Πώς είναι η μαμά μου; 10+2 φράσεις γραπτού περιγραφικού λόγου για το Δυσλεξικό παιδί


Με τον Π, ο οποίος πηγαίνει Α' Γυμνασίου και είναι η πρώτη φορά που δέχεται παρέμβαση για τις Μαθησιακές του δυσκολίες, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την έντονη δυσκολία του στη σύνταξη κειμένου. Ξεκινήσαμε απο τη σύνταξη προτάσεων και προχωρήσαμε στο επόμενο βήμα που είναι η παραγωγή παραγράφου. Αρχικά για τον Π η σύνθεση μιας παραγράφου ήταν ένα πολύ πολύπλοκο θέμα. Η διαδικασία "κολλούσε" σε κάθε βήμα. Απο τις αρχικές ιδέες για αυτό που ήθελε να γράψει, έπειτα στο να μπορέσει να τις βάλει με μια νοηματική αλληλουχία και τέλος να τις γράψει με ένα τέτοιο τρόπο που να γίνονται κατανοητές.

Το πρώτο πράγμα που μάθαμε ήταν η μέθοδος της χρωματιστής παραγράφου η οποία τον βοήθησε εξαιρετικά να τοποθετήσει στο χώρο την έκταση της παραγράφου και να κατανοήσει μέσα απο την οπτική αναπαράσταση τι σημαίνει πρόταση εισαγωγής, προτάσεις ανάπτυξης και τελική πρόταση. Μέσα στα πλαίσια της διδασκαλίας για τη συγγραφή παραγράφων του δόθηκε να αναπτύξει σε μια παράγραφο το θέμα: Πως είναι η μαμά μου!

Απο αυτή τη δοκιμασία προέκυψε η ανάγκη να γράψουμε φράσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει (όπως οι 6 φράσεις γραπτού λόγου) για να "ξεκινά" τις προτάσεις του. Μετά απο αυτό ο Π έγραψε μια πολύ περιεκτική παράγραφο που περιείχε σε σαφείς νοηματικά προτάσεις αυτό που ήθελε να πει για αυτήν.


10+2 φράσεις περιγραφικού λόγου


1Της αρέσει το/τα/να......
2. Είναι καλή στο να......

3. Προτιμάει........
4. Ένα/κάποια απο τα προτερήματα της είναι....
5. Ένα/κάποια απο τα ελαττώματα της είναι......
6. Ένα όνειρο της είναι............
7. Έχει ταλέντο στο/στα..............
8. Τρελαίνεται για/όταν/να.............
9. Το αγαπημένο της....................

10. Αυτό που τη χαρακτηρίζει είναι..........
11. Οι φίλοι της βρίσκουν ότι είναι/έχει.......
12. Οι περισσότεροι γοητεύονται απο........


Tip:
Αν βρίσκεστε στην αρχική φάση παραγωγής παραγράφων μη πιέζετε ακόμα το δυσλεξικό παιδί να χρησιμοποιήσει εκτεταμένο λεξιλόγιο και πολλά επίθετα. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτό το στάδιο είναι απλά να γράψει μια κατανοητή παράγραφο χρησιμοποιώντας τις παραπάνω φράσεις!


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


Χρώματα και λέξεις! Δημιουργική άσκηση Ανάγνωσης στη Δυσλεξία


Η οπτική διάκριση δηλαδή η ικανότητα της οπτικής αντίληψής των λεπτομερειών στις μορφές των γραμμάτων και των λέξεων είναι μια βασική δεξιότητα που συμβάλλει στη σωστή ανάγνωση, στην αυτοματοποίηση της ορθογραφίας και σε πολλές άλλες σχολικές δεξιότητες. Τα Δυσλεξικά παιδιά αλλά και τα παιδιά που αντιμετωπίζουν Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν ελλείψεις σε αυτή την ικανότητα με συνέπεια να μην ανταποκρίνονται στη σχολική τάξη με τον ίδιο τρόπο όπως οι συμμαθητές τους. 

Ένα πρόγραμμα παρέμβασης στην Ειδική αγωγή αναλαμβάνει μέσα από εξατομικευμένο σχεδιασμό να εκπαιδεύσει το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες στην οπτική διαφοροποίηση. Υπάρχει ένα μεγάλο ρεπερτόριο ασκήσεων για αυτό το σκοπό. Ο συνδυασμός της δημιουργικής έκφρασης με την ανάγνωση και τη χρήση κωδικοποίησης μέσω χρωμάτων φτιάχνει μια πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση Οπτικής διάκρισης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Άσκηση: Το παιδί πρέπει να χρωματίσει την εικόνα ανάλογα με τη κάθε λέξη η οποία αντιστοιχεί σε ένα χρώμα. 

Ζωγραφική και ανάγνωση!
Βέβαια οι παραλλαγές αυτής της άσκηση είναι πάρα πολλές. Ανάλογα λοιπόν με τις δυσκολίες του κάθε παιδιού με Μαθησιακές δυσκολίες και τους στόχους του ειδικού προγράμματος προσαρμόζουμε το υλικό μας.


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


Κάτι να γυαλίζει! Κιναισθητική άσκηση ορθογραφίαςΗ ευρεσιτεχνία και ο αυτοσχεδιασμός είναι απο τις βασικότερες ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ένας Ειδικός παιδαγωγός όταν αναλαμβάνει να διδάξει παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. Το γεγονός ότι μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά όταν οι αισθήσεις παίρνουν μέρος αλλά και όταν η κιναίσθηση είναι κυρίαρχη δημιουργεί την ανάγκη το μάθημα να είναι πιο "ζωντανό".

Η παρακάτω άσκηση ενσωματώνει τη φιλοσοφία της κιναισθητικής μάθησης και έχει ως αντικείμενο την αυτοματοποίηση της καταληκτικής ορθογραφίας. Η σχέση του άρθρου με την αντίστοιχη κατάληξη στις λέξεις, πχ. ο σκύλ-ος, γίνεται ακόμα πιο έντονη ώστε να καταχωρηθεί ο ορθογραφικός συσχετισμός μεταξύ τους.

Υλικά: πολύχρωμες κόλλες με glitter, χαρτιά, μαγνητικά γράμματα

Άσκηση: Σε μια σελίδα γράφουμε με τις κόλλες glitter τα άρθρα (ο, η, το) και τις αντίστοιχες καταλήξεις αφήνοντας κενό ενδιάμεσα για τα μαγνητικά γράμματα που θα σχηματίσουν λέξεις.1ο βήμα: Γράφουμε τα άρθρα με τις καταλήξεις τους
Αρσενικά

Θηλυκά

Ουδέτερα

Έπειτα δίνουμε στο παιδί τα πλαστικά γράμματα και του ζητάμε να φτιάξει λέξεις αρχικά κατά υπαγόρευση και έπειτα αυθόρμητα επιλέγοντας μόνο του τις λέξεις που θα φτιάξει.

2ο βήμα: Συνθέτει λέξεις με πλαστικά γράμματα✺Παράδειγμα glitter κατάληξης στο τετράδιο:Η ειδική παιδαγωγός σε εξ αποστάσεως εποπτεία 
μας δείχνει τη χρήση της glitter κόλλας
στο τετράδιο του μαθητή!
Tip: 
Μπορεί να γίνει και ανάποδα! Να βάζουμε εμείς τα μαγνητικά γράμματα και το παιδί να συμπληρώνει με τη κόλλα glitter το κατάλληλο άρθρο με την αντίστοιχη κατάληξη.Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Τα top 10+1 σημεία δυσκολίας στην ορθογραφία για τα Δυσλεξικά παιδιάΑναφέρουμε πολύ συχνά τη δυσκολία των Δυσλεξικών παιδιών να γράψουν ορθογραφημένα. Να αυτοματοποιήσουν δηλαδή τους κανόνες γραμματικής έτσι ώστε να τους εφαρμόζουν στο γραπτό τους λόγο χωρίς να χρειάζεται να ανακαλούν όλους τους κανόνες εκείνη τη στιγμή πχ. "Αυτό είναι ρήμα τελειώνει σε /ο/ άρα θα το γράψω με /ω/". Κάθε Δυσλεξικό παιδί αποτελεί και μια τελείως διαφορετική περίπτωση μαθησιακών δυσκολιών για αυτό και η Δυσορθογραφία ως σύμπτωμα εμφανίζεται με διαφορετική δυναμική σε καθένα από αυτά. Υπάρχουν όμως πάντα κάποια σημεία δυσκολίας στην ορθογραφία που μπερδεύουν τη πλειοψηφία των δυσλεξικών παιδιών και αυτά είναι που θα παρουσιάσουμε.


Τα top 10+1 σημεία δυσκολίας στην Ορθογραφία για τα Δυσλεξικά παιδιά:

 1. Η χρήση των άρθρων /η/ και /οι/ πχ. η κόρες, οι φίλη, η δρόμοι
 2. Η κατάληξη /ο/ και /ω/ στο τέλος των ουδετέρων και του α' προσώπου του ρήματος πχ. παίζο, τόξω
 3. Η σωστή χρήση όλων των /ι/ στις καταλήξεις πχ. παιδή, λούζη, λέξι
 4. Η διάκριση των άρθρων /της/ και /τις/ πχ. της πόρτες, τις τσάντας
 5. Η διάκριση των άρθρων /τον/ και /των/ πχ. των δρομέα, τον υπαλλήλων
 6. Η κατάληξη /-ης/ σε αρσενικά (ονομαστική ενικού) και θηλυκά (γενική ενικού) πχ. ο αθλητής, της λέξης
 7. Δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν στο πληθυντικό των ουσιαστικών σε /εις/ αν πρόκειται για Αρσενικό ή Θηλυκό ουσιαστικό πχ. οι γονείς, οι ενέσεις
 8. Στα ρήματα τις καταλήξεις /μαι/ (εγώ) και /με/ (εμείς) ανάμεσα στο α' πρόσωπο ενικού της Παθητικής φωνής και το α' πρώτο πρόσωπο πληθυντικού της Ενεργητικής πχ. βάφομαι, βάφουμε
 9. Στα ρήματα τις καταλήξεις /ται/ (αυτός) και /τε/ (εσείς) ανάμεσα στο γ΄πρόσωπο ενικού της Παθητικής φωνής και το β' πρώτο πρόσωπο πληθυντικού της Ενεργητικής πχ. βάφεται, βάφετε
 10. Στα ρήματα τις καταλήξεις /σαι/ (εσύ) και /σε/ (αυτός) ανάμεσα σε ρήματα του Ενεστώτα και Αορίστου πχ. κλείνεσαι, έκλεισε
 11. Δυσκολίες εμφανίζονται και στη διάκριση μεταξύ των καταλήξεων /ούμαι/ (εγώ) και /ούμε/ (εμείς) πχ. δικαιολογούμαι, δικαιολογούμε

Δεν εξαντλούνται όλα τα σημεία που δυσκολεύονται τα παιδιά που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία με τη παραπάνω παρουσίαση αλλά σίγουρα φαίνονται οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες που έχουμε παρατηρήσει όλοι όσοι διδάσκουμε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. 


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ   

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter