16 ασκήσεις για τη διάκριση των ζ-ξ! Δείξε μου πως το έκανες! [γονείς]Η σύγχυση μεταξύ γραμμάτων είναι συνηθισμένο σύμπτωμα σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες!

Μια από αυτές, και αρκετά συχνή, συμβαίνει μεταξύ των γραμμάτων /ζ/ και /ξ/. Οι Ειδικοί παιδαγωγοί σχεδιάζουν ασκήσεις για να αποκαταστήσουν την Οπτική αλλά και Φωνημική διάκριση αυτών των δυο γραμμάτων, πολλές φορές στην πορεία των παρεμβάσεων τους. 

Πρόκειται για δυο γράμματα, που μοιάζουν αρκετά ως προς τη φορά και κατεύθυνση της γραφής τους. Αυτό δημιουργεί δυσκολία σε μαθητές με δυσχέρεια στον Χωρικό προσανατολισμό πχ. από που πρέπει να ξεκινήσω να γράφω, προς τα που πρέπει να γίνουν οι κοίλες γραμμές των γραμμάτων κλπ. Σε αυτό έρχονται συνήθως να προστεθούν και τα κενά που παρουσιάζονται στη δεξιότητα της Οπτικής διάκρισης, δηλαδή να διακρίνω με ευχέρεια τις διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των γραφημικών συμβόλων.

Ο Ειδικός παιδαγωγός παρεμβαίνει και αποκαθιστά την αντιστοιχία φωνήματος και γραφήματος! Αυτό σημαίνει ότι δημιουργεί τη σωστή σύνδεση μεταξύ του ήχου και του γράμματος με το οποίο αυτός αποδίδεται. Σκοπός είναι, μέσα από τη συνεχή ανατροφοδότηση ασκήσεων, να πετύχουμε Αυτοματοποίηση στην αντιστοιχία αυτή.

Για παράδειγμα μπορείτε να δείτε πως επεμβαίνουμε Κιναισθητικά για τη διάκριση των φ-β!

Εδώ θα δούμε ένα μέρος από τις ασκήσεις που σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη σύγχυση στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εποπτείας στον γονέα του παιδιού με Μαθησιακές δυσκολίες, ο οποίος μέσα από την καθοδήγηση της εποπτείας εφαρμόζει ποικιλία ασκήσεων για τη μαθησιακή στήριξη του παιδιού.


✺ 12 ασκήσεις για τη διάκριση των ζ-ξ:


Γεμίζω τα γράμματα

Δίνουμε ένα περίγραμμα των γραμμάτων και το παιδί αρχικά γεμίζει το εσωτερικό τους με όποιον τρόπο επιλέξουμε πχ. το ζωγραφίζει, κολλάει χρωματιστά πομ πομ, το διατρέχει με γκλίτερ κόλλα κλπ. Με αυτόν τον τρόπο διδάσκουμε από την αρχή το κάθε γραμμα και το παιδί έρχεται πάλι σε επαφή με την ξεχωριστή μορφολογία τους.


Κολλάω αυτοκόλλητα


Στην άσκηση αυτή το παιδί ακούει λέξεις και ανάλογα αν διακρίνει /ζ/ ή /ξ/ κολλάει ένα αυτοκόλλητο στο αντίστοιχο γράμμα.


Τοποθετώ τις κάρτεςΣτην ίδια λογική βασίζεται και η συγκεκριμένη άσκηση, αλλά τώρα το παιδί έχει μπροστά του αντί για αυτοκόλλητα, πολλά /ζ και /ξ/ γραμμένα σε χαρτάκια-κάρτες. Το παιδί ακούει λέξεις και ανάλογα παίρνει μια κάρτα με το γράμμα που διέκρινε ακουστικά ότι είχε η λέξη και την τοποθετεί στο σωστό περίγραμμα, όπως φαίνεται και στην εικόνα.


Γράφω λέξειςΣκοπός της άσκησης, να γράψει λέξεις με τα αντίστοιχα γράμματα. Υπάρχουν δυο τρόποι να γίνει η άσκηση:

 • Ακούει λέξεις και τις γράφει κάθε φορά στο σωστό γράμμα.
 • Σκέφτεται μόνο του και γράφει λέξεις που εμπεριέχουν το καθένα γράμμα.
Εδώ μητέρα και παιδί έλεγαν εκ περιτροπής λέξεις με τα συγκεκριμένα γράμματα και το παιδί τα έγραφε αντίστοιχα στο σωστό γράμμα.


ΚρυπτόλεξοΔημιουργούμε ένα απλό κρυπτόλεξο σε ασπροπίνακα, μαυροπίνακα ή στο τετράδιο εναλλάσσοντας τα /ζ/ και /ξ/. Το παιδί πρέπει να εντοπίσει και να κυκλώσει με διαφορετικό χρώμα το κάθε γράμμα. 

Εδώ αν θέλουμε χρονομετρούμε για μεγαλύτερο ενδιαφέρον!


Κιναίσθηση και εικόνες

1. Αέρας, τοίχος, τραπέζι

Πολύ απλή δραστηριότητα στην εκτέλεση της που σκοπό έχει να συνδέσει μέσα από την Κιναίσθηση το φώνημα με το γράφημα (γράμμα). Το παιδί βλέπει εικόνες από αντικείμενα των οποίων οι λέξεις έχουν ξ ή ζ.  Ανάλογα με την εικόνα σχηματίζει με το δάχτυλο του στον αέρα, τοίχο και τραπέζι το σωστό γράμμα. 

Αυτή η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τη στιγμή που το παιδί θέλουμε να κάνει ένα κινητικό διάλειμμα ή σε παιδιά με κινητική ανησυχία!


2. Αλάτι, αφρός, αλεύρι

 Παρόμοια με την παραπάνω δραστηριότητα είναι και αυτή που το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται να γράψει με το δάχτυλο του το κάθε γράμμα σε αλάτι, αφρό ξυρίσματος και αλεύρι! Σε ένα ταψί βάζουμε ένα από αυτά τα υλικά (ακόμα και ρύζι ή φακές είναι κατάλληλα) και ζητάμε ανάλογα με την εικόνα που βλέπει να σχηματίζει το αντίστοιχο γράμμα.


Μαγνητικά γράμματα και εικόνες

Χρησιμοποιούμε μαγνητικά γράμματα ορίζοντας μια στήλη για το κάθε γράμμα. Το παιδί βλέπει εικόνες λέξεων με τα γράμματα ζ ή ξ και αντίστοιχα τοποθετεί την κάθε εικόνα κάτω από το σωστό γράμμα. Έτσι έχουμε δυο στήλες με εικόνες.

Αν θέλουμε μετράμε ποια στήλη νίκησε!


Συμπλήρωση σε λέξειςΕδώ η μητέρα δίνει λέξεις σε ασπροπίνακα από τις οποίες λείπουν τα συγκεκριμένα γράμματα. Η άσκηση μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

 • Ακούει τη λέξη και συμπληρώνει το γράμμα που λείπει.
 • Βλέπει τη λέξη, επιλέγει ποιο από τα δυο γράμματα λείπει, συμπληρώνει και στο τέλος τη διαβάζει φωναχτά.


Συμπλήρωση σε προτάσειςΗ άσκηση ακολουθεί τη λογική της προηγούμενης άσκησης αλλά σε επίπεδο πρότασης.


Διόρθωση σε λέξεις


Γράφουμε λέξεις στις οποίες έχουν γίνει λάθη στα γράμματα ζ και ξ. Η άσκηση έχει δυο εφαρμογές:

 • Το παιδί ακούει τη λέξη και ανάλογα διορθώνει το λάθος.
 • Το παιδί διαβάζει εσωτερικά τη λέξη και διορθώνει το λάθος, διαβάζοντας στο τέλος τη σωστή λέξη.

Διόρθωση σε προτάσειςΗ άσκηση ακολουθεί τη λογική της προηγούμενης άσκησης αλλά σε επίπεδο πρότασης.

Στο τέλος πάντα  επιδιώκουμε να εφαρμόσει ο μαθητής τη γνώση που κατέκτησε από τις παραπάνω ασκήσεις για αυτό ακολουθούν δυο ασκήσεις γραφής.


Ακούω και γράφω προτάσεις

Το παιδί ακούει προτάσεις με λέξεις που έχουν ξ και ζ και τις γράφει.


Γράφω αυθόρμητα

Ο μαθητής χρησιμοποιεί λέξεις που έχουν ζ και ξ για να παράξει μόνος του προτάσεις.


Πάντα έχουμε στο μυαλό μας ότι η Κίνηση, οι Αισθήσεις και οι Εικόνες είναι βασικά παιδαγωγικά εργαλεία για τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες!

 

✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 
 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! Kάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! Αν μένετε εκτός Αθήνας κάνετε κλίκ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram


Θέλετε να βοηθήσετε το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες στο σπίτι; Δωρεάν ατομική online εποπτεία γονέα!

 

δωρεάν, εποπτεία, γονέα, σπίτι, δυσλεξία, μαθησιακές, δυσκολίες

Ημερίδα δωρεάν online ατομικών εποπτειών για γονείς!


Τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά έφτασαν αρκετά ερωτήματα από γονείς σχετικά με το αν υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας μέσα από online εποπτείες με σκοπό οι ίδιοι να μπορέσουν να βοηθήσουν το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες στο σπίτι. Η επικοινωνία έχει γίνει από πολλά μέρη της Ελλάδας όπου είτε δεν υπάρχει προσβασιμότητα σε κάποια υπηρεσία ειδικής αγωγής είτε το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί ομαλά μέσα από τα εξ αποστάσεως μαθήματα παρέμβασης. 

Η αναγκαιότητα για καθοδήγηση των γονέων επιτείνεται και από τις ιδιαίτερες συνθήκες της φετινής σχολικής χρονιάς όπου το παιδί με μαθησιακές ιδιαιτερότητες στερείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα το φυσικό περιβάλλον της σχολικής τάξης. 


Έτσι, παράλληλα με τις εξ αποστάσεως εποπτείες σε Ειδικούς παιδαγωγούς και τα εξ αποστάσεως Μαθήματα παρέμβασης, που ήδη εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, προέκυψαν και οι online εποπτείες σε γονείς που επιθυμούν να βοηθήσουν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες στο σπίτι.


Τα αποτελέσματα από τις μέχρι τώρα εποπτείες που έχουμε με γονείς είναι πολύ αισιόδοξα. 


✺ 

5 παραδείγματα από τις εξ αποστάσεως εποπτείες με γονείς από όλη την Ελλάδα:


Με το φανάρι μαθαίνουμε να αυτοματοποιούμε το κεφαλαίο και την τελεία!

Πως θα δείξουμε με πινέζες τα σημεία στίξης σε παιδιά με Δυσλεξία! 


πινέζες, στίξη, δυσλεξία


Με τα μάτια στον τόνο! Μαθαίνουμε να βάζουμε τόνους στη Δυσλεξία
Όλοι οι γονείς παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες μπορείτε να εξασφαλίσετε μια δωρεάν εμπειρία ατομικής online εποπτείας. 


Το Σάββατο στις 20 Φεβρουαρίου 2021 διοργανώνεται Ημερίδα ατομικών εξ αποστάσεως εποπτειών για γονείς.

Εκεί έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για:
 • το τι ακριβώς είναι μια τέτοια εποπτεία 
 • το κόστος
 • τη συχνότητα
 • πως αυτή εφαρμόζεται

Κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας θα υπάρξει η δυνατότητα να τα πούμε από κοντά για να ενημερωθείτε και να λύσετε όλες σας τις απορίες.

Αυτό θα γίνει μέσα από ατομικές δωρεάν εξ αποστάσεως (Skype) συνεδρίες οι οποίες θα καθοριστούν μέσα σε ένα ημερήσιο πρόγραμμα συνεδριών.

Οι προϋποθέσεις είναι απλές:
 • σύνδεση internet
 • πρόγραμμα Skype
 • smartphone, tablet, lap top

Για να κλείσετε την ατομική δωρεάν συνεδρία σας θα πρέπει να δηλώσετε ενδιαφέρον στο amitrakaki@gmail.com όπου και θα σας αποσταλεί πρόγραμμα με όλες τις διαθέσιμες συνεδρίες.

ΥΓ. Επειδή οι συμμετοχές που φτάνουν κάθε φορά είναι αρκετές και οι διαθέσιμες συνεδρίες δεσμεύονται αρκετές μέρες νωρίτερα στείλτε άμεσα ένα email για να ρυθμίσουμε την ώρα της δωρεάν εποπτείας σας.


Ευχαριστώ και θα χαρώ να συναντηθούμε για άλλη μια φορά από κοντά!

Φιλικά,

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram

Το dyslexia ρητό της ημέρας! Το ταμπού της ορθογραφίας!

δυσλεξία, ρητό, ορθογραφία, ταμπού

 ❝

Τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες και Δυσλεξία πολύ συχνά κάνουν την επιλογή να σταματούν να γράφουν αυθόρμητα γιατί παραμονεύει πάντα η κριτική της σωστής Ορθογραφίας. Αυτό έχει σαν τραγική συνέπεια να αρνούνται να παράγουν αυθόρμητο λόγο και ιδέες και απόψεις να μην εκφράζονται γραπτά εξαιτίας του φόβου των ορθογραφικών λαθών. 

Για αυτό οι Ειδικοί παιδαγωγοί, ταυτόχρονα με τη βελτίωση της ορθογραφίας των μαθητών τους, θα πρέπει να δυναμώνουν θετικά το αυτοσυναίσθημα τους και να επιτρέπουν την αυθόρμητη ορθογραφία. Τα λάθη θα διορθώνονται και ασκήσεις θα γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να έχουμε ως προτεραιότητα την τόνωση της δημιουργικότητας και της ανάγκης για γραπτή έκφραση έστω και με ορθογραφικά λάθη!

Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι η γραφή είναι μια πράξη διάθεσης. Αν θέλουμε δυνατούς μαθητές στον γραπτό λόγο, πρέπει να προσφέρουμε ένα περιβάλλον που επιτρέπει τα λάθη.✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 
 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! Kάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! Αν μένετε εκτός Αθήνας κάνετε κλίκ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram

Οπτική διάκριση με πιάτα! Μαθησιακές δυσκολίες και Δυσλεξία!

πιάτα, χαρτοταινία, τοίχος, οπτική, διάκριση, δυσλεξία


Μια από τις δεξιότητες της Οπτικής αντίληψης είναι και η Οπτική διάκριση. 


Είναι γεγονός ότι η Οπτική διάκριση σε επίπεδο λέξεων παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση και την εξέλιξη της αναγνωστικής ικανότητας. Ένα παιδί με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και Δυσλεξία μπορεί να εμφανίζει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό έλλειμμα στην ικανότητα να διακρίνει ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε λέξεις. Έτσι παρατηρούμε συχνά λέξεις να παραποιούνται και να αποδίδονται λανθασμένα όπως πχ. /περίπτερο/ αντί για /περίπατο/ κλπ. 

Για την Οπτική διάκριση έχουμε σχεδιάσει και την άσκηση: Κάνε την εικόνα, λέξη! Η δεξιότητα της Οπτικής διάκρισης στη δυσλεξία

Εδώ θα αναπτύξουμε άλλη μια άσκηση με σκοπό την ενίσχυση της Οπτικής διάκρισης, δηλαδή την εκπαίδευση το παιδιού να επιλέγει τη σωστή γραφημική αναπαράσταση της λέξης ανάμεσα σε άλλες λανθασμένες αναπαραστάσεις της.

Υλικά: πιάτα μιας χρήσης, μπάλα, χαρτοταινία, μαρκαδόρος


Στο κάθε πιάτο κολλάμε ένα κομμάτι από τη χαρτοταινία.


Για κάθε λέξη που θέλουμε να διακρίνει ο μαθητής με δυσκολίες στην Οπτική διάκριση χρησιμοποιούμε 6 πιάτα. Σε αυτά γράφουμε 5 παραλλαγές της λέξης και 1 σωστή. Στην κάθε παραλλαγή της, η λέξη είναι γραμμένη με κάποιο λάθος που έχει σχέση με την εικόνα της λέξης και πως αυτή ακούγεται. Δεν συμπεριλαμβάνουμε λάθη ορθογραφικά. 

Οι παραλλαγές πρέπει να συμπεριλαμβάνουν: μεταφορά γράμματος, αντικατάσταση φωνήεντος, αντικατάσταση συμφώνου, προσθήκη γράμματος, αντικατάσταση λέξης, παράλειψη γράμματος.  .

Για παράδειγμα η λέξη /αυτοκίνητο/ αποδίδεται ως: αυτονίκητο, αυτοκίνετο, αυροκίνητο, ναυτοκίνητο, ατοκίνητο και αυτοκίνητο


Αφού έχουμε τελειώσει με τη γραφή των λέξεων, στερεώνουμε τα πιάτα στον τοίχο σε ύψος που είναι βολικό για το μαθητή μας να ρίχνει τη μπάλα και να πετυχαίνει τα πιάτα.


Η εκτέλεση της άσκησης γίνεται ως εξής: το παιδί ακούει τη λέξη, βλέπει, διαβάζει εσωτερικά και επιλέγει σε ποιο πιάτο θα πετάξει τη μπάλα του. Αφού πετάξει τη μπάλα και ανάλογα με την απάντηση που έδωσε, εντοπίζετε μαζί το λάθος ή διαφορετικά επιβραβεύετε αν έχει κάνει σωστή επιλογή.


Συνεχίζουμε με όλες τις κατηγορίες των λέξεων την ανάγνωση των οποίων θέλουμε να ενισχύσουμε. Πρόκειται για ένα παιχνίδι ανάγνωσης, που μπορεί να επαναλαμβάνεται όσο συχνά επιθυμείτε και να εφαρμοστεί στην παρέμβαση και ως εργαλείο ρύθμισης για παιδιά που εμφανίζουν έντονα την ανάγκη για κινητικά διαλείμματα!

 

❝Άλλωστε έχουμε πει ότι η συμμετοχή της Κίνησης στη μάθηση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι πολύ σημαντική!❞✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 
 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! Kάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! Αν μένετε εκτός Αθήνας κάνετε κλίκ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram