Σε ποια λέξη κρύφτηκε; Ένα παιχνίδι ανάγνωσης για τη Δυσλεξία


Όσοι είναι γονείς, εκπαιδευτικοί ή θεραπευτές παιδιών με Δυσλεξία και Μαθησιακές δυσκολίες πολύ συχνά έχουν έρθει αντιμέτωποι με τη δυσθυμία του δυσλεξικού παιδιού ή ακόμα και με την εκδήλωση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης. Βασική προτεραιότητα λοιπόν γίνεται η άμεση βελτίωση αυτής της αρνητικής σχέσης που έχει αναπτύξει το δυσλεξικό παιδί με την ανάγνωση. Πως μπορεί να γίνει αυτό;

Όταν μιλάμε για παιδιά πάντα ο βασικός τρόπος για να πετύχουμε θετικές εμπειρίες σε οτιδήποτε θέλουμε να ενισχύσουμε είναι το Παιχνίδι. Μέσα απο το παιχνίδι το παιδί δεν ακυρώνεται και δημιουργείται το κίνητρο για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Εδώ λοιπόν θα παρουσιάσουμε ένα πολύ απλό παιχνίδι ανάγνωσης που λέγεται: "Σε ποια λέξη κρύφτηκε;"

Υλικά: ποτήρια μιας χρήσης, μαρκαδόρος

Παιχνίδι: Γράφουμε πάνω στα ποτήρια λέξεις που θέλουμε να "αναγκάσουμε" το δυσλεξικό παιδί να διαβάσει. Η επιλογή των λέξεων γίνεται ανάλογα με τις δυσκολίες του παιδιού καθώς και με το ειδικό πρόγραμμα ανάγνωσης που έχει σχεδιαστεί για το συγκεκριμένο παιδί. 

Έτσι μπορούμε να επιλέξουμε λέξεις με διπλά συμφωνικά συμπλέγματα όπως φαίνεται και στη φωτογραφία:
Έπειτα το παιδί διαβάζει όλες τις λέξεις και εμείς χωρίς να μας βλέπει κρύβουμε ένα αντικείμενο κάτω απο ένα ποτήρι.Το παιδί ανοίγει τα μάτια του και έχει δυο ευκαιρίες για να πετύχει τη σωστή λέξη μέσα στην οποία βρίσκεται το αντικείμενο. 

Άλλες κατηγορίες λέξεων με τις οποίες μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι είναι:

 • δισύλλαβες, τρισύλλαβες, τετρασύλλαβες λέξεις της μορφής /-σφ-/
 • δισύλλαβες, τρισύλλαβες, τετρασύλλαβες λέξεις με διπλό συμφωνικό σύμπλεγμα
 • δισύλλαβες, τρισύλλαβες, τετρασύλλαβες λέξεις με τελικό σίγμα
 • δισύλλαβες, τρισύλλαβες, τετρασύλλαβες λέξεις με /ου/
 • λέξεις με διπλό συμφωνικό σύμπλεγμα και τελικό σίγμα
 • λέξεις με δυο διπλά συμφωνικά συμπλέγματα
 • λέξεις με αρχικό φωνήεν
 • λέξεις με: μπ. γκ.γγ, τσ, ντ. τζ
 • λέξεις με τριπλό συμφωνικό σύμπλεγμα
 • λέξεις με: ει, αι, οι
 • λέξεις με συνδυασμούς: αυ/ευ
 • λέξεις με: σμ, σβ, σγ
 • λέξεις με /ια/
Tip: 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρτάκια post it αν θέλετε να ξαναχρησιμοποιήσετε τα ποτήρια!Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ   


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter