Ποιο γράμμα λείπει; Άσκηση για βελτίωση ανάγνωσης στη Δυσλεξία


Οι ασκήσεις που στοχεύουν στην φωνημική επίγνωση των παιδιών με Δυσλεξία, δηλαδή στην εκπαίδευση τους να ακούν και να χειρίζονται όλα τα φωνήματα των λέξεων, μπορούν να γίνουν με πολλούς τρόπους και πρέπει να ενέχουν το στοιχείο της βιωματικής συμμετοχής. Έτσι το δυσλεξικό παιδί που είναι κατεξοχήν ένας Κιναισθητικός και Αισθητηριακός μαθητής μπορεί να κατακτήσει με μεγαλύτερη ευκολία αυτή τη δεξιότητα.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η άσκηση: "Ποιο γράμμα λείπει;" που προτρέπει το παιδί να αναλύσει τα φωνήματα των λέξεων και να εκπαιδευτεί στην αυτονομία τους, δηλαδή στην ικανότητα πχ. ακούγοντας τη λέξη: /σκάλα/ να αναγνωρίζει ότι έχει 5 φωνήματα τα οποία μπορεί να ξεχωρίσει αλλά και να τα χειριστεί!

Υλικά: πλαστικά/χάρτινα χρωματιστά ποτήρια, διάφανα πλαστικά ποτήρια, χαρτάκια post it, μαρκαδόρος

Άσκηση: Αποφασίζουμε με ποια κατηγορία λέξεων θα δουλέψουμε. Γράφουμε σε κάθε ποτήρι απο ένα γράμμα των λέξεων αφήνοντας κενό στο ποτήρι που μπαίνει το φώνημα/γράμμα που θέλουμε να βρει το παιδί.

Γράφουμε τη λέξη αφήνοντας κενό στο ζητούμενο γράμμα !
 Έπειτα σε διαφανή πλαστικά ποτήρια βάζουμε αυτοκόλλητα χαρτάκια με τα γράμματα που λείπουν απο τις λέξεις. Λέμε τη ζητούμενη λέξη στο παιδί και ζητάμε να βρει το αντίστοιχο ποτήρι ανάλογα με αυτό που άκουσε.

Τα γράμματα/φωνήματα που λείπουν!
Αφού το παιδί επιλέξει το γράμμα το τοποθετεί πάνω στο ποτήρι που είχαμε αφήσει κενό. Μετά διαβάζει τη λέξη. Αν έχει κάνει λάθος αφήνουμε να αυτοδιορθωθεί και να επιλέξει πάλι το σωστό γράμμα/φώνημα.

Τοποθετεί το γράμμα & διαβάζει τη λέξη!

Κατηγορία λέξεων με /μπ/!

Tip: 
Είναι μια άσκηση που δεν εξαντλείται μόνο σε μια φορά. Έχει μεγάλο πεδίο εφαρμογής όπως πχ. σε λέξεις με /μπ/, /τσ/, /ντ/, /γκ/ κτλ.


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

Μέτρησε τα δάχτυλα και βάλε τη λέξη! Άσκηση φωνημικής επίγνωσης σε παιδιά με Δυσλεξία

ποτήρια, φωνημική, δυσλεξία

Η εικονοποίηση της Φωνολογίας παίζει σημαντικό ρόλο!

Ασκήσεις φωνημικής επίγνωσης για παιδιά που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία και άλλες Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες βελτιώνουν τη δεξιότητα να χειρίζονται τα φωνήματα των λέξεων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αναλύουν μια λέξη που ακούν στα φωνήματα της και να αναγνωρίζουν τη θέση του καθένα ξεχωριστά πχ. στη λέξη /γάτα/ μπορούν να απαντήσουν ότι το /τ/ είναι το τρίτο γράμμα της λέξης κτλ. Επίσης μπορούν να χειρίζονται δηλαδή να αφαιρούν, να προσθέτουν να αντικαθιστούν φωνήματα σε λέξεις και να λένε τη νέα λέξη που προκύπτει πχ. στη λέξη /γάτα/ αν βγάλουμε το /γ/ θα μείνει η νέα λέξη /άτα/ κτλ. 

Όλα αυτά είναι σημαντικά γιατί αποτελούν τη βάση για την ανάγνωση. Αν ένα παιδί έχει ελλείμματα σε αυτή τη δεξιότητα, της φωνημικής ενημερότητας, αυτό θα παρουσιαστεί αργότερα σαν ένας αδύναμος μηχανισμός ανάγνωσης. Η άσκηση: "Μέτρα τα δάχτυλα και βάλε τη λέξη!" ασχολείται με την ανάλυση των λέξεων στην κλίμακα της συλλαβής. 

Υλικά: πλαστικά ποτήρια, εικονογραφημένα δάχτυλα μέτρησης (βρίσκετε εύκολα στο internet), λέξεις

Άσκηση: Στην άσκηση αυτή σκοπός είναι το παιδί να μπορεί να αναλύει τις λέξεις στη μονάδα της συλλαβής. Για να βοηθήσουμε ακόμα πιο πολύ στην κατάκτηση αυτής της διαδικασίας χρησιμοποιούμε εικόνες που δείχνουν συμβολικά το νούμερο των συλλαβών της κάθε λέξης. Κολλάμε τις εικόνες σε κάθε ένα ποτήρι και βάζουμε μπροστά στο παιδί σκόρπιες λέξεις. Το παιδί θα πρέπει να κατηγοριοποιήσει ανάλογα λέγοντας πρώτα τη κάθε λέξη και βάζοντας την στο σωστό ποτήρι.

Η άσκηση σε εικόνες:


1ο βήμα


ποτήρια, φωνημική, δυσλεξία
Κολλάμε τις εικόνες!

2ο βήμα

ποτήρια, φωνημική, δυσλεξία
Βάζουμε τις λέξεις μπροστά!

3ο βήμα

ποτήρια φωνημική, δυσλεξια
Το παιδί λέει τη λέξη και τη βάζει στο αντίστοιχο ποτήρι!

Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε:

 • λέξεις με διπλό και τριπλό συμφωνικό σύμπλεγμα πχ. κρατώ, σπλήνα
 • λέξεις με τελικό σίγμα πχ. μεταξωτός
 • λέξεις με /ου/ πχ. ρουθουνίζω
 • λέξεις με διπλό και τριπλό συμφωνικό σύμπλεγμα και τελικό σίγμα πχ. μακρινός, σύντροφος
 • λέξεις με δυο διπλά συμφωνικά συμπλέγματα πχ. στόλισμα
 • λέξεις με αρχικό φωνήεν πχ. έλα
 • λέξεις με δίψηφα σύμφωνα και φωνήεντα πχ. /μπ/, /ντ/, /ει/, /αι/ κτλ.
 • λέξεις με συνδυασμούς /αυ/ και /ευ/ πχ. θαύμα
 • λέξεις με /ια/ πχ. καλύβια
 • λέξεις με /σμ/, /σβ/, /σγ/ πχ. ζάλισμα


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 
 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! Kάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! Αν μένετε εκτός Αθήνας κάνετε κλίκ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram


Αν ήμουν Σούπερ ήρωας! Άσκηση γραπτού λόγου για παιδιά με ΔυσλεξίαΗ ανάπτυξη ιδεών σε γραπτή μορφή είναι απο τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ένα παιδί με Δυσλεξία. Αυτό συμβαίνει γιατί η δυναμική των δυσκολιών του αυξάνεται κυρίως κατά την επεξεργασία και παραγωγή του γραπτού λόγου. Έτσι και το κίνητρο του για να εμπλακεί σε μια τέτοια διαδικασία είναι αποδυναμωμένο και επηρεάζει ακόμα πιο πολύ την απόδοση του. 

Το να δίνουμε θέματα που κεντρίζουν τη διάθεση του παιδιού με Δυσλεξία να σκεφτεί και να εκφράσει τις ιδέες του είναι πολύ βασικό. Όσο πιο ενθουδιώδη είναι τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ενεργός συμμετοχή του. Το θέμα: "Αν ήμουν Σουπερ ήρωας!" είναι απο τα πιο πετυχήμενα για αυτό το σκοπό! 

Άσκηση: Διαλέγουμε την εικόνα που θα βάλουμε στην άσκηση και εξηγούμε τους τομείς που θα πρέπει να αναπτύξει. Η ανάπτυξη αρχικά θα γίνει σε παράγραφο με τη μέθοδο της χρωματιστής παραγράφου.

Μπορείτε να δείτε και τη διασκεδαστική άσκηση: Γράψε το τραγούδι αλλιώς! που βοηθά τη γραπτή έκφραση στη Δυσλεξία Αν ήμουν Σουπερ ήρωας!

Φαντάσου τη ζωή σου σαν σουπερ ήρωας! Ποιες θα ήταν οι σουπερ δυνάμεις σου; Τι θα έκανες με αυτές; Πως θα ήσουν ντυμένος;


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Αν ήμουν Σουπερ ηρωίδα!

Φαντάσου τη ζωή σου σαν σουπερ ηρωίδα! Ποιες θα ήταν οι σουπερ δυνάμεις σου; Τι θα έκανες με αυτές; Πως θα ήσουν ντυμένη;


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Η άσκηση είναι κατάλληλη για να δουλέψετε μαζί με το παιδί την Έκφραση και Σύνταξη του γραπτού λόγου. Αυτό δείχνει και το παράδειγμα ενός παιδιού που αφού έγραψε το κείμενο εξετάσαμε μαζί Πως μπορούσε να μεγαλώσει περισσότερο τις προτάσεις καθώς και να εμπλουτίσει περισσότερο το λεξιλόγιο αντικαθιστώντας φράσεις και λέξεις που επαναλάμβανε συχνά στο κείμενο.

Μεγαλώνουμε προτάσεις!

Υπογραμμίζουμε τις λέξεις και φράσεις που μας βοήθησαν σε αυτό!


Tip: 
Καλό είναι να υπάρχει διαφορετική εκδοχή για αγόρια και κορίτσια ώστε να πετύχετε μεγαλύτερο βαθμό ταύτισης!
Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter