Τι έχω πολύ; Άσκηση δυσλεξίας για το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ!

άσκηση δυσλεξίας για το επίθετο πολύς

Ένα επίθετο που κάνουν συχνά λάθος στην ορθογραφία του τα παιδιά με δυσλεξία και δυσορθογραφία!

Κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και εφαρμογής ενός προγράμματος παρέμβασης σε παιδιά με δυσλεξία είναι συνηθισμένο να αφιερώνεται χρόνος για την ορθογραφική αυτοματοποίηση του επιθέτου ο πολύς, η πολλή, το πολύ! Χρειάζεται να γίνουν πολλές ασκήσεις που διδάσκουν την ορθογραφία του με πολλούς τρόπους ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητες αποθήκευσης της μορφολογίας του.

Μια άσκηση που αναγκάζει το παιδί με δυσλεξία να χρησιμοποιήσει το επίθετο ταιριάζοντας το με αντίστοιχα ουσιαστικά είναι και η: "Τι έχω πολύ;" η οποία βοηθάει να εφαρμόσει την ορθογραφία που έχει μόλις μάθει!

Κατεβάστε & Εκτυπώστε την άσκηση για την ορθογραφία του επιθέτου πολύς, πολλή, πολύ εδώ!

Αρχικά εκτυπώνετε την άσκηση (ή ζωγραφίζετε εσείς ένα δικό σας σκίτσο). Βάζετε το παιδί να ζωγραφίσει και να δώσει ένα όνομα στην εικόνα.

άσκηση δυσλεξίας για το επίθετο πολύς
Εκτυπώνουμε & το παιδί δίνει όνομα και ζωγραφίζει το σκίτσο!
Έπειτα γράφετε γύρω και πάνω στο σκίτσο ουσιαστικά σε όλα τα γένη και τους αριθμούς.

άσκηση δυσλεξίας για το επίθετο πολύς
Γεμίζουμε την εικόνα με ουσιαστικά!
Το παιδί πρέπει να γράψει πάνω από κάθε ουσιαστικό το επίθετο πολύς στο αντίστοιχο γένος και αριθμό με τη σωστή ορθογραφία!

✪ Παραδείγματα εφαρμογής:
άσκηση δυσλεξίας για το επίθετο πολύς
Το ονοματίσαμε και το γεμίσαμε με το επίθετο πολύς!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε την άσκηση για την ορθογραφία του επιθέτου πολύς, πολλή, πολύ εδώ!

Συνδυάστε την άσκηση με περισσότερες ασκήσεις για το επίθετο πολύς, όπως:
 • συμπλήρωση σε προτάσεις
 • διόρθωση ορθογραφικών λαθών
 • αναζήτηση του επιθέτου σε κείμενο
 • υπαγόρευση προτάσεων
 • παραγωγή προτάσεων
 • πολυαισθητηριακόυς/κιναισθητικούς τρόπους γραφής (στον αέρα, στο τραπέζι με το δάχτυλο, εσείς στη πλάτη του, αυτό στη δική σας, σε γυαλόχαρτο, στο τοίχο κτλ.)

❝Να θυμάστε πάντα να τελειώνετε τη συνεδρία σας με το δυσλεξικό παιδί με κάτι που ξέρετε ότι θα το κάνει εύκολα και σωστά. Δίνει κουράγιο και αυτοπεποίθηση!❞

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

3 πράγματα που δε θα βοηθήσουν το παιδί με δυσλεξία!

3 πράγματα που δε θα βοηθήσουν το παιδί με δυσλεξία!

Συνήθως παραθέτουμε συμβουλές, στρατηγικές και μεθόδους που βοηθούν τα παιδιά με Δυσλεξία να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους! Τι γίνεται όμως με αυτά, που πολύ συχνά κάνουμε και δε βοηθούν το δυσλεξικό παιδί;

1. Να περιμένουμε! Η Δυσλεξία σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Νευρολογίας καθορίζεται ως: "διαταραχή που φανερώνεται από τις δυσκολίες στην εκμάθηση του διαβάσματος, παρά την επαρκή νοημοσύνη και τις κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες του ατόμου". Η νευροβιολογική της βάση καθιστά τη Δυσλεξία ως μια δια βίου διαταραχή. Όλες οι έρευνες καταδεικνύουν την έγκαιρη αντιμετώπιση ως καθοριστικό παράγοντα βελτίωσης της ζωής του παιδιού με δυσλεξία. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο γρήγορα δεχτεί ένα ειδικό πρόγραμμα αγωγής τόσο πιο γρήγορα θα αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες του.

2. Να προσπαθήσει πιο σκληρά! Κάθε παιδί με δυσλεξία επιθυμεί απεγνωσμένα να διαβάσει και να γράψει καλύτερα. Δεν είναι δική του επιθυμία να είναι "πίσω από τους συμμαθητές του"! Πολλές φορές η δυσλεξία "κρύβεται" και αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα σε παιδιά που ενώ χαρακτηρίζονται έξυπνα παρ' όλα αυτά δεν τα καταφέρνουν καλά στο σχολείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτή η απόκλιση μπορεί να αποδοθεί σε έλλειψη προσπάθειας. Το "προσπάθησε περισσότερο" δεν θα βοηθήσει αν το παιδί έχει δυσλεξία και χρειάζεται ειδική παρέμβαση.

3. Να ανησυχούμε! Είναι πολύ λογικό και συναισθηματικά αναμενόμενο να υπάρχει αγωνία και προβληματισμός για το μέλλον του δυσλεξικού μας παιδιού. Όμως το να ανησυχούμε δεν θα βοηθήσει το παιδί και τη σχέση της οικογένειας με το παιδί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενημερωθούμε για το Τι είναι η δυσλεξία, Πως μαθαίνουν καλύτερα τα δυσλεξικά άτομα και Με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μέσα από καθημερινές στρατηγικές να προοδεύσει και να εξελιχθεί.

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

Ουσιαστικό είναι...! Άσκηση γραμματικής για παιδιά με Δυσλεξία

Ουσιαστικό είναι...! Άσκηση γραμματικής για παιδιά με Δυσλεξία

Όσα χρόνια ασχολούμαι με παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσλεξία ανακαλύπτω συνεχώς πως η αδυναμία τους να αναγνωρίσουν τους όρους της Γλώσσας είναι πάντα εκεί!

Μέσα από ασκήσεις που συγκεκριμενοποιούν με απτό τρόπο τις γλωσσικές έννοιες το παιδί με δυσλεξία μπορεί να διδαχθεί με επιτυχία τι είναι: Ουσιαστικό, Επίθετο, Ρήμα κτλ. Μην αποθαρρύνεστε αν διαπιστώσετε ότι ακόμα και σε μεγάλη ηλικία το δυσλεξικό παιδί επιμένει να αγνοεί αυτές τις έννοιες. Η κλασσική διδασκαλία δεν αρκεί και πολλές φορές εντείνει τη σύγχυση μέσα από κανόνες και αφηρημένους ορισμούς. 

Για αυτό η ενδεδειγμένη προσέγγιση της Γραμματικής στη δυσλεξία είναι πάντα αυτή που μπορεί να μετατρέψει το γλωσσικό σε εικόνα, το αφηρημένο σε βιωματική εμπειρία! Η άσκηση: Ουσιαστικό είναι... δίνει την ευκαιρία στο παιδί, με εργαλεία τις εικόνες, να κατανοήσει & να χειριστεί καλύτερα την έννοια του Ουσιαστικού.

Κατεβάστε & Εκτυπώστε την άσκηση για τα Ουσιαστικά εδώ!

Αρχικά εκτυπώστε το σχεδιάγραμμα της άσκησης. Εξηγήστε στο παιδί Τι είναι το ουσιαστικό. Το σχεδιάγραμμα είναι χωρισμένο σε 4 κατηγορίες και περιλαμβάνει: Πρόσωπα, Ζώα, Μέρη, Πράγματα.


Ουσιαστικό είναι...! Άσκηση γραμματικής για παιδιά με Δυσλεξία
Σχεδιάγραμμα άσκησης με 4 κατηγορίες!

πειτα το παιδί ζωγραφίζει τις εικόνες και γράφει γύρω γύρω και άλλα ουσιαστικά σε κάθε κατηγορία. Χρησιμοποιήστε χρώματα για μεγαλύτερο ενδιαφέρον!


Ουσιαστικό είναι...! Άσκηση γραμματικής για παιδιά με Δυσλεξία
Ζωγραφίζει και γεμίζει με ουσιαστικά!


✺ Παράδειγμα εφαρμογής:

Η ειδική παιδαγωγός σε εποπτεία εφαρμόζει την άσκηση 
σε μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες!
Τέλος επιλέξτε ουσιαστικά για να γράψει δικές του προτάσεις. Δίνετε ζευγάρια λέξεων:

 • κότα - χέρι
 • τραπέζι - φούρναρης
 • φίδι - δεντρόσπιτο

Δώστε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με οικογένειες λέξεων ζητώντας του να βρει και άλλα ουσιαστικά από τα ουσιαστικά που μόλις έγραψε:

 • νοσοκόμος ⟶ νοσοκομείο
 • τραπέζι ⟶ τραπεζομάντιλο
 • βιβλίο ⟶ βιβλιοθηκάριος
 • φούρναρης ⟶ φούρνος

Σημείωση! Αν θέλετε συνδέστε τα παραπάνω Ουσιαστικά, που δηλώνουν Μέρος, με την άσκηση: Τι γίνεται εκεί μέσα; για να διδάξετε τα Ρήματα.

Κατεβάστε & Εκτυπώστε την άσκηση για τα Ουσιαστικά εδώ!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 
 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! Kάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! Αν μένετε εκτός Αθήνας κάνετε κλίκ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram

Φτιάξε τη λέξη με τον πιο ασυνήθιστο τρόπο! 15 τρόποι για τη Δυσγραφία & Δυσλεξία

Φτιάξε τη λέξη με τον πιο ασυνήθιστο τρόπο! 15 τρόποι για τη Δυσγραφία & Δυσλεξία
Κύριο χαρακτηριστικό σε παιδιά με Δυσγραφία είναι η έντονη δυσφορία όταν χρειάζεται να γράψουν!Η γραφή με το χέρι είναι μια από τις πιο πολύπλοκες διαδικασίες. Αυτό παιδεύει ιδιαίτερα τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες πχ. Δυσγραφία, Δυσλεξία τα οποία βιώνουν την εμπειρία της γραφής ως κάτι χρονοβόρο και δύσκολο.
Αυτοί είναι οι λόγοι που σε ένα πρόγραμμα ειδικής αγωγής αλλά και κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στη τάξη ή ακόμα και στη μελέτη στο σπίτι με τους γονείς, το παιδί με δυσγραφία, πρέπει να έχει διαφορετικές εμπειρίες γραφής ώστε να αλλάξει η σχέση του με αυτή. Εδώ παρουσιάζεται το "Μενού γραφής" που μέσα από 15 διαφορετικούς τρόπους δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να αποφύγει το "χαρτί και το μολύβι" και να βελτιώσει τη γραφή του παίζοντας!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε το Μενού γραφής εδώ!

Το Μενού γραφής περιλαμβάνει πολυαισθητηριακούς τρόπους που βελτιώνουν τη Λεπτή κινητικότητα σε συνδυασμό με την ενίσχυση της Φωνημικής επίγνωσης. Ο τρόπος που εργάζεστε με αυτό είναι απλός! Εκτυπώνετε  (ή φτιάχνετε εσείς) τον πίνακα με τις επιλογές.

Φτιάξε τη λέξη με τον πιο ασυνήθιστο τρόπο! 15 τρόποι για τη Δυσγραφία & Δυσλεξία

 Κόβετε κάθε τετραγωνάκι.


Φτιάξε τη λέξη με τον πιο ασυνήθιστο τρόπο! 15 τρόποι για τη Δυσγραφία & Δυσλεξία

Τοποθετείτε όλα τα τετραγωνάκια ανάποδα και το παιδί επιλέγει.


Φτιάξε τη λέξη με τον πιο ασυνήθιστο τρόπο! 15 τρόποι για τη Δυσγραφία & Δυσλεξία

Κολλάτε στο τετράδιο του το τετραγωνάκι που διάλεξε και το παιδί κάνει την ανάλογη δραστηριότητα.

Οι δραστηριότητες που περιέχει το Μενού (πατήστε στον τίτλο για να δείτε αναλυτικά την κάθε άσκηση):

 • Χρώματα & Γράμματα: Το παιδί βουτάει πλαστικά γράμματα σε χρώμα και αποτυπώνει τη λέξη σαν σφραγίδες.  • Λέξεις με lego:  Το παιδί δημιουργεί τη ζητούμενη λέξη μαθαίνοντας έτσι καλύτερα και το συσχετισμό των γραμμάτων μεταξύ τους.


 • Κολάζ: Η λέξη δημιουργείται μέσα από γράμματα που έχει αναζητήσει σε περιοδικά, βιβλία κτλ.

 • Με glitter:  Το παιδί γράφει τη λέξη με glitter.

Κατεβάστε & Εκτυπώστε  το Μενού γραφής εδώ!

Όλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν και σε επίπεδο φράσης ή πρότασης!


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

Χτίσε μια ιστορία! Σχεδιάγραμμα 3 βημάτων για ολόκληρες γραπτές ιστορίες!

Χτίσε μια ιστορία! Σχεδιάγραμμα 3 βημάτων για ολόκληρες γραπτές ιστορίες!

Ότι και να κάνουμε μερικές φορές το αποτέλεσμα μένει ίδιο, το παιδί με δυσλεξία δυσκολεύεται πολύ να γράψει ένα ολοκληρωμένο κείμενο!


Το δυσλεξικό παιδί δεν έχει λιγότερες ιδέες από τα άλλα παιδιά. Δε σκέφτεται λιγότερο από τους συμμαθητές του. Δεν έχει μειωμένη φαντασία. Το παιδί με δυσλεξία απλά δυσκολεύεται να εκφράσει αυτά που σκέφτεται γραπτά. Το σύστημα της γραπτής ανάπτυξης είναι σύνθετο και ακολουθεί κάποιους κανόνες που τις περισσότερες φορές είναι δύσκολο να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες πχ. πρέπει να κάνεις εισαγωγή και να εξηγήσεις με λίγα λόγια τι θέλεις να πεις παρακάτω, γράψε πρόλογο συμπεριλαμβάνοντας τον τόπο, ποιοι πήραν μέρος κτλ. 

Ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυσκολία είναι οι δομημένες ασκήσεις γραπτού λόγου που η κάθε μια είναι σχεδιασμένη ώστε το παιδί να εκπαιδευτεί μεθοδικά να αποτυπώνει αυτά που σκέφτεται. Το σχεδιάγραμμα: "Χτίσε μια ιστορία"! χρησιμοποιώντας τις εικόνες ως εργαλείο συνειρμού καταφέρνει με επιτυχία να οργανώσει τις διάσπαρτες σκέψεις του και να γράψει μια ολόκληρη ιστορία σε μόλις 3 βήματα!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε το σχεδιάγραμμα των 3 βημάτων εδώ!

Φτιάχνουμε ή εκτυπώνουμε το σχεδιάγραμμα το οποίο χωρίζεται σε 3 μέρη ανάπτυξης: Μέρος, Πρωταγωνιστής, Γεγονός! Εξηγούμε πως θα χρειαστεί να γράψει μια μικρή ιστορία σε μια παράγραφο. Θα πρέπει να ακολουθήσει μόνο 3 βήματα.


Χτίσε μια ιστορία! Σχεδιάγραμμα 3 βημάτων για ολόκληρες γραπτές ιστορίες!

Χτίσε μια ιστορία! Σχεδιάγραμμα 3 βημάτων για ολόκληρες γραπτές ιστορίες!

Στο κάθε μέρος τοποθετούμε από 3 εικόνες. 


Χτίσε μια ιστορία! Σχεδιάγραμμα 3 βημάτων για ολόκληρες γραπτές ιστορίες!

Το παιδί διαλέγει μια εικόνα από κάθε μέρος και στο τέλος τις τοποθετεί όλες μαζί συνθέτοντας με αυτό τον τρόπο την ιστορία του πρώτα σε εικόνες! Το μόνο που μένει είναι να φτιάξει μια μικρή παράγραφο. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο της χρωματιστής παραγράφου και θα δείτε ότι η παράγραφος θα προκύψει εύκολα και με μεγαλύτερη άνεση ακόμα και για παιδιά που δεν είχαν καταφέρει να γράψουν καμία ολόκληρη παράγραφο μέχρι τώρα. 


Χτίσε μια ιστορία! Σχεδιάγραμμα 3 βημάτων για ολόκληρες γραπτές ιστορίες!


❂Παραδείγματα εφαρμογής:
Κόψαμε & βάλαμε τις εικόνες!

Διαλέξε την ιστορία και ξεκινήσαμε την παράγραφο!


Στο παραπάνω παράδειγμα εφαρμογής συνδυάσαμε άλλες δυο μεθόδους για να γράψουμε μια ολοκληρωμένη παράγραφο. Πρώτον φτιάξαμε την ιστορία μας προφορικά με το σχεδιάγραμμα Ρίξε & Πες! ενώ και εδώ η παράγραφος θα γραφτεί με τον τρόπο της χρωματιστής παραγράφου!

Κατεβάστε & Εκτυπώστε το σχεδιάγραμμα των 3 βημάτων εδώ!


❝Ενισχύστε αυτό το θετικό συναίσθημα, επαναλάβετε τη θετική εμπειρία με άλλες εικόνες μέχρι να πειστεί το παιδί ότι μπορεί να γράψει!❞ Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Αποχαιρετώ το 2016 με τα πιο ωραία λόγια! Ευχαριστώ!Το 2016 ήταν μια χρονιά απαιτητική αλλά πολύ δημιουργική!

Το Φθινόπωρο του 2016 αποφάσισα να μάθω περισσότερα για εσάς! Οργανώθηκα λοιπόν και έφτιαξα το Ερωτηματολόγιο dyslexia at home 2016 που θα μου έδινε τα στοιχεία που χρειαζόμουν ώστε να μάθω καλύτερα Ποιοι είστε. Είναι αλήθεια ότι αυτές οι αξιόπιστες πληροφορίες θα έδιναν το έναυσμα για ποιοτικότερα άρθρα καθώς η επισκεψιμότητα του blog συνεχώς αυξανόταν.

Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν ήταν πολύ σημαντικά για τη βελτίωση του blog και τον εμπλουτισμό των άρθρων. Στο τέλος του ερωτηματολογίου ζήτησα από όποιον ήθελε να διαθέσει ελάχιστο χρόνο και να καταθέσει ένα σχόλιο σχετικά με το λόγο που τον φέρνει σε αυτό το blog. Και εδώ η χαρά πολλαπλασιάζεται, καθώς οι περισσότεροι απαντήσατε και τα λόγια όλων σας είναι πηγή έμπνευσης! Διάλεξα κάποια απο αυτά και αποχαιρετώ το 2016 με ένα όμορφο post!


 • Με βοηθά με λύσεις και προτάσεις έτσι ώστε με τη σειρά μου να βοηθώ το παιδί μου που έχει μαθησιακές δυσκολίες!
 • Γιατί μου δίνει εύκολους και πρακτικούς τρόπους να ανιχνεύσω πρώτα κι ύστερα να βοηθήσω (παρόλο που δεν είμαι ειδική) παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη. Ευχαριστώ!
 • Γιατί μας προσφέρετε πολλές όμορφες ιδέες για ασκήσεις και δραστηριότητες απλοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τη δουλειά μου σαν εκπαιδευτικός με παιδιά με δυσλεξία. Προσωπικά σας ευχαριστώ για τη προσφορά σας!
 • Είναι όλα " Επί του σημείου"!!!
 • Λόγω πρόσφατης διάγνωσης δυσλεξίας του γιου μου ήθελα να ενημερωθώ. Είναι πολύ κατατοπιστικό και με βοήθησε αρκετά να καταλάβω τι είναι δυσλεξία!
 • Θεωρώ ότι έχει χρήσιμες συμβουλές και πρωτότυπους, ωστόσο πολύ απλούς, τρόπους να δουλέψεις με ένα παιδί μέσω του παιχνιδιού!
 • Ως μητέρα αγοριού με ΔΕΠ-Υ και δυσλεξία βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα τα άρθρα σας και με βοηθήσανε πάρα πολύ στον τρόπο μελέτης. Σας ευχαριστώ!!
 • Βρίσκω ενδιαφέρουσες τεχνικές-στρατηγικές για να εφαρμόζω στα δικά μου παιδάκια αλλά και συναρπαστικές ιδέες τις οποίες προσαρμόζω, εξελίσσω ανάλογα. Ευχαριστώ πολύ!!
 • Διαβάζω και παρακολουθώ, όσα γράφεις για τις μαθησιακές δυσκολίες. Επειδή είναι δομημένες γνώσεις με σύγχρονη και πολύπλευρη ενημέρωση!
 • Μου αρέσουν όλα τα θέματα του blog αλλά κυρίως τα παιχνίδια και οι ασκήσεις. Ταιριάζουν απόλυτα με τον τρόπο και τη μεθοδολογία που ακολουθώ κι εγώ στη δουλειά μου, τα βρίσκω πολύ δημιουργικά, χρήσιμα και διασκεδαστικά! Υπέροχη δουλειά! Ευχαριστούμε που τη μοιράζεστε μαζί μας! Καλή συνέχεια!
 • Δίνει αξιόπιστες πληροφορίες και δημιουργικές δραστηριότητες. Είναι ιδιαίτερα "ελκυστικό" το ότι ειδικά οι δραστηριότητες προτείνονται από ένα θεραπευτή που δεν προτείνει απλά μια δραστηριότητα αλλά φαίνεται ότι την έχει χρησιμοποιήσει πρακτικά και δίνει και την προσωπική του γνώμη και εμπειρία!


 • Ενημερωμένη πάντα, ευσύνοπτα σχόλια, πρακτικές και ιδιαίτερα πρωτότυπες ιδέες και όλα αυτά δοσμένα με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και αισθητική! Από τις πολύ αισιόδοξες προσπάθειες... Συγχαρητήρια!

 • Κάθε ανάρτηση είναι σαφής, περιεκτική και ολοκληρωμένη. Φαίνεται ότι προέρχεται από έμπειρο εκπαιδευτικό με μεγάλη αγάπη για τα παιδιά. Εκτός από πολύ ενδιαφέρουσες οι ιδέες είναι και εύκολα υλοποιήσιμες και προσαρμόσιμες σε διαφορετικές ηλικίες και ανάγκες.Προσωπικά βρήκα στο blog μια άξια συνεργάτη κι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να βελτιώσω τη δουλειά μου και να προσφέρω περισσότερα στους μαθητές μου! Σας ευχαριστώ!!

 • Ενδιαφέρουσες ασκήσεις παρουσιασμένες με εύκολα κατανοητό τρόπο! Μου αρέσει επίσης ότι στο κάθε άρθρο-άσκηση υπάρχει και η αντίστοιχη εικόνα, γεγονός που το θεωρώ πολύ βοηθητικό!
 • Όλες οι δραστηριότητες είναι πολυαισθητηριακές, χρωματιστές και πάντα με μορφή παιχνιδιού! Αυτό αρέσει απίστευτα στους μαθητές μου, που ζητούν ξανά και ξανά να τις κάνουν. Επίσης είναι εύκολες να γίνουν, χωρίς ιδιαίτερα έξοδα! Συνέχισε έτσι! :)

 • Είναι ένα blog αρκετά καλοφτιαγμένο, με χρήσιμες πληροφορίες και υλικό το οποίο παρουσιάζεις με πολύ ενδιαφέρον και κατατοπιστικό τρόπο. Πάρα πολλές φορές έχω χρησιμοποιήσει τις ιδέες σου σε μάθημα με παιδιά δυσλεκτικά, υπερκινητικά, ακόμα και με σύνδρομο Asperger ή και αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Πραγματικά μας δίνεται η δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πολλά γνωστικά αντικείμενα με ένα τρόπο ευχάριστο, τόσο για τα παιδιά όσο και για εμάς. Σε ευχαριστούμε!
 • Το blog εμπλουτίζει τους εκπαιδευτικούς με στρατηγικές διδασκαλίας (μιας και όσες έχω δοκιμάσει αποδείχτηκαν πολύ αποτελεσματικές) αυξάνοντας το αίσθημα της αυτοαποτελεσματικότητας του ίδιου του εκπαιδευτικού, καθώς επίσης ενισχύει με ευχάριστο τρόπο τη μάθηση των μαθητών. Επίσης, βοηθάει τους εκπαιδευτικούς που δεν μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στα ξένα blog, εφόσον υπάρχουν ελάχιστα ελληνικά blog που να παρέχουν εκπαιδευτικό υλικό. Συγχαρητήρια για τη συμβολή σας!!
 • Με συγκινεί το ενδιαφέρον σας για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και μου αρέσουν οι λειτουργικές και εύκολα πραγματοποιήσιμες ιδέες!
 • Βρίσκω χρήσιμο το γεγονός ότι δεν δίνετε μόνο πληροφορίες σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικό, δηλαδή σε παραδείγματα ασκήσεων!
 • Ασκήσεις βελτίωσης του παιδιού μου σε διάφορους τομείς με χαρούμενο, ξεκούραστο, γρήγορο και διασκεδαστικό τρόπο!

 • Έχω βρει πολύ ενδιαφέρουσες δραστηριότητες τόσο για τους μαθητές μου όσο και για την κόρη μου. Πολλοί μαθητές μου με δυσλεξία, δυσαριθμησία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες βοηθήθηκαν πολύ και προχώρησαν περισσότερο από ό,τι πίστευαν ότι μπορούν! Σ' ευχαριστούμε πολύ για τις ιδέες σου!!!
 • Μου αρέσει που οι πληροφορίες και οι οδηγίες όλες είναι συγκεκριμένες και κυρίως που έχετε μια αισιόδοξη νότα στο τρόπο γραφής και στησίματος της πληροφορίας!
 • Φέτος θα είναι η πρώτη μου χρονιά σε σχολείο και το blog σου ειλικρινά είναι πηγή έμπνευσης. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τις ασκήσεις σε μαθητές. Συγχαρητήρια!!
 • Είναι το πιο αγαπημένο μου blog σχετικά με την εκπαίδευση. Οι προτάσεις που κάνετε είναι πάντα τόσο πρωτότυπες! Εύχομαι να μην κουραστείτε και να συνεχίσετε να μας κρατάτε το ενδιαφέρον! 


❝Σας ευχαριστώ πραγματικά για την ανταπόκριση και ελπίζω να τα λέμε συχνά!❞


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter