Ντόμινο λέξεων! Βελτιώνοντας την Ανάγνωση στη Δυσλεξία


Όταν ένα παιδί με Δυσλεξία συλλαβίζει ασυνήθιστα πολύ ακόμα και σε λέξεις που δεν θα χαρακτηρίζονταν δύσκολες τότε τι συμβαίνει; Μια πιθανή απάντηση είναι ότι δυσκολεύεται να διακρίνει τις λεπτές διαφορές ανάμεσα στις μορφές των γραφημάτων οπότε η εικόνα της λέξης γίνεται ένα δύσκολο σύνολο απο σύμβολα που δεν διακρίνονται "πολύ καλά". Για αυτό και πολλές φορές η λέξη /έλαβε/ μπορεί να διαβαστεί /έβγαλε/, /έβαλε/ κτλ.

Για να βοηθήσουμε στη καλύτερη αποκωδικοποίηση της ανάγνωσης θα πρέπει να ενισχύσουμε την οπτική διάκριση του Δυσλεξικού παιδιού. Με αυτό το τρόπο θα μειωθούν τα αναγνωστικά λάθη, θα αυξηθεί η αυτοδιορθωτική ικανότητα και θα οδηγηθεί σε μια πιο επιτυχημένη ανάγνωση.

Μια άσκηση για αυτό το σκοπό βασίζεται και στο γνωστό επιτραπέζιο παιχνίδι, Ντόμινο! 

Υλικά: μικρά χαρτιά, μαρκαδόρος

Άσκηση: Γράφετε ζευγάρια λέξεων σε κάθε ένα χαρτάκι. Τοποθετείτε μπροστά στο παιδί όλα τα χαρτιά και αυτό πρέπει να ενώσει όλα τα χαρτάκια μεταξύ τους στο σημείο που οι λέξεις είναι ίδιες. Μπορείτε να παίξετε αυτό το παιχνίδι για πληθώρα ομάδων λέξεων, εκπαιδεύοντας το παιδί να διακρίνει τις λέξεις συνειδητοποιώντας ακόμα περισσότερο τα αναγνωστικά του λάθη.Παράδειγμα 1ο: Διάκριση μικρών λέξεων

Φτιάχνουμε τις κάρτες με τις άκλιτες λέξεις!

Παίζουμε ντόμινο και ενώνουμε τις ίδιες!


Παράδειγμα 2ο: Διάκριση ανάμεσα σε παραλλαγές της ίδιας λέξης
Γράφουμε σε κάθε κάρτα τη λέξη που θέλουμε μαζί με τη παραλλαγή της

Παίζουμε ντόμινο και ενώνουμε τις κάρτες εκεί που η λέξη είναι σωστά γραμμένη!Παράδειγμα 3ο: Διάκριση μεταξύ ουσιαστικών-επιθέτων
Φτιάχνουμε κάρτες με ουσιαστικά και επίθετα μαζί

Παίζουμε ντόμινο και ενώνουμε τις κάρτες στη μεριά των επιθέτων!

Το παιχνίδι επιδέχεται πολλές παραλλαγές και μπορεί να προσαρμοστεί σε επίπεδο γράμματος και συλλαβής.Tip: 
Όταν θα γράφετε τα ζευγάρια των λέξεων να προσέξετε να μην κοιτούν και οι δυο απο την ίδια μεριά, θα πρέπει να είναι ανάποδες μεταξύ τους! Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώΆσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter
Δυσλεξία και Αυτοδιόρθωση σε 4 κινήσεις!


Η αυτοδιόρθωση, δηλαδή η δεξιότητα να μπορώ να ελέγχω αυτά που έγραψα και να διορθώνω μόνος μου αυτά που εντοπίζω ως λάθη, δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη σε παιδιά με Δυσλεξία και Μαθησιακές δυσκολίες. 

Αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή δεν γνωρίζουν Τι είναι αυτό που πρέπει να κοιτάξουν στο γραπτό τους για να το διορθώσουν. Για να το μάθουν αυτό ακολουθούμε τον βασικό κανόνα διδασκαλίας σε παιδιά με ΜΔ και δίνουμε μικρές και απλές οδηγίες. Με αυτό το τρόπο προέκυψε και η Χαρούμενη Φατσούλα αυτοδιόρθωσης!

Η χαρούμενη Φατσούλα αυτοδιόρθωσης που λειτουργεί σαν "μπούσουλας" ελέγχου!

Το παιδί μαθαίνει ότι πρέπει να ολοκληρώσει τη Φατσούλα σε 4 βήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 4 σημεία προσοχής για το γραπτό που πρέπει να παραδώσει. Κάθε φορά που ελέγχει, το πρόσωπο γεμίζει, μέχρι που φτάνει στη τελική του μορφή!

Τα σημεία προσοχής που ελέγχονται είναι:
  1. Σημεία στίξης.
  2. Όρια λέξεων.
  3. Μορφολογία λέξεων & ορθογραφία.
  4. Εικόνα γραπτού και ολοκλήρωση διαδικασίας.

Tip: 
Μπορείτε να φτιάξετε όποιο σκίτσο θέλετε αρκεί να ολοκληρώνεται σε 4 βήματα!


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitterΕπίθετα μέσα σε σχέδια! Πως θα εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιο του δυσλεξικού παιδιού


Ανάκληση λέξεων και εμπλουτισμός του γραπτού λόγου είναι δυο δύσκολα κεφάλαια για τα παιδιά με Δυσλεξία και Μαθησιακές δυσκολίες. Ο τρόπος για να θυμούνται και να εφαρμόζουν πρέπει να είναι πιο σωματοποιημένος και να συνδεθεί με εικόνες και βιωματικές εμπειρίες. 

Για αυτό λοιπόν η παρακάτω άσκηση προσπαθεί, με τη χρήση των εικόνων ως μεσολαβητές, να βοηθήσει τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες να συνδέσουν τις αισθήσεις τους με τα κατάλληλα επίθετα.

Άσκηση: Εκτυπώνετε σχέδια απο διάφορα ουσιαστικά και γράφετε μέσα φράσεις για κάθε μια απο τις 5 αισθήσεις. Το παιδί θα πρέπει ανάλογα να συμππληρώσει με το αντίστοιχο επίθετο δίνοντας έτσι πληροφορίες για κάθε ουσιαστικό.


Παράδειγμα 1
Κάθε φράση συμπληρώνεται απο ένα επίθετο!

 Παράδειγμα 2
Με αυτή τη μορφή δίνεται η άσκηση στο παιδί!

Tip: 
Αν για κάποιο ουσιαστικό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι αισθήσεις (πχ. τραπέζι) τότε μπορείτε να ζητήσετε να γράψει περισσότερα επίθετα για τις αισθήσεις που ήδη έχετε χρησιμοποιήσει!


Ενημερωθείτε για:

  • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .

  • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

Πολλαπλασιασμός για παιδιά με Δυσλεξία!


Ο χωροταξικός προσανατολισμός και η ικανότητα για ακολουθία διαδοχικών βημάτων πολλές φορές εμφανίζεται ελλιπής σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. Η πιο συνηθισμένη έκφραση αυτής της δυσκολίας συναντάται κατά την επίλυση των μαθηματικών τους ασκήσεων όταν χρειάζεται να ακολουθήσουν βήμα προς βήμα ένα συγκεκριμένο τρόπο και να τοποθετήσουν τους αριθμούς. Αυτός είναι και ο λόγος που συχνά καταλήγουν σε παράδοξα λανθασμένα αριθμητικά αποτελέσματα.

Στη πράξη του κάθετου πολλαπλασιασμού αυτή η δυσκολία παρουσιάζεται πιο έντονα καθώς ως διαδικασία απαιτεί μια σειρά βημάτων η οποία μπορεί εύκολα να μπερδέψει τα παιδιά με Δυσλεξία. Για αυτό το λόγο έγινε η προσπάθεια να εμφανίσουμε την αναπαράσταση της διαδικασίας με έναν πιο έντονο τρόπο, χρησιμοποιώντας ένα χρώμα για κάθε βήμα.

Άσκηση: Γράφετε τους αριθμούς που θέλετε να πολλαπλασιάσετε και τον αριθμό που θα βάλουμε δεύτερο (απο κάτω) τον γράφουμε χρησιμοποιώντας χρώμα για κάθε ψηφίο του. Έπειτα κάνετε κανονικά τη διαδικασία προσέχοντας κάθε φορά που γίνεται ο πολλαπλασιασμός να χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο χρώμα. Με αυτό το τρόπο το χρώμα λειτουργεί σαν μεσολαβητής και τονίζει τη θέση του κάθε αριθμού!


Πολλαπλασιασμός χρησιμοποιώντας το χρώμα σαν εργαλείο αναπαράστασης!


Tip: 
Δεν χρησιμοποιούμε τους όρους Πολλαπλασιαστή και Πολλαπλασιαστέο γιατί μπερδεύουν το δυσλεξικό παιδί!Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  


Πινέζες, λαστιχάκια! Ομοιοκαταληξία και Δυσλεξικό παιδί
Μια απο τις δυσκολίες που κυρίως εμφανίζουν τα Δυσλεξικά άτομα είναι η ελλιπής φωνημική συνειδητότητα. Ως δεξιότητα αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει οτι οι λέξεις αποτελούνται απο μικρότερες μονάδες ήχου (συλλαβές, φωνήματα) τις οποίες μπορεί και να χειρίζεται. Σε αυτό το κομμάτι τα Δυσλεξικά παιδιά παρουσιάζουν ελλείψεις με αποτέλεσμα δυσκολία στην ανάγνωση και στο γραπτό λόγο.

Μια απο τις πιο απλές δραστηριότητες φωνημικής επίγνωσης είναι η εξάσκηση στην ομοιοκαταληξία. Εκεί το Δυσλεξικό παιδί αναγκάζεται να στρέψει την προσοχή του στο πως ηχεί η λέξη και όχι στο νόημα της, δίνοντας βαρύτητα σε ένα μόνο μέρος της (κατάληξη).

Μια άσκηση ομοιοκαταληξίας για τα Δυσλεξικά παιδιά είναι και η παρακάτω η οποία εμπεριέχει και εξάσκηση στη λεπτή κινητικότητα. 

Υλικά: ένα κομμάτι φελιζόλ, πινέζες, λαστιχάκιαΆσκηση:
Γράφετε σε δυο στήλες ανακαταμένες λέξεις που ανα ζευγάρι ομοιοκαταληκτούν. Καρφώνετε τις πινέζες στο φελιζόλ, δίπλα στις λέξεις. Το παιδί διαβάζει τις λέξεις και ενώνει περνώντας τα λαστιχάκια στα σωστά ζευγάρια. 


✺ Παράδειγμα εφαρμογής:


Παιδί Δ' Δημοτικού με δυσκολίες τονισμού & φωνημικής επίγνωσης!


Tip: 
Οι παραλλαγές της άσκησης μπορούν να γίνουν με όλες τις δραστηριότητες φωνημικής επίγνωσης πχ. Στη μια στήλη λέξεις, στην απέναντι οι ίδιες με αναγραμματισμούς πχ. ζάρι-ρίζα!!✺ Τρόποι συνεργασίας:

  • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 
  • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! Kάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
  • Αν είστε γονείς! Αν μένετε εκτός Αθήνας κάνετε κλίκ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram