Μια τεχνική ανάγνωσης για παιδιά με Δυσλεξία


Πως θα προσφέρουμε βοήθεια στο δυσλεξικό παιδί κατά την ανάγνωση του;

Είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο η συλλαβιστή, "κομπιαστή" και η λέξη προς λέξη ανάγνωση απο παιδιά με Δυσλεξία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη φτωχή κατανόηση του κειμένου αλλά και τη παγίωση μιας κακής αυτοεικόνας του παιδιού ως αναγνώστης. Με τις κακές αναγνωστικές εμπειρίες οδηγούμαστε σε άρνηση και σε αύξηση του άγχους της ανάγνωσης.

Μια μέθοδος που σκοπό έχει να απεμπλακεί το παιδί απο τη συλλαβιστή και χωρίς ρυθμό και εκφραστικότητα ανάγνωση είναι η ανάγνωση με τεχνητές παύσεις ανα αυτόνομη, νοηματική ενότητα. Αυτό γίνεται σε προτάσεις, παραγράφους αλλά και σε ολόκληρα κείμενα.

Τεχνική: Χωρίζουμε τις προτάσεις/παραγράφους/κείμενα σε εκφραστικές ενότητες σημειώνοντας με κάποιο σύμβολο (κάθετες γραμμές, παύλες, αστερίσκους κτλ.) ότι εκεί πρέπει να γίνει παύση απο τον αναγνώστη πχ. /Το μικρό παιδί/ ξάπλωσε αμέσως/ και αποκοιμήθηκε/ στο κρεβάτι του/.

Η οδηγία που θα δώσουμε είναι να κοιτάξει πολύ καλά τις λέξεις που βρίσκονται ανάμεσα στις γραμμές και όταν είναι έτοιμο να τις διαβάσει απο παύση σε παύση χωρίς να σταματήσει ή να συλλαβίσει.

Αυτή η διαδικασία βοηθάει εξαιρετικά στη συνειδητοποίηση της αλλαγής που γίνεται στο τρόπο που διαβάζει, ακούει την "καλή" ανάγνωση και με το περισσότερο χρόνο που δίνεται, το δυσλεξικό παιδί προλαβαίνει να αποκωδικοποιήσει σωστά και να καταλάβει με επιτυχία το νόημα του κειμένου. Είναι λοιπόν, μια προσπάθεια που δεν ακυρώνει το κόπο που κατέβαλε, μειώνοντας έτσι το "άγχος της ανάγνωσης".


Tip: 
Αν θέλουμε μπορούμε σαν επιβράβευση να ηχογραφήσουμε τη τελική ανάγνωση για να ακούσει τον εαυτό του να διαβάζει χωρίς να συλλαβίζει!


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


Με Κρυπτόλεξο Προτάσεων βοηθάμε στη σύνταξη, ανάγνωση και οπτική διάκριση!


Η δυνατότητα το παιδί με Δυσλεξία να συντάξει ένα κείμενο με ολοκληρωμένο νόημα που να ακολουθεί τη νοητική αλληλουχία και να είναι προσανατολισμένο λεκτικά στο σωστό χρόνο είναι κάτι που χτίζεται με βήματα σιγά, σιγά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να περάσει απο το στάδιο των φράσεων, της πρότασης, της παραγράφου για να φτάσει στο τέλος να συντάξει κείμενο.

Σε αυτό το στάδιο θα παρουσιάσουμε πως μπορούμε να δουλέψουμε τη σύνταξη προτάσεων με παράλληλη ενίσχυση της Οπτικής διάκρισης, Ανάγνωσης και Κατανόησης. Με ένα κρυπτόλεξο προτάσεων δημιουργούμε το κατάλληλο κίνητρο για να ενισχύσουμε όλες αυτές τις δεξιότητες!

Άσκηση: Φτιάχνουμε ένα κρυπτόλεξο και "κρύβουμε" διάφορες προτάσεις οι οποίες ακολουθούν τους θεραπευτικούς στόχους που έχουμε θέσει. Το παιδί διαβάζει σιωπηλά τις λέξεις και επιλέγει αυτές που συνθέτουν τις ζητούμενες προτάσεις. Χρωματίζει τις λέξεις και έπειτα τις γράφει στον κενό χώρο όπου κάθε λέξη αντιστοιχεί σε ένα κουτάκι. Αυτό θα βοηθήσει και στην ενίσχυση της αυτονομίας των λέξεων. 


Παιδί Ε' Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες.

Tip: 
Αν δείτε ότι το παιδί δυσκολεύεται να ανακαλύψει τις προτάσεις μπορείτε να του υποδείξετε την αρχική ή μια λέξη που υπάρχει μέσα στη πρόταση!


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter