Το dyslexia ρητό της ημέρας! Υπάρχει και άλλος τρόπος!

πράσινα, φύλλα, γνώση, μνήμη, ρητό, δυσλεξία

 

Η γνώση πρώτα περνά ως αισθητηριακή εγγραφή, μέσα από την όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση και αφή. Εκεί μένει για λίγο και σε εκείνο το διάστημα πρέπει να γίνει η κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να μη χαθεί, αλλά να αποθηκευτεί σαν κάτι χρήσιμο στη μακρόχρονη μνήμη.

Ειδικά για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ο αισθητηριακός δρόμος διδασκαλίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αν λάβουμε υπόψην μας ότι οι γλωσσικές πληροφορίες από μόνες τους δεν αποτελούν ισχυρά ερεθίσματα για αποθήκευση στη μνήμη τους.

Αποτελεί λοιπόν κομβικό σημείο επιτυχίας η επεξεργασία που γίνεται κατά την αισθητηριακή εγγραφή ώστε να εσωτερικευθούν κανόνες και να ανακαλούνται τη στιγμή που χρειάζεται.✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 
 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! Kάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! Αν μένετε εκτός Αθήνας κάνετε κλίκ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram


Με το φανάρι μαθαίνουμε να βάζουμε κεφαλαίο και τελεία! Γονείς και παιδαγωγοί μας δείχνουν πως εργάζονται!

ασπροπίνακας, φανάρι, κεφαλαίο, τελεία, δυσλεξία


Πόσες φορές χρειάζεται να υπενθυμίσουμε στο παιδί με Δυσλεξία και ΕΜΔ να ξεκινήσει με κεφαλαίο και να τελειώσει με τελεία;


Ο γραπτός λόγος ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες που βοηθούν στη ροή της ανάγνωσης και συμβάλλουν στην κατανόηση αυτών που γράφονται. Για παράδειγμα, η στίξη είναι γραπτά σύμβολα που μεταφέρουν τον χρωματισμό και τις παύσεις που εφαρμόζουμε στον προφορικό μας λόγο και μέσα από αυτά εκφράζεται το συναίσθημα και η διάθεση αυτού που γράφει.

Εδώ θα ασχοληθούμε με την αυτοματοποίηση του απλού κανόνα: Σε κάθε πρόταση ξεκινάω με κεφαλαίο και τελειώνω με τελεία!

Τα παιδιά με ΕΜΔ, που συνήθως δυσκολεύονται να εσωτερικεύσουν και να εφαρμόσουν κανόνες που έχουν σχέση με τον γραπτό λόγο, χρειάζονται μια ιδιαίτερη διδακτική προσέγγιση, η οποία θα ενεργοποιεί τη μνήμη με τέτοιο τρόπο, ώστε η εφαρμογή του κανόνα να καταλήξει να γίνεται αυτόματα και φυσικά.

Υλικά: ασπροπίνακας, μαρκαδόροι: μαύρο, κόκκινο, πράσινο

ασπροπίνακας, φανάρι, κεφαλαίο, τελεία, δυσλεξία

Αρχικά παρομοιάζουμε την έναρξη και την ολοκλήρωση της πρότασης με την πορεία που κάνει ένα αυτοκίνητο που ακολουθεί το φανάρι. Όπως ένα αυτοκίνητο ξεκινάει με πράσινο και σταματάει με κόκκινο έτσι και όταν γράφουμε μια πρόταση ξεκινάμε με κεφαλαίο και τελειώνουμε με τελεία!

ασπροπίνακας, φανάρι, κεφαλαίο, τελεία, δυσλεξία

Γράφουμε προτάσεις στον πίνακα και οριοθετούμε αυτά που θέλουμε να τονίσουμε ως απαραίτητα στοιχεία της γραφής. Σε κάθε πρόταση κάνουμε ένα κουτάκι για το κεφαλαίο που λείπει και αφήνουμε κενό το σημείο που μπαίνει η τελεία.   

ασπροπίνακας, φανάρι, κεφαλαίο, τελεία, δυσλεξία

Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι πρέπει να εφαρμόσουμε τον κώδικα που είχαμε χρησιμοποιήσει ως μνημονικό βοήθημα για την αυτοματοποίηση. Πράσινο για το κεφαλαίο και κόκκινο για την τελεία! Το παιδί λοιπόν συμπληρώνει ανάλογα.

ασπροπίνακας, φανάρι, κεφαλαίο, τελεία, δυσλεξία


✺ Παραδείγματα εφαρμογής:

Γονείς, που κάνουμε μαζί εποπτεία εξ αποστάσεως για να βοηθήσουν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, μας δείχνουν την εφαρμογή της άσκησης!

 • Η μητέρα και η μαθήτρια με μαθησιακές δυσκολίες. Μέχρι τώρα για τη μαθήτρια η κίνηση της τελείας στο τέλος της πρότασης όπως και ότι ξεκινάμε με κεφαλαίο γράμμα είναι στοιχεία που αγνοούσε κατά τη γραφή της.

ασπροπίνακας, φανάρι, κεφαλαίο, τελεία, δυσλεξία


ασπροπίνακας, φανάρι, κεφαλαίο, τελεία, δυσλεξία


 • Η μητέρα και ο μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες. Το σχεδιάγραμμα έχει ανέβει στο ψυγείο για συνεχή ανατροφοδότηση!

ασπροπίνακας, φανάρι, κεφαλαίο, τελεία, δυσλεξία


Και η εφαρμογή τους στον ασπροπίνακα.

ασπροπίνακας, φανάρι, κεφαλαίο, τελεία, δυσλεξία


ασπροπίνακας, φανάρι, κεφαλαίο, τελεία, δυσλεξία

 • Στο επόμενο παράδειγμα η μητέρα συνδύασε τη μέθοδο της Φωτεινής γραμμής για ρύθμιση της μορφολογίας των γραμμάτων και του κανόνα της πρότασης. Το αγόρι της Β' Δημ. ανταποκρίθηκε πολύ θετικά!

φανάρι, κεφαλαίο, τελεία, δυσλεξία


 • Εδώ η εφαρμογή έχει γίνει από τη Φιλόλογο εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής σε Ειδικό σχολείο για να αυτοματοποιήσει η μαθήτρια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τον κανόνα του κεφαλαίου και της τελείας.

φανάρι, κεφαλαίο, τελεία, δυσλεξία


Οι ασκήσεις που ακολουθούν μετά:

 • Αναγνώριση.
 1. Εντοπίζει τις προτάσεις σε κείμενο και τις αριθμεί.
 • Συμπλήρωση
 1. Με τον ίδιο τρόπο, όπως στον ασπροπίνακα, σε τετράδιο.
 2. Σε προτάσεις/κείμενο λείπουν κάποια κεφαλαία, πρέπει να εντοπίσει τις προτάσεις και να τα συμπληρώσει.
 3. Σε προτάσεις/κείμενο λείπουν κάποιες τελείες, πρέπει να εντοπίσει τις προτάσεις και να τις συμπληρώσει.
 • Διόρθωση.
 1. Σε προτάσεις/κείμενο έχουν γίνει λάθη σχετικά με το κεφαλαίο (έχουν ξεκινήσει προτάσεις με πεζό γράμμα). Πρέπει να εντοπίσει τα λάθη και να διορθώσει.

Εδώ, σε αυτό το σημείο, συνδυάζουμε την άσκηση με τις πινέζες για τον εντοπισμό των προτάσεων.

 • Παραγωγή.
 1. Γράφει προτάσεις καθ υπαγόρευση τηρώντας τον κανόνα.
 2. Παράγει αυθόρμητα προτάσεις με λέξεις που δίνονται, εφαρμόζοντας τον κανόνα.


Tip:
❝Το φανάρι μπορεί να γίνει ως ξεχωριστή κατασκευή, για να χρησιμοποιείται από το παιδί ως αυτοδιορθωτικό εργαλείο, όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να κατακτηθεί η αυτοματοποίηση της δεξιότητας.❞
Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.comΤο dyslexia ρητό της ημέρας! Σχετικά με την Ανάγνωση!

 ρητό, ανάγνωση, επίλυση, μπλε,κοπέλα, δυσλεξία

"Η ανάγνωση είναι μια πράξη επίλυσης προβλημάτων, μέσα από την οποία παίρνω μηνύματα και η οποία διαρκώς αυξάνεται σε δύναμη και ευελιξία όσο εξασκούμαι σε αυτήν" (Clay, 1991)

Η ανάγνωση πάντα έχει έναν κύριο στόχο, ο οποίος υποδεικνύει και τον λειτουργικό σκοπό της, την εξαγωγή νοήματος. Ο αναγνώστης μπαίνει στη διαδικασία αποκωδικοποίησης του γραπτού λόγου με τη διάθεση να καθοδηγηθεί και να κατανοήσει το μήνυμα που εμπεριέχεται σε αυτόν!

Για αυτόν τον λόγο και όσοι ασκούν την ειδική αγωγή, βοηθώντας μαθητές να αντιμετωπίσουν τις αναγνωστικές τους δυσκολίες, θα πρέπει συνεχώς να κινούνται με στόχο τη διαρκή βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης.✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 
 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! Kάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! Αν μένετε εκτός Αθήνας κάνετε κλίκ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram


Στις 16 Ιανουαρίου εξασφαλίστε μια δωρεάν ατομική εξ αποστάσεως εποπτεία!

 εποπτεία, δωρεάν, δυσλεξία


Ημερίδα δωρεάν online ατομικών εποπτειών!


Και αυτή τη σχολική χρονιά τα ερωτήματα σας σχετικά με τις online εποπτείες είναι αρκετά. Ζητάτε να μάθετε πληροφορίες για τη δυνατότητα μιας τέτοιας συνεργασίας και πως αυτή μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της παρέμβασης σας. Αυτός είναι και ο λόγος που κάθε σχολική χρονιά διοργανώνονται τριήμερα και ημερίδες κατά τη διάρκεια των οποίων μπορείτε όλοι οι ειδικοί παιδαγωγοί να έχετε δωρεάν την εμπειρία μιας ατομικής online εποπτείας. 

Μετά από το πρώτο τριήμερο δωρεάν εξ αποστάσεως εποπτειών στις 22-24 Οκτωβρίου 2020 ακολουθεί η Ημερίδα στις 16 Ιανουαρίου 2021.

Εκεί έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για:
 • το τι ακριβώς είναι μια τέτοια εποπτεία και 
 • ποιες ανάγκες σας, ως επαγγελματίες στον χώρο της ειδικής αγωγής, μπορεί να καλύψει.

Κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας θα υπάρξει η δυνατότητα να τα πούμε από κοντά για να ενημερωθείτε και να λύσετε όλες σας τις απορίες.

Αυτό θα γίνει μέσα από ατομικές δωρεάν εξ αποστάσεως (Skype) συνεδρίες οι οποίες θα καθοριστούν μέσα σε ένα ημερήσιο πρόγραμμα συνεδριών.

Οι προϋποθέσεις είναι απλές:
 • σύνδεση internet
 • πρόγραμμα Skype
 • smartphone, tablet, laptop

Για να κλείσετε την ατομική δωρεάν συνεδρία σας θα πρέπει να δηλώσετε ενδιαφέρον στο amitrakaki@gmail.com όπου και θα σας αποσταλεί πρόγραμμα με όλες τις διαθέσιμες συνεδρίες.

ΥΓ. Επειδή οι συμμετοχές που φτάνουν κάθε φορά είναι αρκετές και οι διαθέσιμες συνεδρίες δεσμεύονται αρκετές μέρες νωρίτερα στείλτε άμεσα ένα email για να ρυθμίσουμε την ώρα της δωρεάν εποπτείας σας.Ευχαριστώ και θα χαρώ να συναντηθούμε για άλλη μια φορά από κοντά!


Φιλικά,

Άσπα Μητρακάκη
Κοινωνική Ανθρωπολόγος - Ειδική Παιδαγωγός
Δυσλεξία & Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες


5 Κιναισθητικές ασκήσεις φωνολογικής διάκρισης των /β,φ,θ,δ/!

μανταλάκια, ξυλάκια, βφθδ,δυσλεξία


Η σύγχυση της ακουστικής διάκρισης σε επίπεδο φωνήματος εμφανίζεται πολύ συχνά σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.


Είναι γενικά παραδεκτό, πως ειδικά κατά την έναρξη ενός προγράμματος παρέμβασης, για την αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης, ένα μεγάλο κομμάτι του σχεδιασμού αφορά στη Φωνολογική επάρκεια του μαθητή με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες.

Για παράδειγμα, πώς μπορούμε να διδάξουμε τις λέξεις που τελειώνουν σε -ια;

Μια ομάδα φωνημάτων που επανειλημμένα προκαλεί δυσκολία στην ακουστική διάκριση είναι τα /β,φ,θ,δ/. Εκπαιδευτικοί και γονείς παρατηρούν στα γραπτά των μαθητών και παιδιών τους συχνές αντικαταστάσεις μεταξύ τους πχ. βόφος αντί για φόβος, φέλω αντί για θέλω κλπ.

Εδώ λοιπόν, θα δείξουμε άλλους τρείς τρόπους, μέσα από τον Κιναισθητικό δρόμο διδασκαλίας! Ο παιδαγωγικός στόχος είναι η επιτυχής εξέλιξη της Φωνολογικής ενημερότητας των παιδιών με ΕΜΔ σε λέξεις που εμπεριέχουν τα συγκεκριμένα φωνήματα.

Ο κιναισθητικός τρόπος διδασκαλίας μας έχει ήδη βοηθήσει για να ξεμπερδέψουμε και το τσ με το στ!

Υλικά: γλωσσοπίεστρα, ξύλινα μανταλάκια

μανταλάκια, ξυλάκια, βφθδ, δυσλεξία


Αντιστοίχιση

Αρχικά γράφουμε στα γλωσσοπίεστρα λέξεις στις οποίες εμπεριέχονται /β,φ,θ,δ/. Στα ξύλινα μανταλάκια γράφουμε τα παραπάνω φωνήματα. Το παιδί απλά αντιστοιχεί σε κάθε λέξη το αντίστοιχο φώνημα και κάθε φορά λέει ποιο γράμμα χρησιμοποίησε. Η διαδικασία αυτή είναι εισαγωγική και λειτουργεί σαν ενίσχυση της σχέσης μεταξύ φωνήματος και γράμματος.

μανταλάκια, ξυλάκια, βφθδ, δυσλεξία


μανταλάκια, ξυλάκια, βφθδ, δυσλεξία


Συμπλήρωση 1

Στα ξυλάκια γράφουμε λέξεις από τις οποίες λείπουν τα γράμματα β,φ,θ,δ. Το παιδί ακούει τη λέξη και συμπληρώνει το κενό με το σωστό μανταλάκι.


μανταλάκια, ξυλάκια, βφθδ, δυσλεξία


μανταλάκια, ξυλάκια, βφθδ, δυσλεξία


Συμπλήρωση 2

Εδώ κάνουμε την άσκηση όπως και στο προηγούμενο βήμα με τη διαφορά ότι το παιδί δεν ακούει αλλά μόνο βλέπει τη λέξη. Μέσα απο τη σιωπηλή ανάγνωση αναγνωρίζει ποιο γράμμα πρέπει να βάλει ώστε να σχηματιστεί μια γνωστή λέξη. 


Διόρθωση 1

Στα γλωσσοπίεστρα γράφουμε λέξεις αλλά αυτή τη φορά υπάρχει κάποιο φωνημικό λάθος. Αντικαθιστούμε στις λέξεις τα β,φ,θ,δ. Ο μαθητής ακούει τη λέξη και πρέπει να διορθώσει το λάθος βάζοντας το σωστό μανταλάκι.


μανταλάκια, ξυλάκια, βφθδ, δυσλεξία


μανταλάκια, ξυλάκια, βφθδ, δυσλεξία


Διόρθωση 2

Κάνουμε ότι και στην παραπάνω άσκηση όμως εδώ το παιδί πρέπει να αντιληφθεί το λάθος διαβάζοντας εσωτερικά τη λέξη. Τοποθετεί και πάλι το σωστό μανταλάκι.


Tip:

❝Σε κάθε άσκηση από τις παραπάνω χρησιμοποιούμε διαφορετικές λέξεις, ώστε να αποφύγουμε, ο μαθητής να μάθει τις λέξεις "απ' έξω"!❞Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com