Η μυστική συλλαβή! Συλλαβική επίγνωση για παιδιά με δυσλεξία!

συλλαβές, φωνημική επίγνωση, δυσλεξία

Μια άσκηση "μυστηρίου" για την βελτίωση της συλλαβικής επίγνωσης στην δυσλεξία!

Η Συλλαβική επίγνωση πρέπει να κατακτηθεί πριν από την Φωνημική. Αν στο παιδί με δυσλεξία διαπιστωθεί ότι υπάρχει ακόμα οριακή κατάκτηση της αυτονομίας της συλλαβής είναι απαραίτητο να γίνουν ασκήσεις ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Η άσκηση "Η μυστική συλλαβή"! εξασκεί τη δεξιότητα της συλλαβικής ενημερότητας μέσα από ένα παιχνίδι αποκάλυψης! 


Υλικά: φύλλο βελτίωσης γραφής, μαγνητικά γράμματα

Αρχικά γράφουμε στο φύλλο βελτίωσης γραφής χωρίζοντας τις λέξεις σε συλλαβές. Κρύβουμε μια συλλαβή σε κάθε λέξη. Η συλλαβή μπορεί να είναι στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος. Λέμε προφορικά τη λέξη. Το παιδί σχηματίζει τη κρυμμένη συλλαβή με τα μαγνητικά γράμματα και την τοποθετεί δίπλα στη λέξη.

συλλαβές, φωνημική επίγνωση, δυσλεξία
Κρύβουμε τη συλλαβή & το παιδί τη φτιάχνει δίπλα με μαγνητικά γράμματα!

Κάθε φορά που σχηματίζει τη συλλαβή, αποκαλύπτουμε ολόκληρη τη λέξη και το παιδί διαβάζει και διορθώνει σε περίπτωση λάθους.

συλλαβές, φωνημική επίγνωση, δυσλεξία
Αποκαλύπτουμε τη λέξη, διαβάζει & διορθώνει σε περίπτωση λάθους!

✺Κατεβάστε & Εκτυπώστε το Φύλλο βελτίωσης                                 γραφής εδώ!

         💭
❝Είναι μια άσκηση για πολλές κατηγορίες λέξεων σε επίπεδο συλλαβής ή γράμματος.❞

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

Σταδιακή σύνθεση λέξης! Βελτίωση Οπτικής διάκρισης & Αντιγραφής!

αντιγραφή, οπτική διάκριση, δυσλεξία

Άλλη μια χρήση του Φύλλου Βελτίωσης Γραφής επιβεβαιώνει τη σημασία του ως εργαλείο!

Το Φύλλο βελτίωσης γραφής έχει πάρα πολλές εφαρμογές στην βελτίωση των δεξιοτήτων της Φωνημικής επίγνωσης & Οπτικής διάκρισης σε παιδιά με δυσλεξία. Είναι χωρισμένο έτσι ώστε κάθε φώνημα και γράμμα να έχει οριοθετημένη θέση και αυτό να βοηθάει εξαιρετικά στη διδασκαλία της αυτονομίας τους.

Εκτός από τους τρόπους χρήσης που έχουμε παρουσιάσει σε προηγούμενο άρθρο θα δείξουμε και άλλον έναν απλό τρόπο να συνθέτουμε λέξεις. 


✺Κατεβάστε & Εκτυπώστε το Φύλλο βελτίωσης γραφής εδώ!


οπτική διάκριση, αντιγραφή, δυσλεξία

Εκτυπώνουμε το Φύλλο γραφής.


αντιγραφή, οπτική διάκριση, δυσλεξία


Γράφουμε τις λέξεις που θέλουμε ανάλογα με το επίπεδο δυσκολιών του κάθε παιδιού με Δυσλεξία και ΜΔ. Εδώ χρησιμοποιούμε λέξεις με διπλό συμφωνικό σύμπλεγμα πχ. τέχνη, κόλπο, κτήματα κτλ. 

Το παιδί αντιγράφει τη λέξη σταδιακά, προσθέτοντας κάθε φορά από ένα γράμμα. Κάθε φορά διαβάζει, μέχρι στο τέλος να τη διαβάσει ολόκληρη.


οπτική διάκριση, αντιγραφή, δυσλεξία

Στο τελευταίο βήμα τονίζει με χρώμα όλη την πορεία μέχρι να ολοκληρωθεί η λέξη.


✺Κατεβάστε & Εκτυπώστε το Φύλλο βελτίωσης γραφής εδώ!


✪ Παράδειγμα εφαρμογής:


αντιγραφή, οπτική διάκριση, δυσλεξία

Φωτογραφία της δασκάλας Λένας Μιχαηλίδου!


Η συγκεκριμένη μέθοδος απευθύνεται σε παιδιά: 
 • πρώτης γραφής και ανάγνωσης (Α', Β' Δημ.)
 • με δυσκολίες σε Οπτική διάκριση και αντιγραφή

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ VIDEO

Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Κιναισθητική ορθογραφία ρημάτων για παιδιά με Δυσλεξία!

κιναίσθηση,ορθογραφία,ρήματα,δυσλεξία

Να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο Οπτικό λεξικό είναι ο στόχος για την Ορθογραφία των δυσλεξικών παιδιών!

Το μεγάλο στοίχημα στην Ειδική Αγωγή παιδιών με δυσλεξία είναι πετύχουμε τη συσσώρευση απομνημονευμένου υλικού ορθογραφημένων λέξεων.

Για την ανάπτυξη αυτού του "Οπτικού λεξικού" υπάρχουν πολλές μέθοδοι. Η Κιναίσθηση σε όποια μέθοδο και αν επιλέξουμε να εφαρμόσουμε μπορεί να παίξει έναν αξιοσημείωτα υποστηρικτικό ρόλο για την αποκτημένη γνώση.

Σε αυτή την άσκηση "παίζουμε" με τα μορφήματα στην ορθογραφία των Ρημάτων. Εξασκούμαστε για τα Ρήματα σε: /-ιζ-ω/, /-ων-ω/, /-ευ-ω/, -αιν-ω/.

✺Κατεβάστε & Εκτυπώστε την κιναισθητική άσκηση για την Ορθογραφία Ρημάτων εδώ!

Υλικά: ρήματα χωρίς τα μορφήματα, ξυλάκια, μαρκαδόροι

κιναίσθηση, ρήματα, ορθογραφία, δυσλεξία
Υλικά!
Αρχικά εκτυπώνουμε ή φτιάχνουμε δικές μας λέξεις ρημάτων στις οποίες λείπουν τα μορφήματα: -ιζ, -ων, -αιν, -ευ.

κιναίσθηση, ορθογραφία, ρήματα, δυσλεξία
Εκτυπώνουμε τα Ρήματα!
 Έπειτα πάνω σε ξυλάκια γράφουμε τα μορφήματα με χρωματιστούς μαρκαδόρους.

κιναίσθηση, ορθογραφία, ρήματα, δυσλεξία
Γράφουμε τα μορφήματα!
Το παιδί επιλέγει σύμφωνα με τη λέξη που πρέπει να συμπληρώσει το σωστό ξυλάκι με το σωστό μόρφημα και το τοποθετεί. Διαβάζει τη λέξη.

κιναίσθηση, ορθογραφία, ρήματα, δυσλεξία
Το παιδί επιλέγει & βάζει το σωστό μόρφημα!

κιναίσθηση, ορθογραφία, ρήματα, δυσλεξία
Συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσουν όλα τα Ρήματα!

Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε μέχρι το τέλος. Μετά την ολοκλήρωση βρίσκουμε και μαθαίνουμε και άλλες λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με το κάθε Ρήμα αυξάνοντας έτσι το ενεργό λεξιλόγιο αλλά και το ορθογραφικό λεξικό πχ. δωρίζω→δώρο→δωρεά→Δωροθέα κτλ.


Παράδειγμα εφαρμογής:


κιναίσθηση, ορθογραφία, ρήματα, δυσλεξία
Εφαρμογή από την εκπαιδευτικό Μαρία Λάγιου!

✺Κατεβάστε & Εκτυπώστε την κιναισθητική άσκηση για την Ορθογραφία Ρημάτων εδώ!


❝Παράλληλα σε όλη την άσκηση γίνεται και εξάσκηση στην Φωνημική ενημερότητα!❞Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


Με σημαία τις λέξεις! Παθητικό λεξιλόγιο σε παιδιά με δυσλεξία!


Το παθητικό λεξιλόγιο στα παιδιά με Δυσλεξία χρειάζεται ενίσχυση & εξάσκηση!

Οι ειδικοί παιδαγωγοί και όλοι όσοι εκπαιδεύουν παιδιά με δυσλεξία έρχονται αντιμέτωποι με τη δυσκολία τους να χρησιμοποιούν περισσότερες λέξεις. Αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι να ανακυκλώνεται ένας συγκεκριμένος αριθμός βασικών ρημάτων & ουσιαστικών με τα οποία προσπαθούν να εκφράσουν τις ιδέες τους για τα περισσότερα θέματα!

Η άσκηση που δίνει 30 εναλλακτικές για την συχνή χρήση της λέξης "πολύ" βοηθά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου!

Η χρήση της Κιναισθητικής προσέγγισης στη μαθησιακή εμπειρία των δυσλεξικών παιδιών φέρνει πάντα άριστα αποτελέσματα. Η σύλληψη της παρακάτω άσκησης λεξιλογίου προέκυψε από την ανάγκη να ενισχυθεί ο μηχανισμός της μνήμης μέσα από τη γρήγορη ανάκληση λέξεων (brainstorming).

Υλικά: εικόνες, οδοντογλυφίδες με χαρτάκια (flying tiger), πίνακας φελλού

Κόβουμε τις εικόνες και τις βάζουμε πάνω σε ένα πίνακα φελλού. Συζητάμε Τι βλέπουμε στις εικόνες.Μετά γράφουμε στις οδοντογλυφίδες τις λέξεις που μας "έρχονται στο μυαλό" όταν κοιτάμε αυτές τις εικόνες! Πρέπει να κατευθύνουμε με ερωτήσεις ώστε να συμπεριληφθούν λέξεις από όλες τις κατηγορίες πχ. ρήματα, μετοχές, επίθετα, ουσιαστικά 

Το παιδί καρφώνει τις οδοντογλυφίδες και γεμίζει τις εικόνες με σχετικές λέξεις. Στο τέλος τις διαβάζει.


Το παιχνίδι μπορεί να ολοκληρωθεί με ασκήσεις παραγωγή λόγου:Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Κόλλησε τα συνώνυμα μαζί! Legos για το λεξιλόγιο στη δυσλεξία!

συνώνυμα, λεξιλόγιο, δυσλεξία

Εργαλείο στην ειδική αγωγή είναι οτιδήποτε μπορεί να χαρίσει μια δημιουργική μαθησιακή εμπειρία!

Το λεξιλόγιο στα παιδιά με δυσλεξία γίνεται βασικό αντικείμενο παρέμβασης καθώς εμφανίζεται ιδιαίτερα φτωχό και η δυνατότητα εμπλουτισμού του περιορισμένη. Οι ασκήσεις πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να κινητοποιήσουν το δυσλεξικό παιδί να αποθηκεύσει νέες λέξεις και να χρησιμοποιήσει αυτές που ήδη γνωρίζει.

Δείτε επίσης τους 30 τρόπους που μπορούμε να πούμε "πολύ" εμπλουτίζοντας έτσι το λεξιλόγιο!

Ένας τρόπος για να αυξήσουμε το λεξιλόγιο εργασίας είναι τα γνωστά σε όλους "Συνώνυμα". Ο τρόπος που θα γίνει η εκμάθηση των συνωνύμων είναι αυτό που κάνει τη διαφορά από την κλασική διδασκαλία! Εδώ με εργαλείο τα legos θα δώσουμε την ευκαιρία στο παιδί με δυσλεξία να διευρύνει το λεξιλόγιο του.

Υλικά: legos, αυτοκόλλητες ετικέτες, μαρκαδόρος


συνώνυμα, λεξιλόγιο, δυσλεξία
Υλικά!

Γράφουμε τις λέξεις και τα συνώνυμα τους στις ετικέτες.


συνώνυμα, λεξιλόγιο, δυσλεξία
Γράφουμε τα συνώνυμα!

Τις κολλάμε στα legos.


συνώνυμα, λεξιλόγιο, δυσλεξία
Κολλάμε τις ετικέτες στα legos!

Το παιδί πρέπει να κολλήσει μεταξύ τους σε ζευγάρια τα legos που σημαίνουν το ίδιο.
συνώνυμα, λεξιλόγιο, δυσλεξία
Ταιριάζει τα συνώνυμα!

Παράδειγμα εφαρμογής:
συνώνυμα, λεξιλόγιο, δυσλεξία
Η μικρή Ε έφτιαξε τον δικό της πύργο με συνώννυμα!
Η ειδική παιδαγωγός Βάγια Νεραντζάκη (εποπτεία, Ορεστιάδα) εφαρμόζει την άσκηση
σε αγόρι Ε'Δημ. με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.


❝Με τον ίδιο τρόπο η άσκηση μπορεί να γίνει και για αντίθετες λέξεις!❞


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com