Τι να υπογραμμίσω; Κατανόηση και Δυσλεξία
Η κατανόηση ενός κειμένου, η ιεράρχηση των πληροφοριών σε σημαντικές και ασήμαντες και η ικανότητα απομνημόνευσης των βασικών νοημάτων καθώς και της κεντρικής ιδέας αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση για το Δυσλεξικό παιδί. Αδυνατεί να οργανώσει την ανάγνωση του και να προσανατολίσει τη σκέψη του, για αυτό χρειάζεται καθοδήγηση και μια ρουτίνα που θα λειτουργεί σαν κανόνας.

Ας παραθέσουμε 5+2 οδηγίες που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη διαδικασία κατανόησης και απομνημόνευσης.

Πριν την ανάγνωση:
 • Παρατήρησε το κείμενο, το τίτλο.
 • Σημείωσε με αριθμούς τις παραγράφους και κύκλωσε τους αριθμούς.

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης:
 • Βάλε σε κουτί τις λέξεις που δεν γνωρίζεις τη σημασία τους.
 • Κύκλωσε τις λέξεις κλειδιά, ονόματα ανθρώπων, μέρη και ημερομηνίες.
 • Υπογράμμισε τη βασική ιδέα σε κάθε παράγραφο.
 • Βάλε ένα ερωτηματικό (;) δίπλα στις απορίες που έχεις ή σε αυτό που σε μπερδεύει.
 • Βάλε ένα αστερίσκο * δίπλα σε πιθανές ερωτήσεις για τεστ ή σε σημαντικές πληροφορίες.


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  
Γράψε με αλάτι! Μαθησιακές Δυσκολίες & Γράμματα


Κιναισθητική μάθηση για παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες!

Όσοι ασχολούνται με παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες συνήθως γίνονται μάρτυρες της δυσκολίας τους να μάθουν εύκολα τα γράμματα, την  ανάγνωση, την ορθογραφία. Για να βοηθήσουμε προς την κατάκτηση αυτών των γνώσεων πρέπει πάντα να προσανατολιζόμαστε σε μια μαθησιακή διαδικασία στην οποία το παιδί περισσότερο "ζει" αυτό που μαθαίνει παρά αποστηθίζει.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διδαχθούν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αυτά τα οποία δυσκολεύονται να μάθουν με τη κλασική διδασκαλία. Ας δούμε μια άσκηση που βοηθά το παιδί να "καταχωρήσει" καλύτερα τη φορά και την κατεύθυνση των γραμμάτων και γενικά της γραφής. Σκοπός είναι να ενεργοποιηθούν περισσότερο οι υποδοχείς της αφής και να εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλο στο σωστό προσανατολισμό γραφής.

Υλικά: αλάτι, ταψί

Αρχικά βάζουμε το αλάτι στο ταψί και το στρώνουμε ώστε να καλυφθεί όλη η επιφάνεια.
Ύστερα τοποθετούμε το γράμμα που θέλουμε να σχηματίσει απέναντι του και το ενθαρρύνουμε να αντιγράψει χρησιμοποιώντας το χέρι του, στο αλάτι. 

Σε αυτό το στάδιο χρησιμοποιήθηκαν τα γράμματα με το γυαλόχαρτο . Το παιδί πριν ξεκινήσει την αντιγραφή, πρώτα διέτρεξε με το δάχτυλο του το γράμμα του γυαλόχαρτου!


ταψί, αλάτι, γράμματα, δυσλεξία


Μπορεί βέβαια να γίνει και σε επίπεδο συλλαβής.ταψί, αλάτι, γράμματα, δυσλεξία


Καθώς και σε επίπεδο λέξης.

ταψί, αλάτι, γράμματα, δυσλεξία


✺ Παράδειγμα: 

ταψί, αλάτι, γράμματα, δυσλεξία

Η Ειδική παιδαγωγός σε εποπτεία εξ αποστάσεως
μας δείχνει την εφαρμογή της άσκησης
σε μαθητη της Β' Δημοτικού
που μαθαίνει το /ντ/!


Η άσκηση προσφέρεται για να ενισχύσετε και να παίξετε με το παιδί με διαφορετικούς τρόπους. 

 
Όπως:
 • να φτιάξει σχήματα
 • να γράψει το γράμμα που λείπει σε λέξη
 • να διορθώσει ορθογραφικό λάθος
 • να γράψει αριθμούς 


Tip
Το ταψί προσπαθήστε να είναι σκούρο εσωτερικά ώστε να γίνεται πιο ευδιάκριτη η αντίθεση!


Απευθύνεται

Σε παιδιά με Δυσλεξία, Δυσγραφία, Μαθησιακές δυσκολίες που δυσκολεύονται στη σωστή γραφή. Επίσης είναι μια δημιουργική άσκηση για όλα τα παιδιά στο στάδιο της πρώτης γραφής. Μπορεί να γίνει απο θεραπευτές, εκπαιδευτικούς, γονείς.✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 
 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! Kάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! Αν μένετε εκτός Αθήνας κάνετε κλίκ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram

Οι μπερδεμένες λέξεις! Δυσλεξία & Οπτική διαφοροποίηση


Η ικανότητα της οπτικής διάκρισης, δηλαδή η ικανότητα για την αντίληψη των οπτικών διαφορών ανάμεσα σε σύμβολα, σχήματα και μορφές στα παιδιά με Δυσλεξία εμφανίζεται συνήθως μειωμένη. Αυτό έχει σα συνέπεια να "μπερδεύουν" τα γράμματα μεταξύ τους κατά την ανάγνωση και τη γραφή. Έτσι πολλές φορές η λέξη /κότα/ γίνεται /κάτα/. Τα λάθη που εμφανίζονται είναι αντικαταστάσεις, μεταφορές, παραλείψεις, προσθήκες γραμμάτων ή συλλαβών ακόμα και λέξεων.

Τα προγράμματα παρέμβασης στην ειδική αγωγή για παιδιά με Δυσλεξία στοχεύουν να βελτιώσουν την ικανότητα της οπτικής διαφοροποίησης με ποικίλες ασκήσεις. Μια τέτοια άσκηση είναι και η: Οι μπερδεμένες λέξεις! 

Υλικά: χαρτιά Α4, χάρακας, μαρκαδόρος, μανταλάκια

Άσκηση: Επιλέγετε τη λέξη που θέλετε και γράφετε παραλλαγές της τη μια κάτω απο την άλλη. Οι παραλλαγές γίνονται σύμφωνα με τις δυσκολίες που συνήθως εμφανίζει το παιδί. Έτσι η επιλεγόμενη λέξη παρουσιάζεται με αντικαταστάσεις, παραλείψεις, μεταφορές, προσθήκες γραμμάτων. Η λέξη είναι γραμμένη στο πλαίσιο δίπλα.


Το παιδί διαβάζει όλες τις λέξεις και επιλέγει τη σωστή αναπαράσταση της λέξης βάζοντας ένα μανταλάκι.


Η άσκηση μπορεί να γίνει χωρίς να γραφτεί η λέξη δίπλα. Το παιδί ακούει τη ζητούμενη λέξη και επιλέγει πάλι με τον ίδιο τρόπο τη σωστή.


Επίσης μια άλλη παραλλαγή της άσκησης είναι να κρύψετε τη λέξη και το παιδί διαβάζοντας τις λέξεις να μαντέψει ποια είναι η ζητούμενη λέξη. Βάζει ένα μανταλάκι στη λέξη που μάντεψε και αποκαλύπτετε αν είναι η πρόβλεψη του σωστή.


Η παραπάνω άσκηση μπορεί άνετα να γίνει και σε επίπεδο συλλαβής και σε επίπεδο γράμματος. Επίσης οι λέξεις επιλέγονται ανάλογα με τις δυσκολίες, την ηλικία και τη τάξη που φοιτά το Δυσλεξικό παιδί. 


Tip: 
Ο δείκτης δυσκολίας των λέξεων καλό είναι να αυξάνεται σιγά, σιγά!

Απευθύνεται: Σε παιδιά με Δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες που δυσκολεύονται στην οπτική διάκριση των μορφών. Μπορεί να γίνει απο θεραπευτές και εκπαιδευτικούς.


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Εμφάνισε τις λέξεις! Φωνολογία & Δυσλεξία

Εμφάνισε τις λέξεις!
Τα παιδιά για να διαβάσουν χρειάζεται να έχουν κατακτήσει την ικανότητα της φωνημικής επίγνωσης. Αυτό σημαίνει τη δυνατότητα να μπορούν να χωρίζουν τις λέξεις στους ξεχωριστούς της ήχους (φωνήματα) αλλά και να τους συνδυάζουν για να συνθέτουν λέξεις. Σε παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες αυτή η δεξιότητα πολλές φορές εμφανίζεται ανώριμη και αυτό εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα της ανάγνωσης. Για αυτό και οι ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας είναι απαραίτητες σε ένα πρόγραμμα ειδικής παρέμβασης.

Μια απο αυτές τις ασκήσεις είναι και η: Εμφάνισε τις λέξεις! η οποία ενέχει το στοιχείο της έκπληξης κάτι που αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματικό κατά τη διαδικασία της μάθησης. Το αυξημένο κίνητρο είναι πάντα στόχος στην ειδική αγωγή.

Υλικά: χαρτί Α4, νερομπογιές, πινέλο, ποτήρι με νερό, άσπρη κηρομπογιά

Άσκηση: Αρχικά συγκεντρώνετε όλα τα υλικά.Έπειτα γράφετε εσείς στο άσπρο χαρτί με την άσπρη κηρομπογιά αυτά στα οποία θέλετε να εξασκηθεί το παιδί κατά την ανάγνωση. Κατόπιν ζητάτε απο το παιδί να βουτήξσει το πινέλο στην μαύρη νερομπογιά και να περάσει με το πινέλο απο πάνω αυτά που έχετε γράψει. Με αυτό το τρόπο αποκαλύπτονται σιγά, σιγά τα φωνήματα και το παιδί παίρνει το χρόνο του για να συνθέσει τα γραφόμενα και να τα αναγνώσει.

Έτσι μπορείτε ανάλογα με την ηλικία και τις δυσκολίες να γράψετε γράμματα.Να γράψετε συλλαβές.Να εξασκηθείτε στις λέξεις.Οι λέξεις μπορεί να είναι πολλών μορφών ανάλογα με το στόχο μάθησης κάθε φορά. Η συγκεκριμένη άσκηση εφαρμόστηκε για ένα παιδί Γ' Δημοτικού που "μάντευε" τις λέξεις κατά την ανάγνωση του, καθώς είχε έλλειμμα στη φωνολογία και δυσκολία συγκέντρωσης. Με αυτή την άσκηση κερδίσαμε αρκετό χρόνο για να μπορεί να διαβάζει πιο συγκεντρωμένα και να συνθέτει τους ήχους περισσότερο αποτελεσματικά.


Η άσκηση μπορεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο και στη διδασκαλία των μαθηματικών!

Παράδειγμα εφαρμογής


Η μαμά Κατερίνα Μίλα μοιράστηκε μαζί μας την εφαρμογή
για το γιο της στα μαθηματικά!


Tip
Το πινέλο πρέπει να έχει περισσότερο χρώμα παρά νερό για να εμφανίζονται ευκολότερα οι λέξεις & οι αριθμοί!

Απευθύνεται: Σε παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες για εξάσκηση στην φωνημική ενημερότητα και βελτίωση της ανάγνωσης. Επίσης μπορεί να γίνει και στα πρώτα στάδια ανάγνωσης όλων των παιδιών. Μια εύκολη άσκηση για θεραπευτές, εκπαιδευτικούς, γονείς.


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com