Εποπτεία εξ αποστάσεως ειδικών παιδαγωγών για Δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες


Ανοιχτή επικοινωνία για τους Ειδικούς παιδαγωγούς που αναζητούν εποπτεία.


Ατομικές συνεδρίες εποπτείας και συμβουλευτικής για Ειδικούς παιδαγωγούς σε Αθήνα, Επαρχία & Εξωτερικό που εργάζονται με παιδιά που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία & Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες.

 • Για τους συναδέλφους που βρίσκονται στην Αθήνα η εποπτεία - συμβουλευτική γίνεται μέσα από εξατομικευμένες συνεδρίες. Ο ειδικός παιδαγωγός επιλέγει αν επιθυμεί να γίνονται εξ αποστάσεως μέσω Skype.
 • Για τους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό γίνεται από απόσταση εποπτεία μέσω Skype, μια τακτική που ακολουθείται σε παγκόσμιο επίπεδο για τις εξ αποστάσεως συνεδρίες συμβουλευτικής. 


Σε αυτές τις συνεδρίες ο ειδικός παιδαγωγός έχει την ευκαιρία να λάβει συμβουλές και συγκεκριμένες κατευθύνσεις σχετικά με το:


 • Πως γίνεται η πρώτη συνέντευξη με την οικογένεια του παιδιού.
 • Πως συλλέγουμε πληροφορίες για το μαθησιακό προφίλ του παιδιού.
 • Πως αξιολογούμε ένα παιδί ως προς τις μαθησιακές του δεξιότητες.
 • Πως σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα παρέμβασης.
 • Ποιες προτεραιότητες θέτουμε.
 • Πως δημιουργούμε και εμπλουτίζουμε το παιδαγωγικό μας υλικό.
 • Πως προσαρμόζουμε τη διδασκαλία στο μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
 • Πως αξιολογούμε και αναθεωρούμε το δικό μας πρόγραμμα παρέμβασης.
 • Πως θα βελτιώσει το πρόγραμμα παρέμβασης στα παιδιά που ήδη παρακολουθεί μέσα από πλήθος προτεινόμενων ασκήσεων.

Επίσης με τις νέες συνθήκες που επικρατούν χρειάζεται να προσαρμόσουμε την παρέμβαση μας ως ειδικοί παιδαγωγοί και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Για τον λόγο αυτόν, για όσους ειδικούς παιδαγωγούς έχουν παρεμβάσεις μέσα σε εξ αποστασεως συνθήκες γίνεται συμβουλευτική και για αυτόν τον τρόπο παρέμβασης. 

Κάνετε κλικ στην εικόνα για να ενημερωθείτε σχετικά:

Σε όλη τη διάρκεια των εποπτειών υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και ανταλλαγή υλικού για την καλύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών σας.

Επικοινωνήστε στο amitrakaki@gmail.com και είμαι στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες.Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram

Το dyslexia ρητό της ημέρας! Σκοπός δεν είναι ο άστοχος συνδυασμός τεχνικών!

προσεγγίσεις, τεχνικές, συνδυασμός, δυσλεξία

Ένα από τα πιο βασικά αιτήματα που θέτουν οι συνάδελφοι ειδικοί παιδαγωγοί στις εποπτείες μας είναι Πως θα επιλέξουν από την πληθώρα των μέσων και τεχνικών τις κατάλληλες για κάθε παιδί με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες

Το κριτήριο της επιλογής βασίζεται πάντα στον παιδαγωγικό στόχο που έχει τεθεί για το κάθε παιδί και τις δεξιότητες που χρειάζεται να ενισχυθούν σε εκείνο το χρονικό σημείο του προγράμματος παρέμβασης!Ενημερωθείτε για:


 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram


Ένα βοηθητικό σύστημα τονισμού για παιδιά με Δυσλεξία!

παύλες, τονισμός, λέξεις, δυσλεξία

Πολύ συνηθισμένη η αγνόηση της διαδικασίας του τονισμού στα παιδιά με Δυσλεξία!

Ο τονισμός στην ελληνική γλώσσα είναι αναπόσπαστο μέρος της γραφής της. Η σημαντικότητα του είναι μεγάλη γιατί εκτός από τη μουσικότητα του λόγου ο τονισμός των λέξεων μας δίνει πληροφορίες για το νόημα τους αλλά και για την ορθογραφία τους. Έτσι άλλο σημαίνει η λέξη /γέρος/ και άλλο η λέξη /γερός/, ενώ ανάλογα με τον τόνο γνωρίζουμε πως θα γράψουμε τις λέξεις /περπατώντας/ και /γράφοντας/ κλπ. 

Αυτό σημαίνει ότι το παιδί που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην τήρηση του τονικού σημαδιού ενώ γράφει ή αγνοεί τον τόνο όσο διαβάζει θα έρθει αντιμέτωπο με μια ανισορροπία στην αναγνωστική του κατανόηση αφού οι παρατονισμοί συμβάλλουν σημαντικά στην αλλοίωση του νοήματος.

Έχουμε ήδη δείξει ασκήσεις για την ανάπτυξη της ευαισθησίας στον τονισμό.

Με τα μάτια στον τόνο! Μαθαίνουμε να βάζουμε τόνους στη Δυσλεξία

“Άναψε το φως”. Άσκηση – παιχνίδι Δυσλεξίας και τονισμού

Ποιός θα ανέβει το σκαλοπάτι; Άσκηση για τον τονισμό στη Δυσλεξία

Εδώ θα παρουσιάσουμε μια πιο εξελιγμένη μέθοδο τονισμού που αφαιρεί τη σημασιολογία και μορφολογία των λέξεων και αφήνει μόνο την τονικότητα τους. 

Η μέθοδος παρουσιάστηκε σε ένα Πανεπιστημιακό πρόγραμμα της κας Δώρας Δ. Μαυρομμάτη.


Παύλες:

Το ξεχωριστό σημείο αυτής της μεθόδου είναι ότι χρησιμοποιεί έναν συγκεκριμένο κώδικα. Οι συλλαβές που δεν τονίζονται συμβολίζονται με οριζόντιες παύλες και η συλλαβή που παίρνει τον τόνο με μια όρθια κάθετη γραμμή.


2βες λέξεις: η λέξη /νερό/ γίνεται  _ενώ η λέξη /πίσω/ γίνεται_
3βες λέξεις: η λέξη /πόνεσα/ γίνεται ❙_ _, η λέξη /καπέλο/ γίνεται 
_ ❙_ και η λέξη /φαγητό/ γίνεται _ _❙


Συλλαβή /τα/:

Για να διαβάσουμε αυτές τις κωδικοποιημένες λέξεις χρησιμοποιούμε τη συλλαβή /τα/.

Έτσι οι 2βες λέξεις διαβάζονται: /τάτα/ και /τατά/.

Οι 3βες λέξεις διαβάζονται /τάτατα/, /τατάτα/ και /τατατά/.

Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι πολυσύλλαβες λέξεις.

Στην αρχή το παιδί χρειάζεται εξοικείωση με αυτή τη μέθοδο ανάγνωσης, η οποία αφαιρεί τις δυσκολίες αποκωδικοποίησης, που έχουν τα παιδιά κατά την ανάγνωση και αφήνει μόνο την επεξεργασία του τονισμού. Συνήθως το παιδί εξοικειώνεται άμεσα και μπορεί να διαβάσει εύκολα.

Ασκήσεις εξάσκησης:

1. Δίνετε συνδυασμούς από λέξεις σε παύλες και απλά το παιδί μαθαίνει να τις διαβάζει χρησιμοποιώντας μόνο τη συλλαβή /τα/ πχ. βλέπει _❙, ❙_, _❙ και πρέπει να πει: τατά, τάτα, τατά κλπ.

2. Ζητάτε από το παιδί να διαβάσει σειρές από τέτοιες τροποποιημένες λέξεις που συμβολίζουν προτάσεις πχ. _    _❙   ❙_    _    ❙_    _    _❙    _. Θα πρέπει να πει: τα  τατά  τάτα  τα  τάτα  τα  τατά  τα.
Η πρόταση είναι: Το μωρό κλαίει και θέλει τη μαμά του!

3. Το παιδί ακούει λέξεις, τις λέει με τη συλλαβή /τα/ τονίζοντας σωστά και τη γράφει με τις παύλες. Έτσι αν πείτε τη λέξη 
/φορτηγό/ θα πει /τατατά/ και θα γράψει _ _ ❙.

4. Φτιάχνετε στο τετράδιο κάθετες στήλες που κατηγοριοποιείτε τις λέξεις σε 2βες, 3βες και πουλυσύλλαβες και το παιδί ακούει και ανάλογα βάζει τις λέξεις στη σωστή στήλη πχ. φτιάχνετε δυο στήλες με _ ❙ και ❙ _ και το παιδί ακούει λέξεις όπως /παίρνω/ και
/δειλός/ και πρέπει να τις βάλει κάτω από τη σωστή στήλη.

Η μέθοδος δίνει την ευκαιρία να φτιάξετε ποικιλία ασκήσεων που εκπαιδεύουν το παιδί στον τονισμό με πολλούς τρόπους. Όσο πιο πολύ εξάσκηση γίνεται τόσο μεγαλύτερη εξοικείωση υπάρχει με την τονικότητα των λέξεων.

Θα παρουσιάσουμε μια άσκηση όπου μέσα από φωτογραφίες θα φανεί με μεγαλύτερη σαφήνεια πως μπορούμε να δουλέψουμε τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Υλικά: κάρτες λευκές, μαρκαδόρος, χρώματα, λευκές σελίδες Α4

παύλες, τονισμός, λέξεις, δυσλεξία


Αρχικά φτιάχνουμε στις κάρτες 2βες, 3βες λέξεις με τον τρόπο που εξηγήσαμε παραπάνω.

παύλες, τονισμός, λέξεις, δυσλεξία


παύλες, τονισμός, λέξεις, δυσλεξία

Μετά γράφουμε λέξεις που θέλουμε να δουλέψουμε τονικά με τον/την μαθητή/τρια σε μια σελίδα χαρτί. Πάντα είναι προτιμότερο να μπαίνει το χρώμα σαν ενισχυτής. 


παύλες, τονισμός, λέξεις, δυσλεξία


Βάζουμε δίπλα στις λέξεις τις κάρτες. Το παιδί διαβάζει από μέσα του την κάθε λέξη. Δείχνει σε ποια κάρτα αντιστοιχεί και έπειτα τη λέει και φωναχτά.


παύλες, τονισμός, λέξεις, δυσλεξία✺ Παραδείγματα εφαρμογής

 • Σε μαθήτρια Ε' Δημοτικού με Δυσλεξία η οποία εμφανίζει μεγάλη εξέλιξη σε όλες τις δεξιότητες της αλλά ο τονισμός παραμένει για αυτή μια διαδικασία που τη δυσκολεύει αρκετά. Η μαθήτρια διάβαζε λέξεις και έδειχνε τη σωστή κάρτα!παύλες, τονισμός, λέξεις, δυσλεξίαπαύλες, τονισμός, λέξεις, δυσλεξία • Μαθητής Γ' Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες που χρειάζεται να ενισχυθεί στη διαδικασία του τονισμού. Εδώ το παιδί έβλεπε τις λέξεις και κάθε φορά σήκωνε τη σωστή κάρτα!παύλες, τονισμός, λέξεις, δυσλεξία


 * Τη συγκεκριμένη μέθοδο εμπνεύστηκε η κα Δώρα Δ. Μαυρομμάτη και μπορείτε να την αναζητήσετε στο βιβλίο της: Δυσλεξία. Φύση του Προβλήματος και Αντιμετώπιση.
✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 
 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! Kάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! Αν μένετε εκτός Αθήνας κάνετε κλίκ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram


Το dyslexia ρητό της ημέρας! Η σημασία του προφορικού λόγου!

μάθηση, προφορικός, οικογένεια, δυσλεξία

❝Η μάθηση ξεκινά από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ανάπτυξης και ο ρυθμός της είναι ραγδαίος και απρόβλεπτος. Για αυτό, το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί εκείνα τα πρώτα χρόνια να συμβάλλει με πολλούς τρόπους σε αυτόν.❞


Ενημερωθείτε για:


 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram

Ποιες δυσκολίες αναγνωρίζουμε μέσα σε ένα κείμενο γραφής του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες;

κείμενο, γραφή, πληροφορίες, δυσλεξία


Τα δείγματα γραφής ενός παιδιού δίνουν πολλές πληροφορίες!

Μέσα από ένα κείμενο ενός παιδιού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, μπορούμε να λάβουμε πολλές πληροφορίες που συνθέτουν την ποιότητα των δυσκολιών του αλλά και να εντοπίσουμε τις δεξιότητες που έχει κατακτήσει. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες είναι οι δεξιότητες που κάθε φορά δοκιμάζονται, κατά τη διαδικασία της γραφής, ώστε να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τις αστοχίες που έχουν γίνει για κάθε μια από αυτές.

Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα ενός κειμένου, που γράφτηκε από έναν μαθητή τον Ιανουάριο της Δ' Δημοτικού, ακούγοντας την ειδική παιδαγωγό του τμήματος ένταξης, στο οποίο λαμβάνει ενισχυτική διδασκαλία, να του το υπαγορεύει.

Να σημειώσουμε ότι κατά την καθ' υπαγόρευση γραφή οι κύριες δεξιότητες που δοκιμάζονται είναι:
 • Ακουστική διάκριση.
 • Ακουστική μνήμη.
 • Φωνολογική και φωνημική ενημερότητα.
 • Κανόνες στίξης πχ. κεφαλαίο μετά από τελεία κλπ.
 • Απόδοση στον τονισμό.
 • Ορθογραφία καταληκτική και θεματική.
 • Μορφολογία γραφικού χαρακτήρα.
 • Χωρικός προσανατολισμός στη σελίδα.

Επιπλέον παρατηρήσεις που είναι χρήσιμες για την εικόνα του μαθητή: 
 • Χρόνος που χρειάστηκε για να ολοκληρώσει.
 • Συγκέντρωση που επέδειξε κατά τη διάρκεια.
 • Αυτοδιόρθωση που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της γραφής.

Η ειδική παιδαγωγός σε εποπτεία εξ αποστάσεως μας δείχνει το καθ' υπαγόρευση κείμενο του μαθητή της με μαθησιακές δυσκολίες.


κείμενο, γραφή, πληροφορίες, δυσλεξία
Μαθητής Δ' Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες

Από το συγκεκριμένο κείμενο οι πληροφορίες που μπορούμε να συλλέξουμε είναι:
 • Τακτική παραβίαση των ορίων των λέξεων.
 • Αστοχία στη χρήση κεφαλαίου γράμματος στη δεύτερη λέξη αλλά και εσωτερικά στη λέξη.
 • Ορθογραφικά λάθη καταληκτικής και ιστορικής ορθογραφίας σε λέξεις γνωστού λεξιλογίου.
 • Αντικατάσταση της υπαγορευμένης λέξης /λαχανικά/ από τη λέξη /φυτά/.
 • Προσθήκη φωνήματος /ν/: τον αγελαδον. 
 • Σύγχυση μεταξύ των συνδυασμών /τσ/ και /στ/.
 • Αποσπασματική χρήση του τονισμού.
 • Επίσης παρατηρούμε ότι η τοποθέτηση του κειμένου στη σελίδα είναι προσανατολισμένη στο κέντρο της ενώ για κάθε νέα πρόταση αλλάζει και γραμμή.

Στα θετικά σημεία του κειμένου είναι τα ευανάγνωστα, με σταθερότητα σε μέγεθος γράμματα και με καλή οριζόντια παράλληλη στοίχιση.

❝Η αξιολόγηση των κειμένων του μαθητή δίνουν στοιχεία σημαντικά για το σχεδιασμό των παιδαγωγικών στόχων και του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί.❞Ενημερωθείτε για:


 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram


Το dyslexia ρητό της ημέρας! Η δημιουργικότητα είναι πράξη προσφοράς!

δημιουργικότητα, δυσλεξία, κουράγιο


❝Ένα ρητό αφιερωμένο στη διαδικασία της δημιουργικότητας. Μια διαδικασία πάντα παρούσα στην ειδική αγωγή και τόσο απαραίτητη στη διδασκαλία παιδιών με Δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Ο ειδικός παιδαγωγός χρειάζεται να επινοεί και να κατασκευάζει διαρκώς τα επιστημονικά εργαλεία του!❞

Δείτε εδώ όλες τις δημιουργικές εφαρμογές των ειδικών παιδαγωγών σε εποπτεία!


Ενημερωθείτε για:


 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram