Η τσέπη με τις λέξεις! Για τις αντιμεταθέσεις των γραμμάτων στα γραπτά παιδιών με Δυσλεξία

τσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξία


Πόσες φορές στα γραπτά παιδιών με δυσλεξία έχετε δει αντιμεταθέσεις γραμμάτων μέσα στις λέξεις;


Τα φωνολογικά "ατυχήματα" εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα στον γραπτό λόγο, παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Λέξεις όπως: πόρτα, έθνος, κάδρο μπορούν εύκολα σε ένα γραπτό ενός παιδιού με δυσλεξία να παρουσιαστούν με τη μορφή: πότρα, ένθος, κάρδο. 

Το ρεπερτόριο των ασκήσεων για να καλλιεργήσουμε τη σωστή φωνολογική και άρα γραπτή σύνθεση των λέξεων είναι ανεξάντλητο. Με λίγα υλικά και εύκολες κατασκευές μπορεί ένας ειδικός παιδαγωγός, λογοθεραπευτής ή ακόμα ένας γονιός και σχολικός δάσκαλος να εμπλουτίσει τις αισθητηριακές ασκήσεις που ενισχύουν αυτή τη δεξιότητα.Ακούω τις φωνούλες της λέξης! Φωνολογική επίγνωση σε παιδιά με ΔυσλεξίαΗ παρακάτω άσκηση ασχολείται με το χαρακτηριστικό των αντιμεταθέσεων των γραμμάτων μέσα στις λέξεις όταν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες γράφουν είτε καθ'

υπαγόρευση είτε αυθόρμητα.

Υλικά: χρωματιστά Α4, γλωσσοπίεστρα, μαρκαδόροι, μολύβι, συρραπτικότσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξία


Το πρώτο μας βήμα πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή της άσκησης είναι να σκεφτούμε και να ορίσουμε τις κατηγορίες των λέξεων με τις οποίες θα εργαστούμε με το παιδί.


Ξεκινάμε να δημιουργούμε την άσκηση διπλώνοντας τις χρωματιστές Α4 σελίδες στα 2/3 της σελίδας. Αυτό μπορεί  να γίνει κατά πλάτος, αν η λέξη είναι μικρή ή κατά μήκος αν η λέξη είναι μεγαλύτερη.τσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξία


Αφού διπλώσουμε τα χαρτιά, κλείνουμε τις άκρες με το συρραπτικό. Έτσι δημιουργείται μια μεγάλη τσέπη.τσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξίατσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξία


Χωρίζουμε εξωτερικά το χώρο σε τόσες θέσεις όσα είναι τα γράμματα της λέξης.τσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξία


Γράφουμε τη λέξη δυο φορές με μολύβι. Μια φορά με αντιμετάθεση γραμμάτων και άλλη μια φορά σωστά.τσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξία


Το παιδί ακούει τη λέξη από τον παιδαγωγό και εντοπίζει τη σωστή γραφημική αναπαράσταση της. Την ξαναγράφει από πάνω με χρώμα.τσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξία


Πάνω στο τραπέζι έχουμε αραδιάσει με τυχαία σειρά τα γλωσσοπίεστρα που το καθένα έχει από ένα γράμμα της λέξης. Το παιδί βάζει στις θήκες τα γλωσσοπίεστρα με τη σωστή σειρά και ξανακατασκευάζει τη λέξη. Ελέγχει αν τα ξυλάκια ακολουθούν τη σειρά της σωστής λέξης.τσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξία


τσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξία


Πρόκειται για μια άσκηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ευρεία ενίσχυση της Φωνολογικής επίγνωσης σε συνδυασμό με την ικανότητα της Οπτικής διάκρισης.
Αν είστε ειδικοί θεραπευτές: κάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
Αν είστε γονείς: κάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες!

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram

Κιναισθητική άσκηση διάκρισης των φωνημάτων φ-β

διάκριση, φ,β,μπατονέτες,χρώματα,δυσλεξία


Οι φωνολογικές συγχύσεις εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα στους μαθητές με δυσλεξία!


Για την καλλιέργεια της φωνολογικής επεξεργασίας της γλώσσας, ο παιδαγωγός είναι απαραίτητο να σχεδιάσει ή να έχει στη διάθεση του ποικιλία δραστηριοτήτων που εξασκούν τη συγκεκριμένη δεξιότητα με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.

Το ασκησιακό υλικό που στοχεύει στη φωνολογική επάρκεια των μαθητών περιλαμβάνει δράσεις με μεγάλη ακτίνα διαβάθμισης. Η διάκριση των φωνημάτων που συχνά τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπερδεύουν, αποτελεί ένα συνηθισμένο μαθησιακό στόχο σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης ειδικής αγωγής.

Ένα παράδειγμα φωνολογικής σύγχυσης είναι η δυσκολία που εμφανίζεται στη διάκριση των φωνημάτων β-φ.

Η παρακάτω άσκηση συνδυάζει το Χρώμα και τη Κιναίσθηση για να βοηθήσει το παιδί με δυσλεξία να ξεχωρίσει και να αντιστοιχίσει τον ήχο με το αντίστοιχο σύμβολο, δηλ. το φώνημα με το γράμμα.

Αν θέλετε και άλλες Κιναισθητικές ασκήσεις:

Παίξε με τα μανταλάκια για να μάθεις το τσ! Άσκηση δυσλεξίας


Υλικά: μπατονέτες, μπογιές (νερομπογιές, τέμπερες), χαρτιά


διάκριση, φ,β,μπατονέτες,χρώματα,δυσλεξία


Ξεκινάμε καθορίζοντας ένα χρώμα για κάθε γράμμα. Εδώ ορίστηκε το χρώμα κόκκινο για το /β/ και το μπλε για το /φ/.


διάκριση, φ,β,μπατονέτες,χρώματα,δυσλεξία


Γράφουμε σε  ένα χαρτί λέξεις που η κάθε μια εμπεριέχει φ ή β.


διάκριση, φ,β,μπατονέτες,χρώματα,δυσλεξία


Δίπλα έχουμε τοποθετήσει τα χρώματα με τις μπατονέτες.


διάκριση, φ,β,μπατονέτες,χρώματα,δυσλεξία

Το παιδί ακούει τις λέξεις. Λέει αν άκουσε φ ή β και κάθε φορά υπογραμμίζει με το σωστό χρώμα το γράμμα. Για παράδειγμα, αν ακούσει τη λέξη /φίλος/ θα πει /φ/ και θα υπογραμμίσει το χρώμα με το μπλε χρώμα.


διάκριση, φ,β,μπατονέτες,χρώματα,δυσλεξία

Παραλλαγή της άσκησης: το παιδί μόνο ακούει λέξεις χωρίς να τις βλέπει. Κάθε  φορά ανάλογα με το αν έχει ακούσει μέσα στη λέξη φ ή β θα πάρει τη μπατονέτα και με το κατάλληλο χρώμα θα γράψει σε ένα χαρτί το αντίστοιχο γράμμα.


Πρόσθετα οφέλη: 
 • Λεπτή κινητικότητα
 • Συγκέντρωση, προσοχή
 • Δημιουργικός τρόπος γραφήςΑν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Το dyslexia ρητό της ημέρας!

ρητό, δυσλεξία

❝Κάθε χρόνο τέτοια εποχή με ρωτούν οι γονείς τι να κάνουν στις διακοπές με τα παιδιά τους με Μαθησιακές δυσκολίες.
Πάντα η απάντηση είναι ίδια: να χαρίσετε ωραίες αναμνήσεις και θετικά συναισθήματα!❞


Ενημερωθείτε για:


 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram