Αν νομίζεις πως τελείωσες, τότε μόλις ξεκίνησες! Βοήθησε το Δυσλεξικό παιδί να καταλάβει Τι διάβασε!


Αν διαβάζετε μαζί μια ιστορία αλλά στο τέλος δε συζητάτε για αυτή να γνωρίζετε πως αφήνετε μια μεγάλη ευκαιρία να πάει χαμένη! Η ιστορία που μόλις διαβάσατε δίνει όλες τις αφορμές που αναζητάτε για να ενισχύσετε την ικανότητα του παιδιού με Δυσλεξία/ΜΔ να μιλά για αυτά που σκέφτεται, να ανακαλεί και να χρησιμοποιεί περισσότερες λέξεις, να οργανώνει τις σκέψεις του, άρα και το Λόγο του. 

Οι ερωτήσεις μπορούν να ξεκλειδώσουν τη σχέση του ίδιου του παιδιού με την ιστορία που μόλις διάβασε!

Αναρωτηθείτε μαζί:
 • Πώς σε έκανε η ιστορία να αισθανθείς;
 • Τι σου άρεσε και τι δεν σου άρεσε από αυτή την ιστορία;
 • Σου θυμίζει κάτι που έχεις ζήσει;
 • Σου θυμίζει κάποια άλλη ιστορία που έχεις διαβάσει;
 • Τι σκέψεις έκανες όσο τη διάβαζες;
 • Ποιο ήταν το αγαπημένο σου σημείο;
 • Υπήρχε κανένα σημείο που σου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση;
 • Αν έμπαινες εσύ μέσα στην ιστορία τι θα ήθελες να αλλάξεις;
 • Ποια θα είναι η επόμενη ιστορία που θα διαβάσεις;


Οι δραστηριότητες Λόγου (προφορικού ή γραπτού) που μπορούν να συνοδεύσουν την ανάγνωση:

 • Να κάνει ένα κόμικ βασισμένο στην ιστορία.
 • Να δώσει ένα διαφορετικό Τέλος στην ιστορία.
 • Να δώσει μια διαφορετική Αρχή.
 • Να πει μέσα σε 30'' όσες περισσότερες λέξεις θυμάται απο την ιστορία που μόλις διάβασε.


Tip: 
Δώστε την ευκαιρία να ζωγραφίσει κάποια απο τις απαντήσεις του!


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


Πως βοηθάει η αντίθεση στη Δυσλεξία! Άσκηση Ορθογραφίας


Τι γίνεται με τα παιδιά με Δυσλεξία που όσες φορές και να διδαχθούν έναν κανόνα δεν αρκεί για να γράφουν ορθογραφημένα; 

Η Ορθογραφία είναι ένα απο τα πιο δύσκολα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα παιδιά με Δυσλεξία ως μαθητές αλλά και αργότερα ως ενήλικες. Ο μηχανισμός της ορθογραφίας για όλους τους ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν κάποια ειδική μαθησιακή δυσκολία αυτοματοποιείται. Έτσι δεν χρειάζεται να ανακαλείς τον αντίστοιχο κανόνα κάθε φορά που γράφεις, πολύ απλά γιατί το οπτικό λεξικό με τη βοήθεια και της γραφοκινητικής ανασύρεται απο τη μνήμη για να γράψεις χωρίς λάθη.

Ένας απο τους βασικούς κανόνες για να διδάξεις τη καταληκτική ορθογραφία είναι να τη διδάξεις κάθε φορά ανά ζεύγος το οποίο είναι αυτό στο οποίο εμφανίζεται η σύγχυση πχ. φράφ-ετε/γράφ-εται. Με αυτό το τρόπο το δυσλεξικό άτομο αποκτά μεγαλύτερη επίγνωση των λαθών του αλλά και της λειτουργίας του Λόγου.

Εδώ θα ασχοληθούμε με την αντίθεση ανάμεσα στον Πληθυντικό των ουδέτερων Επιθέτων σε 
-ιμα σε αντίθεση με τον Ενικό των ουδέτερων Ουσιαστικών σε -ήμα. Η ανάγκη για αυτή την άσκηση προέκυψε όταν σε ασκήσεις για να μάθουμε την ορθογραφία των ουδέτερων ουσιαστικών σε -ήμα δυσλεξικά παιδιά μου υπαγόρευαν λέξεις όπως: νόμιμα, ώριμα κτλ.

Άσκηση: Η άσκηση έχει σκοπό να λειτουργήσει σαν όχημα ώστε να βοηθήσει στη συνειδητοποιήσει: "Γιατί αυτές οι δυο κατηγορίες λέξεων γράφονται διαφορετικά". Βασική προϋπόθεση είναι τα παιδιά να έχουν ήδη διδαχθεί τα Επίθετα σε -ιμος/η/ο

Αρχικά φτιάχνουμε τις καταλήξεις: -ιμα και -ημα με μαγνητικά γράμματα σε έναν ασπροπίνακα.

Οι καταλήξεις!
Έπειτα γράφουμε Επίθετα σε -ιμο και Ουσιαστικά σε -ήματα.

Λέξεις!
Σκοπός είναι να αντιστοιχήσει με τη σωστή κατάληξη αντίστοιχα πως θα είναι το Επίθετο στον πληθυντικό και τα Ουσιαστικά στον ενικό. Με αυτό το τρόπο "αναγκάζουμε" το παιδί να σκεφτεί και να παράξει μόνο του τον κανόνα.

Αντιστοίχηση!
Στη συνέχεια μπορούμε να γράψουμε λέξεις και απο τις δυο κατηγορίες παραλείποντας τις καταλήξεις, τις οποίες πάλι πρέπει να αντιστοιχήσει.Μέσα από αυτές τις ασκήσεις δίνεται η δυνατότητα να δουλέψουμε και με άλλες κατηγορίες λέξεων που ακούγονται να έχουν την ίδια κατάληξη αλλά γράφονται διαφορετικά.

Λέξεις σε αντίθεση:

 • όλες οι λέξεις που καταλήγουν σε /ι/ πχ. ρόδι, κόρη, φεύγει κτλ
 • λέξεις σε /ο/ και /ω/ πχ. τηλέφωνο, τηλεφωνώ
 • οι λέξεις Ποιο και Πιο
 • λέξεις με καταλήξεις -τε και -ται πχ. ζωγραφίζετε, ζωγραφίζεται
 • η γενική των θηλυκών -ης και τα αρσενικά σε -ης πχ. τάξης, μαθητής
 • τα άρθρα /της/ και /τις/ καθώς και τα /των/ και /τον/
Tip: 
Οι καταλήξεις φροντίστε να είναι σχηματισμένες με το ίδιο χρώμα και να διαφέρουν μόνο τα 
/ι/ και /η/!!Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


Φτιάξε το σωστό Επίρρημα! Μια κιναισθητική άσκηση Δυσλεξίας

εικόνες, επιρρήματα, προτάσεις, δυσλεξία

Η χρήση των λέξεων για να συνθέσουμε προτάσεις είναι απο τις πρώτες γλωσσικές ενέργειες που κάνουμε για να επικοινωνήσουμε!

Η επικοινωνία αυτή μεταφέρεται και στον γραπτό λόγο για να εκφράσουμε ιδέες, σκέψεις ή να καταγράψουμε απλά πληροφορίες. Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά με Δυσλεξία και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους στη Γλώσσα με μεγαλύτερη δυναμική. 

Άλλωστε είναι συχνή παρατήρηση ότι η απόδοση τους στο προφορικό λόγο εμφανίζει μεγάλη απόκλιση απο το γραπτό.

Εδώ θα δουλέψουμε τη λειτουργικότητα των Επιρρήματων στις προτάσεις! 

Πρόκειται για μια κατηγορία λέξεων που τα Δυσλεξικά παιδιά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν αλλά και να χρησιμοποιήσουν επαρκώς στα γραπτά τους κείμενα. 

Η άσκηση λέγεται: "Φτιάξε το σωστό επίρρημα"! και είναι μια κιναισθητική άσκηση που συνδυάζει τη Δημιουργία με τη Γραμματική και την Εικόνα.

Υλικά: σελίδες Α4, μαγνητικά γράμματα και κάρτες λέξεων

Άσκηση: Αφού πρώτα το παιδί έχει διδαχθεί τα Επιρρήματα και έχει μπροστά του ένα κατάλογο με αυτά σε αυτή την άσκηση θα το βοηθήσουμε να μάθει τη χρήση τους μέσα στις προτάσεις. 


1ο βήμα: Φτιάχνουμε προτάσεις 

εικόνες, επιρρήματα, προτάσεις, δυσλεξία

εικόνες, επιρρήματα, προτάσεις, δυσλεξία

εικόνες, επιρρήματα, προτάσεις, δυσλεξία

Φτιάχνουμε προτάσεις στις οποίες αντικαθιστούμε κάποια λέξη με εικόνα και αφήνουμε κενό το σημείο που πρέπει να προστεθεί το κατάλληλο Επίρρημα.

2ο βήμα: Το παιδί συμπληρώνει το Επίρρημα

εικόνες, επιρρήματα, προτάσεις, δυσλεξία

εικόνες, επιρρήματα, προτάσεις, δυσλεξία

εικόνες, επιρρήματα, προτάσεις, δυσλεξία


Tip: 
Με τον ίδιο τρόπο δουλεύουμε όλες τις κατηγορίες Επιρρημάτων!Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


4+4 αποτελεσματικές συνήθειες των παιδιών με Δυσλεξία για να μελετούν μόνα τους


Τα άτομα με Δυσλεξία εκτός από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη Μαθησιακή διαδικασία έρχονται αντιμέτωπα και με την αδυναμία να προσανατολιστούν με επιτυχία στο Χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι ως μαθητές, κυρίως κατά τη φοίτηση τους στο Γυμνάσιο, Λύκειο αλλά και στις βαθμίδες Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης, δυσκολεύονται να οργανώσουν τη καθημερινή τους μελέτη και να είναι συνεπείς στις γενικές εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις πχ. διαγωνίσματα, εξετάσεις, εργασίες με ημερομηνία παράδοσης κτλ. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει το παιδί με Δυσλεξία/ΜΔ απο νωρίς στη σχολική του ζωή να υιοθετήσει συνήθειες που θα του επιτρέπουν να είναι συνεπές και παραγωγικό.

Οι 4+4 συνήθειες που θα οδηγήσουν το παιδί με Δυσλεξία/ΜΔ να οργανώνει αποτελεσματικά το Χρόνο μελέτης του:

Τι έχω να διαβάσω;
Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε αρχικά μια σφαιρική εικόνα για το Τι έχει να κάνει (μήνας) και μετά θα προσπαθήσουμε να τη τεμαχίσουμε σε μικρότερα κομμάτια (εβδομάδα και μέρα).
 • Ημερολόγιο τοίχου και μαρκαδόροι. Αναρτήστε στο τοίχο ένα μεγάλο ημερολόγιο και δείξτε του πως να το χρησιμοποιεί. Μπορεί πάνω σε αυτό να σημειώνει τις υποχρεώσεις του στις αντίστοιχες ημερομηνίες με διαφορετικά χρώματα. 
 • Online ημερολόγιο και smartphone. Αφήστε το παιδί με Δυσλεξία να χρησιμοποιήσει online ημερολόγια αν το βολεύουν καλύτερα για να του υπενθυμίζουν τις εκκρεμότητες που έχει σε συνδυασμό με ένα smartphone ή laptop.
 • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Μάθετε το παιδί να φτιάχνει ένα πρόγραμμα μελέτης για κάθε εβδομάδα. Έτσι αυτά που έχει σημειώσει στο ημερολόγιο τοίχου μπορεί να τα μεταφέρει σε μια εβδομαδιαία ατζέντα και να σημειώσει και το χρόνο (ώρες, ημέρες) που χρειάζεται για να προετοιμαστεί για καθένα πχ. διαγώνισμα, εργασία κτλ.
 • Ημερήσια λίστα. Η γνωστή λίστα του Τι έχω να κάνω σήμερα στην οποία γράφεις κατά προτεραιότητα αυτά που πρέπει να γίνουν μαζί με το χρόνο που χρειάζεσαι για το κάθε ένα απο αυτά μπορεί να γλιτώσει απο πολύ άγχος το παιδί με Δυσλεξία. Θα το βοηθήσει να βλέπει τη πρόοδο που κάνει κάθε φορά που διαγράφει μια υποχρέωση του και έτσι να μειώνεται το στρες.

Πώς πρέπει να διαβάζω;
 • Που μου αρέσει να διαβάζω. Αρχικά πρέπει το παιδί να συνειδητοποιήσει σε ποιο μέρος είναι πιο αποτελεσματική η μελέτη του. Πολλά παιδιά προτιμούν να διαβάζουν στη βιβλιοθήκη ή αναγνωστήριο του σχολείου/σχολής ενώ άλλα προτιμούν στο δωμάτιο του σπιτιού τους μακριά απο περισπασμούς.
 • Να έχει ότι χρειάζεται κοντά του. Πρέπει στο γραφείο του να υπάρχουν όλα τα υλικά μελέτης που θα χρειαστεί πριν ακόμα ξεκινήσει γιατί μπορεί να προκαλέσει μεγάλη διάσπαση αν αναγκαστεί να διακόψει για να βρει γόμα, μολύβι, χάρακα κτλ.
 • Δημιουργήστε ένα σύστημα επιβράβευσης. Για παράδειγμα για κάθε κεφάλαιο που ολοκληρώνει να παίζει για 10 λεπτά ένα online game ή απλά να σηκωθεί απο τη καρέκλα ή να κάνει μια απο τις ασκήσεις που ξυπνούν τον εγκέφαλο! Σκοπός είναι να μάθει να επιβραβεύει και να χαλαρώνει τον εαυτό του μόνο του όταν τελειώνει μια εργασία και πριν ξεκινήσει την επόμενη.
 • Να σημειώνει τις σκέψεις του. Μια πολύ καλή στρατηγική για τις σκέψεις που ξεπηδούν αυτόνομες κατά τη διάρκεια της μελέτης και του αποσπούν τη προσοχή είναι να έχει ένα χαρτί που θα τις σημειώνει. Με αυτό το τρόπο μπορεί να ασχοληθεί μαζί τους όταν τελειώσει.
Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι οι παραπάνω συνήθειες δεν υιοθετούνται απλά απο μόνες τους. Χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθούν και είναι αναγκαίο να τις διδάξουμε και να τις επαναλάβουμε ώστε να εγκατασταθούν ως ρουτίνα στη καθημερινότητα του παιδιού με Δυσλεξία/ΜΔ.

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter