Οι κρυμμένες προτάσεις! Άσκηση για να μάθει σωστή σύνταξη


Μια δραστηριότητα δημιουργικής γραφής μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε άσκηση για παιδιά με Δυσλεξία. Μια άσκηση που εκπαιδεύει το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες στη σύνθεση προτάσεων και στη βελτίωση της Οπτικής διαφοροποίησης. 

Μέσα απο κείμενα βιβλίων, εφημερίδες, περιοδικά το παιδί θα αποκρυπτογραφήσει και άλλες προτάσεις που μπορεί να υπάρχουν και να τις συντάξει!


Βήμα1ο: Επιλέγουμε το κείμενο


 "Αμέσως τώρα, μετά", Εύα Ομηρόλη


Bήμα 2ο: Σημειώνουμε τη λέξη & τη νέα πρόταση


Παιδί Ε' Δημοτικού με ΜΔ αποκρυπτογραφεί τη νέα πρόταση!

Σε αυτό το βήμα σημειώνουμε μια λέξη απο το κείμενο και ζητάμε απο το παιδί με αφορμή αυτή τη λέξη, την οποία μπορεί να τοποθετήσει οπουδήποτε στη πρόταση, να κυκλώσει και άλλες λέξεις, όπου όλες μαζί, με την ανάλογη σειρά, θα φτιάξουν μια νέα πρόταση. Αυτή τη νέα πρόταση θα τη γράψει στο τετράδιο του. Σε αυτό το παράδειγμα ο Π έφτιαξε τη πρόταση: "Ο πωλητής ξέρει να πλησιάζει και να μιλήσει ευγενικά"! Σε αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε τις τελευταίες παρατηρήσεις όπως ότι θα ταίριαζε καλύτερα αν λέγαμε: Ο πωλητής ξέρει να πλησιάζει και να μιλάει ευγενικά!


Παιδί Α' Γυμνασίου με Δυσλεξία!

Η πρόταση που ανακάλυψε η Ν ήταν: "Πρέπει το παιδί να κοιτούσε με φοβισμένο ύφος"!

✪ Παράδειγμα εφαρμογής:

Κορίτσι της ΣΤ' Δημοτικού με δυσλεξία φτιάχνει προτάσεις με αυτον τον τρόπο!Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


Φτιάχνω λέξεις! Φωνημική επίγνωση και ανάγνωση


Πως χαρίζουμε Κιναισθητικές ασκήσεις σε παιδιά με Δυσλεξία;

Το ρεπερτόριο των ασκήσεων για τη Φωνημική ενημερότητα παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες πρέπει να είναι πλούσιο και να προσφέρει διαφορετικές προκλήσεις. Ειδικά σε ένα θεραπευτικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, που το παιδί έρχεται άμεσα αντιμέτωπο με τις δυσκολίες του, χρειάζεται να κυριαρχεί ο χαρακτήρας των αισθητηριακών ασκήσεων.

Η Κιναίθηση οδηγεί σε μεγαλύτερη επιτυχία τη μαθησιακή διαδικασία, όσον αφορά σε παιδιά με Δυσλεξία, σε σχέση με τη στατική μάθηση. Τα δυσλεξικά παιδιά προτιμούν να συνδυάζουν τη κίνηση με την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων. Μια τέτοια άσκηση που ζευγαρώνει την κίνηση με τη φωνημική επίγνωση είναι και η: Φτιάχνω λέξεις!

Υλικά: μαυροπίνακας, κιμωλίες (χρωματιστές), κάρτες λέξεων

Άσκηση: Δείχνουμε στο παιδί μια κάρτα λέξεων. Στο πίνακα γράφουμε διάσπαρτα τα γράμματα απο τη κάθε λέξη και ζητάμε απο το παιδί να ενώσει τα γράμματα με τη σωστή σειρά ώστε να σχηματιστεί η λέξη. Έπειτα απλά υπαγορεύστε μια απο τις λέξεις δείχνοντας μόνο την εικόνα της λέξης και ζητήστε πάλι να σχηματίσει τη λέξη ενώνοντας τα γράμματα. Τέλος πείτε προφορικά λέξεις και ζητήστε απο το παιδί να επαναλάβει τη διαδικασία.


Βήμα 1ο

Επιλέγουμε κάθε φορά μια απο τις κάρτες λέξεων.

Βήμα 2ο

Γράφουμε διάσπαρτα στον πίνακα τα γράμματα της λέξης.Βήμα 3ο

Ζητάμε απο το παιδί να ενώσει τα γράμματα για να σχηματίσει τη λέξη.

Η συγκεκριμένη άσκηση μπορεί να ενισχύσει τη Φωνημική επίγνωση μέσα απο πολλές παραλλαγές:
  • να ακούει λέξεις και να τις συνθέτει ενώνοντας με τη σωστή σειρά τα γράμματα
  • να φτιάχνει δικές του λέξεις 
  • να του λέτε απο ποιο γράμμα να ξεκινάει η λέξη ή ποιο γράμμα θέλετε να περιέχει και να δημιουργεί λέξεις
  • να ακούει λέξεις, να αναγνωρίζει αν ακούει τα συμπλέγματα μπ, ντ, τσ, γκ, γγ και να ενώνει μόνο αυτά ή όλη τη λέξη
  • με τον ίδιο τρόπο να ενισχυθούν και οι λέξεις με διπλά/τριπλά σύμφωνα
  • να δουλευτούν φωνήματα που μπερδεύει φωνημικά μεταξύ τους πχ. λέξεις με φ/θ, γ/χ, π/β/φ κτλ.
  • να δουλευτούν λέξεις που μπερδεύει τη θέση των συμφώνων πχ. λέξεις με /τσ/ και /στ/ 

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter