Τεντώνω τη λέξη! Φωνημική ενημερότητα σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες!


 Πόσες ασκήσεις Φωνολογικής επίγνωσης χωράνε σε μια παρέμβαση;

Η ευρηματικότητα των ασκήσεων, η ποικιλία των έργων και η εναλλαγή των δραστηριοτήτων είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει μια παρεμβατική διαδικασία για να πετύχει τους παιδαγωγικούς στόχους της, να ενεργοποιήσει το κίνητρο του μαθητή και να εξασφαλίσει την ουσιαστική συμμετοχή του.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η Φωνημική επίγνωση των μαθητών με Δυσλεξία και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.  Άλλωστε η βιβλιογραφία αναφέρει και οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η κατάκτηση της είναι απολύτως απαραίτητη για την απόκτηση της ανάγνωσης και της γραφής.

Η ενασχόληση των ειδικών παιδαγωγών στην ενδυνάμωση της δεξιότητας αυτής των μαθητών, να ταιριάζουν κάθε φώνημα με το αντίστοιχο γράφημα αλλά και να τα χειρίζονται με επιτυχία, απαιτεί μεθοδικότητα στο σχεδιασμό και ένα αυξημένο ρεπερτόριο ασκήσεων.

Μια άσκηση, που τονίζει την αυτονομία του κάθε γραφήματος- φωνήματος της λέξης με έναν Κιναισθητικό τρόπο είναι και η "Τεντώνω τη λέξη!"

Σκοπός είναι να δείξουμε οπτικά το χώρο του κάθε γράμματος και πως αυτό αποτελεί μια μικρή μονάδα-κομμάτι ήχου. 

Αν όλα αυτά τα ανοίξουμε-τεντώσουμε τότε βλέπουμε κάθε γράμμα, κάθε ήχο. Αν τα ενώσουμε φτιάχνουμε μια λέξη!

Υλικά: χαρτί, λάστιχα, μαρκαδόρος, σελοτέιπ


Αρχικά κόβουμε σε μικρά κομμάτια το χαρτί ανάλογα με τα γράμματα των λέξεων. Κόβουμε τα λάστιχα στη μέση.


Γράφουμε στα χαρτάκια τα γράμματα των λέξεων.


Κολλάμε με σελοτέιπ πάνω στο λάστιχο. Φροντίζουμε τα γράμματα να είναι ενωμένα όταν δίνουμε στο παιδί τη λέξη.


Το παιδί διαβάζει τη λέξη και μετά τεντώνει το λάστιχο. Βλέπει πως τα γράμματα χωρίζονται μεταξύ τους και πως ενώνονται ξανά συνθέτοντας και αποσυνθέτοντας τη λέξη. Μπορεί να δει κάθε γράμμα-φώνημα ξεχωριστά και εμείς να δείξουμε τη σειρά και που μπορεί να έκανε λάθος.


Dyslexia Tip:

Το παιδί τεντώνει και αφήνει το λάστιχο επαναλαμβανόμενα για να συνειδητοποιήσει καλύτερα το διαχωρισμό των φωνημάτων-γραμμάτων!

Η άσκηση μπορεί να εφαρμοστεί για ενίσχυση της Φωνολογικής επίγνωσης με περισσότερους τρόπους

Όπως:

 • Συλλαβική επίγνωση.
 • Ανάγνωση συλλαβών. 
 • Επίγνωση για συγκεκριμένα συμπλέγματα πχ. -στρ-, -χτρ- κλπ.
 • Φωνηεντικές ακολουθίες πχ. εάν, αέρας κλπ.
 • Λέξεις με /-ς/ πχ. λάθο-ς κλπ.
 • Λέξεις με /-σμ -σβ -σγ/ πχ. σγ-ουρός κλπ.
 • Λέξεις με /-ια/ πχ. καρδ-ιά κλπ.

Δείτε περισσότερες ασκήσεις Φωνολογικής επίγνωσης:

Δείτε την άσκηση και σε video:
Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!

✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

24 κάρτες συζήτησης (talking cards)! Αναβάθμιση της προφορικής έκφρασης στις Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες! [εκτυπώσιμο]"Δεν μοιράζεται τις σκέψεις του."

" Δυσκολεύεται πολύ να μου πει τα νέα του."

"Δεν μπορεί να πει την άποψη του."

"Είναι μονολεκτική ή τηλεγραφική όταν ρωτάω πώς πέρασε τις ημέρες της."

Αυτές είναι πολύ συχνές μαρτυρίες ειδικών παιδαγωγών, που συνεργαζόμαστε σε σχέση εποπτείας, ως προς τη δυσκολία των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να εκφραστούν προφορικά. 

Η πραγματικότητα της εκπαίδευσης δείχνει παιδιά με χαμηλό κίνητρο στην προφορική αφήγηση γεγονότων της προσωπικής τους ζωής ή έκφρασης των σκέψεων και απόψεων τους. Αυτό το έλλειμμα έκφρασης στον ομιλούμενο λόγο βασίζεται στο είδος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, όπως είναι η οργάνωση της σκέψης τους, ο χωρικός και χρονικός προσανατολισμός, το περιορισμένο λεξιλόγιο, η δυσκολία σύνταξης, η αδύναμη ανταπόκριση των μηχανισμών της μνήμης. 

Επίσης όμως δεν θα έπρεπε να υποτιμούμε και το ρόλο που παίζει το περιβάλλον του παιδιού, όταν συχνά το χαρακτηρίζει ως ένα παιδί "βαρύ", κλειστό που "δεν του αρέσει να μιλάει", με συνέπεια αυτό το μοτίβο συμπεριφοράς να αναπαράγεται από το ίδιο το παιδί ως ένα στοιχείο του χαρακτήρα του, χωρίς τελικά να αντιμετωπίζεται σαν μια δεξιότητα που μπορεί να βελτιωθεί.

Για αυτό, στις παρεμβάσεις μας, είναι σημαντικό και εξαιρετικά χρήσιμο να ενισχύουμε την προφορική έκφραση. Ο προφορικός λόγος είναι η βάση για τη γραπτή έκφραση. Άλλωστε κάποια από τα παιδιά με ΕΜΔ, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα να εξετάζονται προφορικά, που σημαίνει ότι η ικανότητα "να εκφράζω τις σκέψεις μου προφορικά" αναδεικνύεται ως καίρια για την ακαδημαϊκή ζωή του μαθητή με ΕΜΔ.

Εδώ θα δούμε ένα δείγμα από το υλικό που σχεδιάζουμε στο Dyslexia at home. 


Κάρτες ΣυζήτησηςΟι κάρτες συζήτησης (talking cards) έχουν σαν σκοπό να προάγουν τον προφορικό λόγο, την οργάνωση της σκέψης και την επιχειρηματολογία.

Οι κάρτες δίνονται προς εκτύπωση. Η κάθε μια μπορεί να πλαστικοποιηθεί.


Εκτυπώστε τις Κάρτες συζήτησης εδώ!


Χρήση των καρτών:

 • Ως αυτόνομη, βασική άσκηση για τον παιδαγωγικό στόχο της ανάπτυξης της προφορικής έκφρασης.
 • Ως άνοιγμα ή ολοκλήρωση κάθε συνεδρίας.

Οδηγίες:

Κόβουμε τις κάρτες. Τις γυρίζουμε ανάποδα και το παιδί επιλέγει τυχαία. Οι κάρτες από μόνες τους δίνουν την καθοδήγηση για την έναρξη και την εξέλιξη της συζήτησης. Αν ο μαθητής είναι δεκτικός οι ερωτήσεις εμπλουτίζονται. 

Επίσης η χρήση ενός ζαριού θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερο ενδιαφέρον στη διαδικασία αν αριθμήσουμε τις ερωτήσεις και το παιδί ρίχνοντας το ζάρι απαντάει στην ερώτηση που αντιστοιχεί στον αριθμό του ζαριού.

Μπορούμε να δίνουμε και λέξεις ή φράσεις έκφρασης για να χρησιμοποιεί καθώς μιλάει:

 • Ένα φαγητό που λατρεύω...
 • Το αγαπημένο μου φαγητό....
 • Μου δίνει μεγάλη ευχαρίστηση όταν τρώω...
 • Ένα πολύ νόστιμο φαγητό είναι...

Οι κάρτες συζήτησης μπορούν να χρησιμοποιούνται πολλές φορές και αποτελούν αφορμές για να δώσουμε το έναυσμα της συζήτησης!


Εκτυπώστε τις Κάρτες συζήτησης εδώ!


Δείτε περισσότερα εκτυπώσιμα:

Η αγαπημένη μου στιγμή! Για τις διακοπές που πέρασαν!

Πριν την αυθόρμητη γραφή κειμένου! 

Η χρονιά που πέρασε και τα σχέδια για το καλοκαίρι! 


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!

✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com