Το Dyslexia ρητό της ημέρας!

ρητό, επίκτητος, δυσλεξία, βουνά, ροζ

 

Ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα ενός Ειδικού Παιδαγωγού είναι η δυνατότητα του για συνεχή μάθηση και ενημέρωση. Ο επιστημονικός χώρος της ειδικής αγωγής βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και η αναβάθμιση τόσο των εκπαιδευτικών εργαλείων όσο και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική διδασκαλία των μαθητών με Μαθησιακές ιδιαιτερότητες, είναι διαρκής.

Επίσης μη ξεχνάμε ότι πρόκειται για έναν κλάδο που έχει στενές σχέσεις με ένα ευρύ φάσμα επιστημών όπως για παράδειγμα της Ιατρικής και της Ψυχολογίας. Επομένως η συνεχής ενημέρωση ανανεώνει τα παιδαγωγικά εργαλεία του ειδικού παιδαγωγού και του δίνει την ευκαιρία να προσαρμόζει και να αναθεωρεί μαθησιακές τακτικές.

 

Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

 

Λέξεις με τελικό /-ς/! 2 ασκήσεις για καλύτερη Λεξική επίγνωση.

λέξει,ς,σκίτσα, δυσλεξία
 

Τα παιδιά με Δυσλεξία και Μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν ως κύριο χαρακτηριστικό ελλείψεις στη Φωνολογική ενημερότητα.


Στα αλφαβητικά συστήματα τις λέξεις τις γράφουμε τη μια χωριστά από την άλλη. Κάθε λέξη στον ομιλούμενο λόγο αποτελεί μια αυτόνομη μονάδα ήχου, σημασίας και λειτουργικότητας. Στη γραφή η αυτονομία των λέξεων αποτυπώνεται αφήνοντας ένα κενό ανάμεσα τους.

Αν αυτό το κενό παραβιαστεί τότεείναιπολύδύσκολοναγίνειηανάγνωσηλειτουργική!

Προϋπόθεση όμως για να τηρώ χωροταξικά στη γραφή μου αυτό το κενό, είναι πρώτα να "ακούω" αυτό το κενό. Πρέπει να είμαι σε θέση να αντιλαμβάνομαι που τελειώνει και που ξεκινά η κάθε λέξη. 

Εδώ θα ασχοληθούμε με λέξεις που τελειώνουν σε τελικό /-ς/ που συχνά κολλάνε με την επόμενη λέξη, κυρίως με αντωνυμίες πχ. δικόσμου, σκύλοσου κλπ. 

Ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο χτίστηκαν οι ασκήσεις είναι η οριοθέτηση του τέλους της λέξης και η αρχή της επόμενης. Αυτό το καταφέρνουμε με τα χρώματα πράσινο και κόκκινο που κοινωνικά συμβολίζουν το "ξεκινάω και σταματάω"!


Άσκηση 1

Εδώ χρησιμοποιούμε εικόνες.  Το παιδί ακούει φράσεις σχετικές με τις εικόνες. Οι φράσεις έχουν λέξεις που τελειώνουν σε /-ς/ και αντωνυμίες πχ. Ο αρκούδος μου.

Γράφει τη φράση που ακούει και τονίζει με κόκκινο το -ς και πράσινο το πρώτο γράμμα της αντωνυμίας, πχ. Ο αρκούδος μου.

λέξει,ς,σκίτσα, δυσλεξία

λέξει,ς,σκίτσα, δυσλεξία

Άσκηση 2

Ο μαθητής εφαρμόζει τον κανόνα συμπληρώνοντας τη λέξη με -ς που λείπει. Η συμπλήρωση γίνεται αφού έχει ακούσει όλη τη φράση και έχει συγκρατήσει τη λέξη που αντιστοιχεί στο κενό. Πάλι τονίζει με το αντίστοιχο χρώμα το τέλος και την αρχή των λέξεων.

λέξει,ς,σκίτσα, δυσλεξία


Ο μαθητής της Γ' Δημοτικού, που έχει βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τη λεξική του επίγνωση, εξασκείται στο σπίτι για τις λέξεις με /-ς/. Πρόκειται για ασκήσεις που σχεδιάστηκαν στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εποπτείας γονέα, η οποία συμπληρώνει την παρεμβατική δουλειά που κάνουμε στην εξ αποστάσεως παρέμβαση με τον μαθητή.Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Γνωρίζεις ότι;


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

 

Βρες τα λάθη! Φωνολογική ενίσχυση, όρια λέξεων, κανόνες πρότασης!

λάθη, προτάσεις, δυσλεξία


Μαθαίνουμε από τα λάθη μας!

Η εκμάθηση της γραφής αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα για τους μαθητές και ιδιαίτερα για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Mercer και Mercer, 1998)

Ένα βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί πολύ συχνά τους μαθητές με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από τους τυπικούς μαθητές είναι η δυσκολία που εμφανίζουν να γενικεύσουν κανόνες και να αυτοματοποιήσουν δεξιότητες.

Αυτό σημαίνει ότι όταν ο μαθητής με Δυσλεξία και ΕΜΔ κληθεί να γράψει μια πρόταση ή ένα κείμενο είτε καθ υπαγόρευση είτε αυθόρμητα μπορεί να παρουσιάσει αργοπορία, συνεχή σβησίματα, δυσφορία ή και αδυναμία εκτέλεσης ενώ το τελικό αποτέλεσμα συνήθως χαρακτηρίζεται από λάθη ορθογραφικά, φωνολογικά και οι κανόνες γραφής δεν τηρούνται με συνέπεια (πχ. κεφαλαίο - τελεία).

Εδώ μπορείτε να δείτε πως βοηθάμε το παιδί με ΕΜΔ να αυτοματοποιήσει τον κανόνα: κεφαλαίο-τελεία

Με το φανάρι μαθαίνουμε να βάζουμε κεφαλαίο και τελεία! Γονείς και παιδαγωγοί μας δείχνουν πως εργάζονται!

Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος παρέμβασης προσπαθούμε να καλύψουμε όλο το εύρος των δυσκολιών μέσα από παιδαγωγικούς στόχους που κατά προτεραιότητα σχεδιάζουμε.

Σε αυτή την άσκηση τοποθετούμε το παιδί με ΕΜΔ απέναντι από τις αστοχίες που συνήθως κάνει όταν γράφει και του ζητάμε να γίνει ο "δάσκαλος" και να διορθώσει τα λάθη.

Η φιλοσοφία της άσκησης είναι απλή και απευθύνεται στους μαθητές με ΕΜΔ που βρίσκονται σε διαδικασία παρέμβασης και θέλουμε να εφαρμόσουν τους κανόνες με τον ανάποδο τρόπο!

Αρχικά ομαδοποιούμε τα λάθη που ακόμα, έστω και περιστασιακά, κάνει ο μαθητής μας όσο γράφει. Σε αυτή την άσκηση θα ασχοληθούμε με: φωνολογικά λάθη, όρια λέξεων και τον κανόνα κεφαλαίο - τελεία για τη γραφή πρότασης.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει να δείτε:

Ένα αισθητηριακό εργαλείο και 8 ασκήσεις Φωνολογικής επίγνωσης!

Δίνουμε προτάσεις με συνδυασμό λαθών στην κάθε μια. 


λάθη, προτάσεις, δυσλεξία

Ο μαθητής γνωρίζει ότι υπάρχουν λάθη και σκοπός είναι να τα εντοπίσει και να τα διορθώσει. 

λάθη, προτάσεις, δυσλεξία


Στο τέλος της διαδικασίας συζητάμε για τον τύπο των λαθών που επιλέξαμε να εντάξουμε στις προτάσεις και ποια είναι αυτά που ο ίδιος πιστεύει ότι δυσκολεύεται περισσότερο να διορθώσει.

Οι φωτογραφίες προέρχονται από την εξάσκηση στο σπίτι, μέσα από την εξ αποστάσεως εποπτεία γονέα, του μαθητή με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες που βρίσκεται σε εξ αποστάσεως παρέμβαση


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com