Κάθε αριθμός και χρώμα! Παιχνίδι-άσκηση αναγνώρισης αριθμών.


Οι αριθμοί ως σύμβολα συνήθως μαθαίνονται απο τα παιδιά κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Νηπιαγωγείο. Ένα παιδί πηγαίνοντας πρώτη φορά στο Δημοτικό γνωρίζει τους αριθμούς  απο το 1 έως το 10 ή έστω τους περισσότερους απο αυτούς. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο σε παιδιά που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές δυσκολίες και Ανωριμότητα τα οποία δυσκολεύονται κατά κύριο λόγο να συγκρατήσουν τις μορφές και να αποθηκεύσουν έναν κώδικα συμβόλων.

Με διάφορες ασκήσεις που στοχεύουν στην αποθήκευση της γνώσης μέσα απο τη βιωματική εμπειρία και τη κιναίσθηση μπορούμε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Η εγκατάσταση της αυτοματοποίησης είναι πετυχημένη όταν η επανάληψη δεν γίνεται με τρόπο στείρο αλλά εμπλέκει το παιδί πιο ενεργά στη διαδικασία.

Μια άσκηση που συνδυάζει την εκμάθηση των αριθμών μέσα απο τη χρήση ενός απλού κώδικα είναι η: "Κάθε αριθμός και χρώμα!" Το παιδί μαθαίνει τη μορφή των αριθμών και εκπαιδεύεται στην οπτική αναγνώριση διαφορών και ομοιοτήτων ανάμεσα τους. 

Υλικά: έγχρωμα αυτοκόλλητα, Α4 σελίδα, στυλό

Άσκηση: Γράφετε διάσπαρτα στη σελίδα τους αριθμούς που θέλετε να μάθει το παιδί. Στο κάτω μέρος ορίζετε ποιο χρώμα αντιστοιχεί σε κάθε αριθμό. Τέλος ζητάτε απο το παιδί να βάλει πάνω σε κάθε αριθμό το σωστό αυτοκόλλητο.


Tip
Είναι μια καλή άσκηση αν θέλει κανείς να δουλέψει και την οπτική διάκριση μεταξύ /ε/ και /3/ καθώς και μεταξύ /6/ και /9/!

Απευθύνεται: Σε παιδιά με προβλήματα στην οπτική αντίληψη των διαφορών σε πιο σύνθετα σχήματα όπως γράμματα και αριθμούς. Εφαρμόζεται απο θεραπευτές, εκπαιδευτικούς, γονείς.

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  Τρίλιζα με λέξεις! Οπτική διάκριση & Δυσλεξία

τρίλιζα, λέξεις, δυσλεξία

Πολλές φορές σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται να προσαρμόσεις στη διδακτική εμπειρία παιχνίδια, δραστηριότητες, βιβλία. Αυτό κινητοποιεί το παιδί και συμβάλει στην ανατροφοδότηση του μαθησιακού υλικού, που είναι κάτι εξαιρετικά απαραίτητο. Ο αυτοσχεδιασμός και η δημιουργία νέων ασκήσεων χρησιμοποιώντας "εργαλεία" που τα παιδιά ήδη γνωρίζουν μπορούν να βοηθήσουν στην ενεργητικότερη συμμετοχή του παιδιού.

Μια τέτοια προσπάθεια προσαρμογής είναι και η Τρίλιζα με λέξεις! Σε αυτή την άσκηση δουλεύουμε την οπτική διάκριση και σκοπός του παιχνιδιού παραμένει ο ίδιος. 

Άσκηση: Η εφαρμογή της άσκησης είναι πολύ απλή. Επιλέγετε κάθε φορά δυο λέξεις και νικάει όποιος καταφέρει να κάνει πρώτος τρίλιζα! Οι λέξεις που θα επιλεχθούν κάθε φορά πρέπει να εξυπηρετούν το πρόγραμμα ειδικής αγωγής για το συγκεκριμένο παιδί και τα κριτήρια παραμένουν οι ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

τρίλιζα, λέξεις, δυσλεξία


Οι ομάδες λέξεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι:

 • Μικρές άκλιτες λέξεις πχ. για, που, πως 
 • Λέξεις της μορφής /σύμφωνο-φωνήεν/ πχ. νερό, ποτήρι, παράθυρο
 • Λέξεις με διπλό συμφωνικό σύμπλεγμα πχ. τρένο, βάφτιση, πολυθρόνα
 • Λέξεις με /-ου/ πχ. τούλι, κουλούρι
 • Λέξεις με τελικό σίγμα πχ. γάμος
 • Λέξεις με διπλό συμφωνικό σύμπλεγμα και τελικό σίγμα πχ. δρόμος
 • Λέξεις με δυο διπλά συμφωνικά συμπλέγματα πχ. προσβολή
 • Λέξεις με δίψηφα σύμφωνα πχ. κάμπος, γκάζι, λαρύγγι, γάντι, τσέπη, τζάμι
 • Λέξεις με τριπλό συμφωνικό σύμπλεγμα πχ. στράβωμα
 • Λέξεις με δίψηφα φωνήεντα πχ. λειρί, χυμοί, γυναίκα
 • Λέξεις με συνδυασμούς /αυ-ευ/ πχ. αυλάκι, ελεύθερος
 • Λέξεις με /σμ, σβ, σγ/ πχ. ζάλισμα, σβούρα, σγουρός
 • Λέξεις με /ια/ πχ. βραδιά
Tip
Αν είστε γονείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λέξεις μέσα απο βιβλία που διαβάζετε μαζί!

Απευθύνεται: Σε παιδιά με Δυσλεξία/Μαθησιακές δυσκολίες που χρειάζονται ενίσχυση της οπτικής τους διάκρισης σε επίπεδο λέξεων. Εφαρμόζεται απο θεραπευτές, εκπαιδευτικούς, γονείς.Ενημερωθείτε για:


 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram