9 Pop it τρόποι για τη Δυσλεξία!

 popit, δυσλεξία


Τα υλικά είναι παντού γύρω μας και όλα μπορούν να χαρίσουν σπουδαίες εκπαιδευτικές εμπειρίες σε παιδιά με Δυσλεξία και άλλες Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες!

"Οι Μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια ανομοιογενή και απροσδιόριστη ομάδα διαταραχών, χωρίς άμεσες αιτιολογικές σχέσεις." (Σύγχρονα θέματα Παιδοψυχιατρικής, Β τόμος) 

Ο κλασικός τρόπος διδασκαλίας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ποικιλία των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζει ένας μαθητης με ΕΜΔ. Η ειδική αγωγή, μέσα από εναλλακτικές εκπαιδευτικές πρακτικές, στοχεύει στη διαφοροποιημένη μάθηση του μαθητή για να καταφέρει να ανταποκριθεί στις πολυάριθμες απαιτήσεις της σχολικής ζωής.

Έτσι λοιπόν, ως Ειδικοί Παιδαγωγοί, συνεχώς αναζητούμε τρόπους να ανατροφοδοτούμε το εκπαιδευτικό μας υλικό μέσα από νέες μεθόδους και πρακτικές. 

Πάντα στόχος είναι το παιδί με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να διδαχτεί τεχνικές που είναι απαραίτητες για την πρόοδο του μέσα από επιτυχημένες μαθησιακές προσπάθειες!

Στο συγκεκριμένο άρθρο θα δούμε 9 τρόπους που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το παιχνίδι Pop it Fidget για να εμπλέξουμε το μαθητή και μαθήτρια μας σε ασκήσεις: 

 • Φωνολογικής επίγνωσης
 • Ορθογραφίας
 • Οπτικής διάκρισης 

Υλικά: λευκές κάρτες, μαρκαδόρος, pop it fidget

popit, δυσλεξίαΦωνολογική Επίγνωση:

Σύμφωνα - φωνήεντα: Το παιδί έχει μπροστά του λέξεις που λείπουν τα σύμφωνα ή φωνήεντα και πατάει τα σωστά γράμματα.

popit, δυσλεξία

popit, δυσλεξίαΕντοπισμός θέσης φωνήματος: Ο μαθητής ακούει λέξεις και του ζητείται να εντοπίσει ποιο φώνημα ακούει: δεύτερο, μετά το τρίτο, πριν το /π/ κτλ. Κάθε φορά πατάει στο σωστό γράμμα!

Ακουστική διάκριση: Το παιδί έχει μπροστά του μια λέξη από την οποία λείπει ένα γράμμα. Στο pop it έχουμε γράψει τα σύμφωνα που μπερδέυει μεταξύ τους: β-φ, θ-δ, γ-χ κτλ. Κάθε φορά πατάει στο γράμμα που λείπει από τη λέξη. 

Η άσκηση έχει δυο παραλλαγές:
 • ακούει τη λέξη και εκτελεί 
 • διαβάζει από μέσα του τη λέξη και εκτελεί
popit, δυσλεξίαΟρθογραφία:

Καταλήξεις: Γράφουμε τα φωνήεντα των καταλήξεων που θέλουμε να διακρίνει μεταξύ τους. Ο μαθητής-τρια ακούει λέξεις και πατάει το σωστό φωνήεν της κατάληξης: ο-ω, ι-η-ει, εις-ης κτλ. 

Εδώ μαθαίνουμε τη διάκριση των καταλήξεων: -εις και -ης

popit, δυσλεξία


Θεματική ορθογραφία - Οικογένειες λέξεων - Εικονογραφική μέθοδος: Το παιδί ακούει λέξεις που ανήκουν σε οικογένειες λέξεων που έχει διδαχθεί με την Εικονογραφική μέθοδο. Πατάει στο γράμμα της θεματικής ορθογραφίας: παιδί, παίζω, παιχνίδι, παιδικό κτλ.

Λέξεις συχνής εμφάνισης: Εδώ δίνουμε προτάσεις στον μαθητή μας, ο οποίος χρειάζεται να πατήσει στα γράμματα και να συνθέσει τη λέξη που λείπει από την πρόταση. Σε αυτή την άσκηση ασχολούμαστε με τις λέξεις Συχνής εμφάνισης πχ. είμαι, είσαι, είναι, είχα κτλ.


Είμαι:

popit, δυσλεξία


Είχα:

popit, δυσλεξία


Οπτική διάκριση:

Καθρεφτική γραφή: Συχνή σύγχυση προσανατολισμού της γραφής που εκδηλώνεται με επεισόδια καθρεφτικής γραφής. Γράφουμε το γράμμα (που θέλουμε να διορθωθεί η φορά και η κατεύθυνση του) στη σωστή και στην καθεφτική του μορφή πχ. ε-3. Ζητάμε ο μαθητής να πατήσει κάθε φορά σε αυτό που ακούει πχ. πάτησε σε όλα τα /ε/ κτλ.

popit, δυσλεξία


Οπτική διάκριση σε σύμφωνα: Οι μαθητές με ΕΜΔ μπερδεύουν αρκετές φορές γράμματα που μοιάζουν μεταξύ τους οπτικά πχ. ξ-ζ, ρ-σ, π-υ κτλ. Γράφουμε τα σύμφωνα που μεταξύ τους μπερδεύει και πατάει σε αυτό που ακούει να έχει η λέξη ή που βλέπει να λείπει από λέξη πχ. _άρι, _ύστρα κτλ.

Οπτική διάκριση σε φωνήεντα: Η άσκηση εκτελείται όπως ακριβώς και με τα σύμφωνα πχ. α-ο, ε-ω κτλ.

Αν σας αρέσουν παιδικά παιχνίδια που μετατρέπονται σε ασκήσεις:Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Θέλετε να βοηθήσετε το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες στο σπίτι; Δωρεάν ατομική ενημέρωση Γονέων για την εξ αποστάσεως παρέμβαση !

 


Ημερίδα ατομικής online ενημέρωσης για την εξ αποστάσεως παρέμβαση!

Στην προσπάθεια μας να προσφέρουμε υπηρεσίες εξ αποστάσεως Eιδικής αγωγής σε παιδιά με Δυσλεξία και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει πολλές και αξιόλογες συνεργασίες με αρκετές οικογένειες από όλα τα μέρη της Ελλάδας.

Η μεγάλη ανταπόκριση γίνεται από οικογένειες που διαμένουν εκτός αστικών κέντρων όπου δεν είναι εύκολη ή είναι αδύνατη η προσβασιμότητα σε κάποια υπηρεσία ειδικής αγωγής. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν έχουν προκύψει και online συνεργασίες για μαθησιακή παρέμβαση παιδιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Η φετινή σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της. Και αυτή τη χρονιά αναδείχθηκε η ανάγκη για ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα που έχει ένας γονιός να βοηθήσει το παιδί του με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από το σπίτι είτε με τα εξατομικευμένα online μαθήματα ειδικής παράμβασης για κάθε μαθητή είτε μέσα απο τις εξ αποστάσεως εποπτείες γονέα που έχουν χαρίσει σημαντικές ευκαιρίες εξάσκησης των παιδιών στο σπίτι.

Όλοι οι γονείς παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες μπορείτε να εξασφαλίσετε μια δωρεάν εμπειρία ατομικής online εποπτείας. 


Το Σάββατο στις 28 Μαΐου 2022 διοργανώνεται Ημερίδα ατομικών εξ αποστάσεως εποπτειών ενημέρωσης για γονείς.

Εκεί έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για:
 • το τι ακριβώς είναι η εξ αποστάσεως παρέμβαση σε παιδιά με ΕΜΔ καθώς και η εξ αποστάσεως εποπτεία γονέα
 • το κόστος
 • τη συχνότητα
 • πως αυτή εφαρμόζεται

Κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας θα υπάρξει η δυνατότητα να τα πούμε από κοντά για να ενημερωθείτε και να λύσετε όλες σας τις απορίες.

Αυτό θα γίνει μέσα από ατομικές δωρεάν εξ αποστάσεως (Skype) συνεδρίες οι οποίες θα καθοριστούν μέσα σε ένα ημερήσιο πρόγραμμα συνεδριών.

Οι προϋποθέσεις είναι απλές:
 • σύνδεση internet
 • πρόγραμμα Skype
 • smartphone, tablet, lap top

Για να κλείσετε την ατομική δωρεάν συνεδρία σας θα πρέπει να δηλώσετε ενδιαφέρον στο amitrakaki@gmail.com όπου και θα σας αποσταλεί πρόγραμμα με όλες τις διαθέσιμες συνεδρίες.

ΥΓ. Επειδή οι συμμετοχές που φτάνουν κάθε φορά είναι αρκετές και οι διαθέσιμες συνεδρίες δεσμεύονται αρκετές μέρες νωρίτερα στείλτε άμεσα ένα email για να ρυθμίσουμε την ώρα της δωρεάν εποπτείας σας.


Ευχαριστώ και θα χαρώ να συναντηθούμε για άλλη μια φορά online!

Φιλικά,


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Το Dyslexia ρητό της ημέρας!

 


Στην Ειδική αγωγή ικανότητες, όπως να σκέφτεσαι δημιουργικά, να διδάσκεις με φαντασία και να διακρίνεις τις δυνατότητες που έχει ο κάθε μαθητής σου με Μαθησιακές δυσκολίες για εξέλιξη, είναι απαραίτητες σε κάθε Ειδικό παιδαγωγό.

Τι γίνεται όμως όταν όλα αυτά πάλι δεν δίνουν το αποτέλεσμα που επιθυμείς για τον συγκεκριμένο σου μαθητή; Πώς πρέπει να χειριστείς ως ειδικός παιδαγωγός αυτό το σημείο καμπής ενός προγράμματος παρέμβασης;

Η απάντηση είναι πάντα η επιστροφή στην αρχή. Ποιες δυσκολίες έχει ο μαθητής; Με ποιον τρόπο σκέφτεται; Ποια είναι τα ταλέντα και τα αδύνατα σημεία του; Χρειάζεται να κατανοήσεις το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σε βάθος.

Έτσι θα γίνει και το άλμα στην καινοτομία! Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η στιγμή που ανακαλύπτεις έναν άλλο τρόπο διδασκαλίας. Έναν νέο δρόμο μετάδοσης της γνώσης που μέχρι πριν δεν είχες χρησιμοποιήσει. 


Dyslexia at home's 

Inspirational Quotes & Tips!

 Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Παιχνίδι ορθογραφίας για τις καταλήξεις /-εις/ και /-ης/! Δυσλεξία και Κιναίσθηση! [video]


 Πόσες φορές δεν έχουμε αναρωτηθεί: Μπορεί η ορθογραφία όντως να βελτιωθεί σε παιδιά με Δυσλεξία;

Η ορθογραφία είναι συχνά μια αποθαρρυντική διαδικασία για τα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Και αυτό συμβαίνει γιατί έχουν βιώσει αρκετές μη επιτυχημένες προσπάθειες άσχετα με τον χρόνο που αφιέρωσαν για να μάθουν ορθογραφία.

Συνήθως μετά από αρκετή μελέτη ανταποκρίνονται μέχρι την επόμενη μέρα στο σχολείο αλλά στην πορεία η διαβασμένη ορθογραφία δεν αποθηκεύεται αποτελεσματικά και ξεχνιέται μετά από λίγες μέρες. Αποτέλεσμα αυτού είναι στην αυθόρμητη γραφή το παιδί με ΕΜΔ να παρουσιάζει ένα κείμενο με πλήθος ορθογραφικών λαθών τόσο στην καταληκτική όσο και στη θεματική ορθογραφία.

Μέσα από πολλές δημοσιεύσεις στο blog έχουμε αναφέρει ότι για την Καταληκτική ορθογραφία αναζητάμε ασκήσεις που προσεγγίζουν τον ορθογραφικό κανόνα 

 • Κιναισθητικά 
 • Πολυαισθητηριακά
ενώ για τη Θεματική ορθογραφία καταλληλότερες είναι 

 • Εικονογραφικές μέθοδοι, 
 • Οικογένειες λέξεων.

Στο συγκεκριμένο άρθρο θα ασχοληθούμε με τις φωνητικά ίδιες καταλήξεις /-εις/ και /-ης/!

Στήνουμε ένα κινητικό επιτραπέζιο ορθογραφικό παιχνίδι και το παιδί με Δυσλεξία κάνει εξάσκηση στους κανόνες που ήδη γνωρίζει αλλά δεν εφαρμόζει πάντα καθώς γράφει.

Υλικά: αυτοκόλλητο μαυροπίνακα, κιμωλίες, κάρτες (ή χαρτάκια κομμένα από Α4 σελίδα)


Αρχικά γράφουμε λέξεις χωρίς τις καταλήξεις -
εις και -ης.


Φτιάχνουμε μικρές κάρτες με τις καταλήξεις αλλά και το πρόσωπο
/εσύ/ και τα άρθρα /οι/ και /ο/Τοποθετούμε τις λέξεις στο κέντρο και τις κάρτες σε τυχαία σειρά αριστερά και δεξιά.Το παιδί βλέπει τις λέξεις και πρέπει να σχηματίσει τη σωστή ορθογραφία των λέξεων βάζοντας μπροστά το πρόσωπο ή το σωστό άρθρο και την αντίστοιχη κατάληξη. Αυτό το καταφέρνει κινώντας κάθε φορά τις σωστές κάρτες.
Η άσκηση σε video:
Σας αρέσουν οι ασκήσεις με κιμωλίες; 

Τα ξύλινα γράμματα! Κιναισθητική άσκηση για δυσκολίες γραφής


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Το Dyslexia ρητό της ημέρας!

λάμπα, ρητό, δυσλεξία

 

Ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό απορρόφησης των πληροφοριών;
Πόση γνώση κατακτούν πραγματικά οι μαθητές;
Πώς κατακτάται η γνώση τελικά;


Ερωτήματα που προβληματίζουν κάθε παιδαγωγό και ιδιαίτερα τον Ειδικό παιδαγωγό που είναι υπεύθυνος να βρει τον τρόπο που κάθε μαθητής του με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μαθαίνει πιο αποτελεσματικά! 


Dyslexia at home's 

Inspirational Quotes & Tips!

 Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Dyslexia tip της ημέρας!

δυσλεξία, tip, λάθη, μοβ

 Πρέπει να γνωρίζει τις δυσκολίες του ο μαθητής μου; Μήπως επιτείνω έτσι το άσχημο συναίσθημα που έχει για τον εαυτό του; Ποιο είναι το όφελος μιας τέτοιας κίνησης;

Με το να συζητάμε μαζί με τον μαθητή μας, με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, τα σημεία που τον δυσκολεύουν δείχνουμε συναίσθηση του ρόλου μας απέναντι του. Είμαστε εκεί για να τα εντοπίσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε, δείχνοντας τον τρόπο που ο ίδιος μαθαίνει πιο αποτελεσματικά. Σκοπός είναι λοιπόν ο μαθητής να υιοθετήσει αυτούς τους νέους τρόπους διαφοροποιημένης διδασκαλίας και να επιδείξει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ο οποίος θα αρχίσει να γίνεται πιο λειτουργικός μαθησιακά.

Με την παραπάνω οδηγία οργανώνουμε τα σημεία που δοκιμάζουν μαθησιακά τον μαθητή μας και οδηγούμε το παιδί στο να ανακαλεί τους τρόπους που έμαθε για να ανταπεξέρχεται. Έτσι σε ένα ορθογραφικό λάθος γνωρίζει πως πρέπει να ανακαλέσει την εικόνα μέσα από την εικονογραφική μέθοδο που μάθαμε ή να ακολουθήσει την ορθογραφία της οικογένειας λέξεων που ήδη γνωρίζει κλπ.


Dyslexia at home's 

Inspirational Quotes & Tips!

 Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com