Αφήγηση ιστορίας με τη βοήθεια σχεδιαγράμματος! Δυσλεξία και Γραπτή έκφραση


Από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορείς να αναθέσεις σε ένα δυσλεκτικό άτομο ανεξαρτήτου ηλικίας είναι να γράψει! Να γράψει ένα κείμενο που να έχει ορθή γραφή και καλή σύνταξη. Να εμπεριέχει ολοκληρωμένα νοήματα και όχι λογικά χάσματα ενώ παράλληλα θα φροντίζει να εμφανιστεί και ένα επαρκές λεξιλόγιο. Όλα αυτά αποτελούν επίπονες διαδικασίες ειδικά για τα Δυσλεκτικά παιδιά που έχουν προσπαθήσει πολλές φορές να πετύχουν κάτι από όλα αυτά και ποτέ δεν τα καταφέρνουν.

Για να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε τον Αφηγηματικό λόγο του παιδιού με ΜΔ. Για άλλη μια φορά χρειαζόμαστε κάτι που θα βάζει τις γλωσσικές πληροφορίες σε μια σειρά έτσι που να έχουν: Αρχή, Μέση και Τέλος. Αυτό το επιτυγχάνουμε με τη δημιουργία ενός πολύ απλού σχεδιαγράμματος το οποίο απευθύνεται σε παιδιά με ΜΔ που κάνουν τις πρώτες τους απόπειρες στην αφήγηση ιστοριών.

Το σχεδιάγραμμα 

Μέθοδος: Γίνεται και προφορικά και γραπτά. Άλλωστε ο ορθότερος τρόπος είναι να ξεκινήσουμε με τη προφορική αφήγηση για να αφαιρέσουμε αρχικά το άγχος της γραφής.Αφού διαβάσουμε πρώτα την ιστορία ξεκινάμε να αφηγούμαστε τα γεγονότα σύμφωνα με το σκελετό του σχεδιαγράμματος. Πρώτα αναφέρουμε τον Ήρωα της ιστορίας και αυτό που Θέλει να κάνει ή που κάνει ήδη ενώ το επόμενο βήμα είναι να μιλήσουμε για το γεγονός που Ανέτρεψε τα αρχικά του σχέδια, οπότε και θα αναφέρουμε ποιες Ενέργειες έκανε για να επιλύσει τα προβλήματα. Τελειώνουμε με το να πούμε τι Τελικά έγινε. Όλα αυτά μπορούν να γραφτούν σε χαρτάκια post it και να τα κολλήσετε στην αντίστοιχη θέση!

Παραδείγματα:

"Μίδας"
Αφήγηση απο παιδί Δ' Δημοτικού με ΜΔ

"Πινόκιο"
Αφήγηση απο παιδί Β' Δημοτικού με Δυσγραφία και Διάσπαση προσοχής


Προσέχουμε να δίνουμε βάση μόνο στο αν μπόρεσε να αφηγηθεί την ιστορία σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα. Σε αυτή τη δοκιμασία δε μας ενδιαφέρουν τα ορθογραφικά λάθη του παιδιού αλλά κατά πόσο ο Λόγος του εμφανίζεται με περισσότερη συνοχή.


Tip: 
Στην αρχή όσο πιο γνωστές είναι οι ιστορίες για το παιδί τόσο μεγαλύτερη ανταπόκριση θα υπάρξει. Δυσκολεύουμε σιγά, σιγά μέχρι το παιδί να κατακτήσει τη μέθοδο!


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

Κόλλησε τα γράμματα! Μια Κιναισθητική άσκηση Φωνημικής επίγνωσης


Η ανατροφοδότηση του υλικού στα προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Παρέμβασης αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρος επιτυχίας. Όσο πιο πολλές και διαφορετικές εμπειρίες μάθησης δίνονται τόσο πιο πολλές και οι πιθανότητες να ανακαλύψει το ίδιο το παιδί αλλά και ο ειδικός θεραπευτής το στυλ μάθησης που του ταιριάζει. Οι επιτυχημένες προσπάθειες βασίζονται κυρίως στην Κιναίσθηση και στην Πολυαισθητηριακή προσέγγιση. Η ποικιλία της μαθησιακής διαδικασίας θα διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μέσα από την ενεργό συμμετοχή του παιδιού.

Μια άσκηση Φωνημικής επίγνωσης και Οπτικής διάκρισης σε επίπεδο λέξης είναι και η παρακάτω που απαιτεί από το παιδί να: "Κολλήσει τα γράμματα"!

Υλικά: σελίδες Α4, μαύρο μαρκαδοράκι, πολύχρωμα μικρά αυτοκόλλητα χαρτάκια post it


Τα υλικά

Άσκηση: Γράφουμε με μεγάλα γράμματα τις λέξεις που θέλουμε να δουλέψουμε με το παιδί στη σελίδα Α4. Έπειτα γράφουμε τα γράμματα των λέξεων στα πολύχρωμα χαρτάκια και τα κολλάμε στο χαρτί, διάσπαρτα.


Κολλάμε τα γράμματα των λέξεων μπροστά στο παιδί

Αρχικά ζητάμε απλά να αναγνωρίσει τα γράμματα και να κολλήσει τα ίδια στις αντίστοιχες θέσεις.

Απλή αντιστοιχία γραμμάτων

Μετά μπορούμε να ζητήσουμε να αντιστοιχήσει μόνο συγκεκριμένα γράμματα των λέξεων.


Μόνο συγκεκριμένα γράμματα

Έπειτα το παιδί μπορεί να συμπληρώσει σε ημιτελή λέξη τη συνέχεια της.


Ημιτελής λέξη

Η συνέχεια της με τα χαρτάκια
Τέλος το παιδί αναγνωρίζει στη λέξη συγκεκριμένο σύμπλεγμα συμφώνων και τα αντιστοιχεί.


Συγκεκριμένο σύμπλεγμα συμφώνων


Tip: 
Αυτή η άσκηση μπορεί να αποτελέσει φανταστική αφορμή για ασκήσεις ορθογραφίας!


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter