Δυσλεξία. 10 στρατηγικές για τους γονείς!

Η Δυσλεξία αποτελεί την πιο γνωστή Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία που αντιμετωπίζει ο μαθητικός πληθυσμός. Κατά την έναρξη της εγγράμματης ζωής ενός δυσλεξικού παιδιού όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάνουν την εμφάνιση τους πιο δυναμικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μέχρι την ολοκλήρωση των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού οι γονείς, οι οποίοι καλούνται να στηρίξουν το παιδί στη καθημερινή του μελέτη, να έρχονται αντιμέτωποι με ποικίλες προκλήσεις. 
Προτείνονται 10 χρήσιμες στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν στο σπίτι:
 1. Αν το παιδί σας έχει διαγνωστεί με Δυσλεξία τότε η βοήθεια σας είναι ζωτικής σημασίας για να βρεθούν πηγές που μπορούν να το βοηθήσουν.
 2. Είναι πολύ καλή ιδέα να μιλήσετε στο παιδί σχετικά με τη δυσκολία του ώστε να αισθανθεί αποδεκτό και υποστήριξη. Λόγια συμπαράστασης βοηθούν στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης.
 3. Πειραματιστείτε. Δοκιμάστε να δείτε αν διαφορετικές στρατηγικές μάθησης αποδίδουν στο να αναγνωρίζει καλύτερα τις λέξεις.
 4. Το παιδί γνωρίζει πολύ καλά τα αντικείμενα του σπιτιού του (καρέκλες, καλώδια, τηλεόραση, παιχνίδια κτλ.). Μπορείτε να φτιάξετε ταμπελίτσες με αυτές τις λέξεις πάνω στα αντικείμενα για να το βοηθήσετε να αναγνωρίσει τα γράμματα και τις λέξεις των οικείων πραγμάτων προτού ξεκινήσετε με πιο αφηρημένα νοήματα.
 5. Άλλη μια καλή στρατηγική είναι να βοηθήσετε πρώτα να "κάνει εικόνα" μια λέξη πριν προσπαθήσει να τη πει.
 6. Υπάρχουν πολλά διασκεδαστικά παιχνίδια πχ. το Scrabble που βοηθούν το παιδί να μάθει νέες λέξεις ή πως γράφονται γνωστές λέξεις.
 7. Μπορείτε να μάθετε στο παιδί σας να χωρίζει τις λέξεις που κολλάει μεταξύ τους. Αυτό γίνεται μαθαίνοντας του "το διάστημα του δαχτύλου" ανάμεσα στις λέξεις ή βάζοντας το να "ξεκολλήσει" λέξεις στον υπολογιστή πατώντας το space bar στο πληκτρολόγιο.
 8. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα ανάγνωσης μπορείτε να δείτε σχετικές εικόνες για να τονώσετε τη δυνατότητα κατανόησης και τις αναγνωστικές δεξιότητες του παιδιού. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικό αν πρόκειται για ένα θέμα με αφηρημένα νοήματα ή υποθετικά σενάρια.
 9. Αν το παιδί σας απολαμβάνει να ακούει μουσική δώστε τους στίχους των αγαπημένων του τραγουδιών για να μάθει τις λέξεις και την ορθογραφία τους. Η μουσική μπορεί να ενισχύσει την γραφημική και ορθογραφική αναγνώριση των λέξεων καθώς εμπλέκονται παραπάνω από μια αισθήσεις.
 10. Δραστηριότητες όπου χρειάζεται το παιδί να φτιάξει κατασκευές με το χέρι του είναι ιδανικές για να προωθήσετε τη λεπτή κινητικότητα, να βελτιώσετε τη λαβή του μολυβιού και το γραφικό χαρακτήρα του παιδιού.
( “Ayuda a tu hijo a superar la dislexia con 10 actividades” by Millerlandy Medina)


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  

Τι κάνω όταν δεν μαθαίνει; 3 Προυποθέσεις & 4 Τρόποι


"Τι κάνω όταν δεν μαθαίνει;"
"Τι κάνω όταν διαβάζει ώρες και δεν μπορεί να αφομοιώσει αυτά που διαβάζει;"

Πολλές οι ερωτήσεις και τις περισσότερες φορές μένουν αναπάντητες για τους γονείς και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ή μελετούν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες στο σπίτι ή στο σχολείο. Για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες μάθησης που αποδίδουν σε παιδιά τυπικά εξελισσόμενα. Τα παιδιά με Δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες χρειάζονται μια διαφορετική προσέγγιση στη μάθηση είτε όταν διδάσκονται είτε όταν μελετούν μόνα τους. 

3 βασικές προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως για να αυξήσουμε τη παραγωγικότητα του διαβάσματος και να μειώσουμε τους επιβαρυντικούς παράγοντες:


 1. Συγκεκριμένος χώρος μελέτης: αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο απο το ότι το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται έναν ήσυχο και τακτοποιημένο χώρο μελέτης ο οποίος θα παραμένει ο ίδιος καθημερινά. Έτσι το παιδί οικειοποιείται το μέρος μελέτης, τον οργανώνει όπως το βολεύει και ελαχιστοποιούμε τη "ταραχή της αλλαγής" που επέρχεται όταν ο χώρος αλλάζει συχνά με το παιδί να αποσπάται απο τα νέα δεδομένα και ερεθίσματα.
 2. Συγκεκριμένος χρόνος έναρξης και διάρκειας: το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες έχει ανάγκη οριοθέτησης του χρόνου επειδή η ικανότητα να προσανατολίζεται στο χρόνο είναι συνήθως ανεπαρκής με αποτέλεσμα να "χάνεται" και να κουράζεται. Για αυτό θα πρέπει να ορίσουμε μια συγκεκριμένη ώρα την ημέρα ως έναρξη της μελέτης, η οποία θα ξεκινά αφού το παιδί έχει φάει και ξεκουραστεί απο το σχολείο. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί το Πόσο είναι λογικό να διαρκέσει η μελέτη. Αφού κανονίσουμε τη διάρκεια μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα ρολόι στο τοίχο ώστε να ελέγχει την ώρα.
 3. Ρουτίνα: όλα τα παραπάνω πρέπει να ισχύουν καθημερινά. Έτσι αυτοματοποιούμε τη διαδικασία και βοηθάμε το παιδί να γίνει παραγωγικό και να εξασφαλίσει προσωπικό ελεύθερο χρόνο.

Αφού εξασφαλίσουμε τις παραπάνω προϋποθέσεις τότε 4 βασικοί τρόποι εκπαίδευσης βοηθούν τα παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες:

 1. Χρήση πολυαισθητηριακών εργαλείων: η διέγερση των αισθήσεων και η πρόσληψη γνώσης με βιωματικό τρόπο αποτελεί έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο διδασκαλίας σε παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Εκτός απο τη στείρα κατάθεση γλωσσικών πληροφοριών υπάρχουν και άλλοι οδοί γνώσης.
 2. Εικόνες ως εργαλείο: τα παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες σκέφτονται με εικόνες. Είναι λοιπόν σίγουρο ότι όταν χρησιμοποιούμε την εικόνα ως ενισχυτή και μεσάζοντα για την εκμάθηση κανόνων η διαδικασία θα είναι περισσότερο επιτυχής.
 3. Εξάσκηση μνήμης: η μνήμη είναι αυτή που βοηθά ή εμποδίζει τη σχολική μαθησιακή διαδικασία σε μεγάλο βαθμό. Οι απαιτήσεις απομνημόνευσης είναι σημαντικές. Τα παιδιά όμως με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες υπολείπονται στην αποθήκευση γνώσεων στη μνήμη εργασίας. Επομένως κρίνεται απαραίτητο να ενισχύσουμε τη μνήμη και τη δυνατότητα ανάκλησης.
 4. Χρήση τεχνολογίας: η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά πλέον τα άτομα που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Ο διορθωτής κειμένου, ένα online λεξικό, τα audio books, εκπαιδευτικά λογισμικά μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία εκμάθησης και έκφρασης. Αρκεί να τα εντάξουμε στη μελέτη του παιδιού.


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  


Μην το λες απλά. Απόδειξε το! 6 φράσεις γραπτού λόγου στη Δυσλεξία


"Κυρία δεν μπορώ σταμάτησε το μυαλό μου." 
"Εεεε και πως να ξεκινήσω;"
"Η απόδοση του στο γραπτό λόγο δεν έχει καμία σχέση με το προφορικό"

Μπροστά στις ερωτήσεις ενός κειμένου ένα παιδί με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες πολλές φορές "τα χάνει" και φαίνεται ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί. Είναι πολύ πιθανό να γνωρίζει την απάντηση αλλά να μην ξέρει Πως να τη διατυπώσει. Έτσι μπροστά στην απαίτηση να διεκπεραιώσει την άσκηση συνήθως καταλήγει σε μια ανώριμη συντακτικά απάντηση η οποία δεν αποδεικνύει το πραγματικό επίπεδο αντίληψης του παιδιού.

Επειδή λοιπόν η σχέση της αντίληψης του Δυσλεξικού παιδιού και η απόδοση του στο γραπτό λόγο παρουσιάζεται δυσλειτουργική και άνιση κρίνεται άμεσης προτεραιότητας σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης η εκπαίδευση στην γραπτή διατύπωση των σκέψεων του. Μια τέτοια άσκηση εκπαίδευσης είναι και η: Μην το λες απλά. Απόδειξε το! Σκοπός της άσκησης είναι το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες να διδαχθεί συγκεκριμένες φράσεις που βοηθούν στην ακεραιότητα του γραπτού λόγου.

Άσκηση: Με αφορμή ένα κείμενο που θα διαβάσετε και στο οποίο θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήσεις περιεχομένου, ερμηνείας, κρίσεως θα προτρέψετε το παιδί να "αποδείξει" αυτά που λέει χρησιμοποιώντας τις εξής φράσεις για να ξεκινήσει την διατύπωση του:

Μην το λες απλά.
Απόδειξε το!1. Επειδή.................................

2. Για παράδειγμα........................

3. Ο συγγραφέας είπε:........................και γι' αυτό πιστεύω/νομίζω ότι.......................

4. Σύμφωνα με το κείμενο........

5. Απο ........ συμπεραίνω ότι..............


6. Στη σελίδα.....αναφέρει ότι/πως...........γι' αυτό...........

Για κάθε ερώτηση που θα απαντήσει θα χρησιμοποιήσει και απο μια τέτοια φράση. 

Tips:
 • Αφήστε αρχικά το παιδί να χρησιμοποιήσει αυτές τις φράσεις που καταλαβαίνει καλύτερα, που θυμάται περισσότερο. Δεν χρειάζεται σε πρώτο επίπεδο να τις χρησιμοποιεί όλες.
 • Γράψτε τις φράσεις σε ένα χαρτί και αναρτήστε το κάπου που θα μπορεί το παιδί να τις βλέπει ώστε να τις χρησιμοποιεί κάθε φορά που θα έχει μια παρόμοια άσκηση πχ. σε πίνακα φελλού, στον τοίχο πάνω απο το γραφείο του, στη βιβλιοθήκη κτλ.

Απευθύνεται: Σε παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες που έχουν ανάγκη ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διατύπωσης στο γραπτό λόγο. Μπορεί να διδαχθεί απο θεραπευτές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  
5+1 Ασκήσεις Δυσλεξίας για το /τσ/!


Συναντάται συχνά στα γραπτά παιδιών με Δυσλεξία και άλλες Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες η σύγχυση στην αποτύπωση δίψηφων συμφώνων: /ντ/, /γκ/, /γγ/, /τσ/, /τζ/ Για τη σωστή διδασκαλία τους σε παιδιά με Δυσλεξία θα χρειαστούν συνδυασμοί ασκήσεων οι οποίες στόχο έχουν να γίνει ορθή εγκατάσταση φωνολογικά και μορφολογικά.

Εδώ θα ασχοληθούμε με την αποτύπωση του δίψηφου συμφώνου    /τσ/ και θα παρουσιαστούν οι ασκήσεις όπως έγιναν στο πρόγραμμα παρέμβασης σε ένα μαθητή της Γ' Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες ο οποίος έγραφε το /τσ/ ως /στ/. Η παρέμβαση στηρίχθηκε στο κανόνα της Αντίθεσης που υπαγορεύει ότι: τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες μαθαίνουν καλύτερα κάτι "σε αντίθεση με κάτι άλλο". Εδώ διδάσκεται το /τσ/ σε αντίθεση με το /στ/.


Άσκηση 1η: Εικόνες


Προβλήθηκαν στον υπολογιστή εικόνες οι οποίες περιείχαν τους συνδυασμούς /τσ/ και /στ/. Στο τετράδιο είχαμε φτιάξει δυο στήλες αντίστοιχα για τις λέξεις με /τσ/ και /στ/. Το παιδί για κάθε εικόνα που έβλεπε, πρόφερε τη λέξη, έλεγε αν ακούει /τσ/ ή /στ/ και έπειτα κατέγραφε τη λέξη στη σωστή στήλη.


Άσκηση 2η: Κρυπτόλεξο

Γράφτηκαν σε σειρές δίπλα ο ένας απο τον άλλον οι συνδυασμοί    /τσ/ και /στ/ και το παιδί έπρεπε να αναγνωρίσει και να κυκλώσει όλα τα /τσ/ που έβλεπε οριζόντια και κάθετα.

Άσκηση 3η: Διόρθωση λέξεων

Παρουσιάστηκαν λέξεις που περιείχαν /τσ/ και /στ/. Κάποιες είχαν γραφτεί λανθασμένα με /στ/ πχ. κοστίδα και το παιδί έπρεπε να αναγνωρίσει ποιες απο αυτές ήταν λάθος και να τις διορθώσει γράφοντας τη λέξη σωστά.

Άσκηση 4η: Απλή υπαγόρευση

Κάνοντας δυο στήλες το παιδί γράφει λέξεις που ακούει με /τσ/ και /στ/.

Άσκηση 5η: Βάλε το /τ/

Γράφουμε λέξεις που έχουν /τσ/ και /στ/ παραλείποντας το /τ/ πχ. σεφάνι, πεσέτα και το παιδί πρέπει απο μόνο τους να βάλει το /τ/ στη σωστή θέση ώστε να σχηματιστεί η ζητούμενη λέξη. Σε αυτή την άσκηση αν το παιδί δυσκολεύεται να καταλάβει ποια είναι η λέξη που ζητείται την υπαγορεύουμε αρχικά και σταδιακά σταματάμε ώστε να καταλάβει μόνο του ποια είναι η λέξη που πρέπει να σχηματιστεί.

Άσκηση 6η: Το φύλλο βελτίωσης γραφής

Στο φύλλο το παιδί καταγράφει λέξεις που ακούει ή σκέφτεται που έχουν /τσ/ προσέχοντας τη σωστή τοποθέτηση του δίψηφου συμφώνου.

Tip
Με αυτό το τρόπο γίνονται ασκήσεις για όλα τα δίψηφα σύμφωνα που ενδεχομένως μπερδεύει το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες


Απευθύνονται: Σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες που "μπερδεύουν" το /τσ/ και χρειάζεται να κατακτήσουν τη μορφή και τη φωνολογία του. Είναι ασκήσεις που γίνονται απο θεραπευτές, εκπαιδευτικούς και γονείς.


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 
 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! Kάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! Αν μένετε εκτός Αθήνας κάνετε κλίκ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com