Εποπτεία εξ αποστάσεως ειδικών παιδαγωγών για Δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες


Ανοιχτή επικοινωνία για τους Ειδικούς παιδαγωγούς που αναζητούν εποπτεία.


Ατομικές συνεδρίες εποπτείας και συμβουλευτικής για Ειδικούς παιδαγωγούς σε Αθήνα, Επαρχία & Εξωτερικό που εργάζονται με παιδιά που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία & Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες.

 • Για τους συναδέλφους που βρίσκονται στην Αθήνα η εποπτεία - συμβουλευτική γίνεται μέσα από εξατομικευμένες συνεδρίες. Ο ειδικός παιδαγωγός επιλέγει αν επιθυμεί να γίνονται εξ αποστάσεως μέσω Skype.
 • Για τους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό γίνεται από απόσταση εποπτεία μέσω Skype, μια τακτική που ακολουθείται σε παγκόσμιο επίπεδο για τις εξ αποστάσεως συνεδρίες συμβουλευτικής. 


Σε αυτές τις συνεδρίες ο ειδικός παιδαγωγός έχει την ευκαιρία να λάβει συμβουλές και συγκεκριμένες κατευθύνσεις σχετικά με το:


 • Πως γίνεται η πρώτη συνέντευξη με την οικογένεια του παιδιού.
 • Πως συλλέγουμε πληροφορίες για το μαθησιακό προφίλ του παιδιού.
 • Πως αξιολογούμε ένα παιδί ως προς τις μαθησιακές του δεξιότητες.
 • Πως σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα παρέμβασης.
 • Ποιες προτεραιότητες θέτουμε.
 • Πως δημιουργούμε και εμπλουτίζουμε το παιδαγωγικό μας υλικό.
 • Πως προσαρμόζουμε τη διδασκαλία στο μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
 • Πως αξιολογούμε και αναθεωρούμε το δικό μας πρόγραμμα παρέμβασης.
 • Πως θα βελτιώσει το πρόγραμμα παρέμβασης στα παιδιά που ήδη παρακολουθεί μέσα από πλήθος προτεινόμενων ασκήσεων.

Επίσης με τις νέες συνθήκες που επικρατούν χρειάζεται να προσαρμόσουμε την παρέμβαση μας ως ειδικοί παιδαγωγοί και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Για τον λόγο αυτόν, για όσους ειδικούς παιδαγωγούς έχουν παρεμβάσεις μέσα σε εξ αποστασεως συνθήκες γίνεται συμβουλευτική και για αυτόν τον τρόπο παρέμβασης. 

Κάνετε κλικ στην εικόνα για να ενημερωθείτε σχετικά:
Κάνετε κλικ στην εικόνα για να δείτε δείγματα δουλειάς από ειδικούς παιδαγωγούς σε εξ αποστάσεως εποπτεία:


Σε όλη τη διάρκεια των εποπτειών υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και ανταλλαγή υλικού για την καλύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών σας.

Επικοινωνήστε στο amitrakaki@gmail.com και είμαι στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες.Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram

Δείξε μου πως το έκανες! Διάκριση φ-θ για παιδιά με Φωνολογικά ελλείμματα!

φωνολογία,φ,θ,δυσλεξία

Στα προγράμματα ειδικής αγωγής η ενίσχυση των φωνολογικών δεξιοτήτων καταλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος τους!


"Η φωνολογική επίγνωση λοιπόν δεν αποτελεί μια μονοδιάστατη γνωστική δεξιότητα, αλλά απαρτίζεται από ένα σύνολο επιμέρους δεξιοτήτων που αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα επεξεργασίας και χειρισμού του λόγου και χαρακτηρίζονται από διαφορετικό βαθμό δυσκολίας." 
(Adams, 1990) (Μαθησιακές δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη)

Για τη διδασκαλία της φωνολογικής επίγνωσης προκύπτουν δομημένες δραστηριότητες όπου το παιδί μαθαίνει να αναγνωρίζει και να χειρίζεται διαφορετικές φωνολογικές μονάδες οι οποίες είναι: οι λέξεις, οι συλλαβές και τα φωνήματα.

Ομάδες φωνημάτων έχει διαπιστωθεί ότι είναι δύσκολο να διακριθούν με επιτυχία από το παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και μέσα σε αυτές ανήκει και το ζευγάρι φ-θ! Σε αυτά τα δυο φωνήματα πολλές φορές το ένα παίρνει τη θεση του άλλου στον γραπτό λόγο των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ακόμα και μετά το τέλος του Δημοτικού σχολείου.


Για αυτό χρειάζεται να δομηθεί ένα πρόγραμμα ασκήσεων και δραστηριοτήτων για να αποκατασταθεί η συγκεκριμένη δυσκολία.

φωνολογία,φ,θ,δυσλεξία


Υλικά: χαρτιά Α4, χρώματα, αποκόμματα από εφημερίδες/περιοδικά κα.

Αρχικά διπλώνουμε στη μέση τα χαρτιά Α4 και βάζουμε το ένα μέσα στο άλλο, έτσι που να προκύπτει ένα βιβλίο. Θα φτιάξουμε δυο βιβλία, ένα για το κάθε φώνημα.

Βιβλίο /φ/!

Στο εξώφυλλο του βιβλίου θα ζωγραφίσουμε τον τρόπο εκφοράς του /φ/. Με το παιδί λέμε λέξεις που ξεκινούν από ή εμπεριέχουν το /φ/.

φωνολογία,φ,θ,δυσλεξίαΣτο εσωτερικό κολλάμε τα κομμάτια από τα περιοδικά ή εφημερίδες. Το παιδί πρέπει να αναζητήσει λέξεις που έχουν /φ/ και να τις τονίσει/υπογραμμίσει.

φωνολογία,φ,θ,δυσλεξία


φωνολογία,φ,θ,δυσλεξίαΣτη συνέχεια κολλάμε εικόνες λέξεων που έχουν /φ/. Το παιδί σε άλλη σελίδα πρέπει να γράψει τις λέξεις.φωνολογία,φ,θ,δυσλεξία
φωνολογία,φ,θ,δυσλεξίαΗ δραστηριότητα συνεχίζεται με το βιβλίο του /θ/ ακολουθώντας την ίδια πορεία.

φωνολογία,φ,θ,δυσλεξίαΕνδεικτικές ασκήσεις για τη φωνολογικη διάκριση των φωνημάτων φ-θ:
 • Το παιδί ακούει λέξεις και κάθε φορά δείχνει το φώνημα που η κάθε λέξη έχει μέσα.
 • Σε λέξεις που υπάρχει κενό το παιδί συμπληρώνει το σωστό φώνημα για να σχηματιστεί σωστά η κάθε λέξη πχ. καλά__ι 
 • Σε προτάσεις που λείπουν λέξεις το παιδί συμπληρώνει τη λέξη που λείπει ακούγοντας όλη την πρόταση πχ. Το _________ είναι πολύ ακριβό. (Το φόρεμα είναι πολύ ακριβό)
 • Διόρθωση των φωνημάτων που έχουν μπει λάθος σε λέξεις/προτάσεις πχ. χάφηκα (χάθηκα)
 • Χρήση λέξεων με φ-θ σε προτάσεις που πρέπει να γράψει μόνος του ο/η μαθητής-ρια

"Ένα πρόγραμμα ειδικής αγωγής με παιδαγωγικό στόχο την αντιμετώπιση των φωνολογικών δυσκολιών του κάθε μαθητή με δυσλεξία και ΕΜΔ είναι απαραίτητο να εμπεριέχει πολλές ασκήσεις οι οποίες διαρκώς ανανεώνονται και χρησιμοποιούν αισθήσεις και κιναίσθηση για αποτελεσματικότερη διδασκαλία."


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.comΤο dyslexia ρητό της ημέρας! Το μεγαλύτερο σχολείο, οι εμπειρίες!


θάλασσα, δρόμος, φύση, αινστάιν, δυσλεξίαΣτην ερώτηση πολλών γονιών για το τι πρέπει να κάνουν για να βοηθήσουν το παιδί τους με Δυσλεξία, πολύ συχνά απαντώ: "Να εξηγείτε αυτά που βλέπει και να χαρίσετε πολλές εμπειρίες."


Αν είστε ειδικοί θεραπευτές: κάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τον νέο κύκλο εποπτειών που σκοπό έχει να σας βοηθήσει να εφαρμόζετε την παρέμβαση σας και εξ αποστάσεως!


Αν είστε γονείς: κάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες!

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram

Το dyslexia ρητό της ημέρας! Τελικά διδάσκω ή μαθαίνω;


υδρόγειος, διδάσκω, μαθαίνω, δυσλεξία"Όσοι διδάσκουμε παιδιά θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά ότι τα πιο μεγάλα μαθήματα τα παίρνουμε οι ίδιοι!" Αν είστε ειδικοί θεραπευτές: κάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τον νέο κύκλο εποπτειών που σκοπό έχει να σας βοηθήσει να εφαρμόζετε την παρέμβαση σας και εξ αποστάσεως!


Αν είστε γονείς: κάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες!

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram


Κύκλος εποπτειών για να σχεδιάζετε και να εφαρμόζετε την παρέμβαση σας εξ αποστάσεως!

παρέμβαση,εξ, αποστάσεως, δυσλεξία, κορονοϊόςΚαλησπέρα σας.

Το τελευταίο διάστημα δέχομαι πλήθος μηνυμάτων από πολλούς συνάδελφους που ενδιαφέρονται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και θέλουν να πάρουν πληροφορίες για το πως μπορούν να κάνουν τα μαθήματα ειδικής αγωγής και παρέμβασης μέσω Skype σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Είναι μια τακτική που προσωπικά ήδη χρησιμοποιώ αρκετά χρόνια για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που βρίσκονται σε απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας και η πρόσβαση τους σε δομές παρέμβασης είναι δύσκολη. Τώρα ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί όλη αυτή η γνώση και στην ιδιαίτερη αυτή πραγματικότητα. Με αρκετούς ειδικούς παιδαγωγούς έχουμε ήδη οργανώσει τον τρόπο που θα κάνουν την παρέμβαση τους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου και τα πρώτα αποτελέσματα είναι αρκετά θετικά!
Προσωπικά θα πρότεινα σε όλους τους ειδικούς θεραπευτές, καθώς ο χρόνος παραμονής σε αυτό το καθεστώς φαίνεται ότι θα είναι σχετικά μακρύς, να δοκιμάσετε να εφαρμόσετε την παρέμβαση σας με αυτόν τον τρόπο.

Μέσα από αυτόν τον νέο κύκλο εποπτειών αναπτύσουμε και εμπλουτίζουμε ακόμα περισσότερο, την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια στις εποπτείες εξ αποστάσεως . Συνεργασίες που μετρούν αρκετά χρόνια και έχουν δώσει την ευκαιρία να σχεδιάσουμε προγράμματα παρέμβασης για πολλούς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο. Ακόμα και σε πόλεις του εξωτερικού έχουν οργανωθεί σχετικές εποπτείες για παιδιά δίγλωσσα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης.

Έτσι μάθαμε τα Ποσοτικά επιρρήματα μέσα από την εποπτεία εξ αποστάσεως σε έναν μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες.

Ενημερωτικές συνεδρίες για το πως μπορείτε να προσαρμόσετε την παρέμβαση σας στις νέες συνθήκες γίνονται συνεχώς και διαρκώς προγραμματίζονται νέες. Όλο αυτό το διάστημα υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία ώστε να ρυθμίσετε τις εποπτείες σας και να μάθετε πως μπορεί να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική παρέμβαση χωρίς τη φυσική παρουσία του ειδικού παιδαγωγού.


Επιγραμματικά κάποια από τα σημεία συζήτησης για την εξ αποστάσεως παρέμβαση:

 • Εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
 • Χρήσιμο λογισμικό υλικό.
 • Οργάνωση των συνεδριών και τι σημαίνει αυτό.
 • Οργάνωση χώρου του παιδιού.
 • Δεξιότητες που μπορούν να ενισχυθούν λόγω της συνθήκης.
 • Συγκέντρωση/προσοχή.
 • Άμεση διόρθωση αυτών που κάνει ο μαθητής μου κατά την ώρα της συνεδρίας (real time).
 • "Μπορεί να εφαρμοστεί ο κιναισθητικός τρόπος παρέμβασης;"
 • Ρόλος γονιών.

Αν σας ενδιαφέρει να εμπλουτίσετε το παιδαγωγικό σας έργο με αυτόν τον τρόπο, ενημερώστε άμεσα στο amitrakaki@gmail.com και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για να ρυθμίσουμε το πρόγραμμα των εποπτειών σας. Το σίγουρο είναι ότι όσο πιο νωρίς το οργανώσετε τόσο πιο εύκολα θα λειτουργήσει!

Εδώ θα δείτε εφαρμογές των ειδικών παιδαγωγών σε εξ αποστάσεως εποπτεία σε όλη την Ελλάδα.


Εύχομαι υγεία και αισιοδοξία σε όλους.


Με εκτίμηση,

Άσπα Μητρακάκη
Κοινωνική Ανθρωπολόγος-Ειδική Παιδαγωγός
Δυσλεξία & Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Στρατηγική απομνημόνευσης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Κάρτες για τα σημαντικά!

παιδί, δυσκολίες, μνήμη, δυσλεξία

Τελικά πώς μπορούν να απομνημονεύσουν τα παιδιά με δυσκολίες μνήμης;

Σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής ο κάθε μαθητής καλείται να απομνημονεύει και να ανακαλεί μεγάλο όγκο πληροφοριών. Μια καλή και αποδοτική μνήμη είναι πολλές φορές το κλειδί για την επιτυχία σε διάφορες σχολικές δοκιμασίες πχ. ερωτήσεις/απαντήσεις κατά την παράδοση, μικρά και μεγάλα διαγωνίσματα, τελικές εξετάσεις κλπ.

Για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες η απομνημόνευση πληροφοριών είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση και χρειάζεται ειδική προσέγγιση. Σκοπός είναι να χρησιμοποιηθούν τακτικές τέτοιες που θα έχουν ως αποτέλεσμα τον σωστό χειρισμό των πληροφοριών που χρειάζεται το παιδί να θυμάται, χωρίς αυτό να ταλαιπωρεί ψυχολογικά τον μαθητή.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε: κάρτες (ή κομμένα κομμάτια Α4 σελίδας), post it και μαρκαδόρος.


κάρτες, μνήμη, μέθοδος, δυσλεξία


Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα κείμενο που χρειάζεται να μάθει "απ' έξω" πχ. στο μάθημα της Ιστορίας, Γεωγραφίας κλπ.

Τα 3 βασικά βήματα που κάνουμε πριν την ανάγνωση της ιστορίας:


Τίτλος

Ρωτάμε το παιδί τι καταλαβαίνει από τον Τίτλο του κειμένου. Τονίζουμε ότι ο Τίτλος πάντα δίνει το στίγμα και προσανατολίζει τον αναγνώστη στην κεντρική ιδέα.

Εικόνες

Αν το κείμενο (κεφάλαιο) που χρειάζεται να διαβάσει ο μαθητής συνοδεύεται από εικόνες τότε δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτές. Τα εξωλεκτικά στοιχεία όταν μιλάμε -κινήσεις χεριών, στάση σώματος, εκφράσεις προσώπου- δίνουν επιπλέον μηνύματα που βοηθούν τον συνομιλητή μας να πάρει πρόσθετες πληροφορίες και να καταλάβει ακόμα καλύτερα αυτό που λέμε. Έτσι και οι σχετικές εικόνες που συνοδεύουν το κείμενο δίνουν μια πρώτη ιδέα για το θέμα που θα διαπραγματευτεί. Ας μην ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό. Τα παιδια με μαθησιακές δυσκολίες έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη τις πληροφορίες που προέρχονται από μη ή περιορισμένες λεκτικές πληροφορίες. Η εικόνα είναι μια θαυμάσια οδός για να τονίσουμε στοιχεία που πρέπει να απομνημονευθούν!

Παράγραφοι

Ο απλός εντοπισμός του αριθμού των παραγράφων προσανατολίζει το παιδί, πριν ακόμα διαβάσει όλο το κείμενο, σε πόσα περίπου κομμάτια αναλύεται το θέμα με το οποίο καταπιάνεται.

Η μέθοδος που θα περιγράψουμε έρχεται αφού διαβάσουμε το κείμενο και χρειάζεται να θυμηθούμε τι λέει!

Θα χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα το πρώτο κεφάλαιο στην Ιστορία της Ε' Δημοτικού με τίτλο, "Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες".

Κάνουμε, όπως αναφέραμε, την πρώτη επαφή με το κείμενο και τα στοιχεία που το συνοδεύουν πριν την πρώτη ανάγνωση:


 • Δίνουμε σημασία στη Χρονογραμμή που υπάρχει στην αρχή της σελίδας και δείχνει γραμμικά τη χρονική περίοδο.
 • Συζητάμε τον Τίτλο.
 • Παρατηρούμε τις εικόνες και λέμε τι συμπεραίνουμε από αυτές πχ. Από τις εικόνες καταλαβαίνουμε ότι ήταν έυκολη ή δύσκολη η κατάκτηση για τους Έλληνες;
 • Αριθμούμε τις παραγράφους για να ξέρουμε πόσα περίπου "πράγματα" θα πρέπει να θυμόμαστε μετά.

Αφού το κείμενο διαβαστεί ξεκινάμε τη μέθοδο με τις κάρτες:

1ον: Για κάθε παράγραφο γράφουμε και μια κάρτα με τον τίτλο /κεντρική ιδέα που έχει αυτή η παράγραφος.
2ον: Κάτω από κάθε κάρτα βάζουμε (1-2 )χαρτάκια σημειώσεων (post it) και γράφουμε τα κύρια σημεία της παραγράφου.


κάρτες, μνήμη, μέθοδος, δυσλεξίακάρτες, μνήμη, μέθοδος, δυσλεξία

Το συγκεκριμένο κείμενο έχει 5 παραγράφους και για αυτό για κάθε παράγραφο έχουμε μια κάρτα και χαρτάκια σημειώσεων από κάτω. Μαζί με το παιδί αναλύουμε κάθε παράγραφο και λέμε ποια είναι τα σημαντικά σημεία σε αυτήν.

Το αποτέλεσμα για τις πρώτες 3 παραγράφους είναι κάπως έτσι.


κάρτες, μνήμη, μέθοδος, δυσλεξία


Συνεχίζουμε και στο τέλος βλέποντας το σχεδιάγραμμα "λέει το μάθημα". Έπειτα το λέει χωρίς να το βλέπει αλλά έχοντας αυτήν την εικόνα του σχεδιαγράμματος στο μυαλό του ως χάρτη για να προσανατολίζεται!

Βασικές οδηγίες:


 • Γράφουμε λίγες λέξεις. Θέλουμε απλά να λειτουργούν σαν "σημαδούρες" στη μνήμη του. 
 • Αν αντιληφθείτε ότι υπάρχει χρονική σύγχυση δεν την παραβλέπετε. Για παράδειγμα εξηγείτε τι σημαίνει π.Χ και μ.Χ
 • Επίσης εξηγούμε τις λέξεις που μπορεί ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες να δυσκολεύεται να κατανοήσει εξαιτίας του γενικού ελλείμματος που εμφανίζει στην ετυμολογία των λέξεων. Εδώ η φράση "διαίρει και βασίλευε'' είναι ένα τέτοιο παράδειγμα!

Προσαρμογή για εξ αποστάσεως παρέμβαση:

Για να εφαρμόσουμε τη συγκεκριμένη μέθοδο στην εξ αποστάσεως παρέμβαση μας.

 1. Δίνετε οδηγίες γραπτές για τα υλικά που θέλετε να έχει το παιδί μπροστά του στην επόμενη συνεδρία του μαζί σας.
 2. Μπορείτε αντί για κάρτες να έχετε φτιάξει έναν απλό πίνακα στο word ώστε το παιδί να έχει έτοιμες τις διαστάσεις των χαρτιών και να τις κόψει. Εδώ ενισχύουμε και τη Λεπτή κινητικότητα.
 3. Φτιάχνετε μαζί, μαθητής και παιδαγωγός, ο καθένας στο γραφείο του, την ώρα της συνεδρίας σας (real time) τη μέθοδο. 
 4. Δείχνετε κάθε φορά τι γράψατε στην κάθε κάρτα και post it και στέλνετε με φωτογραφίες πως θέλετε να στήσει το σχεδιάγραμμα. Λειτουργείτε δηλαδή σα μοντέλο για το μαθητή σας.
Αν είστε ειδικοί θεραπευτές: κάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τον νέο κύκλο εποπτειών που σκοπό έχει να σας βοηθήσει να εφαρμόζετε την παρέμβαση σας και εξ αποστάσεως!


Αν είστε γονείς: κάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες!

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram


Το dyslexia ρητό της ημέρας! Η άλλη όψη της αποτυχίας!

αποτυχία, έντισον, δυσλεξία
❝Τα παιδιά με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με την έννοια της "αποτυχίας". Σχολικές δεξιότητες, που για τους συμμαθητές τους είναι δεδομένες, για αυτά τα παιδιά είναι διαρκής αγώνας. Η ανάγνωση ενός κειμένου με ευκολία, μια πρόταση χωρίς ορθογραφικά λάθη, μια έκθεση με αρχή, μέση και τέλος.
Είναι λοιπόν σημαντικό να μάθουμε ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στην "αποτυχία". Η οποία δεν είναι μοναδικό προνόμιο κανενός!❞
Αν είστε ειδικοί θεραπευτές: κάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τον νέο κύκλο εποπτειών που σκοπό έχει να σας βοηθήσει να εφαρμόζετε την παρέμβαση σας και εξ αποστάσεως!


Αν είστε γονείς: κάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες!

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram