Λάθη απροσεξίας! Τρεις τρόποι για τις μαθησιακές δυκολίες


"Μα καλά που το έχεις το μυαλό σου; Δεν βλέπεις αυτό που γράφει απο πάνω; Γιατί δεν προσέχεις και απαντάς αλλού;"

Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο ένα παιδί με Δυσλεξία, Διάσπαση προσοχής ή άλλες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να "κάθεται πάνω" από μια εκφώνηση άσκησης και να μην κάνει τίποτα. Επίσης είναι πολύ συνηθισμένο να κάνει την απόπειρα να την επιλύσει αλλά να κάνει λάθη απροσεξίας πχ. να γράφει την απάντηση σε άλλη σειρά, σε άλλη στήλη κτλ.

Πως μπορούμε να οργανώσουμε τη σκέψη του; Πως μπορούμε να του διδάξουμε μια στρατηγική να ξεμπερδεύεται και να κάνει συστηματική δουλειά;

Εδώ θα παρουσιαστεί ένα πλάνο στρατηγικής που αναπτύξαμε με ένα παιδί Γ' Δημοτικού όπου σε μια άσκηση πολύ απλή στην επίλυση της αποτύγχανε κατά επανάληψη να γράψει τα στοιχεία στη σωστή στήλη. Τρεις τρόποι δοκιμάστηκαν και διδάχτηκαν.

1ος τρόπος: Τα αρχικά γράμματα

Δοκιμάσαμε να γράψουμε πάνω απο τις στήλες τα αρχικά γράμματα των κατηγοριών για να μην χρειάζεται να διαβάζει κάθε φορά όλη τη λέξη. Έτσι έγινε: Α=άνθρωποι, Ζ=ζώα, Π=πράγματα

2ος τρόπος: Εικονογράφηση

Σε αυτή τη περίπτωση κάναμε ένα μικρό σκίτσο που δηλώνει το περιεχόμενο κάθε στήλης ώστε να παραπέμπει αυτόματα στη σωστή κατηγορία. Η εικόνα πάντα αποτελεί ένα βασικό εργαλείο παρέμβασης που πρέπει να χρησιμοποιείται συχνά αφού τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες σκέφτονται με εικόνες.

3ος τρόπος: Χρωματισμός 

Εδώ η κάθε στήλη είχε το χρώμα της και αντίστοιχα χρωματίσαμε τις λέξεις που έπρεπε να τοποθετηθούν. Με αυτό το τρόπο κωδικοποιείται το χρώμα και τη στιγμή της τοποθέτησης το παιδί εστιάζει μόνο στο χρώμα και όχι στη σημασία της λέξης. Αυτό το βοηθάει να εστιάσει τη προσοχή του μόνο στο προσανατολισμό στο χώρο του χαρτιού. 

Απευθύνεται: Σε παιδιά σχολικής ηλικίας με μαθησιακές δυσκολίες που επαναλαμβάνουν λάθη στη τοποθέτηση στο χώρο της σελίδας του τετραδίου. Μπορούν να εφαρμοστούν απο γονείς, εκπαιδευτικούς και θεραπευτές.

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  
6+1 tips για τη καθημερινή μελέτη των δυσλεξικών παιδιών!


Είναι γεγονός ότι η καθημερινή μελέτη ενός δυσλεξικού παιδιού μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για το ίδιο και την οικογένεια του. Η παραδοσιακή, κλασική μαθησιακή διαδικασία  δεν αποδίδει και κρίνεται απαραίτητο να δοκιμαστούν άλλοι τρόποι μάθησης. Για αυτό οι πειραματισμοί και οι δοκιμές για μια μαθησιακή προσέγγιση πιο συμβατή στο δυσλεξικό παιδί αποτελούν το ζητούμενο πολλές φορές στη μελέτη του παιδιού.
6+1 βοηθητικά Tips:
 • Επιτρέψτε και εκπαιδεύσετε το παιδί να γράψει την εργασία που έχει για αυθόρμητη γραφή (σκέφτομαι και γράφω, έκθεση) στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας διορθωτή κειμένου. Με αυτό το τρόπο θα περιοριστεί σημαντικά το άγχος για την ορθογραφία και τα γραμματικά λάθη και θα απομείνει χώρος να αποτυπωθούν οι ιδέες και η φαντασία του σχετικά με το θέμα που του έχει δοθεί.
 • Προμηθεύσετε το δυσλεξικό παιδί με audio books. Είναι ένας φανταστικός τρόπος για να αποκαταστήσει την αρνητική σχέση που έχει αναπτύξει με το βιβλίο. Ιδιαίτερα αυτά που τα αφηγούνται ηθοποιοί και όχι ο υπολογιστής είναι τα πιο κατάλληλα. Χρησιμοποιώντας τα ακουστικά βιβλία μπορεί να έχει μπροστά του και την εκτυπωμένη μορφή του βιβλίου. Με αυτό το τρόπο όσο το παιδί διαβάζει το βιβλίο και παράλληλα ακούει την αφήγηση μπορεί να βοηθηθεί σημαντικά στην οπτική αναγνώριση των λέξεων και τη καλύτερη αναγνωστική ροή εμπλουτίζοντας παράλληλα και το λεξιλόγιο του.
 • Επίσης ένα on line λεξικό μπορεί να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο για το δυσλεξικό παιδί. Ο λόγος είναι ότι όταν το παιδί πληκτρολογεί τη ζητούμενη λέξη εμφανίζεται μια λίστα από προτεινόμενες λέξεις οπότε και περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα να μη βρει τελικά τον ορισμό που ψάχνει επειδή απλά τη γράφει λάθος. 
 • Τα βίντεο είναι μια πλούσια πηγή πληροφοριών οι οποίες δίνονται με τέτοιο τρόπο που τα δυσλεξικά παιδιά μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα. Πολλές φορές οι γλωσσικές πληροφορίες μπερδεύουν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες κάτι που μπορεί να αποφευχθεί αν εμπλουτίσουμε τη διαδικασία με τη δύναμη της εικόνας και του ήχου. Έτσι το να παρακολουθήσει ένα επιστημονικό πείραμα ή μια σχετική συζήτηση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τα άτομα που μαθαίνουν μέσα από εικόνες.
 • Προωθήστε τροποποιήσεις που είναι περισσότερο κατάλληλες για αυτό. Γράψτε τις προφορικές οδηγίες. Εξηγήστε περισσότερο τα πεδία που δεν είναι σαφή. Επιτρέψτε περισσότερο χρόνο στις δοκιμές. 
 • Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει κανείς να ξέρει όταν "διαβάζει" 'ενα παιδί με δυσλεξία είναι ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόπος για να φτάσεις στο ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι θα πρέπει πάντα να υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι για να βρει τη λύση ή για να μάθει κάτι. Ένα παράδειγμα είναι η προπαίδεια που είναι ένα δύσκολο πεδίο για το δυσλεξικό παιδί και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να τη μάθει όπως είναι αυτή της εικονογραφικής μεθόδου. Επίσης είναι πολύ βοηθητικό να δείχνουμε δυο τρόπους λύσης σε ένα πρόβλημα για να μπορεί να επιλέξει αυτή που κατανοεί καλύτερα.

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  

7+3 Ευρήματα Μαθησιακών δυσκολιών σε ένα παράδειγμα γραπτού


Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αφορούν στη μάθηση και πιο συγκεκριμένα στην επεξεργασία του συμβολικού (γραπτού) λόγου. Εκφράζονται με ασυνήθιστη επίμονη αδυναμία του μαθητή στην απόκτηση της αναγνωστικής ικανότητας, της ικανότητας για ορθογραφημένη γραφή, της κατανόησης γραπτών πληροφοριών, της απομνημόνευσης. 

Τα παιδιά με ΕΜΔ αποτελούν έναν ανομοιογενή πληθυσμό. Κάθε παιδί με ΕΜΔ αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση και ως τέτοια αντιμετωπίζεται στη παρεμβατική διαδικασία όπου σχεδιάζεται κάθε φορά ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης που αφορά στο συγκεκριμένο παιδί.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα δείγμα γραφής παιδιού με ΕΜΔ κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και αναφέρονται τα κυριότερα ευρήματα αδυναμιών. 


Κατά Υπαγόρευση Γραφή
Αξιολόγηση κατά υπαγόρευση 

Ευρήματα

 • Βασικά ορθογραφικά λάθη καταληκτικής ορθογραφίας πχ. βλέπο
 • Γραμματικά λάθη πχ. τι δινατι
 • Ορθογραφικά λάθη θεματικής ορθογραφίας πχ. δινατι
 • Παραβίαση ορίων λέξεων πχ. σακακητου
 • Απουσία τονισμού.
 • Αντικατάσταση γράμματος με άλλο πχ. πουσκεμα
 • Παράλειψη γράμματος πχ. ενα μαθητηςΑυθόρμητη γραφή
Αξιολόγηση ελεύθερης γραφής 

Ευρήματα

 • Ανάπτυξη θέματος σε μια πρόταση τριών λέξεων
 • Ορθογραφικά λάθη 
 • Αντιμετάθεση γραμμάτων του δίψηφου συμφώνου: /τσ/


Τα παραπάνω ευρήματα βοηθούν ώστε αν κάποιος απο το περιβάλλον ενός παιδιού (γονιός, εκπαιδευτικός, συγγενής) διαπιστώσει την επίμονη παρουσία τέτοιων χαρακτηριστικών στο γραπτό του λόγο να απευθυνθεί για ενημέρωση. Έτσι θα διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι μαθησιακών δυσκολιών που εμποδίζουν το παιδί να μάθει και να εξελιχθεί και θα δοθεί η κατάλληλη βοήθεια στο παιδί και η σωστή κατεύθυνση στην οικογένεια και το δάσκαλο.


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  Χωρίς! Άσκηση για τις Προθέσεις στη Δυσλεξία


Η επιφανειακή γνώση της Γλώσσας αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό πάνω στο οποίο βασίζονται όλες οι δυσκολίες που αναδύονται σε ένα παιδί με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι η ορθογραφία δεν αυτοματοποιείται, οι κανόνες της γραμματικής δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά, η κατανόηση και η επεξεργασία βρίσκει εμπόδια στις πιο απαιτητικές της μορφές ενώ η παραγωγή του λόγου δείχνει πολλές φορές ανώριμη.

Για αυτούς τους λόγους η μεθοδολογία για τη διδασκαλία σε παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες βασίζεται σε παιδαγωγικά εργαλεία που "αναγκάζουν" το παιδί να βιώνει περισσότερο παρά να αποστηθίζει τη γνώση. Είναι καίριας σημασίας το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες να εμπλέκεται στη μαθησιακή εμπειρία όσο γίνεται περισσότερο αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να κατακτήσει τη γνώση.

Εδώ θα ασχοληθούμε με τις προθέσεις και θα δείξουμε την άσκηση: Χωρίς! Το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες συνήθως αδυνατεί να αναλύσει τη λέξη στα "συστατικά" της, να κατανοήσει τη ρίζα της και να καταλάβει απο αυτά έστω κατά προσέγγιση "τι μπορεί να σημαίνει"! 

Υλικά: ένα χαρτόνι, μαρκαδόροι, post it μικρά χαρτάκια (χρωματιστά)


υλικά
1ο βήμα: Γράφουμε στο χαρτόνι, σε δυο στήλες τις προθέσεις ξε- και α- 


Σε δύο στήλες οι προθέσεις
2ο βήμα: Γράφουμε στα post it χαρτάκια λέξεις που μπορούν να συνδυαστούν με τις προθέσεις πχ. ξε-διψάω, α-βαφος κτλ. Αφήνουμε τα χαρτάκια μπροστά στο παιδί και το ενθαρρύνουμε να τα κολλήσει αντίστοιχα σε όποια στήλη του "ταιριάζει"!


πρόθεση /ξε-/

πρόθεση /α-/

Tip: Το παιδί σε κάποιες λέξεις θα διστάζει. Εμείς πάντα προσπαθούμε να το κατευθύνουμε και όχι να του λέμε τη λύση. Προσπαθήστε να του πείτε να φτιάξει μια πρόταση με αυτή τη λέξη για να καταλάβει σε ποια πρόθεση θα την έβαζε. Ακόμα μπορείτε να προφέρετε εσείς ή το παιδί τη λέξη και με τις δυο προθέσεις για να ακούσει τον ήχο της. 

Συνοδευτικές ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση:

 • Να φτιάξει προτάσεις με τις λέξεις που έχουν δημιουργηθεί.
 • Να γράψετε κάθε μια λέξη που προκύπτει και να γραφτεί δίπλα ο ορισμός της μαζί με τη λέξη: χωρίς πχ. άλουστος=χωρίς να έχει λουστεί
 • Να παρουσιάσετε εικόνες οι οποίες δείχνουν αυτό που λέει η λέξη μαζί με τη προταση πχ. ξε-μαλλιασμένος, α-δύναμος κτλ.
 • Στις παραπάνω εικόνες να ζητήσετε απο το παιδί να γράψει πάνω σε κάθε μια μόνο τη πρόθεση που ταιριάζει

Απευθύνεται: Σε παιδιά με Δυσλεξία και άλλες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες για καλύτερη χρήση της σημασιολογίας των λέξεων. Μπορεί να γίνει απο γονείς, εκπαιδευτικούς και θεραπευτές.


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  2+1 απλά κείμενα για το παιδί με Δυσλεξία!


Η ερώτηση:
Πως θα μπορέσω να του μάθω να γράφει έστω απλά κείμενα που να βγάζουν νόημα; 
είναι πολύ συνηθισμένη απο γονείς που έχουν παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες.

Ένας "επίπονος" τομέας για το Δυσλεξικό παιδί αλλά και για όποιον προσπαθεί να το βοηθήσει είναι η παραγωγή γραπτού λόγου. Εκεί εμφανίζονται με όλη τη δυναμική τους τα περισσότερα απο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθώς απαιτείται να γράψει ορθογραφημένα, συντακτικά ολοκληρωμένα, με κατάλληλο λεξιλόγιο, εφαρμόζοντας σημεία στίξης και όλους τους γραμματικούς κανόνες. 

Πως λοιπόν θα εισάγουμε το παιδί με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες στο κόσμο των κειμένων; Η απάντηση ξεκινά απο τα πρώτα, απλά κείμενα. Κείμενα μικρά, με συγκεκριμένες πληροφορίες και πολύ σταθερή δομή. Αυτά είναι μια Πρόσκληση, ένα Γράμμα, ένα Σημείωμα.


 Πρόσκληση

Οδηγίες: Σημειώνουμε μαζί με το παιδί τις πληροφορίες που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια πρόσκληση. Τον τόπο, το χρόνο και πρόσθετες πληροφορίες αν χρειάζονται πχ. Σας περιμένουμε όλους μασκαρεμένους. Έπειτα κάνουμε μια πρόσκληση δείγμα και σύμφωνα με αυτή το παιδί καλείται, ανάλογα με την ηλικία του, να γράψει διάφορες προσκλήσεις πχ. για πάρτι στο σπίτι, για Χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου, πρόσκληση για συναυλία του Δήμου κτλ.

Γράμμα

Οδηγίες: Επίσης το γράμμα πρέπει να διδαχθεί μέσα απο ένα δείγμα το οποίο το παιδί θα διαβάσει και θα εντοπίσει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες (ημερομηνία, τόπος, αποστολέας) αλλά και αυτές που μπορεί κάποιος να "αποκαλύψει" σε κάποιον άλλον πχ. ένα αστείο/ευχάριστο/δυσάρεστο γεγονός. Θα γίνει συζήτηση σε Ποιον θα ήθελε να στείλει γράμμα και Τι θα ήθελε να μάθει για αυτόν ή να εκμυστηρευτεί το ίδιο το παιδί. Στο τέλος θα συντάξει το γράμμα.

Σημείωμα 

Οδηγίες: Πρόκειται για την πιο απλή και σύντομη κατάθεση πληροφοριών για κάτι που θέλουμε να επικοινωνήσουμε σε κάποιον ή κάποιους. Έτσι μετά απο ανάγνωση διαφόρων σημειωμάτων που έχετε φτιάξει και το παιδί έχει βρει τις σύντομες πληροφορίες που "κρύβουν" θα πρέπει με τη σειρά του να γράψει δικά του. Σε αυτή τη περίπτωση όμως είναι απαραίτητες κάποιες συνθήκες πχ. ένα σημείωμα για το που είμαι και πότε θα γυρίσω, σημείωμα για το που βρίσκεται κάτι που θα χρειαστεί κάποιος, σημείωμα στον εαυτό μου για να μην ξεχάσω κάτι κτλ.

Απευθύνονται: Σε παιδιά σχολικής ηλικίας με Δυσλεξία για εξάσκηση στο σαφή και συγκεκριμένο γραπτό λόγο. Μπορεί να γίνει και για παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ως εκπαίδευση στη παραγωγή Λόγου.

*οι εικόνες βρίσκονται στο βιβλίο "Μαθήματα Γραπτής Έκφρασης"

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter