Τονισμός με Lego! Ο τονισμός σαν παιχνίδι για τις μαθησιακές δυσκολίες!Στην επιστήμη της Γλωσσολογίας ο τόνος εκφράζεται σαν ένα σημάδι που τοποθετείται πάνω από ένα γράμμα και δίνει φωνητικές πληροφορίες 
για την προφορά του.

Στην ελληνική γλώσσα ο τονισμός είναι δυναμικός και συνοδεύει τη γραφή των λέξεων, ενώ διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες πχ. τοποθετείται πάνω από φωνήεντα, στα κεφαλαία μπαίνει πάνω αριστερά, τονίζονται όλες οι 2βες, 3βες, 4βες, πολυσύλλαβες λέξεις αλλά και κάποιες μονοσύλλαβες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (πώς, πού, ή) κλπ.

Τι ισχύει όμως για το παιδί με Δυσλεξία και Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες;

Πολλές φορές ο αναγνώστης με ΕΜΔ δεν τονίζει σωστά κατά την ανάγνωση του είτε γιατί δε γνωρίζει πού τονίζεται η λέξη που διαβάζει είτε γιατί δεν την αναγνωρίζει, είναι σαν να τη "βλέπει για πρώτη φορά". Αυτό οφείλεται στις γνωστές δυσκολίες της ακουστικής διάκρισης που πολλές φορές συνυπάρχουν με δυσκολίες στην εικόνα των λέξεων.

Γιατί είναι σημαντικό να εκπαιδευτεί στον τονισμό;

Ο τονισμός στην Ελληνική γλώσσα συνδέεται άμεσα με τη σημασιολογία (λάδια-λαδιά) αλλά και την ορθογραφία των λέξεων (παίρνω-περνώ). Έτσι, αν ο μαθητής με ΕΜΔ δεν αναπτύξει μια βασική ευαισθησία στη διαδικασία του τονισμού τότε αυτή η αδυναμία θα κοστίζει συχνά σε κατανόηση κατά την ανάγνωση κειμένων. 

Για να ενισχύσουμε την τονική διαδικασία έχουμε δείξει την εισαγωγική άσκηση "Με τα μάτια στον τόνο" ενώ έχουν δημοσιευτεί και μέθοδοι για να οπτικοποιηθεί η δυναμικότητα του τονισμού, να δείξουμε δηλαδή τι σημαίνει ότι η τονισμένη συλλαβή χρειάζεται να προφερθεί με μεγαλύτερη ένταση από τις άλλες, όπως γίνεται στη μέθοδο "Ποιος θα ανέβει το σκαλοπάτι;" ή όπως φαίνεται στο άρθρο "Ας τον πάρει το μπαλόνι"!

Για την ενίσχυση της ενέργειας του τονισμού εργαστήκαμε και σε αυτό το άρθρο.

Παρουσιάζουμε ένα ευχάριστο παιχνίδι τονισμού με Lego!

Υλικά: Lego, μαρκαδόρος

Αρχικά γράφουμε σε Lego λέξεις των οποίων τον τονισμό θέλουμε να βελτιώσουμε. Οι λέξεις μπορεί να έχουν ποικιλία στη φωνοτακτική δομή πχ. 2βες /σφ/, 3βες /σσφ/, λέξεις με τελικό /ς/ αλλά και λέξεις που χρειάζεται να γενικευτεί κάποιος κανόνας όπως ο τονισμός των 2φων φωνηέντων.

Έπειτα σε ένα μονό Lego γράφουμε τον τόνο.

Το παιδί έχει τη λέξη μπροστά του, διαβάζει φωναχτά ή σιωπηρά και βάζει τον τόνο στη σωστή θέση.


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

  • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

  • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
    • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
  • Αν είστε γονείς! 
    • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.  • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com