Πρόβλεψη περιεχομένου! Στρατηγική κατανόησης κειμένου!

Πρόβλεψη περιεχομένου! Στρατηγική κατανόησης κειμένου!

 Ως ειδικοί παιδαγωγοί είμαστε πολύ συχνά αντιμέτωποι με τη δυσκολία κατανόησης κειμένων από τους μαθητές μας.

Αναγνωστική κατανόηση αποκαλείται η διαδικασία κατασκευής νοήματος από γραπτό κείμενο, που στηρίζεται στον πολύπλοκο συντονισμό ενός αριθμού αλληλοσυνδεόμενων πηγών πληροφοριών. (Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson, 1985).

Όταν οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν αυτά που διαβάζουν σημαίνει ότι γίνονται ενεργοί αναγνώστες που αλληλεπιδρούν με τις πληροφορίες που μόλις έλαβαν χρησιμοποιώντας διάφορες γνωστικές στρατηγικές.

Οι δυσκολίες των παιδιών με Μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται σε όλο το φάσμα του τι σημαίνει "κατανοώ  αυτό που διαβάζω". Οι απαιτήσεις για υποθέσεις, ερμηνείες και αξιολόγηση των δεδομένων είναι αυξημένες και η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στην προηγούμενη γνώση και στην πρόσληψη των νέων πληροφοριών τις περισσότερες φορές δεν είναι λειτουργική.

Ένας τυπικός αναγνώστης, που κατέχει τον έλεγχο του νοήματος του κειμένου, καθώς διαβάζει, αυτό που κατορθώνει με επιτυχία, είναι να μπορεί να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τις προσδοκίες που προκύπτουν για την εξέλιξη του νοήματος του κειμένου.

Αυτό πόσο εύκολα μπορεί να συμβεί σε παιδιά με ΜΔ;

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα αναγνωστικά λάθη, η αδύναμη μνημονική συγκράτηση, η ανεπιτυχής διαλογή σημαντικών και ασήμαντων πληροφοριών, το ανεπαρκές λεξιλόγιο αλλά και η δυσκολία στη σημασιολογική προσέγγιση των άγνωστων λέξεων οδηγούν σε μια περισσότερο επιφανειακή κατανόηση των αναγνωσμένων κειμένων.

Για αυτόν τον λόγο προκύπτει πάλι ξεκάθαρα η αναγκαιότητα τα παιδιά με ΜΔ να διδαχθούν Πώς να κατανοούν!

Μια από τις στρατηγικές είναι και η μέθοδος της πρόβλεψης περιεχομένου. Σε αυτή τη στρατηγική κατανόησης ο μαθητής με Μαθησιακές δυσκολίες μαθαίνει να "προβλέπει" από πριν τι είναι αυτό που θα διαβάσει. Έτσι εκπαιδεύεται στην επιβεβαίωση ή διάψευση αυτών των υποθέσεων και στο τέλος καταλήγει με μια πιο ολοκληρωμένη νοηματική σχέση με το περιεχόμενου του κειμένου.

 Πρόβλεψη περιεχομένου

 Η ανάγνωση σαν κυρίαρχο στόχο έχει την κατανόηση, διαφορετικά πρόκειται απλά για μια μηχανική διαδικασία αποκωδικοποίησης. Τα ήδη υπάρχοντα νοητικά σχήματα που έχει ο αναγνώστης τον βοηθούν ώστε οι νέες πληροφορίες να επεξεργάζονται με τέτοιον τρόπο που να προκύπτουν απορίες. 

Τι εννοεί με αυτό; Τι πρόκειται να συμβεί; Ποια μπορεί να είναι μια πιθανή λύση; 

Το διάγραμμα KWL (know, want, learn) είναι μια στρατηγική πρόβλεψης που διαμορφώνεται ως εξής: Τι ξέρω, τι θέλω να μάθω, τι έμαθα τελικά. Ο μαθητής μπορεί να σχεδιάσει 3 τέτοιες στήλες και όσο διαβάζει να επαληθεύει αν "έπεσε μέσα" στις προβλέψεις του. Το διάγραμμα θα το διορθώνει, εμπλουτίζει όσο διαβάζει το κείμενο.

Επίσης άλλη άσκηση πρόβλεψης μπορεί να γίνει και με έτοιμες προτάσεις από τον παιδαγωγό, όπου το παιδί απαντάει για την κάθε μια αν προβλέπει ότι θα αποδειχθεί σωστή ή λάθος. Η απάντηση επιβεβαιώνεται με την ανάγνωση του κειμένου. Με βάση αυτή τη λογική μπορούν να γίνουν αρκετές ασκήσεις επιλογής, συμπλήρωσης, διόρθωσης.


Άλλες στρατηγικές κατανόησης μπορείτε να δείτε εδώ:

Μέθοδος των αυτοερωτήσεων για καλύτερη κατανόηση του κειμένου από μαθητές με ΜΔ!


Πώς δημιουργώ συνδέσεις με την προηγούμενη γνώση του μαθητή με ΜΔ; Στρατηγική κατανόησης λεξιλογίου!Βιβλιογραφία:
Φίλιππος Βλάχος (2018) Εγκέφαλος, μάθηση και ειδική αγωγή: Σ. Τζιβινίκου (κεφ. 9)
Σουζάνα Παντελιάδου ( 2011): Μαθησιακές δυσκολίες και Εκπαιδευτική πράξη
Σουζάνα Παντελιάδου & Βασιλης Αργυρόπουλος ( 2011): Ειδική Αγωγή Από την έρευνα στη διδακτική πράξη.


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Ο πύργος της οικογένειας ! Για την ενίσχυση της μορφολογίας στη Δυσλεξία!


Ας δουλέψουμε τη μορφολογική επίγνωση των μαθητών με Δυσλεξία και ΜΔ!

Η Μορφολογία ασχολείται με τις αλλαγές που παίρνει η κάθε λέξη με την κλίση, την παραγωγή και τη σύνθεση. Μελετά τα μορφήματα, τις μικρές γλωσσικές μονάδες που φέρουν σημασία οι οποίες σε συνδυασμούς δημιουργούν μεγαλύτερες γλωσσικές μονάδες, τις λέξεις.

Ο φυσικός ομιλητής μιας γλώσσας έχει μία έμφυτη γνώση που του επιτρέπει να αναλύει υπάρχουσες λέξεις, να σχηματίζει νέες λέξεις και να καταλαβαίνει άγνωστες λέξεις που δεν έχει ακούσει ποτέ. 

Τα παιδιά με Δυσλεξία και αναγνωστικές δυσκολίες φαίνεται πως αντιμετωπίζουν σοβαρά ελλείμματα στη μορφολογική τους επίγνωση. Αυτό προβάλλεται και στον προφορικό και στο γραπτό τους λόγο. Κατά τις δοκιμασίες της ορθογραφίας οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν εύκολα να διακρίνουν ότι οι παράγωγες λέξεις είναι συμπληρώσεις του ίδιου θέματος των λέξεων.

Σε αυτή τη δημοσίευση θα δείξουμε έναν κιναισθητικό τρόπο για να εκπαιδεύσουμε το παιδί με Δυσλεξία και ΜΔ να "δει καλύτερα" την αλλαγή στη μορφολογία των λέξεων ενώ ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι είναι και η συνειδητοποίηση της αλλαγής της σημασίας καθώς αλλάζει η μορφή τους.

Υλικά: Lego, μαρκαδόρος


Επιλέγουμε τις λέξεις που θέλουμε να δουλέψουμε. Χωρίζουμε τις λέξεις στο κομμάτι που "μένει ίδιο" και σε αυτό που αλλάζει.

Γράφουμε σε ένα Lego το "ίδιο" κομμάτι και σε άλλα τις συμπληρώσεις του θέματος. Τα πρόσθετα κομμάτια θα δηλώνουν ουσιαστικό, ρήμα, επίθετο.Το παιδί κάθε φορά βάζει, σύμφωνα με την οδηγία που ακούει από τον παιδαγωγό, το σωστό Lego. 

Μπορείς να φτιάξεις ένα ρήμα;

Το παιδί προσθέτει το κομμάτι που δηλώνει ρήμα.


Μπορείς να φτιάξεις ένα ουσιαστικό; 

Το παιδί προσθέτει αυτό το κομμάτι που δηλώνει ουσιαστικό.


Μπορείς να φτιάξεις ένα επίθετο;

Το παιδί προσθέτει το κομμάτι που δηλώνει επίθετο.


Στο τέλος έχουμε τον πύργο της οικογένειας. Καλό είναι η άσκηση να επαναλαμβάνεται συχνά με όλο και περισσότερες λέξεις. Η μορφολογική επίγνωση είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα για το παιδί με Δυσλεξία και ΜΔ και βοηθάει εξαιρετικά στη συνειδητοποίηση της Γλώσσας ως ένα σύστημα. 


Δείτε την άσκηση και σε video:
Αν θέλετε περισσότερες ασκήσεις με Lego:Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.comΣτις 6 Απριλίου εξασφαλίστε μια δωρεάν ατομική εξ αποστάσεως εποπτεία! Ειδικοί παιδαγωγοί σε όλη την Ελλάδα!

δωρεάν, εποπτεία, ειδικοί παιδαγωγοί,δυσλεξία

 Τι σημαίνει για τη δουλειά σας μια συνεργασία εποπτείας;


Ειδικοί παιδαγωγοί σε όλη την Ελλάδα έχουν αναλάβει το σημαντικό έργο του σχεδιασμού εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. 

Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο ειδικός παιδαγωγός έρχεται αντιμέτωπος με αρκετά ερωτήματα και προβληματισμούς:

Πώς αξιολογούμε έναν μαθητή ως προς τις μαθησιακές δυσκολίες και τα δυνατά σημεία του; 
Πώς σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης; 
Πώς και ποιους παιδαγωγικούς στόχους βάζουμε;
Ποια είναι τα διαδοχικά βήματα που χρειάζονται για να τους πετύχουμε;
Ποιο είναι το κατάλληλο υλικό ασκήσεων και μεθόδων που πρέπει να εφαρμόσουμε;
Πώς αναθεωρούμε τον αρχικό μας σχεδιασμό όταν παρατηρούμε δυσκολία ή αδυναμία ανταπόκρισης από τον μαθητή μας;

Μέσα λοιπόν από την ανάγκη να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις, τα τελευταία 8 χρόνια, έχουν προκύψει πολλές και ενδιαφέρουσες συνεργασίες εποπτείας με ειδικούς θεραπευτές από όλη την Ελλάδα.

Τι είναι όμως μια εποπτεία εξ αποστάσεως;

Για να πετύχουμε σαφή και άμεση πληροφόρηση, κατά τη διάρκεια κάθε σχολικού έτους, διοργανώνονται σχετικές Online ημερίδες, στις οποίες μπορείτε όλοι οι Ειδικοί παιδαγωγοί να έχετε δωρεάν την εμπειρία μιας εξατομικευμένης online εποπτείας και να λάβετε όλες τις σχετικές πληροφορίες.


Στοιχεία της Online Ημερίδας για Ειδικούς παιδαγωγούς της σχολικής χρονιάς 2023-2024:

 • θα γίνει το Σάββατο 6 Απριλίου 2024
 • η κάθε δωρεάν ατομική εποπτεία διαρκεί 35'
 • ο ειδικός παιδαγωγός θα πρέπει να επιλέξει μια διαθέσιμη συνεδρία αφού δηλώσει ενδιαφέρον στο amitrakaki@gmail.com και ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία


Στην online συνάντηση μας θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για:

 • το τι ακριβώς είναι μια τέτοια εποπτεία 
 • το κόστος
 • τη συχνότητα
 • πως αυτή εφαρμόζεται
Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για τον ειδικό παιδαγωγό που θέλει να ξεκινήσει άμεσα με εποπτική συνεργασία αλλά και για αυτόν που θέλει να ενημερωθεί για να προγραμματίσει μελλοντικά μια σχέση εποπτείας.

Οι προϋποθέσεις είναι απλές:
 • σύνδεση internet
 • πρόγραμμα Skype

Για να κλείσετε την ατομική δωρεάν συνεδρία σας:
 • δηλώνετε ενδιαφέρον στο amitrakaki@gmail.com 
 • σας επισυνάπτεται άμεσα πρόγραμμα με όλες τις διαθέσιμες συνεδρίες και ο τρόπος που θα δεσμεύσετε τη συνεδρία που σας εξυπηρετεί

Σημαντική παρατήρηση: Επειδή ο αριθμός των συμμετοχών κάθε φορά είναι μεγάλος και οι διαθέσιμες συνεδρίες δεσμεύονται αρκετές ημέρες νωρίτερα, στείλτε άμεσα ένα email για να ρυθμίσουμε την ώρα της δωρεάν εποπτείας σας.

Θα χαρώ να σας συναντήσω Online!

Με εκτίμηση,

Άσπα Μητρακάκη
Κοινωνική Ανθρωπολόγος - Ειδική Παιδαγωγός 
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram

Dyslexia tip της ημέρας! Για τις άγνωστες λέξεις!

dyslexia, tip, δυσλεξία, λεξιλόγιο

 

Όλες οι σύγχρονες έρευνες έχουν δείξει ότι ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου του παιδιού με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες δεν μπορεί να συμβεί με τη διδασκαλία απλά νέων λέξεων.

Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται στρατηγικές και αποτελεσματικές τεχνικές για να βοηθήσουμε τον μαθητή και τη μαθήτρια με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες ώστε να αναπτυχθεί το λεξιλόγιο και να γίνει κατανοητό.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μόνο αν οι νέες λέξεις που έρχονται στο δρόμο του παιδιού κατακτηθούν σε τέτοιο βαθμό σημασιολογικά ώστε στην επόμενη απόπειρα έκφρασης γραπτού λόγου να το "εξυπηρετεί" περισσότερο να χρησιμοποιήσει μια από αυτές τις λέξεις σε σχέση με άλλες που συνήθως χρησιμοποιούσε. 

Σε αυτό το Dyslexia Tip αναφέρουμε μια απλή τεχνική ενίσχυσης της σημασίας της νέας λέξης. Με αυτή τη τεχνική βοηθάμε το παιδί να χρησιμοποιήσει τη νέα λέξη προφορικά μέσα σε κάποια παρομοίωση ή μεταφορά!


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Γνωρίζεις ότι; 

Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

40 προφορικές ασκήσεις! Προσληπτική ικανότητα του προφορικού λόγου!


προφορικός, λόγος, δυσλεξία, ασκήσεις, ροζ
Οµιλία, ραδιόφωνο, ανακοινώσεις σε σταθµούς, αεροδρόμια, μέσα μεταφοράς, διάλογοι!

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται σε συνηθισμένες περιστάσεις ακρόασης. Σε όλες, ο ακροατής χρειάζεται να προσλάβει και να κατανοήσει τα μηνύματα και τις πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω του προφορικού λόγου. 

Για να γίνει πετυχημένα η διαδικασία της πρόσληψης παίρνουν μέρος και εμπλέκονται μεταξύ τους σωματικές και διανοητικές, ψυχολογικές διεργασίες. Τέτοιες είναι η ακοή, η ακουστική μνήμη, η φωνητική αποκωδικοποίηση, η προσοχή, η κατανόηση και η ερμηνεία του μηνύματος. Επίσης, ο ακροατής μπορεί να είναι παθητικός πχ. ακρόαση ραδιοφωνικής εκπομπής ή να χρειάζεται να ανταποκριθεί και να συμμετέχει πχ. διάλογος. Τέλος, παράλληλα με τις προφορικές πληροφορίες, μεταδίδονται και παραγλωσσικά στοιχεία όπως εκφράσεις προσώπου, χειρονομίες, επιτονισμός, ύφος, χρωματισμός φωνής τα οποία και αυτά μεταφέρουν πληροφορίες προς επεξεργασία που ο ακροατής χρειάζεται να ερμηνεύσει.

Τι γίνεται με τα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες;

Μέσα στα προγράμματα παρέμβασης ο ειδικός παιδαγωγός χρειάζεται να συμπεριλάβει ένα δομημένο ρεπερτόριο προφορικών ασκήσεων για την ανάπτυξη της συνειδητής ακρόασης των μαθητών με ΕΜΔ. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής εξασκείται στην ακουστική μνήμη και προσοχή, δεξιότητες που είναι εξαιρετικά σημαντικές στην ανάπτυξη, βελτίωση και αναβάθμιση του προφορικού και γραπτού λόγου.

Θα χωρίσουμε τις ασκήσεις πρόσληψης του προφορικού λόγου σε ασκήσεις που ενισχύουν:

 • ακρόαση, ακουστική μνήμη-προσοχή, φωνητική επεξεργασία
 • κατανόηση λέξεων
 • κατανόηση προτάσεων
 • γενική κατανόηση προφορικού λόγου

Μη λεκτικοί ήχοι

Σε αυτή την άσκηση το παιδί ακούει ήχους που δεν είναι λεκτικοί. 

Ως μη λεκτικούς ήχους εννοούμε:
 • ζώα
 • μουσικά όργανα
 • καιρικά φαινόμενα
 • καθημερινή ζωή (σειρήνα, τηλέφωνο, κόρνα, φρενάρισμα, καζανάκι, νερό που τρέχει κλπ.)
 • ήχοι που κάνουμε με το σώμα μας (παλαμάκια, σφύριγμα, φύσημα, βήχας, χασμουρητό κλπ.)
Στόχοι:
 • Αναγνωρίζει κάθε φορά αυτό που ακούει (πχ. με γυρισμένη πλάτη ακούει τους ήχους που κάνει ο ειδικός παιδαγωγός με το σώμα του και ονοματίζει τους ήχους)
 • Απομνημονεύει τους ήχους και επαναλαμβάνει χωρίς σειρά
 • Επαναλαμβάνει με τη σειρά
 • Του ζητείται να πει τι άκουσε 1ο, 3ο, τελευταίο κλπ.
 • Του ζητείται να πει τι άκουσε πριν από τον τρίτο ήχο κλπ.
Εναλλακτικά όλες αυτές οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν και από το παιδί προς τον παιδαγωγό πχ. το παιδί αναπαράγει ήχο από μουσικό όργανο και ο παιδαγωγός χωρίς να βλέπει το αναγνωρίζει.

Φωνολογική ενημερότητα

Η έκφραση του προφορικού λόγου γίνεται μέσα από το συγκερασμό των ήχων της γλώσσας σε συλλαβές και λέξεις. Επομένως ο μαθητής που εμφανίζει δυσκολίες στη φωνολογική του επίγνωση είναι ευνόητο να δυσκολεύεται στην ακρόαση του προφορικού λόγου με καθαρότητα. Αυτό το έλλειμμα στη φωνολογική επάρκεια επηρεάζει τη σημασιολογία και άρα κατανόηση του προφορικού μηνύματος.

Εδώ είναι κατάλληλες όλες οι ασκήσεις που γίνονται στα πλαίσια της φωνολογικής ενημερότητας για την ανάλυση των λέξεων σε φωνήματα, τη σύνθεση των φωνημάτων σε λέξεις, την αναγνώριση της θέσης του φωνήματος, το χειρισμό των φωνημάτων κλπ.

Ασκήσεις για Φωνολογική ενημερότητα μπορείτε να βρείτε εδώ.


Κατανόηση λέξεων

Σε αυτή την κατηγορία των ασκήσεων πρέπει να συμπεριλάβουμε λέξεις που είναι Ουσιαστικά, Ρήματα, Επίθετα, Επιρρήματα.

Ουσιαστικά:

Για την προφορική κατανόηση των λέξεων που είναι Ουσιαστικά οι ασκήσεις που μπορούν να γίνουν:
 • Ακούει λέξεις και αναγνωρίζει ποιες απο αυτές είναι: πράγματα, μέρη, ζώα, χώρες, ποτάμια, επαγγελματίες, φαγητά κλπ.
 • Ακούει λέξεις και αναγνωρίζει ποιες απο αυτές δεν είναι Ουσιαστικά
 • "Τι έβαλα στο πιάτο μου;" : το παιδί ακούει τι έβαλε κάποιος στο πιάτο του και αναγνωρίζει αν αναφερόμαστε σε πρωινό, μεσημεριανό, σνακ, πάρτι, γιορτή, Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ.
 • Ακούει λέξεις σχετικές με κάποιο θέμα και αναγνωρίζει για ποιο θέμα μιλάμε πχ. ανακύκλωση, δάσος, φιλία, επικαιρότητα-ειδήσεις, διατροφή, αθλητισμό κλπ. Στις πιο μικρές ηλικίες τα θέματα ξεκινούν με καηγορίες θεμάτων όπως: τρόφιμα, ρούχα, ζώα της ζούγκλας κλπ.
 • "Το κουτί με τα αντικείμενα!": ο παιδαγωγός ονομάζει τα αντικείμενα και το παιδί επιλέγει και τα βάζει όσο πιο γρήγορα μπορεί στο κουτί. Μπορεί να γίνει και το αντίθετο.
Σε όλες τις ασκήσεις το παιδί ελεύθερα μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τις πτώσεις, αριθμούς των ουσιαστικών.

Ασκήσεις για τα Ουσιαστικά μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ρήματα:

Για την προφορική κατανόηση των λέξεων που είναι Ρήματα οι ασκήσεις που μπορούν να γίνουν:
 • Με παντομίμα ο παιδαγωγός δείχνει την ενέργεια του κάθε ρήματος και το παιδί το αναγνωρίζει. Μπορεί να γίνει και με αντίθετους ρόλους.
 • Κουκλοθέατρο: η παραπάνω άσκηση μέσα από μαριονέτες ή γαντόκουκλες
 • Εικόνες ή βιβλία με εικόνες πχ. παραμύθια και το παιδί ονομάζει τις ενέργειες που βλέπει (τα Ρήματα) 
 • Τι έκανες σήμερα;: ονομάζει τις ενέργειες που έκανε
Σε όλες τις ασκήσεις το παιδί ελεύθερα μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τα πρόσωπα, χρόνους των ρημάτων.

Ασκήσεις για τα Ρήματα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επίθετα:

Για την προφορική κατανόηση των λέξεων που είναι Επίθετα οι ασκήσεις που μπορούν να γίνουν:
 • Πώς είναι και Πώς δεν είναι; : βάζουμε ένα ουσιαστικό και λέμε Πώς είναι και Πώς δεν είναι πχ. /περιστέρι/ είναι μικρό και δεν είναι μοβ κλπ.
 • Βάζουμε στο κέντρο ένα αντικείμενο και γύρω γύρω εικόνες ή λέξεις που το περιγράφουν
 • Λέμε επίθετα για κάποιο ουσιαστικό και το παιδί μαντεύει ποιο είναι
 • Καλά και κακά επίθετα! : για ένα ουσιαστικό ποια καλά και ποια ¨κακά¨ επίθετα μπορούμε να πούμε πχ. μια πωλήτρια μπορεί να είναι συμπαθητική ή αγενής κλπ.
 • Χωρίζουμε σε κατηγορίες: το παιδί ακούει επίθετα και λέει ποιο χαρακτηριστικό αναλύουμε πχ. μικρό-μεγάλο → μέγεθος κλπ.
 • Επίθετα και αισθήσεις!: δίνουμε ένα αντικείμενο ή εικόνα και λέμε επίθετα που αντιστοιχούν σε μια ή περισσότερες αισθήσεις πχ. /τούρτα/: γεύση → γλυκιά αφή → μαλακή κλπ.
 Ασκήσεις για τα Επιθετα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επιρρήματα:

Για την προφορική κατανόηση των λέξεων που είναι Επιρρήματα οι ασκήσεις που μπορούν να γίνουν:
 • Απαντάει στο Πότε, Πού, Πώς, Πόσο μέσα από ερωτήσεις σχετικά με εικόνες που βλέπει πχ. Πώς πηγαίνει το αυτοκίνητο; (αργά, γρήγορα, επικίνδυνα κλπ.)
 • Δίνουμε οδηγίες και εκτελεί πχ. βάλε πάνω στο τραπέζι το ποτήρι, άνοιξε την πόρτα απότομα, κάθε φορά λέει ποιο είναι το επίρρημα που άκουσε
 • Αναγνωρίζει τη σωστή εικόνα ανάλογα με την περιγραφή που δίνουμε πχ. Το αγόρι βρίσκεται ανάμεσα σε δυο κορίτσια.
 Ασκήσεις για τα Επιρρήματα μπορείτε να βρείτε εδώ.


Αντίθετα - Συνώνυμα

Για τα Αντίθετα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εικόνες που δείχνουν την αντίθετη έννοια πχ. ήλιος-φεγγάρι.

Για τα συνώνυμα, που είναι πιο δύσκολο να τα διαχειριστούμε και να τα δείξουμε σε εικόνες, μπορούμε να ξεκινήσουμε με συγκεκριμένα ουσιαστικά που θα συνοδεύονται από εικόνες πχ. πανωφόρι-μπουφάν και έπειτα να προχωρήσουμε σε ρήματα πχ. περπατάω-βαδίζω και πιο αφηρημένα ουσιαστικά πχ. ηρεμία-γαλήνη.

 Ασκήσεις για τα Συνώνυμα - Αντίθετα μπορείτε να βρείτε εδώ.


Κατανόηση προτάσεων
 • Δίνουμε εικόνες και λέμε μια πρόταση για την κάθε μία. Το παιδί επιλέγει τη σωστή.
 • Ημιτελείς προτάσεις: ξεκινάει μια πρόταση το παιδί και την ολοκληρώνουμε εμείς. Το παιδί αναγνωρίζει αν βγάζει νόημα η συνέχεια που δώσαμε ή όχι.
 • Ξεφυλλίζουμε ένα παραμύθι ή βιβλίο και σε κάθε σελίδα που έχει εικόνα λέμε μια πρόταση. Το παιδί αναγνωρίζει αν η πρόταση ταιριάζει με την εικόνα ή όχι.
 • Λέμε μια ιστορία που έχει χρονικά λάθη ή λάθη αλληλουχίας των γεγονότων πχ. Χθες θα πάω να πάρω το τρένο για να φύγω κλπ. Το παιδί αναγνωρίζει τα λάθη που ακούει.
 • Δίνουμε οδηγίες που πρέπει να εκτελέσει. Σταδιακά δυσκολεύουμε τις οδηγίες με πιο σύνθετες προτάσεις και περισσότερες πληροφορίες.
 • Περιγράφουμε όχι μόνο συγκεκριμένα ουσιαστικά αλλά και ρήματα ή αφηρημένα ουσιαστικά και το παιδί πρέπει να αναγνωρίσει τη λέξη. Για παράδειγμα: Μετακινούμαι γρήγορα από σημείο σε σημείο (τρέχω) κλπ.
 Ασκήσεις για προτάσεις μπορείτε να βρείτε εδώ.


Διάφορες μορφές προφορικού λόγου

Με αυτές τις ασκήσεις το παιδί έρχεται σε επαφή με διάφορες μορφές προφορικού λόγου. 
 • Το παιδί ακούει διάφορες μορφές προφορικού-ομιλούμενου λόγου και θα πρέπει κάθε φορά να αναγνωρίσει τη μορφή της πχ. εκπομπή ραδιοφώνου, ταινία, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, δελτίο καιρού, επίσημη ομιλία, διάλογο, γράμμα κλπ.
 • Διαφημίσεις! Το παιδί ακούει την περιγραφή από τον παιδαγωγό ή μια πραγματική διαφήμιση και πρέπει να βρει το προϊόν πχ. σαμπουάν, παγωτό, παιχνίδι, ταξίδι, αυτοκίνητο κλπ.
 • Σκιτσάρουμε! Ακούει οδηγίες για το πώς να φτιάξει ένα απλό σκίτσο και εκτελεί τις οδηγίες πχ. ένα όρθιο μικρό ορθογώνιο, έναν κόκκινο κύκλο, μια κάθετη (όρθια) χοντρή γραμμή κλπ.
 • Ακούει μια ιστορία και απαντάει σε ερωτήσεις: Πού, Ποιοι, Πότε, Γιατί, Πώς κλπ.
 • Έχει μπροστά του εικόνες με αρκετές οπτικές πληροφορίες. Για την κάθε μια κάνουμε μια περιγραφή. Το παιδί καταλαβαίνει τι από αυτά που λέμε δεν ταιριάζει στην εικόνα.
 • Ακούει μια ιστορία και διαλέγει από τις φράσεις που έχουμε γράψει ποιες είναι αυτές που ταιριάζουν στην ιστορία.
 • Προφορικοί τίτλοι! Διαβάζουμε μια ιστορία και δίνουμε 3 προφορικές επιλογές τίτλου ή ακόμα και κεντρικής ιδέας για να διαλέξει την κατάλληλη.
Οι ασκήσεις βελτίωσης της πρόσληψης του προφορικού λόγου είναι απαραίτητες και εξαιρετικά σημαντικές σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης καθώς είναι η βάση για να πετύχουμε την αναβάθμιση της κατανόησης του γραπτού λόγου.

Δείτε το video στο instagram:
Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com