Ασκήσεις Dyslexia at home με μια ματιά!

ασκήσεις, δυσλεξία, φωτογραφίες

✺Νοηματική κατάτμηση 
(αναγνωστική ευχέρεια)
πρόταση & κείμενο!

Η παρέμβαση γίνεται για την ανάπτυξη της 
αναγνωστικής ευχέρειας, ροής και ταχύτητας.

και τη δουλειά της ειδικής παιδαγωγού
για τον μαθητή με Μαθησιακές δυσκολίες.

Νοηματική κατάτμηση:

Δείτε αναλυτικά τη μέθοδο εδώ.
Η μέθοδος εφαρμόζεται σε επίπεδο πρότασης και κειμένου.

Συνδυάστηκε και η μέθοδος της σπείρας για ανάγνωση λέξεων:

Δείτε αναλυτικά τη μέθοδο εδώ.

Στο τέλος εφαρμόστηκε και η φωτεινή γραμμή για τη ρύθμιση της γραφής:

Δείτε αναλυτικά τη μέθοδο εδώ.


✺Φωνολογική επίγνωση λέξεων σε /-στης/
με κάρτες & ποτήρι!


ποτήρι, κάρτες, λέξεις, δυσλεξία


Εδώ η παρέμβαση γίνεται για τη φωνολογική ενίσχυση
των λέξεων σε /-στης/.

Το υλικό προέρχεται από την εξ αποστάσεως εποπτεία γονέων 
για τη μαθήτρια με Μαθησιακές δυσκολίες.

Άσκηση:
1. Γράφουμε σε χαρτιά λέξεις που καταλήγουν σε -στης
2. Κάποιες λέξεις έχουν φωνολογικά λάθη προσθήκης /ι/ ανάμεσα στα σύμφωνα σ και τ
3. Το παιδί διαβάζει τη λέξη.
4Βάζει το σωστή λέξη σε ποτήρι.

Η άσκηση γίνεται σε επίπεδο λέξης και πρότασης.


✺Διάκριση λέξεων με -ια και -αι
με γλωσσοπίεστρα!Η συγκεκριμένη παρέμβαση γίνεται για τη διάκριση
των λέξεων με -ια και -αι. 

Το υλικό προέρχεται από την εξ αποστάσεως εποπτεία γονέων 
για τη μαθήτρια με Μαθησιακές δυσκολίες.

Άσκηση:
1. Γράφουμε σε χαρτιά λέξεις που λείπουν τα -αι και -ια.
2. Σε γλωσσοπίεστρα γράφουμε τα -αι και -ια.
3. Το παιδί διαβάζει τη λέξη.
4Βάζει το σωστό γλωσσοπίεστρο.


✺ Φωνολογική ενημερότητα
για τα συμφωνικά συμπλέγματα!
Εδώ βοηθάμε το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες μέσα από την
Φωνολογικής του ενημερότητας.

Άσκηση:
1. Γράφουμε σε χαρτιά λέξεις με συμφωνικά συμπλέγματα χωρίς το ένα από τα δυο σύμφωνα.
2. Σε μανταλάκια γράφουμε όλα τα σύμφωνα.
3. Το παιδί ακούει την κάθε λέξη.
4Βάζει το σύμφωνο που λείπει.

Το φωτογραφικό υλικό ανήκει στην παιδαγωγό ειδικής αγωγής
σε πρόγραμμα παράλληλης στήριξης για τον μαθητή της.


✺ Ορθογραφία 
με εικόνες!

ορθογραφία, δυσλεξία, ασκήσεις, δημοτικό, παιδιά, εναλλακτικοί


ορθογραφία, δυσλεξία, ασκήσεις, δημοτικό, παιδιά, εναλλακτικοί

Εδώ βοηθάμε το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες μέσα από την
Ορθογραφημένης γραφής.

Άσκηση:
1. Γράφουμε σε post it χαρτιά τις καταλήξεις -ο και
2. Βάζουμε μπροστά στο παιδί εικόνες λέξεων που τελειώνουν σε -ο και -ω.
3. Το παιδί βάζει την κάθε εικόνα στη σωστή στήλη.

Το υλικό προέρχεται από την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής
σε πρόγραμμα παράλληλης στήριξης για τον μαθητή της.

Δείτε περισσότερες ασκήσεις για την Ορθογραφία:

Ορθογραφία με μια αυγοθήκη! Κιναισθητικός τρόπος διδασκαλίας!

✺Φωνημική επίγνωση
με γλωσσοπίεστρα!
Εδώ βοηθάμε το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες μέσα από την
Φωνημικής του ενημερότητας.

Άσκηση:
1. Γράφουμε τις λέξεις που θέλουμε να δουλέψουμε αριθμώντας με παύλες τα γράμματα τους.
2. Γράφουμε σε γλωσσοπίεστρα τα γράμματα των λέξεων.
3. Γράφουμε το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Μπορούμε να μην εφαρμόσουμε αυτό το βήμα αν ο μαθητής μας μπορεί να ανταποκριθεί.
4. Δίνουμε τα ξυλάκια μπερδεμένα. Ξεμπερδεύει τη σειρά.
5. Γράφει με μολύβι τις λέξεις.

Το υλικό προέρχεται από την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής
σε πρόγραμμα παράλληλης στήριξης για τον μαθητή της.

Δείτε περισσότερες ασκήσεις για τη φωνημική επίγνωση:
✺Καταληκτική ορθογραφία
 με ποτήρια, γλωσσοπίεστρα &
φύλλο βελτίωσης γραφής!Εδώ βοηθάμε το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες μέσα από την
καταληκτικής ορθογραφίας.

4 ασκήσεις:
1. Γράφουμε σε ποτήρια τα: /το/ και /εγώ/. Το παιδί βάζει στο σωστό ποτήρι τις λέξεις. Παρατηρεί την αντιστοιχία: το →ο και εγώ →ω
2. Γράφουμε σε ποτήρια τις καταλήξεις: -ο και -ω. Το παιδί βάζει στο σωστό ποτήρι τις λέξεις, ανάλογα με την κατάληξη που λείπει.
3. Το παιδί γράφει σε γλωσσοπίεστρα λέξεις κάτω από κάθε στήλη.
4. Υπαγόρευση λέξεων σε -ο και -ω στο φύλλο βελτίωσης γραφής για ενίσχυση και της φωνολογικής ενημερότητας.


Το υλικό το προέρχεται από την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής
σε πρόγραμμα παράλληλης στήριξης.

Δείτε περισσότερες ασκήσεις για την καταληκτική ορθογραφία:✺Φωνημική επίγνωση
στο ψυγείο με 
μαγνητικά γράμματα!

Εδώ βοηθάμε το παιδί με Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες μέσα από την
εξ αποστάσεως παρέμβαση στη βελτίωση της 
φωνημικής του ενημερότητας.

Οδηγίες:
1. Γράφουμε σε κάρτες λέξεις με φωνολογικά λάθη, ανάλογα με τα ελλείμματα που παρουσιάζει.
2. Στερεώνουμε στο ψυγείο.
3. Το παιδί διορθώνει τη λέξη συνθέτοντας σωστά τα μαγνητικά γράμματα.
4. Πάντα συμπεριλαμβάνουμε και σωστές λέξεις στις κάρτες.


Εδώ, παράλληλα με την εξ αποστάσεως παρέμβαση, 
μας δείχνει πως εφάρμοσε στο σπίτι την άσκηση ενίσχυσης
που σχεδιάστηκε στις συνεδρίες μας, 
με παιδαγωγικά εργαλεία τα μαγνητικά γράμματα!✺Ορθογραφία 
με 
Οικογένειες λέξεων & μαγνητικά γράμματα!

μαγνητικά, οικογένειες, ορθογραφία, δυσλεξία

μαγνητικά, οικογένειες, ορθογραφία, δυσλεξία

μαγνητικά, οικογένειες, ορθογραφία, δυσλεξία

μαγνητικά, οικογένειες, ορθογραφία, δυσλεξία

μαγνητικά, οικογένειες, ορθογραφία, δυσλεξία


Εδώ βοηθάμε το παιδί με Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες μέσα από την
εξ αποστάσεως παρέμβαση στη βελτίωση της 
θεματικής ορθογραφίας.

Οδηγίες:
1.Φτιάχνουμε οικογένειες λέξεων που έχουμε διδάξει την ορθογραφία τους.
2.Αφήνουμε κενό το ζητούμενο γράμμα.
3.Συμπληρώνει με το μαγνητικό γράμμα.


μας δείχνουν πως εφάρμοσαν στο σπίτι την άσκηση ενίσχυσης
που σχεδιάστηκε στις συνεδρίες μας, 
με παιδαγωγικά εργαλεία τα μαγνητικά γράμματα!


Το video των ασκήσεων :Δείτε περισσότερες ασκήσεις με εργαλείο τα μαγνητικά γράμματα:

✺Κατεύθυνση γραφής για το /3/
με
δαχτυλομπογιές & κάθετο άξονα!Δαχτυλομπογιές!
Αισθητηριακή γραφήΚάθετος άξονας!


Η Ειδική παιδαγωγός εφαρμόζει τις ασκήσεις για την κατεύθυνση γραφής 
του αριθμού /3/.  
Οι ασκήσεις σχεδιάστηκαν στην εξ αποστάσεως εποπτεία
για το παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες που επαναφοιτά στο Νηπιαγωγείο.

1η άσκηση: Αισθητηριακή γραφή με δαχτυλομπογιές.
2η άσκηση: Κάθετος άξονας και σημεία αναφοράς για την αρχή, τη μέση το τέλος (μπλε/κόκκινες τελείες) της φοράς και κατεύθυνσης γραφής.

Στις αισθητηριακές ασκήσεις το ρεπερτόριο αφορούσε σε πολλά υλικά
και επιφάνειες γραφής!


Μπορεί να σας ενδιαφέρει η κιναισθητική άσκηση για την καθρεφτική γραφή:
✺Φωνολογική ενημερότητα
με μανταλάκια!Εδώ βοηθάμε το παιδί με Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες μέσα από την
εξ αποστάσεως παρέμβαση στη βελτίωση της
φωνολογικής ενημερότητας.

Ιδιαίτερα στο επίμονο σύμπτωμα της προσθήκης φωνήεντος σε
2πλο συμφωνικό σύμπλεγμα.

μας δείχνει πως εφάρμοσε στο σπίτι την άσκηση ενίσχυσης
που σχεδιάστηκε στις συνεδρίες μας, 
με παιδαγωγικά εργαλεία τα μανταλάκια!


Δείτε την άσκηση για την οπτική διαφοροποίηση με μανταλάκια:✺ Κεφαλαία σε κύρια ονόματα
με 3 ασκήσεις!Διόρθωση

Γλωσσοπίεστρα + αυτοκόλλητα!
Διόρθωση

Προτάσεις + αυτοκόλλητα!
Συμπλήρωση

Προτάσεις!


Εδώ βοηθάμε το παιδί με Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες να αυτοματοποιήσει τη χρήση κεφαλαίου γράμματος στα κύρια ονόματα. 

μας δείχνει πως εφάρμοσε στο σπίτι τις 3 ασκήσεις που σχεδιάστηκαν στις συνεδρίες μας,
με παιδαγωγικά εργαλεία τα γλωσσοπίεστρα και αυτοκόλλητα!


Αν αναζητάτε και άλλες ασκήσεις για τη χρήση του κεφαλαίου:


✺Τροπικά επιρρήματα
με εικονογράφηση!Η Ειδική παιδαγωγός εφαρμόζει την άσκηση για τα Τροπικά επιρρήματα
που σχεδιάστηκε στην εξ αποστάσεως εποπτεία
για το παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες.

1. Εικονογράφηση.
2. Ερώτηση: Πώς πηγαίνει το ποδήλατο;
3. Το παιδί απαντάει στην ερώτηση γράφοντας τροπικά επιρρήματα.

Αν θέλετε μπορείτε να δείτε και την Κιναισθητική άσκηση για τα Τροπικά επιρρήματα:✺Εμπλουτισμός Λεξιλογίου
με Legos!


legos, αντίθετα, δυσλεξία

Εδώ βοηθάμε το παιδί με Δυσλεξία να εμπλουτίσει το ενεργό του Λεξιλόγιο. Ο γονέας, σε εξ αποστάσεως εποπτεία για γονείς,
μας δείχνει πως εφάρμοσε στο σπίτι την άσκηση, που σχεδιάστηκε στις συνεδρίες μας,
με παιδαγωγικό εργαλείο τα Legos.

1. Στα Legos γράφουμε λέξεις.
2. Το παιδί συνδυάζει τα αντίθετα σε ζευγάρια.

Και άλλες παιδαγωγικές χρήσεις των Legos:

✺Φωνολογική επίγνωση 
συμφωνικά συμπλέγματα
με μανταλάκια & γλωσσοπίεστρα!

μανταλάκια, γλωσσοπίεστρα, λέξεις, φωνολογικό

μανταλάκια, γλωσσοπίεστρα, λέξεις, φωνολογικό

μανταλάκια, γλωσσοπίεστρα, λέξεις, φωνολογικό

μανταλάκια, γλωσσοπίεστρα, λέξεις, φωνολογικό

Ο γονέας, σε εξ αποστάσεως εποπτεία για γονείς,
μας δείχνει πως εφάρμοσε στο σπίτι την άσκηση, που σχεδιάστηκε στις συνεδρίες μας,
για την ενίσχυση της Φωνολογικής επίγνωσης σε λέξεις με 2πλα συμφωνικά συμπλέγματα
1. Στα γλωσσοπίεστρα γράφουμε λέξεις χωρίς τα 2πλα συμπλέγματα..
2. Στα μανταλάκια γράφουμε σύμφωνα.
3. Το παιδί ακούει τη λέξη και συμπληρώνει με τα σωστά σύμφωνα.

Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις Φωνολογικής ενημερότητας:

Ορθογραφία 
-ειο -ιο 
με Κιναίσθηση στο τετράδιο!

μας δείχνει πως εφάρμοσε στο σπίτι την άσκηση, που σχεδιάστηκε στις συνεδρίες μας,
για την ορθογραφική διάκριση των /-ειο/ και /-ιο/

1. Στο τετράδιο γράφουμε λέξεις χωρίς τα /-ειο/ και /-ιο/.
2. Κολλάμε αυτοκόλλητα στη σελίδα του τετραδίου με /-ειο/ και /-ιο/.
3. Το παιδί κολλάει στις λέξεις το σωστό αυτοκόλλητο.


✺Κατάληξη ρημάτων 
με πινέζες και φελλό!

πινέζες, φελλός, ρήματα, δυσλεξία

Η Ειδική παιδαγωγός εφαρμόζει την άσκηση
που σχεδιάστηκε στην εξ αποστάσεως εποπτεία
για το παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες.

1. Ρήματα που λείπει η κατάληξη.
2. Το παιδι σχηματίζει με τις πινέζες το /-ω/.


✺Κατάληξη ρημάτων 
με κολάζ!

κολάζ, ρήματα, δυσλεξία

Άλλη μια άσκηση που σχεδιάστηκε στην εξ αποστάσεως εποπτεία Ειδικών παιδαγωγών
για την Κιναισθητική ενίσχυση της καταληκτικής Ορθογραφίας
ρημάτων Ενεργητικής φωνής, στο α'πρόσωπο του Ενικού αριθμού.

Η ειδική παιδαγωγός ακολούθησε τα βήματα:
1. Δίνουμε περιοδικά.
2. Το παιδί επιλέγει και κόβει την κατάληξη.
3. Κολλάει στο τετράδιο.

Σημείωση: η συγκεκριμένη άσκηση, όπως και όλα τα κολάζ γραμμάτων, εξασκεί και τη δεξιότητα της Οπτικής διάκρισης.


✺Όρια λέξεων 
με χρώμα!


Η Φιλόλογος και Ειδική παιδαγωγός σε εξ αποστάσεως εποπτεία
δείχνει πως εξασκούμε το παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες μεσα στην τάξη ενός 
Ειδικού σχολείου!
Η μαθήτρια, αλλόφωνη και με Μαθησιακές δυσκολίες, άφηνε ιδιαίτερα μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις λέξεις της πρότασης.

1. Κωδικοποιούμε με χρώμα το κενό ανάμεσα στις λέξεις.
2. Γράφουμε κάθε πρόταση 2 φορές
3. Επιλέγει την πρόταση με τα αποδεκτά κενά.


✺ Διάκριση τσ - στ
με γλωσσοπίεστρα!

ξυλάκια,τσ, στ, δυσλεξία

ξυλάκια, τσ, στ, δυσλεξία

μας δείχνει πως εφάρμοσε στο σπίτι την άσκηση, που σχεδιάστηκε στις συνεδρίες μας,
για τη διάκριση των /τσ/ και /στ/

1. Σε γλωσσοπίεστρα γράφουμε /τσ/ - /στ/
2. Έχουμε λέξεις που λείπουν τα /τσ/ - /στ/
3. Το παιδί ακούει τις λέξεις και βάζει τα ξυλάκια φτιάχνοντας το σωστό σύμπλεγμα 
4. Τέλος τα γράφει και διαβάζει
✺ Π ή τ;
Με οπτικό βοήθημα και χρωματική άγκυρα!

μαυροπίνακας, π, τ, δυσλεξία

Η Λογοθεραπεύτρια και Ειδική παιδαγωγός σε εξ αποστάσεως εποπτεία
δείχνει πως ενισχύουμε τη Φωνολογική επίγνωση στην πρώτη γραφή - ανάγνωση μαθητών με Μαθησιακές δυσκολίες!

1. Κωδικοποιούμε οπτικό βοήθημα και χρώμα για κάθε φώνημα που το παιδί μπερδεύει .
2. Λέξεις που λείπουν τα φωνήματα.
3. Συμπλήρωση φωνημάτων.
4. Μαυροπίνακας ως επιφάνεια γραφής.✺ Τσ ή στ;
Βάζοντας μόνο το /τ/!

τσ, στ, χρώμα, δυσλεξία

μας δείχνει πως εφάρμοσε την άσκηση, που σχεδιάστηκε στις συνεδρίες μας,
για τη διάκριση των /τσ/ και /στ/

1. Κωδικοποιούμε το /τ/ με ένα χρώμα.
2. Το παιδί γράφει σε λέξεις μόνο το /τ/ σχηματίζοντας /τσ/ ή /στ/.


Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις διάκρισης:✺Συμπλήρωση συμφώνων
με οπτικό βοήθημα!

φρούτα, γραφή, ανάγνωση, δυσλεξία

Η Λογοθεραπεύτρια και Ειδική παιδαγωγός σε εξ αποστάσεως εποπτεία
δείχνει πως ενισχύουμε την πρώτη γραφή - ανάγνωση λέξεων της δομής /σφ/
χρησιμοποιώντας οπτικό βοήθημα


1. Λέξεις που λείπουν σύμφωνα .
2. Χρήση αντικειμένων ως οπτικά βοηθήματα.
3. Συμπλήρωση συμφώνων.


✺ Nτ ή τν;
Με μεγεθυντικό φακό & κρυπτόλεξο!

μεθυντικός, φακός, ντ, κρυπτόλεξο, δυσλεξία

μας δείχνει πως εφάρμοσε την άσκηση, που σχεδιάστηκε στις συνεδρίες μας,
για την ορθή γραφή του /ντ/ και τη διάκριση του από το /τν/

1. Κρυπτόλεξο λέξεων με /ντ/ και /τν/.
2. Το παιδί αναζητά τις λέξεις με /ντ/.
3. Κυκλώνει με χρώμα.

Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις με κρυπτόλεξα:

✺Π ή μ
με ασπροπίνακα και post it!μας δείχνει πως εφάρμοσε την άσκηση, που σχεδιάστηκε στην εποπτεία,
για τη διάκριση των 
π-μ!

1. Ασπροπίνακας.
2. Π και μ σε post it χαρτάκια.
3. Λέξεις που λείπει το π ή μ.
4. Το παιδί ανάλογα κατηγοριοποιεί στη σωστή στήλη και διαβάζει τη λέξη.

Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις για ακουστική και οπτική διάκριση :


Οπτική διάκριση με πιάτα! Μαθησιακές δυσκολίες και Δυσλεξία!✺Συλλαβική επίγνωση & Ανάγνωση
με φύλλα αφρού!

φύλλα, αφρού, συλλαβές, δυσλεξία

φύλλα, αφρού, συλλαβές, δυσλεξία

Η Λογοθεραπεύτρια και Ειδική παιδαγωγός σε εξ αποστάσεως εποπτεία
ενισχύει την πρώτη γραφή - ανάγνωση της μαθήτριας 
με Κιναισθητικό τρόπο χρησιμοποιώντας 
φύλλα αφρού. 


1. Σύνθεση λέξεων.
2. Αντίστοιχιση συλλαβών.✺ π ή μ
με φύλλο βελτίωσης γραφής!

φύλλο, βελτίωσης, γραφής, δυσλεξία


Με τη μαθήτρια μου που κάνουμε εξ αποστάσεως παρέμβαση
αντιμετωπίζουμε Φωνολογικές αδυναμίες για τα /π/ και /μ/
στα οποία εμφανίζει μεταξύ τους σύγχυση.

1. Γράφουμε λέξεις που λείπουν π ή μ
2. Το παιδί διαβάζει φωναχτά ή σιωπηλά τις λέξεις και συμπληρώνει τα φωνήματα
3. Διαβάζει ολοκληρωμένες τις λέξεις στο τέλος


Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις με Φύλλο βελτίωσης γραφής:

Βάλε τη σφραγίδα! Για να μην κολλάμε τις λέξεις στη Δυσλεξία

✺Της ή τις
με εικονογράφηση!

εικονογράφηση, της, τις, κοπέλα, ορθογραφία, δυσλεξία

μας δείχνει πως εφάρμοσε την άσκηση, που σχεδιάστηκε στην εποπτεία,
για την ορθογραφική διάκριση των φωνητικά
ίδιων άρθρων /της/ και /τις/! 

1. Εικονογραφούμε το άρθρο /της/.
2. Το παιδί κλίνει τη λέξη.
3. Γράφει αυθόρμητα παραδείγματα στη Γενική Ενικού.

Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις με Εικονογράφηση:

Με τα μάτια στον τόνο! Μαθαίνουμε να βάζουμε τόνους στη Δυσλεξία✺Ουσιαστικά & Επίθετα 
με Lego!


μας δείχνει πως εφάρμοσε την άσκηση, που σχεδιάστηκε στην εποπτεία,
για την εξάσκηση στη διάκριση και χρήση 
Ουσιαστικών και Επιθέτων!

1. Γράφουμε στα Lego ουσιαστικά και επίθετα.
2. Φτιάχνουμε δυο στήλες.
3. Το παιδί επιλέγει και ενώνει το κάθε Lego με τα σωστό ζευγάρι του πχ. ζωηρός σκύλος.

Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις με Ουσιαστικά & Επίθετα:


Το πιάτο slider! Η ορθογραφία των ουσιαστικών αλλιώς!✺Jenga 
για συνώνυμα & αντίθετα!
Η ειδική παιδαγωγός σε εξ αποστάσεως εποπτεία
εφαρμόζει την άσκηση που σχεδιάσαμε 
για βελτίωση του Λεξιλογίου προσαρμόζοντας το 
επιτραπέζιο παιχνίδι Jenga.

1. Βγάζω προσεκτικά το τουβλάκι.
2. Διαβάζω τη λέξη.
3. Λέω το συνώνυμο ή αντίθετο και συνεχίζω.


✺ Σύνθεση λέξεων
με πυραμίδες!Η ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Γομπάκη
κάνει παρέμβαση για βελτίωση της ανάγνωσης εφαρμόζοντας τη μέθοδο με τις Πυραμίδες.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικές οδηγίες της αναγνωστικής μεθόδου εδώ.

1. Φτιάχνω πυραμίδες.
2. Γράφω τα γράμματα της λέξης σε ζιγκ ζαγκ δομή.
3. Το παιδί ενώνει τα γράμματα και συνθέτει τη λέξη.
4. Τη διαβάζει.

Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις με μεθόδους ανάγνωσης:

Ας το πάρει το κύμα! Μια αναγνωστική μέθοδος για παιδιά με δυσλεξία✺Αντίθετα ρημάτων
με μανταλάκια!


μας δείχνει πως εφάρμοσε την άσκηση, που σχεδιάστηκε στην εποπτεία,
για την εξάσκηση στα αντίθετα ρήματα.

1. Γράφουμε ρήματα σε κάρτες.
2. Γράφουμε τα αντίθετα τους σε μανταλάκια.
3. Το παιδί επιλέγει και ενώνει τα αντίστοιχα.

Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις με μανταλάκια:✺ Γένη ουσιαστικών
με πολλαπλή επιλογή
(multiple choice)!

γένη, προτάσεις, πολλαπλή, επιλογή, κουτάκια, δυσλεξία

μας δείχνει πως εφάρμοσε την άσκηση, που σχεδιάστηκε στην εποπτεία,
για την εξάσκηση στα γένη των Ουσιαστικών.

1. Γράφουμε προτάσεις.
2. Δίπλα σε κάθε ουσιαστικό φτιάχνουμε τρία κάθετα κουτάκια με το κάθε γένος το καθένα.
3. Το παιδί επιλέγει, χρωματίζοντας το σωστό γένος κάθε φορά!


Αν σας φαίνονται ενδιαφέρουσες οι ασκήσεις με πολλαπλή επιλογή:


✺ Φωνολογική αυτονομία αντωνυμιών
με ψηφιακό χαρτί-γραφίδα!

ψηφιακό,χαρτί,γραφίδα,όρια, δυσλεξία

Η ειδική παιδαγωγός σε εποπτεία εξ αποστάσεως 
κάνει παρέμβαση για τα όρια των λέξεων.

Η άσκηση που σχεδιάστηκε στην εποπτεία:

 Το παιδί με χρήση ψηφιακού χαρτιού συμπληρώνει δίπλα σε ουσιαστικά τις αντωνυμίες, που συχνά "κολλάει" ως μια λέξη.

Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις για όρια των λέξεων:✺Κανόνες πρότασης
με εικονογράφηση!
μπλε, κανόνες, πρόταση, δυσλεξία


μπλε, κανόνες, πρόταση, δυσλεξία

μας δείχνει πως εφάρμοσε εικονογραφικά 
τους κανόνες της πρότασης.

Οι κανόνες σχεδιάστηκαν με τρόπο
που βοηθά στην καλύτερη απομνημόνευση και ανάκληση τους.

Αριθμούμε τον κάθε κανόνα. Δίπλα ακολουθεί η εικονογράφηση τους.

Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις με εικονογράφηση:

Πού πέταξε η μύγα; Επιρρήματα & Δυσλεξία


✺Όρια λέξεων
με μια κόκκινη κουκκίδα!

όρια, λέξεις, παύλες, κουκκίδα, δυσλεξία

Η ειδική παιδαγωγός σε εποπτεία εξ αποστάσεως 
κάνει παρέμβαση για τα όρια των λέξεων.

Η άσκηση που σχεδιάσαμε:

1. Το παιδί ακούει προτάσεις.
2. Γράφει κάθε λέξη που ακούει σε παύλα.
3. Βάζει μια κόκκινη κουκκίδα ανάμεσα.

Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις για όρια των λέξεων:✺Διάκριση γ-ρ
με pipe cleaners!


γ,ρ, διάκριση, pipe cleaners, δυσλεξία


μας δείχνει την εφαρμογή της άσκησης που σχεδιάστηκε 
για να πετύχουμε τη Φωνημική διάκριση των /γ-ρ/.

Κάνουμε δυο στήλες των γ και ρ. Το παιδί βλέπει λέξεις-κάρτες που λείπουν τα γ-ρ. 
Αντιστοιχεί την κάθε λέξη στη σωστή στήλη.

Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις με pipe cleaners:

✺Ακουστική διάκριση φωνηέντων
στο τετράδιο!

φωνήεντα, τετράδιο, λίστες, δυσλεξία

Εδώ σε εξ αποστάσεως παρέμβαση κάνουμε μια άσκηση
για να "ακούμε" όλα τα φωνήεντα στις λέξεις.

Το παιδί (Β' Δημ) ακούει λέξεις και γράφει μόνο τα φωνήεντα στη σωστή σειρά.
Χωρίζουμε σε 2βες, 3βες, 4βες και βάζουμε και Τονισμό!


Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις για ακουστική διάκριση:

Λέξεις με lego (2)! Δυσορθογραφία και Δυσλεξία

✺ Επίθετα 
σε εικόνες!

εικόνες, επίθετα, λεξιλόγιο, δυσλεξία

μας δείχνει την εφαρμογή της άσκησης που σχεδιάστηκε 
για τον καλύτερο χειρισμό των επιθέτων.

Το παιδί αντιστοιχεί σε εικόνες-ουσιαστικά τα επίθετα που του δίνονται σε κάρτες.

Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις για επίθετα:Καταληκτική ορθογραφία ι-η
με αυτοκόλλητα!

αυτοκόλλητα, ορθογραφία, δυσλεξία

Γονέας σε εξ αποστάσεως εποπτεία εφαρμόζει την άσκηση
της καταληκτικής ορθογραφίας που σχεδιάστηκε 
για τις καταλήξεις /ι/ και /η/.

Λέξεις που λείπουν καταλήξεις. 
Αυτοκόλλητα με /ι/ και /η/.
Ο μαθητής επιλέγει το σωστό αυτοκόλλητο.

Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις για ορθογραφία:
✺ Τοποθέτηση γραμμάτων 
με χρώμα!

γράμματα, τετράδιο, ψηλά, χαμηλά, δυσλεξία

Εδώ σε εξ αποστάσεως παρέμβαση κάνουμε μια άσκηση
για τα Ψηλά και Χαμηλά γράμματα.

Η μαθήτρια (Β' Δημ) ακούει λέξεις, τις γράφει και τονίζει με κόκκινο τα χαμηλά και με πράσινο τα ψηλά γράμματα!

Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις για τα γράμματα:

Ακολούθησε τη φωτεινή γραμμή! Αντιμετώπιση της Δυσγραφίας και βελτίωση του γραφικού χαρακτήρα

✺ Τονισμός 
με μανταλάκι!

τόνοι, ασπροπίνακας, μανταλάκι, δυσλεξία
Εδώ το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες εξασκείται στον Τονισμό!
Πρέπει να σβήσει τους περιττούς τόνους και να
αφήσει τον σωστό.

Χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο ένα μανταλάκι με πομ πομ!
Την εικόνα μοιράζεται η μητέρα σε εξ αποστάσεως εποπτεία γονέα.

Δείτε και άλλες ασκήσεις που σβήνουμε αντί να γράφουμε:


✺Αντίθετα 
με Lego!


Ο γονέας σε εξ αποστάσεως εποπτεία γονέα
μας δείχνει την εφαρμογή της άσκησης που σχεδιάστηκε 
για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου.

Το παιδί φτιάχνει τα ζευγάρια των αντίθετων λέξεων.

Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις για λεξιλόγιο:
✺ Λέξεις με σμ,σβ,σγ
στο τετράδιο!

λέξεις, σμ, σβ, σγ

Η ειδική παιδαγωγός σε εποπτεία εξ αποστάσεως 
κάνει παρέμβαση για τις λέξεις με /σμ,σβ,σγ/.

1. Εξηγώ με σχεδιάγραμμα.
2. Υπαγόρευση και Κατηγοριοποίηση σε στήλες.
3. Διάκριση ζ-σ.

Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις για λέξεις με σμ,σβ, σγ:✺ Περιγραφή αντικειμένου
με σχεδιάγραμμα!


Σκελετός της έκθεσης περιγραφής αντικειμένου. 
Σκοπός το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες
να μάθει να συνθέτει μόνο του το σχεδιάγραμμα 
μετατρέποντας το μετά σε έκθεση!

Εδώ  η πετυχημένη προσπάθεια ενός παιδιού με Δυσορθογραφία!


✺Διάκριση /τσ/ και /στ/
με χαρτόνι, καλαμάκια και εικόνες!

χαρτόνι, καλαμάκια, εικόνες, στ, τσ, δυσλεξία


Η μητέρα σε εξ αποστάσεως εποπτεία γονέα
 μαθαίνει στο παιδί τη διάκριση των /τσ/ και /στ/!

Φτιάχτηκαν καρτέλες με τα δίψηφα σύμφωνα και επιλέχθησαν εικόνες με αντίστοιχες λέξεις. Κάθε φορά που το παιδί έβλεπε μια εικόνα σήκωνε την αντίστοιχη καρτέλα!

Αν θέλετε και άλλες ασκήσεις για διάκριση τσ και στ:


✺Εποχές και λεξιλόγιο
με εικονογράφηση!

Η μητέρα σε εξ αποστάσεως εποπτεία γονέα μας δείχνει 
την εφαρμογή της άσκησης που σχεδιάσαμε! 

Λέξεις και Χειμώνας - Καλοκαίρι, οι κατηγορίες. 
Όλα με εικονογραφική ενίσχυση. 
Το παιδί πρέπει να αντιστοιχίσει ανάλογα.


✺Σημασιολογία και συνώνυμα
με εικονογράφηση!

εικονογράφηση, φορτηγά, συνώνυμα, σημασιολογία, δυσλεξια

Δείχνουμε τη σημασιολογία των λέξεων με εικονογράφηση σε 
μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες και έλλειμμα 
σε παθητικό λεξιλόγιο. Εδώ σε εξ αποστάσεως παρέμβαση!
✺Λέξεις σε -είο
με μια πόρτα!


Σε εξ αποστάσεως παρέμβαση κάναμε ταυτόχρονα (παιδαγωγός και μαθητής)
ένα σχεδιάγραμμα για την ορθογραφία των λέξεων σε -είο.
Είναι οι λέξεις που ανοίγεις μια πόρτα για να μπεις!


✺ Ορθογραφία /τον-των/
εικονογραφικά!

τον, των, εικονογραφική, ορθογραφία, δυσλεξία,δυσορθογραφία

Η ειδική παιδαγωγός σε εποπτεία εξ αποστάσεως
δείχνει την εικονογραφική ορθογραφία: τον-των!
Χρησιμοποιούμε: α) εκ περιτροπής γραφή (πρόληψη κόπωσης από τη γραφή)
β) χρήση χρώματος για Οπτική μνήμη✺ Ανάπτυξη παραγράφου
με σχεδιάγραμμα!

συναυλία, σχεδιάγραμμα, παράγραφος, δυσλεξία

Διαλέγουμε ένα θέμα που ανήκει στα ενδιαφέροντα του παιδιού.
Αναπτύσσουμε σε σχεδιάγραμμα.✺ Κανόνας αυτοδιόρθωσης
στο τετράδιο!

αυτοδιόρθωση, δυσλεξία, τετράδιο

Αυτοδιόρθωση, μια σημαντική δεξιότητα
για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες!✺ Σχηματισμός γραμμάτων
με μπατονέτες και χρώματα!

αυγοθήκη, μπατονέτες, χρώματα, δυσλεξία, γράμματα


Σχηματισμός γραμμάτων με μπατονέτες και χρώματα, 
σε λευκά χαρτιά,
για παιδιά με δυσγραφία!
✺ Φωνολογική επίγνωση συλλαβής
με κουτάκια & τουβλάκια!

φωνολογική, συλλαβή, κουτάκια, τουβλάκια, δυσλεξία

Γράφουμε τις λέξεις. Χωρίζουμε σε κουτάκια. 
1. γράφουμε τις συλλαβές και χρωματίζει το παιδί!
2. γράφει το παιδί και χρωματίζει!
3. βάζει τουβλάκια όσα και οι συλλαβές!

(Εφαρμογή της παιδαγωγού σε εποπτεία εξ αποστάσεως, Κύπρος)


✺Διάκριση ορθογραφίας -ης & -εις
με χρώματα!


ορθογραφία, ης, εις,χρώματα,δυσλεξία
Εισαγωγική άσκηση ορθογραφίας για τις ίδιες φωνητικά καταλήξεις -ης και -εις.
Χωρίζουμε δυο στήλες με τα άρθρα τους και την αντίστοιχη κατάληξη.
Τονίζουμε με χρώματα!


✺Κανόνας ορθογραφίας
με σχεδιάγραμμα!

κανόνας, ορθογραφία, λέξεις, δυσλεξία
Κανόνας ορθογραφίας για τις οικογένειες των λέξεων
και τα μορφήματα που εμφανίζονται.
Σχεδιάγραμμα λιτό και σαφές, με παραδείγματα!

✺Κανόνας ανάγνωσης λέξης
με εικονοποιήση!
Η οδηγία είναι να κοιτάζει ολόκληρη τη λέξη από την αρχή μέχρι το τέλος
και μετά να τη προφέρει.
Γράφουμε μια λέξη και δείχνουμε με "μάτια" στην αρχή της λέξης και ένα βέλος
μέχρι το τέλος, τη διαδικασία.
Στο τέλος φτιάχνουμε ένα στόμα που "λέει" τη λέξη!

✺Ορθογραφική διάκριση /τρία/ και /τρεις/
με λίστες & χρώμα!

Άλλη μια ορθογραφική διάκριση για δυο λέξεις που τα παιδιά με δυσλεξία μπερδεύουν την ορθογραφία τους! Γράφουμε τις λέξεις. Τονίζουμε τα /ι/ και /ει/ με χρώμα. Κάνουμε λίστες με ζευγάρια λέξεων. Ακολουθούν πλήθος ασκήσεων για εφαρμογή πχ. υπαγόρευση και παραγωγή προτάσεων!

✺Φωνολογική διάκριση συνδυασμών
με κάρτες!

φωνολογική, κθ, κτ, χθ, δυσλεξία, κάρτες
Γράφουμε σε κάρτες τους συνδυασμούς που μπερδεύει φωνολογικά.
Το παιδί ακούει λέξεις με τους συνδυασμούς και δείχνει
αυτόν που ακούει.

✺Διάκριση ο-ω
με βαζάκια!


βαζάκια, καταλήξεις, χαρτάκια, δυσλεξία
Ορθογραφική διάκριση των καταλήξεων ο και ω. 
Το παιδί διαβάζει λέξεις στις οποίες λείπουν οι καταλήξεις.
Κάθε φορά επιλέγει ποια είναι η σωστή κατάληξη, βάζοντας τη λέξη στο σωστό βαζάκι!


✺Διάκριση θ-δ
με τουβλάκια!

διάκριση,θ,δ,τουβλάκια, δυσλεξία
Το παιδί ακούει λέξεις και κάθε φορά που ακούει το γράμμα
βάζει και από ένα τουβλάκι!✺ Εικονογραφική μέθοδος
για τη θεματική Ορθογραφία!

εικονογραφική, φωνάζω, φόνος, δυσλεξία, ορθογραφία
Όταν τα παιδιά με δυσλεξία χρειάζονται βοήθεια για να κατακτήσουν τη
θεματική ορθογραφία λέξεων!

✺ Ο κύκλος του Χρόνου
με χρώματα!

κύκλος, χρόνος, μήνες, εποχές, χρώματα, δυσλεξία
Παρουσιάζουμε τον κύκλο του Χρόνου με τους 12 μήνες και τις 4 εποχές.
Για κάθε μήνα αναφέρουμε γεγονότα που τον χαρακτηρίζουν!


Οικογένειες λέξεων
με ένα σχεδιάγραμμα!

Με αυτό το απλό σχήμα δείχνουμε στο παιδί με δυσλεξία
 οπτικά τι σημαίνει οικογένειες λέξεων και πως συνδέονται μεταξύ τους!


✺ Προθέσεις
με Κιναίσθηση και χρώμα!
προθέσεις, χρώμα, τετράδιο
Υλικό της ειδικής παιδαγωγού σε εποπτεία, Βάγια Νεραντζάκη.
Γράφουμε την πρόθεση αριστερά. Δεξιά γεμίζουμε με τα υπόλοιπα κομμάτια των λέξεων.
Ενώνει με ένα χρώμα κάθε φορά και λέει τη λέξη που προκύπτει.


✺ Ορθογραφία πολλή - πολύ
με Εικονογραφική μέθοδο!


ορθογραφία, πολλή, πολύ, δυσλεξία
Παρουσιάζουμε τα δυο λλ της λέξης /πολλή/ με δυο σκίτσα κοριτσιών
που φοράνε φούστα. Τονίζουμε το /λ/ σαν μέρος από τα μαλλιά και της φούστας τους.
Συνδυάζουμε το θηλυκό με την έννοια του /πολλή/!

Καλή επιτυχία!

✺ Πάθη φωνηέντων 
με Κιναίσθηση!

Κόβουμε λωρίδες χαρτιού και γράφουμε με τον παραπάνω τρόπο
τα πάθη φωνηέντων!
 Ζητάμε από το παιδί να πει ποιες είναι οι ολόκληρες λέξεις που κόπηκαν!

Το παιδί ελέγχει αν απάντησε σωστά ανοίγοντας κάθε φορά το "παραθυράκι"!

Καλή επιτυχία!

✺ Ορθογραφία αρσενικών σε -ης
με γλωσσοπίεστρα!

Σε γλωσσοπίεστρα γράφουμε την κατάληξη /-ης/ τονίζοντας με διαφορετικό χρώμα το /η/.
Το παιδί διατρέχει το χαρτί με τις λέξεις και τοποθετεί την κατάληξη.
Κάθε φορά διαβάζει τη λέξη που σχηματίζεται.

Καλή επιτυχία!

✺ Κρυπτόλεξο με χάρακα
για την 
Οπτική διάκριση & Συγκέντρωση!

κρυπτόλεξο, χάρακας, οπτική διάκριση, δυσλεξία
Για να αποφύγουμε τη διάσπαση που προκαλεί ο κατακλυσμός από γράμματα
στην αναζήτηση λέξεων σε ένα κρυπτόλεξο, χρησιμοποιούμε Χάρακα.
Κρύβει τα υπόλοιπα γράμματα καθώς αναζητά τις λέξεις και το οπτικό πεδίο οριοθετείται.

Καλή επιτυχία!


✺ Φωνολογική διάκριση γ & δ
με καπάκια!

διάκριση, γ,δ, καπάκια, δυσλεξία
Γράφουμε σε δυο κάρτες τα φωνήματα /γ/ & /δ/. Έχουμε μαζέψει σε ένα σημείο τα καπάκια.
Το παιδί ακούει λέξεις που ξεκινούν ή εμπεριέχουν τα φωνήματα /γ/ & /δ/ και βάζει ένα καπάκι στη σωστή στήλη.
Νικάει το γράμμα που έχει τα περισσότερα καπάκια!
Καλή επιτυχία!


✺Επεξεργασία εκφωνήσεων!


Στη συγκεκριμένη άσκηση το παιδί με δυσλεξία είχε κυκλώσει αρχικά τα επίθετα, ενώ ήξερε πολύ καλά τη διάκριση τους από τα ουσιαστικά. Το παιδί πίστευε ότι έπρεπε να κυκλώσει τα Επίθετα καθώς η λέξη "φανερώνει" στην εκφώνηση τον παραπέμπει στα επίθετα. Έχει μάθει πως τα Επίθετα είναι οι λέξεις που "φανερώνουν" τι είναι το Ουσιαστικό!

Η σωστή επεξεργασία των εκφωνήσεων πρέπει να ειναι μέρος της ειδικής παρέμβασης!


Τοποθέτηση γραμμάτων 
με ασπροπίνακα!
γράμματα, ασπροπίνακας, δυσγραφία
Γράφουμε λέξεις πάνω σε μια γραμμή στον ασπροπίνακα. Σε αυτές τις λέξεις φροντίζουμε να έχουμε κάνει λάθη ως προς την τοποθέτηση των γραμμάτων στη γραμμή. Το παιδί ανακαλύπτει τα λάθη, τα κυκλώνει και γράφει τη λέξη σωστά!

γράμματα, δυσγραφία, απροπίνακας
Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο με ποικιλία λέξεων ώστε να καλύψουμε τη γραφή όλων των γραμμάτων!

Καλή επιτυχία!Διάκριση Φ & Θ 
με έναν κύκλο!
διάκριση, φ,θ, κύκλος, γραμμές, δυσλεξία
Κάνουμε στο κέντρο έναν μεγάλο κύκλο. Λέμε στο παιδί λέξεις που έχουν μέσα Φ ή Θ.
Κάθε φορά το παιδί πρέπει να προσθέσει μια κάθετη ή οριζόντια γραμμή και να πει το αντίστοιχο γράμμα!

Καλή επιτυχία!

Όρια λέξεων
με μια κόκκινη κουκίδα!

όρια, λέξεις, παύλες, κοκκινη, κουκκίδα, δυσλεξία
Για την επίμονη παραβίαση των ορίων των λέξεων σε παιδιά με δυσλεξία.
Ορίζουμε την αυτονομία των λέξεων
χωρίζοντας σε παύλες τις λέξεις της πρότασης. Τονίζουμε την απόσταση μεταξύ τους
με μια κόκκινη κουκκίδα!

Καλή επιτυχία!

Διάκριση τσ & στ
σε αλουμινόχαρτο!
Χρησιμοποιούμε το αλουμινόχαρτο ως διαφορετική επιφάνεια γραφής!

Καλή επιτυχία!

Τι είμαι; Γραμματική
με ένα παιχνίδι!

γραμματική, παιχνίδι, δυσλεξία
Ένα παιχνίδι με δυο παίχτες.
 Ο ένας παίχτης βάζει μια λέξη στο μυαλό του. Λέει αν είναι Ουσιαστικό, Ρήμα, Επίθετο.
Ο άλλος παίχτης μέσα από ερωτήσεις εντοπίζει τη λέξη
!Καλή επιτυχία!

Ο κύκλος των Εποχών
με σχεδιάγραμμα!

Φτιάχνουμε στο τετράδιο ένα κυκλικό σχεδιάγραμμα των Εποχών.
Γεμίζουμε μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις
την κάθε εποχή με τις αντίστοιχες λέξεις κλειδιά.

Καλή επιτυχία!


Φωνημική επίγνωση για /γ/ & /χ/
με αυτοκόλλητα!

Το παιδί ακούει τις λέξεις και διαλέγει ποιο αυτοκόλλητο
θα κολλήσει στη κενή θέση!

Σε επόμενο στάδιο μπορεί να μην ακούει τις λέξεις
αλλά διαβάζοντας φωναχτά ή σιωπηρά (από μέσα του)
να διαλέγει το σωστό αυτοκόλλητο!

Καλή επιτυχία!


Κανόνες στίξης και γραπτού λόγου
με σχεδιάγραμμα!
Φτιάχνουμε ένα απλό σχεδιάγραμμα με τελείες για τους κανόνες του Γραπτού λόγου το οποίο εμπλουτίζουμε και ανανεώνουμε συνεχώς. Το χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο αυτοδιόρθωσης!

Καλή επιτυχία!

Ορθογραφία με εικονογραφική μέθοδο 
για το /οι/!

Λέξεις για το /οικ/!

Λεξεις για το /οιν/!

Λέξεις για το /κοιν/!

Καλή επιτυχία!


✺Ορθογραφία με ζωγραφική!
ορθογραφία, ζωγραφική, δυσλεξία
Λέξεις με /αι/ !

ορθογραφία, ζωγραφική, δυσλεξία
Λέξεις με /ει/!

ορθογραφία, ζωγραφική, δυσλεξία
Εικονοποίηση δύσκολου γράμματος μέσα σε λέξη σύμφωνα με τη σημασία της λέξης!

Καλή επιτυχία!


Εκμάθηση Ορίων λέξεων & Ακουστική μνήμη
με οριοθέτηση προτάσεων!

Αν το παιδί "κολλάει" τις λέξεις μεταξύ τους, πριν υπαγορεύσουμε τη πρόταση έχουμε οριοθετήσει τη θέση των λέξεων. Το παιδί ακούει και γράφει τις λέξεις στις θέσεις, με τη σειρά. 
Καλή επιτυχία!


Κατάληξη Ρημάτων 
με μανταλάκια!

μανταλάκια, ρήματα, καταλήξεις, δυσλεξία
Γράφουμε σε καρτούλες, ρήματα χωρίς κατάληξη.
 Σε μανταλάκια γράφουμε τις καταλήξεις!

μανταλάκια, ρήματα, καταλήξεις, δυσλεξία
Το παιδί επιλέγει τη σωστή κατάληξη!

Καλή επιτυχία!


Διάκριση Παρατατικού & Αόριστου
με γλωσσοπίεστρα!

ρήματα, παρατατικός, αόριστος, γλωσσοπίεστρα, δυσλεξία
Διάκριση, κατηγοριοποίηση ρημάτων στον Παρατατικό και Αόριστο!

ρήματα, παρατατικός, αόριστος, γλωσσοπίεστρα, δυσλεξία
Δημιουργία προτάσεων από τα δοσμένα ρήματα!

Καλή επιτυχία!Ερωτήσεις κειμένου
με γλωσσοπίεστρα!
ερωτήσεις, κείμενο, γλωσσοπίεστρα
Γράφετε τις ερωτήσεις για την ανάλυση του κειμένου σε γλωσσοπίεστρα και τις εμφανίζετε σταδιακά. Το παιδί εντοπίζει πρώτα την απάντηση στο κείμενο,
απαντάει προφορικά και τέλος γραπτά!

Καλή επιτυχία!


Ανάλυση χαρακτήρα 
με ένα σκίτσο!

λεξιλόγιο, επίθετα, σκίτσο, δυσλεξία
Χωρίζουμε το σκίτσο στη μέση αναπαριστώντας το Έξω και το Μέσα.
Ανάλογα γεμίζουμε με Επίθετα!

Καλή επιτυχία!

Επεξεργασία γραπτού λόγου
με κολάζ εφημερίδας!

Διαλέγουμε το θέμα επεξεργασίας. Κόβουμε και κολλάμε όλα τα σχετικά στοιχεία & το κείμενο που θα αναλύσουμε.
Έπειτα βάζουμε ερωτήσεις και το παιδί απαντάει γραπτά.

Καλή επιτυχία!


Τρίλιζα με λέξεις!

Παίζουμε το παιχνίδι Τρίλιζα αλλά με λέξεις!
Εδώ επιλέξαμε αρσενικά σε /-ης/ για εξάσκηση Ορθογραφίας!

Καλή επιτυχία!


Φωνολογική διάκριση /τσ/ & /στ/
με μανταλάκια!

Γράφουμε λέξεις που λείπουν τα /τσ/ & /στ/. Γράφουμε πάνω σε μανταλάκια τα τσ & στ.
Τα βάζουμε μπροστά στο παιδί και του δίνουμε μια μια τις λέξεις.

Το παιδί διαβάζει από μέσα του τη λέξη και επιλέγει το σωστό μανταλάκι.
Κερδίζει όλες τις κάρτες που φτιάχνει σωστά.

Καλή επιτυχία!


Μορφολογική διάκριση των /υ/ & /π/
με ένα σχήμα!

Έτσι εμπνεύστηκε ο μαθητής της Γ' Δημοτικού την διάκριση των /υ/ & /π/!
Πρόκειται για μια καθρεφτικού τύπου σύγχυση.Έλεγχος μολυβιού
με πινέζες & κηρομπογιές!


Βάζουμε τις πινέζες πάνω σε επιφάνεια φελλού ή αφρολέξ σε σχηματισμούς!
Το παιδί πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο που θα του υποδειχθεί!

Καλή επιτυχία!

Καταληκτική Ορθογραφία 
με γλωσσοπίεστρα & μανταλάκια!

ορθογραφία, γλωσσοπίεστρα, μανταλάκια, δυσλεξία
Σε γλωσσοπίεστρα γράφουμε τις λέξεις αφήνοντας κενό στη κατάληξη.
Σε μανταλάκια γράφουμε τις καταλήξεις.
Το παιδί επιλέγει το σωστό μανταλάκι και το τοποθετεί!

Καλή επιτυχία!

Παθητικό & ενεργητικό λεξιλόγιο
με post it!

λεξιλόγιο, γραπτός λόγος, post it, δυσλεξία
Με θέμα μας τη Γυμναστική γράψαμε λέξεις σχετικές και αναπτύξαμε το θέμα σφαιρικά!
Συμπεριλάβαμε ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, επιρρήματα!

λεξιλόγιο, γραπτός λόγος, post it, δυσλεξία
Εμπλουτισμός λεξιλογίου και ενίσχυση στην ανάκληση λέξεων!

Καλή επιτυχία!

✺Φωνημική ενημερότητα 
με γρίφους!

φωνημική, ενημερότητα, γρίφοι, δυσλεξία
Φτιάχνουμε γρίφους για να βρει το παιδί τις λέξεις με /φ/ & /θ/ που θέλουμε!

φωνημική, ενημερότητα, γρίφοι, δυσλεξία
Το παιδί βρίσκει τις ζητούμενες λέξεις και τις αντιστοιχεί στη σωστή λίστα!


Καλή επιτυχία!

✺Φωνημική διάκριση τσ & στ
με post it & κάρτες!

Γράφουμε λέξεις αφήνοντας κενό όπου μπαίνει τσ & στ.
Το παιδί βλέπει την κάρτα, αναγνωρίζει τη λέξη και κατηγοριοποιεί αντίστοιχα!

Καλή επιτυχία!

Κιναισθητική γραφή
με bubble wrap!

Το παιδί σπάει τις φούσκες διατρέχοντας το περίγραμμα του γράμματος
με τη σωστή κατεύθυνση!

Το ίδιο κάνει και με τη συλλαβή!

Καθώς και με λέξεις!
Πλεονεκτήματα: 
 • Εξάσκηση στη μορφολογία μέσα απο τις αισθήσεις και την κίνηση.
 • Απεγκλωβισμός από το "χαρτί & μολύβι".
 • Κατάλληλη για παιδιά με δυσγραφία.


Καλή επιτυχία!

Ουσιαστικά σε -είο
με ποτήρι & ξυλάκια!

ουσιαστικά,ορθογραφία,δυσλεξία

Απλή καταγραφή ουσιαστικών σε -είο για εκμάθηση ορθογραφίας!


Πλεονεκτήματα:
 • Εναλλακτικός τρόπος καταγραφής
 • Διατήρηση ενδιαφέροντος 
 • Συμμετοχή της κίνησης
 • Γραφή σε οριοθετημένο πλαίσιοΜορφολογική διάκριση φ & σ
με καρδιές στο ποτήρι!

μορφολογία, γράμματα, καρδιές, ποτήρι, δυσλεξία

Για να ξεχωρίσουμε μορφολογικά τα σύμφωνα /φ/ & /σ/
γράφουμε πάνω στις καρδιές λέξεις με φ & σ. 
Τις κρύβουμε!


μορφολογία, γράμματα, καρδιές, ποτήρι, δυσλεξία

Το παιδί επιλέγει από τις κρυμμένες λέξεις,
διαβάζει και καρφώνει ανάλογα!


Πλεονεκτήματα:
 • Συντονισμό χεριού-ματιού.
 • Διάκριση γραμμάτων που μοιάζουν μορφολογικά μεταξύ τους.
 • Κιναίσθηση.
 • Μάθηση μέσω παιχνιδιού.
 • Ανάγνωση.
Φωνημική διάκριση τσ & στ
με μαγνητικά γράμματα!


Εκτυπώνουμε τις κάρτες για /τσ/ & /στ/.

Το παιδί συμπληρώνει με μαγνητικά γράμματα τον κατάλληλο συνδυασμό!


Κατεβάστε & εκτυπώστε τις κάρτες εδώ!Φωνημική διάκριση
με ποτήρια & πομ-πομ!


Σε χαμηλά ποτήρια γράφουμε τα φωνήματα που μπερδεύει το παιδί.
Ακούει λέξεις που περιέχουν τα φωνήματα.
Βάζει "καλάθι" ανάλογα με το φώνημα που έχει η κάθε λέξη που ακούει!


Πλεονεκτήματα:
 • Λεπτή κινητικότητα.
 • Συντονισμός χεριού ματιού.
 • Συγκέντρωση.
 • Κιναίσθηση.
 • Αυξημένο κίνητρο.
 • Φωνημική ενημερότητα.Φωνημική διάκριση
με scrabble!

φωνημική, ενημερότητα, scrabble, δυσλεξία

Στο φύλλο βελτίωσης γραφής γράφουμε λέξεις χωρίς τα φωνήματα με τα οποία θα δουλέψουμε.
Βάζουμε τα γράμματα scrabble μπροστά στο παιδί.


φωνημική, ενημερότητα, scrabble, δυσλεξία

Λέμε τη λέξη και το παιδί επιλέγει & τοποθετεί!
Εδώ ενισχύσαμε τη Φωνημική ενημερότητα των /φ/ & /θ/.


φωνημική, ενημερότητα, scrabble, δυσλεξία


Εδώ η μητέρα, σε εξ αποστάσεως εποπτεία γονέα
μας δειχνει την εφαρμογή της άσκησης για τη διάκριση 
των γ-χΚαταληκτική Ορθογραφία 
με ξυλάκια!

κατάληξη, ορθογραφία, ξυλάκια, δυσλεξία

Δουλεύουμε τις καταλήξεις /-ο/ & /-ω/ με κατηγοριοποίηση.

Συνδέουμε το άρθρο το και την προσωπική αντωνυμία εγώ
με την αντίστοιχη κατάληξη!


κατάληξη, ορθογραφία, ξυλάκια, δυσλεξία
Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε ποτήρια!

Πλεονεκτήματα:
 • Λεπτή κινητικότητα
 • Συγκέντρωση
 • Διαφορετική εμπειρία γραφής
 • Ορθογραφία μέσα από αντίθεση που δουλεύεται ταυτόχρονα


Παραγωγή ιστορίας
με σχεδιάγραμμα & κάρτες!


Το παιδί δομεί μια ιστορία μέσα από κάρτες & σχετικό λεξιλόγιο.
Η δομή της ιστορίας γίνεται σύμφωνα με το "μικρό σχεδιάγραμμα για μια μεγάλη ιστορία"!


Οφέλη:
 • αφηγηματικός λόγος
 • παραγωγή γραπτού λόγου
 • χρήση εικόνας
 • εμπλουτισμός λεξιλογίου
 • σχεδιάγραμμα με 7 βήματαΜορφολογία γραμμάτων (3)
με ξυλάκια!


Γράφουμε σε ξυλάκια τα γράμματα σαν παζλ!


Ενώνουμε κεφαλαία & πεζά μαζί!


Οφέλη: 
 • Συγκέντρωση
 • Λεπτή κινητικότητα
 • Κίνηση

Καλή επιτυχία!Εμπλουτισμός λεξιλογίου
σε ποτήρι!


Σε ποτήρι αφρού βάζουμε ένα θέμα.
Με οδοντογλυφίδες γράφουμε & καρφώνουμε λέξεις σχετικές!


Πλεονεκτήματα:
 • Απεμπλοκή από το "χαρτί & μολύβι"
 • Ενεργό ενδιαφέρον
 • Κιναισθητική προσέγγιση

Καλή επιτυχία!


Φωνημική διάκριση
με μανταλάκια!

φωνημική, μανταλάκια, δυσλεξία
Κόβουμε χαρτάκια & γράφουμε λέξεις χωρίς το πρώτο γράμμα.
Σε μανταλάκι γράφουμε στις δυο πλεύρες τα γράμματα που θέλουμε να "ξεμπερδέψουμε"!


φωνημική, μανταλάκια, δυσλεξία
Λέμε τη λέξη & το παιδί βάζει το μανταλάκι με το σωστό γράμμα!
Εδώ έγινε διάκριση των /ξ/ & /ψ/!

Καλή επιτυχία!

Μορφολογία Γραμμάτων (2)
με legos!

γράμματα, legos, παζλ, δυσγραφία, συσλεξία

Γράφουμε γράμματα σε legos σαν παζλ
που ολοκληρώνεται με δυο ή τρία κομμάτια!
Το παιδί βρίσκει & ενώνει!

Δεξιότητες:
 • Οπτική διάκριση
 • Λεπτή κινητικότητα
 • Μορφολογία γραμμάτων
 • Διατήρηση προσοχής

Καλή επιτυχία!Ισότητες στα Μαθηματικά
με έναν ήλιο!

μαθηματικά, πράξεις, ήλιος, δυσαριθμησία, δυσλεξία

Φτιάχνουμε ήλιους με ισότητες μαθηματικών πράξεων!

Πλεονεκτήματα:
 • διατήρηση ενδιαφέροντος
 • επιλογή μέσα από απόρριψη
 • εξάσκηση σε μαθηματικές ισότητες με κιναίσθηση
 • δημιουργικότητα

Καλή επιτυχία!


Μορφολογία γραμμάτων (1)
με παζλ γραμμάτων!


παζλ, γράμματα, δυσγραφία, δυσλεξία

Εκτυπώνοουμε ή σχεδιάζουμε γράμματα. Τα κόβουμε σε σημεία σαν παζλ!

παζλ, γράμματα, δυσγραφία, δυσλεξία

Το παιδί προσπαθεί να αναγνωρίσει το γράμμα & να το σχηματίσει!


Δεξιότητες:
 • μορφολογία γραμμάτων 
 • λεπτή κινητικότητα
 • βελτίωση γραφής
 • προσανατολισμός στο χώρο

Καλή επιτυχία!

Φωνημική επίγνωση
με μαγνητικά γράμματα!


φωνημική επίγνωση, λέξεις, δυσλεξία

Σε λέξεις τις οποίες θέλουμε να διδάξουμε στο δυσλεξικό παιδί
παραλείπουμε συλλαβή ή γράμμα
και το παιδί συμπληρώνει με μαγνητικά γράμματα!

Πλεονεκτήματα:
 • κιναισθητική μάθηση
 • εγρήγορση ενδιαφέροντος
 • διατήρηση συγκέντρωσης

Καλή επιτυχία!


Κωδικοποίηση Ανάγνωσης
με ένα χρωματιστό ψάρι!


ανάγνωση, χρώμα, κωδικοποίηση

Σε έτοιμο σχέδιο γεμίζουμε με συλλαβές ή λέξεις και ορίζουμε από ένα χρώμα για την κάθε μια.

Το παιδί πρέπει να αναγνωρίσει & να ζωγραφίσει!


Δεξιότητες:
 • οπτική διάκριση
 • ανάγνωση
 • ζωγραφική σε πλαίσιο


Καλή επιτυχία!

Μετοχές VS Επίθετα
με ποτήρια & οδοντογλυφίδες!

μετοχές, επίθετα, γραμματική, κιναίσθηση, δυσλεξία
Κατηγοριοποιούμε με ποτήρια αφρού καρφώνοντας τις οδοντογλυφίδες!
Δεξιότητες:
 • κατηγοριοποίηση όρων γραμματικής
 • διάκριση μετοχών/επιθέτων
 • λεπτή κινητικότητα

Καλή επιτυχία!
Συλλαβές & Λέξεις
στο πιάτο!

ανάγνωση, πιάτο, κατασκευή, δυσλεξία

Γράφουμε γύρω, γύρω συλλαβές & το παιδί αντιστοιχεί με μανταλάκι!

ανάγνωση, πιάτο, κατασκευή, δυσλεξία

Γύρω, γύρω λέξεις & αντιστοιχεί πάλι το μανταλάκι!
Εδώ με λέξεις για τον συνδυασμό /αυ/!

Δεξιότητες
 • οπτική διάκριση
 • λεπτή κινητικότητα
 • ανάγνωση
 • συγκέντρωση


Καλή επιτυχία!

Μαθηματικά
με μανταλάκια & ξυλάκια!


μαθηματικά, μανταλάκια, αριθμοί, δυσλεξία

Γράφουμε διαδοχικές κλίμακες ή πράξεις και συμπληρώνει με μανταλάκια!

Πλεονεκτήματα
 • λεπτή κινητικότητα
 • κιναισθητική προσέγγισηΚαλή επιτυχία!


Ενεστώτας & Αόριστος 
χωρίς χαρτί & μολύβι!

αοριστος, ενεστώτας, ρήματα, δυσλεξία

1. Αόριστος ρημάτων σε /-ωνω/ σε ξυλάκια!

αόριστος, ενεστώτας, ρήματα, δυσλεξία

2. Το παιδί παίρνει τυχαία ξυλάκια και συμπληρώνει τον Ενεστώτα τους!

αόριστος, ενεστώτας, ρήματα, δυσλεξία

Οφέλη:

 • μεγαλύτερη συμμετοχή
 • αυξημένο ενδιαφέρον
 • βελτίωση γραφής σε πλαίσιο
 • ενίσχυση συγκέντρωσης


Καλή επιτυχία!Γρήγορο Λεξιλόγιο
κατά την ανάγνωση!

λεξιλόγιο, ανάγνωση, συνώνυμα, δυσλεξία

1. Επιλέγουμε το κείμενο!

λεξιλόγιο, ανάγνωση, συνώνυμα, δυσλεξία

2. Εντοπίζουμε τις λέξεις που θα αντικαταστήσουμε!

λεξιλόγιο, ανάγνωση, συνώνυμα, δυσλεξία

3. Αντικαθιστούμε με post it χαρτάκια τις λέξεις με συνώνυμες!
Ξαναδιαβάζουμε με τις νέες λέξεις!

Οφέλη:

 • άμεση ανάπτυξη λεξιλογίου
 • εμπλουτισμός ενεργού λεξιλογίου
 • συνειδητοποίηση του λειτουργικού ρόλου των συνωνύμων

* Το κείμενο που εμφανίζεται στις φωτογραφίες είναι από το βιβλίο: "Οι πρώτες μου εκθεσούλες", Αμαλία Ζώη, εκδόσεις Σαββάλας


Καλή επιτυχία!

✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 
 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! Kάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! Αν μένετε εκτός Αθήνας κάνετε κλίκ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram

26 σχόλια:

Ευγενία είπε...

Πολύ γενναιόδωρα δοσμένο υλικό

A. είπε...

Ευχαριστώ πολύ Ευγενία!

Ι.ΜΠ. είπε...

Πολυ ενδιαφέρουσα δουλεια, με φαντασία και δημιουργικοτητα! Πολλά συγχαρητήρια!

A. είπε...

Καλησπέρα! Ευχαριστώ και χαίρομαι που φαίνεται χρήσιμο το υλικό που ανεβάζω. Ελπίζω να τα λέμε συχνά!

Λια είπε...

Συγχαρητήρια! Πολύ ωραίες ιδέες, φτιαγμένες με μεράκι και αγάπη! Ευχαριστούμε!

A. είπε...

Ευχαριστώ πολύ Λια!

Αναστασία είπε...

Υπέροχη δουλειά!

A. είπε...

Αναστασία ευχαριστώ για τα καλά λόγια! Ελπίζω να σου φανούν χρήσιμες!

ΧΡΙΣΤΙΝΑ είπε...

ΟΛΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ "ΜΕΡΑΚΙ"!! ΧΙΛΙΑ ΜΠΡΑΒΟ!! ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ!!

A. είπε...

Χριστίνα είσαι πολύ συγκινητική! Ευχαριστώ θερμά! Ελπίζω έστω και μέσα από εδώ να παίρνεις ότι χρειάζεσαι.

Σοφία είπε...

Πραγματικά πολύ ωραίο υλικό! Μπράβο σας!!!

A. είπε...

Ευχαριστώ πολύ Σοφία για την ανταπόκριση!

Ι.Κ. είπε...

Αυτός είναι , κατά τη γνώμη μου, ο καταλληλότερος τρόπος για να μαθαίνουν τα παιδιά, όλα τα παιδιά.Ετσι το μάθημα γίνεται παιχνίδι και τα παιδιά μαθαίνουν με ευχαρίστηση ότι θέλουμε να τα διδάξουμε.Υπεροχες ιδέες!

A. είπε...

Είναι αλήθεια ότι για όλα τα παιδιά θα ήταν ενδιαφέρουσες αυτές οι ασκήσεις, απλά για τα παιδιά με δυσλεξία είναι ο βασικός τρόπος για να μαθαίνουν. Ευχαριστώ πολύ!

louk είπε...

Συγχαρητήρια! Ευχαριστούμε για την ευκαιρία να εμπλουτίσουμε το υλικό μας!

A. είπε...

Ευχαριστώ, να είσαι καλά!

mglezak είπε...

Σας ευχαριστούμε πολύ που μοιράζεστε το υλικό σας μαζί μας! Πραγματικά η δουλειά σας είναι εξαιρετική και πολύ βοηθητική για μας.

A. είπε...

Τα καλά λόγια είναι μεγάλη ανταμοιβή. Ευχαριστώ!

Unknown είπε...

Καταπληκτική δουλειάααααααα. Πρέπει να είσαι πολύ περήφανη για τη δουλειά που προσφέρεις στα παιδιά. Οι ιδέες σου είναι όλες εύκολες, πραγματοποιούνται με απλά υλικά (αλλά τρομερούς κανόνες) και θα τις χαρούν καθώς θα παίζουν.

A. είπε...

Ευχαριστώ πολύ, είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας δουλειάς με τα παιδιά!

Μαρίνα είπε...

Καλησπέρα σας. Πολύ ενδιαφέρον και βοηθητικό το υλικό σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, από που έχετε εμπνευστεί για τις δραστηριότητες αυτές, που βρίσκεται υλικό.

A. είπε...

Καλησπέρα! Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Όπως έχω πει η έμπνευση μου είναι τα ίδια τα μαθήματα που κανω με τα παιδιά με ΕΜΔ και η ανάγκη που προκύπτει να είσαι μονίμως εφευρετικός. Όμως, επειδή τίποτα δεν γεννάται από μόνο του, η διαρκής αναζήτηση μου νεων μεθόδων/ασκήσεων σε όλη την επιστημονική κοινότητα με τροοφοδοτεί με νέους τρόπους για να διδάσκω την ίδια δεξιότητα. Δεν έχω συγκεκριμένα sites, πολλές φορές ακόμα και ο τρόπος που διδάσκεται μια ξένη γλώσσα μπορεί να δώσει υπέροχο υλικό!

vivi είπε...

Πολύ καλή δουλεια . Με απλά υλικά

A. είπε...

Ευχαριστώ, ελπίζω να δίνει έμπνευση!

Λια είπε...

Υπέροχο υλικό! Φαίνεται ότι φτιάχτηκε με αγάπη και μεράκι!

A. είπε...

Ευχαριστώ Λία, να είσαι καλά!

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!