Λεξική επίγνωση για παιδιά με δυσκολίες στη φωνολογική ενημερότητα! Πρωτοσχολική ηλικία και Μαθησιακές δυσκολίες

Εδώ θα δουλέψουμε τη φωνολογική αυτονομία της λέξης!


Τι σημαίνει αυτονομία της λέξης στη Φωνολογική επίγνωση;

Σημαίνει να μπορώ να ακούω σε μια πρόταση κάθε μια λέξη ξεχωριστά ως μια αυτόνομη ηχητική μονάδα. Άρα μπορώ να τις μετρήσω και να πω από πόσες λέξεις αποτελείται μια φράση ή πρόταση που ακούω, να αναγνωρίσω τη θέση της κάθε λέξης δηλαδή ποια είναι πρώτη, τελευταία, δεύτερη ενώ είμαι και σε θέση να χειριστώ κάθε λέξη δηλαδή να την αφαιρέσω και να πω την υπόλοιπη φράση, να της αλλάξω θέση κτλ.

Στη Νηπιακή ηλικία παιδιά με ΜΔ αδυνατούν ή δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν με επιτυχία τις λέξεις από τις οποίες αποτελείται μια φράση ή πρόταση που ακούνε. 

Τι κάνουμε για αυτό; Πώς ενισχύουμε αυτή τη δεξιότητα;

Υπάρχουν πολλές προφορικές ασκήσεις που γίνονται για την εκπαίδευση παιδιών με ΜΔ στη λεξική επίγνωση. Σε επόμενο άρθρο θα γίνει αναλυτική αναφορά για το ρεπερτόριο αυτών των ασκήσεων.

  Ωστόσο σε αυτό το άρθρο θα παρουσιάσουμε μια άσκηση που συνδυάζει:

 • Φωνολογία
 • Εικόνες
 • Κιναίσθηση
 • Σημασιολογία
Υλικά: εικόνες, μετρήσιμα απλά υλικά (pom-pom, τουβλάκια, μπίλιες κτλ.)

Αρχικά έχουμε ετοιμάσει γραπτά τις φράσεις - προτάσεις που θα ακούσει ο μαθητής μας και σύμφωνα με τις λέξεις που περιέχει η φράση μας έχουμε και τις αντίστοιχες εικόνες. 

Το παιδί ακούει μια μια φράση. Επαναλαμβάνει αυτό που άκουσε. Διαλέγει τις εικόνες που απεικονίζουν οι λέξεις. Τις βάζει και τις κολλάει δίπλα στη φράση. Αντιστοιχεί για κάθε λέξη και ένα αντικείμενο πχ. pom-pom

Ανάλογα με την ηλικία και τις φωνολογικές δυσκολίες του παιδιού ξεκινάμε με 2 λέξεις και προσθέτουμε λέξεις σταδιακά.
 • Πίνω νερό
 • Τρώω μήλο
 • Γράφω γράμμα
 • Δίνω χρήματα
 • Πίνω πολύ νερό
 • Τρώω ένα μήλο.
 • Γράφω πολλά γράμματα.
 • Δίνω λίγα χρήματα.

Απευθύνεται: σε παιδιά με ΜΔ, παιδιά Νηπιακής ηλικίας (χωρίς ανάγνωση), Πρωτοσχολικής ηλικίας, παιδιά με ΝΥ και παιδιά με δυσκολίες στη διατήρηση των ορίων των λέξεων κατά τη γραφή (κολλημένες λέξεις). 

Επίσης μπορεί να γίνει και σαν εκπαιδευτικό παιχνίδι μέσα στη γενική σχολική τάξη για γενικότερη ενίσχυση των μαθητών.

Πείτε μας τις εντυπώσεις σας και πάντα περιμένουμε με χαρά τις εφαρμογές σας σε φωτογραφίες και video σε Ιnstagram και Facebook με mention για να τις απολαύσουμε και να μοιραστούμε όλοι τις εμπειρίες μας στην Ειδική Αγωγή!


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Γνωρίζεις ότι;

γνωρίζεις,πράσινο, οικογένεια, δυσλεξία

γνωρίζεις,πράσινο, οικογένεια, δυσλεξία

γνωρίζεις,πράσινο, οικογένεια, δυσλεξία

γνωρίζεις,πράσινο, οικογένεια, δυσλεξία

γνωρίζεις,πράσινο, οικογένεια, δυσλεξία

γνωρίζεις,πράσινο, οικογένεια, δυσλεξία

γνωρίζεις,πράσινο, οικογένεια, δυσλεξία

γνωρίζεις,πράσινο, οικογένεια, δυσλεξίαΑν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Γεια ή για; Ασκήσεις για να μάθουμε την ορθογραφία τους!


Ακούγονται το ίδιο αλλά γράφονται διαφορετικά!

Πόσες φορές έχουμε δει παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες να αντιμετωπίζουν την Ορθογραφία φωνητικά; Τι σημαίνει φωνητική ορθογραφία;

Φωνητική ορθογραφία σημαίνει, γράφω ό,τι ακούω, τηρώντας τη γραφοφωνημική συνέπεια της γλώσσας χωρίς πάντα τους ορθογραφικούς κανόνες της.

Γνωρίζουν τα παιδιά με ΕΜΔ τους ορθογραφικούς κανόνες;

Η απάντηση για τις περισσότερες περιπτώσεις παιδιών με ΕΜΔ είναι πως βασικούς καταληκτικούς ορθογραφικούς κανόνες γνωρίζουν. Υπάρχουν, όμως, πολλοί λόγοι που οδηγούν στην αποτυχημένη τήρηση τους.

Οι βασικότεροι από αυτούς:

 • Φτωχή Οπτική και Ακουστική μνήμη.
 • Φτωχή Οπτική και Ακουστική διάκριση.
 • Ελλείμματα στη Φωνολογική/Φωνημική ενημερότητα.
 • Ανώριμος Οπτικοκινητικός συντονισμός.
 • Ελλιπής γνώση στην αναγνώριση των βασικών όρων γραμματικής: Ουσιαστικό, Επίθετο, Ρήμα.
 • Δυσκολίες στη Μορφολογία.
Οι ασκήσεις που προτείνονται για να βοηθήσουμε το παιδί με Δυσλεξία και ΕΜΔ στην Ορθογραφία είναι μέρος ενός ολόκληρου προγράμματος παρέμβασης. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η Ορθογραφία όταν διδάσκεται μόνη της χωρίς την ενίσχυση των δεξιοτήτων που το κάθε παιδί με ΕΜΔ έχει ανάγκη δεν μπορεί να επιφέρει τα αποτελέσματα που επιθυμούμε.

Εδώ θα δούμε ένα σύνολο ασκήσεων για να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να ξεχωρίζουν ορθογραφικά τις φωνητικά ίδιες λέξεις: Γεια και για!

Το υλικό είναι από την παρέμβαση εξ αποστάσεως στον μαθητή αλλά και από την εξ αποστάσεως εποπτεία του γονέα.
ΕικονογράφησηΣχεδιάζουμε στη λέξη /γεια/ το /ει/ σαν ένα παιδί που χαιρετάει με το χέρι του. Το σκίτσο ανήκει στον μαθητή σε εξ αποστάσεως παρέμβαση!


ΕτικέτεςΦτιάχνουμε προτάσεις που λείπουν οι λέξεις /Γεια/ και /για/. Στις ετικέτες έχουμε γράψει τις λέξεις. Το παιδί διαβάζει και βάζει τη σωστή λέξη. Προσαρμόζει και το κεφαλαίο γράμμα ανάλογα με τη θέση της λέξης στην πρόταση.Πολλαπλή επιλογήΣε προτάσεις έχουμε φτιάξει κουτάκια για πολλαπλή επιλογή (multiple choice). Διαβάζει τη λέξη και χρωματίζει τη σωστή επιλογή.

Οι ασκήσεις αποτελούν ένα δείγμα από τις ασκήσεις που εφαρμόζουμε για να ενισχύσουμε την ορθογραφική διάκριση φωνητικά ίδιων λέξεων.


Σας φάνηκε ωραία ιδέα η πολλαπλή επιλογή; 

Δείτε την και στην καταληκτική ορθογραφία:Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.comDyslexia tip της ημέρας!

dyslexia-tip-γραμματοσειρά


Όταν δουλεύουμε μαζί με παιδιά με Δυσλεξία και ΕΜΔ, εκτός από τον σχεδιασμό ενός κατάλληλου προγράμματος παρέμβασης μέσα από ασκήσεις και σχετικές μεθόδους, μια από τις βασικές συνθήκες που πρέπει να εξασφαλίζεται είναι το φιλικό περιβάλλον ανάγνωσης και γραφής. Εξίσου σημαντικά είναι ο σωστός φωτισμός αλλά και η επιλογή της κατάλληλης γραμματοσειράς για να πετύχουμε μια θετική αναγνωστική διαδικασία διευκολύνοντας έτσι τον μαθητή στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη Συγκέντρωση και σε δεξιότητες Οπτικής αντίληψης όπως πχ. οπτική διάκριση, οπτική διαδοχική μνήμη κτλ.


Ίσως να σας ενδιαφέρει να δείτε ένα κατάλληλο περιβάλλον γραφής για τη Δυσλεξία:

Πώς στήνω ένα περιβαλλον γραφής κατάλληλο για το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες; 5 ασκήσεις Δυσλεξίας!Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

 

Στις 12 Νοεμβρίου εξασφαλίστε μια δωρεάν ατομική εξ αποστάσεως εποπτεία! Ειδικοί παιδαγωγοί Ελλάδα και Ευρώπη!Τι σημαίνει για τη δουλειά σας μια συνεργασία εποπτείας;

Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει και ειδικοί παιδαγωγοί σε όλη την Ελλάδα έχουν αναλάβει το σημαντικό έργο του σχεδιασμού εξατομικευμένων προγραμμάτων ειδικής διδασκαλίας σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. 

Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο ειδικός παιδαγωγός έρχεται αντιμέτωπος με αρκετά ερωτήματα και προβληματισμούς:

Πώς αξιολογούμε έναν μαθητή ως προς τις μαθησιακές δυσκολίες και τα δυνατά σημεία του; 
Πώς σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας; 
Πώς και ποιους παιδαγωγικούς στόχους βάζουμε;
Ποια είναι τα διαδοχικά βήματα που χρειάζονται για να τους πετύχουμε;
Ποιο είναι το κατάλληλο υλικό ασκήσεων και μεθόδων που πρέπει να εφαρμόσουμε;
Πώς αναθεωρούμε τον αρχικό μας σχεδιασμό όταν παρατηρούμε δυσκολία ή αδυναμία ανταπόκρισης από τον μαθητή μας;

Μέσα λοιπόν από μια ανάγκη να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις τα τελευταία 6 χρόνια έχουν προκύψει πολλές και ενδιαφέρουσες συνεργασίες εποπτείας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τι είναι όμως μια εποπτεία εξ αποστάσεως;

Για να πετύχουμε σαφή και άμεση πληροφόρηση, κατά τη διάρκεια κάθε σχολικού έτους, διοργανώνονται σχετικές Online ημερίδες, στις οποίες μπορείτε όλοι οι Ειδικοί παιδαγωγοί να έχετε δωρεάν την εμπειρία μιας εξατομικευμένης online εποπτείας και να λάβετε όλες τις σχετικές πληροφορίες.


Στοιχεία της 2ης Online Ημερίδας για Ειδικούς παιδαγωγούς της σχολικής χρονιάς 2022-2023:

 • θα γίνει το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022
 • η κάθε δωρεάν ατομική εποπτεία διαρκεί 35'
 • ο ειδικός παιδαγωγός θα πρέπει να επιλέξει μια διαθέσιμη συνεδρία μέσα στη χρονική διάρκεια 9:00 - 18:00


Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για:

 • το τι ακριβώς είναι μια τέτοια εποπτεία 
 • το κόστος
 • τη συχνότητα
 • πως αυτή εφαρμόζεται

Οι προϋποθέσεις είναι απλές:
 • σύνδεση internet
 • πρόγραμμα Skype

Για να κλείσετε την ατομική δωρεάν συνεδρία σας:
 • δηλώνετε ενδιαφέρον στο amitrakaki@gmail.com 
 • σας επισυνάπτεται άμεσα πρόγραμμα με όλες τις διαθέσιμες συνεδρίες και ο τρόπος που θα δεσμεύσετε τη συνεδρία που σας εξυπηρετεί

Σημαντική παρατήρηση: Επειδή ο αριθμός των συμμετοχών κάθε φορά είναι μεγάλος και οι διαθέσιμες συνεδρίες δεσμεύονται αρκετές ημέρες νωρίτερα, στείλτε άμεσα ένα email για να ρυθμίσουμε την ώρα της δωρεάν εποπτείας σας.

Θα χαρώ να σας συναντήσω Online!

Με εκτίμηση,

Άσπα Μητρακάκη
Κοινωνική Ανθρωπολόγος - Ειδική Παιδαγωγός 
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram


Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες στο σπίτι; Δωρεάν ατομική ενημέρωση Γονέων για την εξ αποστάσεως παρέμβαση !

 


Ημερίδα ατομικής online ενημέρωσης για την εξ αποστάσεως παρέμβαση!

Στην προσπάθεια μας να προσφέρουμε υπηρεσίες Eιδικής αγωγής εξ αποστάσεως σε παιδιά με Δυσλεξία και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει πολλές και αξιόλογες συνεργασίες με αρκετές οικογένειες από όλα τα μέρη της Ελλάδας αλλά και το εξωτερικό.

Η μεγάλη ανταπόκριση γίνεται από οικογένειες που διαμένουν εκτός αστικών κέντρων όπου είναι δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη η προσβασιμότητα σε κάποια υπηρεσία ειδικής αγωγής. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν προκύπτουν συνεχώς και online συνεργασίες για μαθησιακή παρέμβαση παιδιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Η ανάγκη για ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα που έχουν οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί τους με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από το σπίτι παρουσιάζεται αρκετά αυξημένη.

Το  Dyslexia at home δίνει δυο Online (εξ αποστάσεως) επιλογές για να υποστηριχθεί μαθησιακά το παιδί με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες:

Όλοι οι γονείς παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες μπορείτε να εξασφαλίσετε μια δωρεάν συνεδρία ενημέρωσης για τις παραπάνω υπηρεσίες. 


Η συνεδρία είναι δωρεάνατομική και Online. 


Το Σάββατο στις 5 Νοεμβρίου 2022 διοργανώνεται Ημερίδα ατομικών εξ αποστάσεως εποπτειών ενημέρωσης για γονείς.

Εκεί έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για:
 • το τι ακριβώς είναι η εξ αποστάσεως παρέμβαση σε παιδιά με ΕΜΔ καθώς και η εξ αποστάσεως εποπτεία γονέα
 • το κόστος
 • τη συχνότητα
 • πως αυτά εφαρμόζονται μέσω υπολογιστή

Οι προϋποθέσεις είναι απλές:
 • σύνδεση internet
 • πρόγραμμα Skype
 • smartphone, tablet, laptop

Για να κλείσετε την ατομική δωρεάν συνεδρία σας:
 • δηλώνετε ενδιαφέρον στο amitrakaki@gmail.com
 • σας επισυνάπτεται πρόγραμμα με όλες τις διαθέσιμες συνεδρίες
 • επιλέγετε την ώρα της συνεδρίας σας 

ΥΓ. Επειδή οι συμμετοχές που φτάνουν κάθε φορά είναι αρκετές και οι διαθέσιμες συνεδρίες δεσμεύονται αρκετές ημέρες νωρίτερα στείλτε άμεσα ένα email για να ρυθμίσουμε την ώρα της δωρεάν εποπτείας σας.

Θα χαρώ να συναντηθούμε για άλλη μια φορά online!

Φιλικά,

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Γνωρίζεις ότι;Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com