Οι άλλοι 12 παράγοντες που επηρεάζουν το παιδί με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες.Όταν ένα παιδί αντιμετωπίζει δυσλεξία τότε και όλη η οικογένεια αντιμετωπίζει δυσλεξία. Όταν σε μια σχολική τάξη υπάρχει ένας ή περισσότεροι μαθητές με δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες που σημαίνει ότι δυσκολεύονται να μάθουν, να κατανοήσουν και να επεξεργαστούν τις γλωσσικές πληροφορίες τότε όλη η σχολική τάξη επηρεάζεται.

Το δυσλεκτικό άτομο όμως δεν είναι μόνο η δυσλεξία του. Αποτελεί μια ξεχωριστή προσωπικότητα με όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που υπαγορεύουν τη στάση του απέναντι στη μάθηση, στην ιδιαιτερότητα του και στην ανάγκη για προσπάθεια. 

Έτσι κάθε περίπτωση δυσλεκτικού παιδιού αποτελει μοναδική περίπτωση γιατί: α) η Δυσλεξία εμφανίζεται με διαφορετική μορφή δυσκολιών ως προς τη ποιότητα των συμπτωμάτων και β) υπάρχουν 12 βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη κάθε περίπτωση.

Αυτοί είναι:

 • Η ιδιοσυγκρασία, χαρακτήρας του παιδιού.
 • Η σχέση του με τους δασκάλους του.
 • Ο τρόπος που αντιμετωπίζει το οικογενειακό περιβάλλον το γεγονός ότι το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες στις σχολικές του δεξιότητες.
 • Τα μέτρα αντιμετώπισης που έχουν παρθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.
 • Η εικόνα που έχει το ίδιο το παιδί για τον εαυτό του.
 • Η γενική στάση του απέναντι στη μάθηση.
 • Η ηλικία έναρξης της παρέμβασης.
 • Η σχέση με τον ειδικό που το βοηθά να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του.
 • Η γνώση του δυσλεκτικού παιδιού για τη φύση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει.
 • Η πρόθεση και διάθεση του οικογενειακού περιβάλλοντος να συμμετέχει στη διαδικασία ενίσχυσης του παιδιού.
 • Η πρόθεση και διάθεση του σχολικού περιβάλλοντος να συμμετέχει στη διαδικασία ενίσχυσης του παιδιού. 
 • Η σύνδεση και συνεργασία μεταξύ οικογένειας, ειδικού και σχολείου.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitterΕπιτραπέζια ένα εξαιρετικό εργαλείο στη Δυσλεξία! Το "Φιδάκι".


Η ευρηματικότητα και η συμμετοχική διαδικασία στη μάθηση παιδιών με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες αποδεικνύεται ο πιο αποτελεσματικός τρόπος. Το ενδιαφέρον διατηρείται υψηλό ενώ οι αισθήσεις διεγείρονται. Η ικανότητα συγκέντρωσης επεκτείνεται και ενισχύεται. 

Τα επιτραπέζια παιχνίδια όταν προσαρμοστούν κατάλληλα αποτελούν θαυμάσια ευκαιρία για εμπλοκή του παιδιού σε μια τέτοια συμμετοχική μάθηση. Έτσι το επιτραπέζιο παιχνίδι "Φιδάκι" μετατρέπεται σε εξαιρετικό εργαλείο σε μια διαδικασία παρέμβασης. Ο τρόπος προσαρμογής του παιχνιδιού αναλύεται παρακάτω.

Υλικά: το επιτραπέζιο παιχνίδι "Φιδάκι", υλικό γραφής (μολύβι, μαρκαδόρο, στυλό), χαρτάκια κομμένα, κόλλα

Δραστηριότητα: Σε κάθε αριθμό του παιχνιδιού μπορούμε να κολλήσουμε μικρά χαρτάκια που να δίνουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει ο κάθε παίκτης που "πέφτει" σε αυτό τον αριθμό. Έτσι οι οδηγίες-εντολές είναι δυνατόν να περιέχουν ένα πλήθος κατηγοριών από τομείς που θέλουμε να ενισχύσουμε στο κάθε παιδί με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες.

Κάποιοι απο τους τομείς ενίσχυσης είναι:

 • Ορθογραφία:  Πχ. Να συμπληρώσει το γράμμα που λείπει σε λέξεις πχ. παίζ_, να γράψει τρεις υπαγορευμένες λέξεις με σωστή ορθογραφία.
 • Αναγνώριση λέξεων: Πχ. Να βρει αν η δοσμένη λέξη είναι ουσιαστικό, επίθετο, ρήμα κτλ.
 • Σύνταξη: Πχ. Να βρει τα Υποκείμενο, Ρήμα, Αντικείμενο στη πρόταση.
 • Λεξιλόγιο: Πχ. Να ονομάσει 5 ουσιαστικά/επίθετα/ρήματα σχετικά με το δωμάτιο του, τάξη του, άθλημα του, αγαπημένο ζώο κτλ.
 • Γενικές γνώσεις: Πχ. Πόσες μέρες έχει κάθε μήνας, εβδομάδα κτλ.
 • Μαθηματικά: Πχ. Να κάνει πολλαπλασιασμό, πρόσθεση/αφαίρεση με κρατούμενο
 • Οπτική μνήμη: Πχ. Να δει για 10 δευτερόλεπτα κάποιους αριθμούς ή λέξεις ή εικόνες και να πει ποια θυμάται
 • Ακουστική μνήμη: Πχ. Να ακούσει γλωσσικές πληροφορίες (λέξεις, φράσεις, πρόταση) ή ήχους ζώων/αντικειμένων και να αναγνωρίσει ποια είναι.
 • Γραπτή έκφραση: Πχ. Να γράψεις σε τρεις προτάσεις πως βράζουμε ένα αυγό
 • Φωνημική Ενημερότητα: Πχ. Να ακούσει λέξεις και να πει ποιο είναι το πρώτο, τελευταίο, δεύτερο γράμμα, να πει τις λέξεις χωρίς το πρώτο ή τελευταίο γράμμα κτλ.
 • Οπτική διάκριση: Πχ. Να λύσει ένα κρυπτόλεξο

Tip: Οι ερωτήσεις - δοκιμασίες εξαρτώνται από την ηλικία, τάξη του παιδιού και καλό θα ήταν αν είστε οι γονείς του παιδιού και ακολουθεί κάποιο πρόγραμμα παρέμβασης να συμβουλευτείτε την/τον Ειδικό Παιδαγωγό.

Απευθύνεται: Σε παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες που χρειάζονται ένα τρόπο ενίσχυσης και μπορεί να γίνει από γονείς, εκπαιδευτικούς και θεραπευτές. Επίσης μπορεί να αποτελέσει μια παιδαγωγική δραστηριότητα για όλα τα παιδιά.

Δείτε επίσης το: Jenga ένα παιχνίδι με πολλές χρήσεις!!


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

Παράδειγμα γραπτού μαθησιακών δυσκολιών και τα σημεία δυσκολίας.


Η αξιολόγηση των σχολικών δεξιοτήτων σε παιδιά που υπάρχουν ενδείξεις για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες περιλαμβάνει ένα πλήθος δοκιμασιών οι οποίες είναι σχετικές με την ηλικία και τη σχολική τάξη που φοιτά το παιδί.

Παρακάτω παρουσιάζεται άλλο ένα παράδειγμα γραπτών σε όλες τις μορφές γραφής, κατά υπαγόρευση, αντιγραφή, αυθόρμητη γραφή, ενός παιδιού Β' Δημοτικού που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες και αναφέρονται κάποια από τα σημεία δυσκολίας.

Αυθόρμητη γραφή

Σημεία δυσκολίας:

 • Καταληκτικά λάθη ορθογραφίας (πινο).
 • Θεματικά λάθη ορθογραφίας (προι).
 • Κακογραφία.
 • Λαθεμένη χωρική τοποθέτηση των γραμμάτων στη γραμμή.
 • Παρατονισμοί (πίγένο)
 • Αγνόηση τονικού σημαδιού (πινο)
 • Μη τήρηση σημείων στίξης πχ. κόμμα, τελεία, κεφαλαίο στην αρχή της πρότασης
 • Δυσκολίες σύνταξης και παραγωγής γραπτού λόγου.


Αντιγραφή.

Σημεία δυσκολίας:

 • Μη τήρηση σημείων στίξης πχ. τελεία, κεφαλαίο στην αρχή πρότασης
 • Παραβίαση ορίων λέξεων (μουο)
 • Καθρεφτική γραφή (3ξοχή)
 • Δυσκολία στη χωροταξική τοποθέτηση των γραμμάτων στη γραμμή καθώς και των λέξεων.
 • Παρατονισμοί (ψαρέυει) και αγνόηση τονικού σημαδιού (καλοκαιρι)
 • Κακογραφία.
 • Μεγαλόφωνη ανάγνωση των αντιγραφόμενων λέξεων.

Κατά υπαγόρευση

Σημεία δυσκολίας:

 • Καταληκτικά (τρέχι) και θεματικά (δινατη) ορθογραφικά λάθη.
 • Μη τήρηση σημείων στίξης πχ. κεφαλαίο μετά από τελεία
 • Λαθεμένη χωρική τοποθέτηση των γραμμάτων στη γραμμή.
 • Κακογραφία.
 • Χάσιμο γραμμής ανάμεσα στο υπαγορευμένο κείμενο.
 • Φωνολογικά λάθη (απογιγι)
 • Αγνόηση τόνων (σακακι)
 • Παραβίαση ορίων λέξεων (γιανα)

Τα παραπάνω σημεία όταν παρουσιάζονται στο γραπτό του παιδιού κρίνεται αναγκαίο να διερευνήσουμε περισσότερο αν το παιδί αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό θα συμβάλλει ώστε να λάβει την βοήθεια και ενίσχυση που χρειάζεται έγκαιρα για να προχωρήσει λειτουργικά και ομαλά στη σχολική του ζωή.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitterΤα 15 εργαλεία για μια πολυαισθητηριακή διδασκαλία.


Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση της διδασκαλίας αποτελεί βασική παράμετρο στη μάθηση των παιδιών με Δυσλεξία/ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Ο ρόλος των αισθήσεων είναι κυρίαρχος. Η διέγερση της αφής, της ακοής και της όρασης βοηθά στην ενεργή συμμετοχή του παιδιού κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι οδηγούμαστε στην αποτελεσματικότερη πρόσληψη και επεξεργασία των πληροφοριών. Τα ελλείμματα στη μνήμη, στην αυτοματοποίηση, στη συγκέντρωση, στην οπτική και ακουστική διάκριση καθώς και στη κιναισθητική αντίληψη οδηγούν σε κενά στις σχολικές δεξιότητες και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα.

Τα εργαλεία που βοηθούν σε αυτή την εναλλακτική μάθηση, μέσω των αισθήσεων, είναι ποικίλα και η συνεχής ανατροφοδότηση τους κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος αλλά και για να θεωρείται ένα πρόγραμμα παρέμβασης πλήρες και ολοκληρωμένο.

Τα 15 βασικά εργαλεία που συμβάλλουν στη πολυαισθητηριακή διδασκαλία.

 • ασπροπίνακας με μαρκαδόρους (γραφή)
 • μαυροπίνακας με κιμωλίες (γραφή)
 • γυαλόχαρτο (κατασκευή τρισδιάστατων γραμμάτων)
 • φύλλα φελλού (κατασκευή τρισδιάστατων γραμμάτων)
 • χαρτόνια με ποικιλίες υφής (κατασκευή τρισδιάστατων γραμμάτων)
 • πλαστελίνη (κατασκευή τρισδιάστατων γραμμάτων)
 • άμμος, ρύζι, αλάτι, φακές, κριθαράκι, (γραφή, ενίσχυση κιναισθητικής αντίληψης)
 • κάρτες με εικόνες λέξεων/λεξιλογίου (ανάγνωση, εγκατάσταση λεξιλογίου)
 • κάρτες αναγνώρισης γραμμάτων (ανάγνωση)
 • μαγνητικά γράμματα (κεφαλαία και μικρά) με μαγνητικό πίνακα (ανάγνωση, κατασκευή συλλαβών/λέξεων)
 • μαρκαδόροι, κιμωλίες, στυλό, κηρομπογιές
 • υπολογιστής με ηλεκτρονικό υλικό (ανάγνωση, γραφή με ευαισθητοποίηση μέσω αφής και κίνησης)
 • επιτραπέζια παιχνίδια προσαρμοσμένα (ανάγνωση)
 • χάρτης (αναπαράσταση, μνήμη)
 • σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, λαβύρινθοι, ανεύρεση διαφορών σε ίδιες εικόνες, δημιουργία εικόνας με ένωση αριθμημένων κουκκίδων (οπτική διάκριση, χωροταξική ενίσχυση)

Βασικό tip: Τα παραπάνω εργαλεία είναι μόνο ενδεικτικά. Θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω εμπλουτισμό.

Μια συμμετοχική, ανανεωμένη, δημιουργική, παιδαγωγική διδακτική είναι το κλειδί για να έρθουμε κοντά στο τρόπο που σκέφτεται και μαθαίνει ένα παιδί με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες.

Απευθύνεται: Σε ειδικούς θεραπευτές, εκπαιδευτικούς και γονείς που επιθυμούν να βοηθήσουν και να ενισχύσουν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


"Πέρνα τα κορδόνια"! Tip Ανεξαρτησίας & Λεπτής κινητικότητας


Στη προσχολική ηλικία η αίσθηση της ικανοποίησης ότι "μπορώ" αποτελεί απο τα βασικότερα στοιχεία για το χτίσιμο της εικόνας του εαυτού. Απο τη πρώτη στιγμή που τα μικρά παιδιά έρχονται σε επαφή με τους ενήλικες παρακολουθούν και παρατηρούν στενά τις κινήσεις τους, τις ρουτίνες τους, τους μηχανισμούς με τους οποίους λειτουργούν "τα πράγματα " γύρω τους.

Η ανεξαρτησία, η αυτονομία και η ικανότητα ότι "ελέγχω το περιβάλλον στο οποίο ζω", οδηγούν στο πειραματισμό, που δεν είναι τίποτα άλλο απο τη περιέργεια για μάθηση.  

Ένα tip ανεξαρτησίας και λεπτής κινητικότητας παρουσιάζεται σε αυτό το μικρό βίντεο όπου το 2,5 χρονών αγοράκι περνά τα κορδόνια ενός παπουτσιού.

Υλικά: ένα καθαρό μεγάλο νούμερο παπούτσι με κορδόνια, ένα χαμηλό τραπέζι

Οδηγίες: Στο τραπέζι τοποθετούμε το καθαρό παπούτσι στο οποίο έχουμε περάσει τα κορδόνια στο μεγαλύτερο μέρος του. Εξηγούμε και δείχνουμε πως περνάμε σε κάθε τρύπα το κορδόνι. Καθώς το παιδί προσπαθεί, δίνουμε όσο χρόνο χρειαστεί και επεμβαίνουμε ελάχιστα. Εξηγούμε και δείχνουμε όταν βλέπουμε ότι μπερδεύεται. Αυτό το παιχνίδι-άσκηση μπορούμε να το επαναφέρουμε και να το επαναλάβουμε πολλές φορές.

Οφέλη

 • ανεξαρτησία
 • αυτοπεποίθηση
 • συγκέντρωση
 • αίσθηση ολοκληρωμένου έργου στο τέλος του
 • ενίσχυση λεπτής κινητικότητας
 • συντονισμός χεριού-ματιού
 • εκπαίδευση στην αλληλουχία και διαδοχή βημάτων
 • ενδυνάμωση των μικρών μυών των χεριών
 • κατανόηση, επεξεργασία και εφαρμογή προφορικών οδηγιών

Απευθύνεται: Σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό σε παιδιά με ελλείμματα στη λεπτή κινητικότητα και συγκέντρωση.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολίων/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter6 ασκήσεις για τις "κολλημένες λέξεις" στη Δυσλεξία!Ένα συνηθισμένο σύμπτωμα, που εμφανίζουν στη γραφή τους τα παιδιά με Δυσλεξία/ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και που πολλές φορές επιμένει και σε μεγαλύτερες τάξεις είναι η παραβίαση των ορίων των λέξεων. Συχνό φαινόμενο να παραδίδονται γραπτά που εμφανίζονται "κολλημένες" λέξεις μεταξύ τους. Αυτή η έλλειψη συνειδητοποίησης και η σύγχυση της αυτονομίας της κάθε λέξης μπορεί να αντιμετωπιστεί με πολλές διαφορετικές ασκήσεις. Συνήθως σε σύντομο διάστημα στη διάρκεια ενός προγράμματος παρέμβασης γίνεται κατανοητή η ορθή χωροταξική τοποθέτηση των λέξεων σε μια πρόταση. 

Θα παρουσιαστεί ένα δείγμα τέτοιων ασκήσεων για την κατανόηση της αυτονομίας της κάθε λέξης.Αναπαράσταση της απόστασης μεταξύ των λέξεων.


Πρόκειται για άσκηση που γίνεται σε μικρότερες τάξεις. Η απεικόνιση της απόστασης μεταξύ των λέξεων ως ένα δάχτυλο του χεριού βοηθά αρκετά στη καλύτερη κατανόηση. 

Τρόπος: Γράφετε τις λέξεις και βάζετε το δάχτυλο του τρέχοντας το περίγραμμα του για να γράψετε την επόμενη. Αυτονομία της λέξης σε φράσεις.


Είναι μια άσκηση που αναφέρεται πάλι σε μικρότερες τάξεις. Εδώ είναι μια εξέλιξη της πρώτης άσκησης και έχουμε εντάξει κολλημένες λέξεις μέσα σε φράσεις για να τις εντοπίσει και να τις διορθώσει. Η διόρθωση γίνεται τραβώντας μια κάθετη γραμμή ανάμεσα στις λέξεις αυτές.


Κολλημένες λέξεις σε προτάσεις 


Εδώ έχουμε μια άσκηση που το παιδί πρέπει να εντοπίσει τις κολλημένες λέξεις μέσα σε προτάσεις και να γράψει απο κάτω τη κάθε πρόταση στη σωστή της μορφή.Στη συγκεκριμένη άσκηση έχουμε πάλι κολλημένες λέξεις σε προτάσεις και η διόρθωση θα γίνει με το διαχωρισμό των λέξεων που παραβιάστηκαν τα όρια τους με μια κάθετη γραμμή.Διόρθωση ορίων των λέξεων σε κείμενο.

Σε αυτές τις ασκήσεις το παιδί θα πρέπει να διαχωρίσει προσεκτικά όλες τις λέξεις μεταξύ τους με κάθετες γραμμές ανάμεσα. Αφού τελειώσει διαβάζει το κείμενο.

Tip: 
Σε αυτές τις ασκήσεις δοκιμάζονται και εξασκούνται επίσης η Οπτική διάκριση και η δυνατότητα συγκέντρωσης.
Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


"Πόσο θυμωμένος είσαι;" Θυμός και Δυσλεξία.


Στη προσπάθεια βοήθειας και παρέμβασης για τις ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σχολικής ηλικίας ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορα συναισθήματα και δυναμικές συμπεριφορές. Είναι πολύ πιθανό σε μια συνεδρία ένας μαθητής να διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν είναι έτοιμος και δεκτικός στα μάθημα εκείνης της ημέρας. Αυτή την εικόνα τη συμπληρώνουν και οι παρατηρήσεις των γονιών και εκπαιδευτικών που μιλούν για έντονη αρνητικότητα και αντίδραση απέναντι στις σχολικές εργασίες και τη μελέτη στο σπίτι. 

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι ένα παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες συνειδητοποιεί περισσότερο αυτές τις δυσκολίες και τη διαφορετικότητα κάθε φορά που έρχεται αντιμέτωπο κυρίως με γλωσσικές πληροφορίες δηλ. κάθε φορά που "πρέπει" να κάνει τα μαθήματα του. Αντίθετα όμως νιώθει ανακουφισμένο όταν δεν χρειάζεται να έρθει αντιμέτωπο με αυτή την εικόνα του εαυτού του που "προσπαθεί πολύ αλλά πετυχαίνει λίγο". Έτσι η άρνηση και η αντίδραση είναι φυσιολογικές αντιδράσεις και θα πρέπει το σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον να μάθει να χειρίζεται.

Το "Spin- Doctor parenting" προτείνει ένα απλό τρόπο να γίνει σαφές στο παιδί αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον του "πόσο θυμωμένο είναι"! Σε ένα απλό φύλλο εργασιών έχουν σχεδιαστεί 4 κύκλοι που παριστάνουν το μέγεθος του θυμού. Στο τέλος της συνεδρίας έγινε η απόπειρα να δείξει το κάθε παιδί "πόσο θυμωμένο είναι".


Ο Μ είναι 9 χρονών, πηγαίνει Γ Δημοτικού και διάλεξε το δεύτερο κύκλο θυμού.

Όπως είπε: "Κυρία έχω και το γκράφιτι και αν πάω να σκάσω, κάνω το όνομα μου"!


Η Ε είναι 10 χρονών, πηγαίνει Δ Δημοτικού και διάλεξε το τρίτο κύκλο.

"Κυρία αυτό είναι για όταν λέω ότι έχω κάνει τα μαθήματα μου και κανείς δε το πιστεύει"!


Η Π είναι 8 χρονών, πάει Β Δημοτικού και διάλεξε το τρίτο κύκλο.
"Έτσι διάλεξα αυτό. Τελειώνω πάντα τελευταία στο σχολείο και μου δίνει στα νεύρα κυρία, αμάν. Όλοι λένε άντε, άντε ακόμα να τελειώσεις;"


Ο Β είναι 7 χρονών, πηγαίνει Β δημοτικού και διάλεξε το μεγαλύτερο κύκλο.

"Κυρία όταν μου σπάνε τα νεύρα είμαι τόσο θυμωμένος" και μου δείχνει το μικρότερο, "αν μου σπάνε πιο πολύ είμαι τόσο" και μου δείχνει το δεύτερο "πιο πολύ ακόμα τότε είμαι τόσο" και μου δείχνει το τρίτο "αλλά μέσα μου όταν μου σπάνε πολύ, πολύ, πολύ τα νεύρα τότε είμαι τόσο" και δείχνει και επιλέγει τελικά το μεγαλύτερο κύκλο. Μάλιστα ήθελε να μου πει ότι θα μπορούσε να ζωγραφίσει απο πίσω έναν μεγαλύτερο κύκλο.

Αυτό το φύλλο εργασίας αποτέλεσε αφορμή για να αποτυπώσουν τα παιδιά το συναίσθημα του θυμού που νιώθουν για όλο αυτό που ζουν ως δική τους πραγματικότητα, απο τη δική τους πλευρά. Ο θυμός είναι ένα αναμενόμενο συναίσθημα που δεν πρέπει να προσπερνάμε αλλά να βοηθάμε να εκφραστεί ώστε να μην καταλήγει να διοχετεύεται εκρηκτικά. Είναι πολύ σημαντικό να "τα καταλαβαίνουμε" και να αναγνωρίζουμε τη προσπάθεια τους.

Μπορείτε να εκτυπώσετε το φύλλο εργασίας εδω

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολίων/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter