Ειδική Αντιμετώπιση Δυσλεξίας at home


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προγράμματα Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών/Δυσλεξίας at home
Στον χώρο του παιδιού: Πρόκειται για εξειδικευμένα προγράμματα αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών/Δυσλεξίας και σχολικής υποεπίδοσης που γίνονται ως ιδιαίτερα μαθήματα στον χώρο του παιδιού
Απευθύνονται: Σε παιδιά από:
  •   6 - 12 ετών και έφηβοι που αντιμετωπίζουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες/Δυσλεξία και χρειάζονται ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για να αντιμετωπίσουν τα μαθησιακά τους προβλήματα και την σχολική υποεπίδοση.
  •   2 έως 6 ετών που υπάρχει ένδειξη ή προβληματισμός για εμφάνιση δυσκολίας στην μάθηση τους οπότε και γίνεται ενίσχυση των συγκεκριμένων τομέων που δυσκολεύονται και συμβουλευτική στους γονείς. Πρώιμη ανίχνευση πιθανών δυσκολιών μάθησης. 

Σκοπός: είναι η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών/ δυσλεξίας, η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων και η ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας.

Υλικά:
1. εξειδικευμένο υλικό ειδικής αγωγής
2. έντυπο υλικό
3. εκπαιδευτικό λογισμικό
4. εκπαιδευτικές καρτέλες
5. ειδικό υλικό εκμάθησης ορθογραφίας (εικονογραφική μέθοδος)
6. υλικό πρώτης γραφής – ανάγνωσης - αρίθμησης
7. εκπαιδευτικά παιχνίδια
8. πολυαισθητηριακό υλικό
9. εικαστικό υλικό

Εξασφαλίζεται:
1. επικοινωνία με το σχολείο του παιδιού και όλους τους θεραπευτές του
2. συμβουλευτική και ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς στόχους στους γονείς
3. συνεχής επαναξιολόγηση του προγράμματος αντιμετώπισης
 
Επικοινωνία: Για ραντεβού μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω fb ή mail ώστε να υπάρξει και τηλεφωνική επικοινωνία.
 Καλή σχολική χρονιά σε όλους μας!
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολίων/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter