Ορθογραφία με μανταλάκια! Κιναίσθηση και Συμμετοχή δυο στοιχεία επιτυχίας


Η βελτίωση της Ορθογραφίας σε παιδιά που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία είναι από τα πιο δύσκολα στοιχήματα ενός προγράμματος παρέμβασης!

Είναι αλήθεια ότι η σωστή απόδοση της Ορθογραφίας των λέξεων σε όλα τα δυσλεκτικά άτομα αποδεικνύεται μια δύσκολη διαδικασία. Πρόκειται για μια δεξιότητα που παρουσιάζει ελλείμματα ως προς την αυτοματοποίηση της.

Η κατάκτηση της αυτοματοποίησης βασίζεται στο αποθηκευμένο Οπτικό λεξικό και στην δυνατότητα ανάκλησης του τη δεδομένη στιγμή που γράφουμε μια λέξη. Η Εικόνα της λέξης αποθηκεύεται και ανακαλείται από τη μνήμη και όχι ο γραμματικός κανόνας. Για αυτό και υπάρχει το συχνό φαινόμενο, ένα δυσλεκτικό παιδί να γνωρίζει τους ορθογραφικούς κανόνες αλλά να αποτυγχάνει να τους εφαρμόσει. 

Η ανατροφοδότηση της καταληκτικής ορθογραφίας με Κιναισθητικές ασκήσεις οδηγεί σε περισσότερες επιτυχημένες προσπάθειες.

Υλικά: ξύλινα μανταλάκια, μαρκαδόρος, γλωσσοπίεστρα

Αρχικά γράφουμε λέξεις στα γλωσσοπίεστρα παραλείποντας τη κατάληξη. Εδώ ασχοληθήκαμε με την ορθογραφική διάκριση ανάμεσα σε ι,η,ει. Στα μανταλάκια γράφουμε τις καταλήξεις.

Λέξεις & καταλήξεις!


Το παιδί βλέπει τη λέξη και επιλέγει τη σωστή κατάληξη τοποθετώντας το σωστό μανταλάκι. Μας αιτιολογεί την επιλογή του και ζητάμε να χρησιμοποιήσει τη λέξη μέσα σε μια πρόταση προφορικά ή γραπτά.

Τοποθετεί τη σωστή κατάληξη!

Η άσκηση ολοκληρώνεται όταν τελειώσουν όλες οι λέξεις.❝Δοκιμάστε αυτό τον εναλλακτικό τρόπο εξάσκησης για να ξεφύγετε από τη συνηθισμένη διδασκαλία με μολύβι και χαρτί!❞Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

  • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

  • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
    • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
  • Αν είστε γονείς! 
    • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.  • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Εποπτεία Ειδικών παιδαγωγών που ζουν εκτός Αθήνας

εποπτεία, επαρχία, δυσλεξια


Διοργανώνονται συστηματικές συνεδρίες εποπτείας και συμβουλευτικής μέσω skype για Ειδικούς παιδαγωγούς από την επαρχία που ασχολούνται με παιδιά που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία & Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες.

Επικοινωνήστε στο amitrakaki@gmail.com και είμαι στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

Βάλε παύλες όσες και τα γράμματα! Άσκηση Φωνημικής Επίγνωσης

παύλες, φωνημική επίγνωση, δυσλεξία

Η δεξιότητα της Φωνημικής διάκρισης είναι βασική για την Ανάγνωση και τη Γραφή!

Όταν το παιδί εισάγεται στην εγγράμματη παιδεία του Δημοτικού είναι απαραίτητο να έχει κατακτήσει τις βασικές δεξιότητες της λεξικής, συλλαβικής και φωνημικής επίγνωσης. Δυσκολίες στην αυτονομία του φωνήματος μέσα στις λέξεις εμποδίζουν την ομαλή κατάκτηση της Ανάγνωσης. Το να μπορεί το παιδί να διακρίνει και να χειρίζεται τις ηχητικές μονάδες της Γλώσσας, που συμβολίζονται με τα γράμματα, είναι βασική προϋπόθεση για να μάθει να διαβάζει και να γράφει με ευχέρεια. 

Σε αυτή την ικανότητα της φωνημικής ενημερότητας εμφανίζονται αρκετές δυσκολίες στα παιδιά με Δυσλεξία οπότε και χρειάζεται να εμπλακούν σε ασκήσεις που βοηθούν στην ακουστική διάκριση των φωνημάτων. Μια τέτοια άσκηση είναι και η: "Βάλε παύλες όσες και τα γράμματα!" που σκοπό έχει να βοηθήσει το παιδί με Φωνολογικές δυσκολίες.

Η άσκηση γίνεται ως εξής:

Το παιδί ακούει λέξεις και προσπαθεί να βάλει παύλες όσες και τα γράμματα των λέξεων.

παύλες, φωνημική επίγνωση, δυσλεξία

Έπειτα το παιδί τοποθετεί τα γράμματα πάνω στις παύλες και επαληθεύει την αντιστοιχία. Στο τέλος διαβάζει τη λέξη.

παύλες, φωνημική επίγνωση, δυσλεξία


Παράδειγμα εφαρμογής:

Αγόρι Γ' Δημοτικού 
με αναγνωστικές δυσκολίες

παύλες, φωνημική επίγνωση, δυσλεξία

παύλες, φωνημική επίγνωση, δυσλεξία❝Το παιχνίδι "Κρεμάλα" μπορεί να βοηθήσει αρκετά σε αυτή τη δεξιότητα!❠


Ενημερωθείτε για:

  • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .

  • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter