.


✺ Ραντεβού ανατροφοδότησης

Τα άτομα με Διάσπαση προσοχής είναι δέκτες αρνητικής κριτικής 10 φορές περισσότερο από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αυτό έχει σαν συνέπεια να αντιδρούν κάθε φορά έντονα στην αρνητική ανατροφοδότηση. Μπορεί να οριστεί ένα συγκεκριμένο ραντεβού από κοινού στο οποίο θα συζητηθεί με ηρεμία και σε κλίμα αποδοχής οποιαδήποτε χρήσιμη παρατήρηση. Έτσι αποφεύγεται κατά μεγάλο ποσοστό η υπερβολική αντίδραση που μπορεί να υπάρξει σε μια ξαφνική και χωρίς προειδοποίηση αρνητική παρέμβαση και κριτική.


✺ Καταιγιστικοί διάλογοι

Συχνά μοιραζόμαστε παρορμητικά όλες τις σκέψεις που έχουμε στο μυαλό μας! Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα συνάισθημα δυσαρέσκειας σε άτομα με ΔΕΠ-Υ καθώς καταλήγει σε γρήγορη συσσώρευση πληροφοριών και των συναισθημάτων που τις ακολουθούν. Καλό είναι να γίνεται η ερώτηση: "Είναι καλή στιγμή για εσένα να σου πω τις σκέψεις μου;" ή "Πότε θα μπορούσα να σου μιλήσω για ό,τι με απασχολεί;".


✺ Σε απολογητική διάθεση

Είναι γεγονός ότι τα άτομα με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα δεν καταφέρνουν πάντα να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι ευθύνονται αποκλειστικά για κάθε αποτυχημένη προσπάθεια επικοινωνίας. Συχνά το άτομο με ΔΕΠ-Υ διακατέχεται από αισθήματα ενοχής και μπαίνει αυτόματα σε απολογητική διάθεση, ενώ η ευθύνη για την αρνητική κατάληξη μιας συζήτησης ανήκει και στις δυο πλευρές.


Το άρθρο βασίστηκε στο poster: Communicating clearly for ADHD, LD ADHD


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 
 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! Kάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! Αν μένετε εκτός Αθήνας κάνετε κλίκ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram


Το dyslexia ρητό της ημέρας! Η αναγνωστική κατανόηση μαθαίνεται!

 

ανάγνωση, κατανόηση, κύκλος, κίτρινος, δυσλεξία

Δυστυχώς η διδασκαλία του, Πως επεξεργάζομαι ένα κείμενο που μόλις διάβασα, διδάσκεται ελάχιστα στο δημοτικό σχολείο. Αυτό που συνήθως συμβαίνει, είναι η αξιολόγηση της κατανόησης, αφού έχει γίνει η ανάγνωση, με ερωτήσεις που αναφέρονται στο περιεχόμενο του κειμένου.

Τι γίνεται όμως με τους μαθητές που αδυνατούν ή δυσκολεύονται αρκετά να επιλέξουν τις σημαντικές πληροφορίες αυτών που μόλις διάβασαν; 

Ένας μαθητής με ΜΔ  έχει απόλυτη ανάγκη να μάθει στρατηγικές για να κάνει γενικεύσεις, υποθέσεις και περιλήψεις αυτών που διαβασε ώστε να είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αρχικά να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που οδηγούν στην κατανόηση ενός κειμένου και έπειτα να αξιολογήσουν αν αυτές κατακτήθηκαν μέσα από ανάλογες ερωτήσεις.✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 
 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! Kάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! Αν μένετε εκτός Αθήνας κάνετε κλίκ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram