3 ασκήσεις για τη φωνολογική ενημερότητα! Για μαθητές με Δυσλεξία και ΕΜΔ! [video]Η φωνολογική ενημερότητα είναι ουσιαστικά η ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν και να χειρίζονται συνειδητά, τα φωνολογικά συστατικά των γλωσσικών μονάδων, τα φωνήματα  

(Παντελιάδου, 2001)


Το παιδί που εμφανίζει ελλείμματα στη φωνολογική του ενημερότητα παρουσιάζει συχνά λάθη στο γραπτό του λόγο που χαρακτηρίζονται από παραλείψεις, προσθήκες, αντικαταστάσεις ή αντιμεταθέσεις γραμμάτων ή και συλλαβών. Σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης αυτή η κατηγορία λαθών υποστηρίζεται από πλήθος ασκήσεων που σκοπό έχουν την αναγνώριση και το χειρισμό των μικρών φωνολογικών μονάδων, τα φωνήματα. Τα φωνήματα, που γραφημικά κωδικοποιούνται σε γράμματα.

Επομένως χρειάζεται να σχεδιαστεί ένα ασκησιολόγιο που θα εκπαιδεύει τους μαθητές με Δυσλεξία και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες σε μια αποτελεσματική φωνολογική ευαισθητοποίηση.

Σε αυτό το άρθρο ο παιδαγωγικός στόχος είναι η φωνολογική ενημερότητα για τα φωνήεντα σε λέξεις απλής φωνοτακτικής δομής. Θα παρουσιάσουμε 3 ασκήσεις που ενισχύουν τη Φωνολογική ενημερότητα με 3 διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής.


ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υλικά: χαρτί Α4, μαρκαδόρος, μαγνητικά γράμματα

Γράφουμε λέξεις χωρίς τα φωνήεντα τους. Δίνουμε μπερδεμένα τα φωνήεντα της λέξης. Χρησιμοποιούμε μαγνητικά γράμματα.

Το παιδί ακούει τη λέξη και βάζει το αντίστοιχο γράμμα στη σωστή θέση.


ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΩ

Υλικά: χαρτί Α4, μαρκαδόροιΓράφουμε λέξεις χωρίς τα φωνήεντα τους. Γράφουμε μπερδεμένα τα φωνήεντα της λέξης. 

Το παιδί ακούει τη λέξη και αντιστοιχεί το κάθε φωνήεν στη σωστή θέση.


ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ

Υλικά: χαρτί Α4, μαρκαδόροιΓράφουμε λέξεις χωρίς τα φωνήεντα τους. Εδώ δεν υπάρχουν οι επιλογές των γραμμάτων, το παιδί ακούει τη λέξη και γράφει το κάθε φωνήεν στα κενά.

Οι ασκήσεις μπορούν να εφαρμοστούν για όλες τις κατηγορίες των λέξεων που το παιδί με ΕΜΔ χρειάζεται ενίσχυση. 

Μερικά παραδείγματα:

 • σύνθετης φωνοτακτικής δομής
 • με /σμ, σβ, σγ/
 • με -ια
 • με -ου 
 • με διπλά σύμφωνα
 • διάκρισης φθόγγων: θ-δ, γ-χ, β-φ, φ-θ κλπ.
Δείτε τις ασκήσεις και σε video:Παράδειγμα εφαρμογής:Υλικό από τη Λογοθεραπεύτρια σε εξ αποστάσεως εποπτεία 
όπου γίνεται εφαρμογή των ασκήσεων για τη μαθήτρια της.

Η εφαρμογή γίνεται στις ίδιες λέξεις για τα φωνήεντα και για τα σύμφωνα.
Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Γνωρίζεις ότι;

γνωρίζεις ότι, αιτίες, δυσλεξία, μαθησιακές, δυσκολίες

γνωρίζεις ότι, αιτίες, δυσλεξία, μαθησιακές, δυσκολίες

γνωρίζεις ότι, αιτίες, δυσλεξία, μαθησιακές, δυσκολίες

γνωρίζεις ότι, αιτίες, δυσλεξία, μαθησιακές, δυσκολίες

γνωρίζεις ότι, αιτίες, δυσλεξία, μαθησιακές, δυσκολίες

γνωρίζεις ότι, αιτίες, δυσλεξία, μαθησιακές, δυσκολίες

γνωρίζεις ότι, αιτίες, δυσλεξία, μαθησιακές, δυσκολίες

γνωρίζεις ότι, αιτίες, δυσλεξία, μαθησιακές, δυσκολίες

γνωρίζεις ότι, αιτίες, δυσλεξία, μαθησιακές, δυσκολίες

γνωρίζεις ότι, αιτίες, δυσλεξία, μαθησιακές, δυσκολίες
Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Διδασκαλία συνομηλίκων! Γιατί είναι σημαντική σε παιδιά με ΜΔ;

διδασκαλία, συνομήλικοι, δυσλεξία


 Μια ξεχωριστή εκπαιδευτική στρατηγική με πολλαπλά οφέλη για παιδιά με ΜΔ.

Ήδη από τα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα ο Andrew Bell εφάρμοσε ένα καινοτόμο διδακτικό πρόγραμμα που σκοπό είχε οι μαθητές με αυξημένες εκπαιδευτικές επιδόσεις να μεταφέρουν τη γνώση στους συμμαθητές τους. Ένα πρόγραμμα που αποδείχτηκε πολύτιμο και αποτέλεσε τη βάση για μια νέα οπτική στον τυπικό τρόπο διδασκαλίας.

Από τότε έχουν αναπτυχθεί αρκετά προγράμματα διδασκαλίας μέσω συνομηλίκων ((peer tutoring / peer teaching). Οι διδακτικοί στόχοι σε καθένα από αυτά μπορεί να είναι διαφορετικοί όπως και η σύνθεση των μαθητών: επίπεδο, ηλικία, τάξεις.

Εξαιτίας των πολύ θετικών αποτελεσμάτων που παρατηρήθηκαν στην πρόοδο των μαθητών μέσα στις σχολικές τάξεις αποφασίστηκε να εφαρμοστεί και σε μαθητές με Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρίες και συναισθηματικές διαταραχές.


Προγράμματα διδασκαλίας συνομηλίκων CWPT  & PALS

Ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα διδασκαλίας συνομηλίκων είναι το CWPT (Class Wide Peer Tutoring). Μια στρατηγική διδασκαλίας που αναπτύχθηκε από τους ερευνητές Joseph Delquadri και Charles Greenwood για να βοηθήσει τους δασκάλους που επιθυμούσαν να εξατομικεύσουν τη διδασκαλία τους περισσότερο, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους μαθητές τους να είναι ενεργοί και να έχουν δυναμικό λόγο κατά τη μαθησιακή εμπειρία.

Μια παραλλαγή της ίδιας μεθόδου είναι και το PALS.

Τα βασικά στοιχεία τους

 • Οι μαθητές της τάξης χωριζονται σε ζευγάρια, όπου ο ένας μαθητής έχει το ρόλο του δασκάλου και ο άλλος του μαθητή.
 • Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι ρόλοι αλλάζουν και οι μαθητές κερδίζουν πόντους για τη σωστή ολοκλήρωση τους.
 • Οι κανόνες παρουσιάζονται από τον εκπαιδευτικό και οι μαθητές εκπαιδεύονται σε αυτούς.

Εφαρμογή σε ανάγνωση και κατανόηση

Η ανάγνωση γίνεται εναλλάξ και ο πρώτος που διαβάζει είναι ο καλός αναγνώστης. Διαβάζει για 5 λεπτά και ακολουθεί ο δεύτερος μαθητής που διαβάζει για άλλα 5 λεπτά. Έπειτα γίνονται διορθώσεις και ερωτήσεις για τις πληροφορίες αυτών που διαβάστηκαν: γεγονότα, πρόσωπα. 

Οι μαθητές αλλάζουν ρόλους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο περισσοτερο από ότι συμβαίνει στην τυπική διδασκαλία πχ. συζήτηση δασκάλου-μαθητή, διδασκαλία από έδρα κλπ.

Στα πλαίσια του προγράμματος ακολουθούνται διάφορες στρατηγικές όπου οι μαθητές ακούνε τι διάβασε ο συμμαθητής τους, γράφουν περιλήψεις μικρών κειμένων, κάνουν προβλέψεις για το τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια του κειμένου.

Οι σχετικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι μαθητές με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που συμμετείχαν σε ανάλογα προγράμματα ανέπτυξαν σύνθετες δεξιότητες γραμματισμού με γρηγορότερους ρυθμούς, οι οποίες είχαν διάρκεια στο χρόνο ενώ και η πρόοδος στις κοινωνικές δεξιότητες ήταν αξιοσημείωτη. 

Η διαμεσολάβηση του συνομηλίκου αποδείχθηκε κινητήριος δύναμη για τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών με ΜΔ. Μέσα σε αυτό το κλίμα αλληλεπίδρασης και περισσότερο ζωντανής γνωστικής εμπειρίας βελτιώθηκε ιδιαίτερα το αίσθημα της αυτοπεποίθησης και της σιγουριά στον εαυτό. Μια διαδικασία ωφέλιμη για όλα τα παιδιά αφού μοιράζονται συναισθήματα αποδοχής και ισότητας.

Αν θέλετε να μάθετε και για άλλες τεχνικές:

Άκουσε τα λάθη μου! Μια αναγνωστική τεχνική για παιδιά με Δυσλεξία και ΕΜΔ! 

Πώς δημιουργώ συνδέσεις με την προηγούμενη γνώση του μαθητή με ΜΔ; Στρατηγική κατανόησης λεξιλογίου!


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Το Dyslexia ρητό της ημέρας!Το να "δεις" πραγματικά σημαίνει πως κάτι αποκαλύπτεται. Και συνήθως αυτό συμβαίνει όταν αφήνεις πίσω αυτό που μέχρι τώρα γνώριζες για να υιοθετήσεις αυτό που χρειάζεται. 

Για τα παιδιά με Δυσλεξία και Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται να εγκαταλείψεις το σύστημα διδασκαλίας που βασίζεται μόνο στις κλασικές μορφές ανάγνωσης και γραφής. Η διαφοροποίηση της μάθησης και οι εκπαιδευτικές προσαρμογές, η χρήση επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων δίνει την ευκαιρία για την ποιοτική εκπαίδευση που ικανοποιεί τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Έτσι, θα αποκαλυφθούν όλες οι δυνατότητες, οι κλίσεις και τα ταλέντα τους και θα μπορέσουν να εξελιχθούν ισότιμα δίπλα στους συνομηλίκους και συμμαθητές τους.


 

Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Η αγαπημένη μου στιγμή! Δύο εκτυπώσιμες ασκήσεις δημιουργικού γραπτού λόγου για τις διακοπές που πέρασαν! [εκτυπώσιμο]

γραπτός, λόγος, αγαπημένη, στιγμή, δυσλεξία

Οι διακοπές πέρασαν!

Μαθητές σε όλη την Ελλάδα ξεκινούν και πάλι τα προγράμματα παρέμβασης και τα ειδικά μαθήματα τους. Ενώ, ειδικοί παιδαγωγοί και δάσκαλοι αναζητούν τον κατάλληλο τρόπο έναρξης της επαφής τους με τα παιδιά.

Πώς θα καταφέρουμε ένα όμορφο, ζεστό κλίμα επικοινωνίας με τους μαθητές μας; 

Η σχέση μας με τους νέους μας μαθητές χρειάζεται μια καλή βάση επικοινωνίας για να εξασφαλίσουμε εμπιστοσύνη και άρα κίνητρο για προσπάθεια, αλλά και με τους παλιούς μας μαθητές πάντα είναι καλό να ανανεώνουμε τα κανάλια επικοινωνίας μας.

Παρουσιάζουμε δυο ευχάριστες, δημιουργικές ασκήσεις που συνδυάζουν τη ζωγραφική με τον γραπτό λόγο. Άλλωστε, έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι εξαιτίας της βασικής ιδιαιτερότητας που εμφανίζουν τα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ως προς τις δεξιότητες επεξεργασίας και παραγωγής του γραπτού λόγου, είναι πολύ βοηθητικό να πλαισιώνουμε τις γραπτές δραστηριότητες με εικόνες.

Σε αυτές τις δυο δραστηριότηες το παιδί πριν γράψει, ζωγραφίζει την παράσταση που ανακαλεί από την μνήμη του, και με αυτόν τον τρόπο οργανώνει τις σκέψεις του και περνά πιο ομαλά στη γραπτή έκφραση.


Η αγαπημένη μου στιγμή

Κατεβάστε και εκτυπώστε και τα δυο φύλλα της συγκεκριμένης άσκησης αφού δίνονται και κάποιες ενδεικτικές φράσεις ή λέξεις για αναβάθμιση της σύνταξης.

Κατεβάστε και εκτυπώστε την άσκηση εδώ!

γραπτός, λόγος, αγαπημένη, στιγμή, δυσλεξία

γραπτός, λόγος, αγαπημένη, στιγμή, δυσλεξία


Κατεβάστε και εκτυπώστε την άσκηση εδώ!


✺ Παραδείγματα εφαρμογής:

γραπτός, λόγος, αγαπημένη, στιγμή, δυσλεξία


γραπτός, λόγος, αγαπημένη, στιγμή, δυσλεξία

Εδώ βλέπουμε τη γραπτή δραστηριότητα από μαθητές
με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στον Γραπτό λόγο


Οι τέλειες διακοπές για εμένα!

Στη συγκεκριμένη άσκηση το παιδί φαντάζεται και ζωγραφίζει τις διακοπές που το ίδιο θεωρεί ιδανικές και έπειτα τις αναπτύσσει και γραπτά.

γραπτός, λόγος, αγαπημένη, στιγμή, δυσλεξία
Αν επιθυμείτε να εκτυπώσετε την τελευταία γραπτή άσκηση: 

 •  ακολουθήστε το Dyslexia at home στο Instagram
 •  κάνετε like, αφήστε ένα σχόλιο και το email σας
Και θα έχετε άμεσα το εκτυπώσιμο αρχείο!Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com