Γνωρίζεις ότι;

 

 Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Ζωγραφίζω τη Γραμματική! Εξάσκηση της Γραμματικής για τη Δυσλεξία!


 Η ευρηματικότητα ως δεξιότητα, αποδεικνύεται σημαντικό παιδαγωγικό εργαλείο, για τις παιδαγωγικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά με ΕΜΔ.

Το μεγαλύτερο βάρος της διδασκαλίας σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης μοιράζεται συνήθως στην ενίσχυση της Ανάγνωσης, της Ορθογραφίας και του Γραπτού λόγου. Στα πλαίσια αυτά βέβαια σχεδιάζουμε και πρόσθετες δραστηριότητες οι οποίες σκοπεύουν να βελτιώσουν δεξιότητες όπως η Μνήμη, ο Χρονικός - Χωρικός προσανατολισμός, η Οπτική και Ακουστική διάκριση, Φωνολογική ενημέροτητα κα.

Τι γίνεται όμως με τη Γραμματική; Και γιατί είναι απαραίτητο να τη συμπεριλάβουμε στις δράσεις μας;

Ένα ολοκληρωμένο διδακτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να υπάρξει αν ο μαθητής με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν έχει κατακτήσει σε βάθος και τα βασικά μέρη του λόγου. Αν και το μεγάλο μέρος της Γραμματικής αναμένεται να το διδαχθεί στο σχολείο, έννοιες όπως το Ουσιαστικό, Επίθετο, Ρήμα, Επίρρημα θα πρέπει να γίνουν καλά κατονοητές. 

Έτσι, ο μαθητής θα είναι σε ετοιμότητα, όταν θα χρειαστεί να δουλέψουμε τις καταλήξεις στην Ορθογραφία. Ακόμα όμως και για την Αναγνωστική ευχέρεια είναι εξαιρετικά βοηθητικό να φέρνει σε συνειδητό επίπεδο τι είναι αυτό που διαβάζει (πχ. ουσιαστικό, επίθετο, ρήμα) καθώς αυτό θα τον βοηθήσει στο χρωματισμό και ύφος της ανάγνωσης του.

Στο συγκεκριμένο άρθρο θα παρουσιάσουμε 3 ασκήσεις για την εξάσκηση σε βασικά μέρη του λόγου.

Αν θέλετε περισσότερες ασκήσεις Γραμματικής για παιδιά με Δυσλεξία και ΕΜΔ:

Ενεργητικός ή Παθητικός Αόριστος; Γραμματική στη Δυσλεξία

Εξηγώ τα Ουσιαστικά, Επίθετα, Ρήματα με ένα σχήμα. Γραμματική και Δυσλεξία

Επίθετα μέσα σε σχέδια! Πώς θα εμπλουτίσουμε το Λεξιλόγιο του Δυσλεξικού παιδιού!

Υλικά: χαρτιά, μαρκαδόροι

Αρχικά σχεδιάζουμε (ή εκτυπώνουμε) απλά σκίτσα. Εδώ έχουμε σχεδιάσει μια τσαγιέρα, μια παράσταση πουλιών και ένα κέικ. Χωρίζουμε το κάθε σκίτσο σε μικρά κομμάτια δημιουργώντας ένα παζλ του σχεδίου. Γράφουμε λέξεις που ανταποκρίνονται στους γραμματικούς όρους. Ορίζουμε για τον καθένα ένα διαφορετικό χρώμα.

Σκοπός είναι κάθε φορά το παιδί να διακρίνει και να ξεχωρίσει μεταξύ τους διαφορετικούς γραμματικούς όρους.

Χρωματίζει και ολοκληρώνει τις εικόνες κάνοντας εξάσκηση στη Γραμματική!


Επιρρήματα


Ο μαθητής χρειάζεται να αναγνωρίσει τα Χρονικά και Τοπικά επιρρήματα τα οποία ανήκουν σε διαφορετικά χρώματα. 

Ουσιαστικά-Επίθετα


Εδώ η διάκριση και κατηγοριοποίηση γίνεται ανάμεσα σε Ουσιαστικά και Επίθετα. Δυο όροι που συχνά προκαλείται σύγχυση μεταξύ τους.


Ρήματα


Σε αυτό το σκίτσο δουλεύουμε την εξάσκηση στη διάκριση της μορφολογίας σε ρήματα στον Αόριστο και Παρατατικό.

Ο συγκεκριμένος τρόπος εξάσκησης συνδυασμού ζωγραφικής και ανάκλησης προηγούμενης γνώσης μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά πεδία της παρέμβασης σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.


Δείτε την άσκηση και σε video:Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Γνωρίζεις ότι;
 Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Ορθογραφία με μια αυγοθήκη! Κιναισθητικός τρόπος διδασκαλίας!

 

Ένα σίγουρα αναπόσπαστο κομμάτι των αλφαβητικών γλωσσικών συστημάτων είναι και η κατάκτηση της δεξιότητας της ορθογραφημένης γραφής. 

Ορθογραφία σημαίνει ότι μια λέξη μπορεί να γραφτεί σωστά μόνο με έναν τρόπο. Η ορθογραφία θεωρείται μια δύσκολη και σύνθετη γνωστική διεργασία, δυσκολότερη και από την ανάγνωση, καθώς δεν υπάρχουν άλλα βοηθητικά στοιχεία που να μπορούν να την ενισχύσουν.

Όλοι οι ειδικοί και οι ερευνητές του χώρου συμφωνούν ότι η ορθογραφία περνά από συγκεκριμένα αναπτυξιακά στάδια. Η Frith (1985) μίλησε για 3 βασικά στάδια ανάπτυξης της ορθογραφημένης γραφής, ενώ η Bailet (1991) πρότεινε ένα άλλο εξελικτικό μοντέλο της ορθογραφίας που αναλύεται σε 5 στάδια κατάκτησης.

Τα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες εμφανίζουν και εκφράζουν τις δυσκολίες τους στην ορθογραφία με πολλούς τρόπους πχ. φωνολογική ορθογραφία, φτωχό οπτικό λεξιλόγιο, συστηματικά καταληκτικά λάθη, θεματικά λάθη, ασταθή ορθογραφική επίδοση κλπ.

Σε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης μπορούν να εφαρμοστούν πολλές μη παραδοσιακές και εναλλακτικές τεχνικές και μέθοδοι για ανάπτυξη και βελτίωση της Ορθογραφίας.

Στο blog έχουν προταθεί πολλές τέτοιες εναλλακτικές τεχνικές υπο μορφή ασκήσεων και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων όπως:

Ενώνω τις τελείες! Ορθογραφία ρημάτων με Κιναίσθηση!

9 Pop it τρόποι για τη Δυσλεξία!

Τράβηξε το σωστό! Κιναισθητικοί ορθογραφικοί κανόνες [video].

Σε αυτό το άρθρο θα παρουσιάσουμε άλλον έναν Κιναισθητικό τρόπο για να εφαρμόσει το παιδί με Δυσλεξία και ΕΜΔ τους κανόνες της καταληκτικής ορθογραφίας για λέξεις σε:

 • ο-ω
 • ι-η-ει
Υλικά: πομ πον, θήκη αυγών, λευκά χαρτιάΑρχικά γράφουμε τις λέξεις χωρίς τις καταλήξεις τους. Έπειτα γράφουμε μέσα στην αυγοθήκη τις καταλήξεις.Το παιδί έχει μπροστά του κάθε φορά μια διαφορετική κάρτα. Επιλέγει τη σωστή κατάληξη και ρίχνει το πομ πον.

Η άσκηση και σε video:


Παραδείγματα εφαρμογής:Το υλικό προέρχεται από τον γονέα που 
εφάρμοσε την άσκηση στα πλαίσια

 Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

 

Dyslexia tip της ημέρας! Για την προφορικότητα στο γραπτό λόγο!

 dyslexia tip, δυσλεξία, γνωμικά, ρητά, quote, διδασκαλία           

Η διδασκαλία της γραφής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία και ανήκει στις μορφές επικοινωνίας υψηλού επιπέδου. Η δυσκολία στην κατάκτηση της έγκειται στο γεγονός ότι δεν πρόκειται για μια απλή προέκταση του προφορικού λόγου. 

Ο γραπτός λόγος διέπεται από κανόνες και η αξία του μετράται ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται, το τελικό προιόν και τον στόχο που πετυχαίνει. 

Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των μορφών γραφής είναι η επικοινωνία. 

Στα παιδιά με ΕΜΔ είναι σημαντικό να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι ο σκοπός είναι να γράψουμε με έναν τέτοιον τρόπο που το μήνυμα θα γίνει απόλυτα κατανοητό από τον αναγνώστη μας. Επειδή όμως οι μαθητές με ΜΔ εμφανίζουν ελλείμματα σε πολλαπλά στοιχεία της γραφής πχ. ευφράδεια, λεξιλόγιο, σύνταξη κλπ. χρειάζονται μια καθαρή οδηγία ως σημείο αναφοράς.

Η παραπάνω οδηγία βοηθάει το αφηρημένο να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο. Βοηθάει στην προσπάθεια η διατύπωση της σκέψης τους να γίνει πιο σαφής, λειτουργική και ξεκάθαρη. Είναι πολύ αποτελεσμαστικό να μπουν στη θέση του αναγνώστη πχ. σαν δημότες που διαβάζουν μια ανακοίνωση του δήμου, σαν περαστικοί που διαβάζουν γρήγορα μια διαφημιστική αφίσα, το κοντινό πρόσωπο που θέλει να μάθει τα νέα μας σε ένα γράμμα, σαν κάποιος που έχει την επιθυμία να ταξιδέψει με την αφήγηση μιας ιστορίας κλπ.

 

Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com