Το Dyslexia ρητό της ημέρας!

μαθήματα, ρητό, quote, δυσλεξία

 

Νομίζω ότι όποιος έχει εμπλακεί έστω και λίγο με την εκπαίδευση παιδιών οποιασδήποτε ηλικίας πολύ γρήγορα συνειδητοποιεί ότι τα μαθήματα τα περισσότερα τα παίρνει ο ίδιος. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο να το θυμόμαστε. 

Είναι το δικό μας πραγματικό όφελος. Ο τρόπος που τα παιδιά μας επηρεάζουν είναι άμεσος και πολύ αποτελεσματικός. Αρκεί να είμαστε ανοιχτοί και δεκτικοί στα μηνύματα τους!Dyslexia at home's 

Inspirational Quotes & Tips!

 Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Πότε βάζω κεφαλαίο; 3 ασκήσεις με πινέζες!

 

πινέζες, κεφαλαία

Αυτοματοποιώ σημαίνει κάνω κάτι να λειτουργεί αυτόματα, χωρίς σκέψη!

Η δεξιότητα της αυτοματοποίησης παρουσιάζει ελλείμματα στα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό σημαίνει ότι εμφανίζουν δυσκολία στην ευχερή κατάκτηση των γνωστικών διαδικασιών όπως είναι η Ανάγνωση και η Ορθογραφία αλλά και στην εφαρμογή των κανόνων που ήδη γνωρίζουν πχ. Τελειώνω τις προτάσεις μου με τελεία.

Ο κανόνας: "Όλα τα ονόματα ξεκινούν με κεφαλαίο" είναι συνήθως γνωστός σε όλα τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Γιατί όμως όταν γράφουν αυθόρμητα δεν θα εφαρμόσουν πάντα τον κανόνα;

Εδώ θα δούμε 3 ασκήσεις που στόχο έχουν να συγκεντρώσουν την προσοχή του μαθητή στην πληροφορία ότι κάθε όνομα ξεκινά με κεφαλαίο. Θα το πετύχουμε μέσα από την Κιναισθητική συμμετοχή του παιδιού!

Υλικά: εικόνες, χάρτης, πινέζες, επιφάνεια φελλού

Χωρίζουμε τις λέξεις που ξεκινούν με κεφαλαίο σε 3 κατηγορίες: 

 • Ονόματα ανθρώπων
 • Εθνικότητες
 • Ονόματα πόλεων (βουνών, ποταμών κλπ.)

Ονόματα ανθρώπων: 

Στην άσκηση αυτή το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόζει τον κανόνα με έναν εναλλακτικό τρόπο. Σε εικόνα που έχουμε διαλέξει να έχει ανθρώπους, το παιδί βάζει πινέζες σε όλα τα ουσιαστικά που δηλώνουν πρόσωπα αφού το όνομα τους πρέπει να γραφτεί με κεφαλαίο. 

Στη συνέχεια γράφει το αρχικό από τα ονόματα τους πάνω στην εικόνα.


πινέζες, κεφαλαία

πινέζες, κεφαλαία


Εθνικότητες:

Εδώ διαλέγουμε εικόνες που δείχνουν διακριτικά διαφόρων εθνικοτήτων. Ο μαθητής πάλι εφαρμόζει τον κανόνα βάζοντας πινέζες πάνω σε κάθε εθνικότητα. Συζητάμε σε ποια εθνικότητα αναφέρεται η κάθε εικόνα και γράφει με κεφαλαίο το αρχικό τους.


πινέζες, κεφαλαία


Ονόματα πόλεων:

Σε αυτή την τρίτη δραστηριότητα χρησιμοποιούμε χάρτη. Πάνω στον χάρτη βρίσκουμε μαζί με το παιδί μέρη που ήδη γνωρίζει. Τα εντοπίζει και καρφώνει πινέζες σε κάθε μέρος. Γράφει το αρχικό από αυτά τα μέρη. Στη συνέχεια μπορείτε να εμπλουτίσετε αναζητώντας στον χάρτη ονόματα από βουνά, ποτάμια, λίμνες, πελάγη κλπ.

Επίσης μπορείτε να έχετε και έναν χάρτη με το μέρος στο οποίο ζει για να εντοπίσει ονόματα οδών, περιοχών κλπ.


πινέζες, κεφαλαία


Αφού ολοκληρώσει την Κιναισθητική εφαρμογή τότε μπορείτε να εφαρμόσετε γραπτές ασκήσεις για τα κεφαλαία σε κύρια ονόματα:

 • Συμπλήρωσης
 • Διόρθωσης
 • Υπαγόρευσης
 • Αυθόρμητης γραφής


Καθώς διδάσκουμε παιδιά με Δυσλεξία και Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι για να φτάσουμε κάθε φορά στον στόχο μας θα πρέπει να σχεδιάζουμε προσεκτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν μέχρι να κατακτήσει ο/η μαθητής/τρια μας τη γνώση που θέλουμε να μεταφέρουμε.

Μια γλωσσική πληροφορία δεν αρκεί για να μάθει ο δυσλεξικός μαθητής μας έναν κανόνα γραμματικής.Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Το Dyslexia ρητό της ημέρας!

 ρητό, έξυπνος, κόκκινο, quote, dyslexia


Όταν είσαι μέσα στον κόσμο της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας συνεχώς επανέρχεται το θέμα της διαρκούς μάθησης. Ιδιαίτερα οι παιδαγωγοί και οι ειδικοί θεραπευτές που εμπλέκονται στη διαδικασία της Ειδικής Αγωγής έρχονται αντιμέτωποι με την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης. 

Οι εξελίξεις στην επιστημονική κοινότητα τρέχουν και ο ειδικός θεραπευτής οφείλει να τις γνωρίζει. Άλλωστε όπως έχουμε ήδη αναφέρει ο δρόμος προς την καινοτομία ανοίγει μέσα από τη βαθιά γνώση του προβλήματος που χρειάζεται επίλυση.

Και εμείς στην ειδική αγωγή χρειάζεται να λύνουμε καθημερινά πολλά και διαφορετικά προβλήματα. Να διαφοροποιούμε με επιτυχία μεθόδους και ασκήσεις, για να τις προσαρμόσουμε στον κάθε μαθητή μας με Μαθησιακές ιδιαιτερότητες, ξεχωριστά!


Dyslexia at home's 

Inspirational Quotes & Tips!

 Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Η χρονιά που πέρασε και τα σχέδια για το καλοκαίρι! Δυο εκτυπώσιμες ασκήσεις δομημένου γραπτού λόγου!

 Πάντα ψάχνουμε νέες αφορμές για να εμπλέξουμε τον μαθητή μας σε δραστηριότητες γραπτού λόγου!

Η σχολική χρονιά τελειώνει και μας δίνει κάποιες τελευταίες ευκαιρίες ακόμα για να δημιουργήσουμε συνθήκες Γραπτού λόγου. Ιδιαίτερα σε παιδιά με Δυσκολίες έκφρασης γραπτού λόγου, Δυσλεξία, Δυσορθογραφία και άλλες Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε ένα φιλικό και ευπρόσδεκτο περιβάλλον γραφής που βοηθάει στη δόμηση του Γραπτού λόγου.

Εδώ θα δούμε δυο εκτυπώσιμες ασκήσεις δομημένου γραπτού λόγου. Ο μαθητής πρέπει να μιλήσει για τη σχολική χρονιά που πέρασε αλλά και για τα σχέδια που έχει για αυτό το καλοκαίρι. Οι ασκήσεις είναι έτσι φτιαγμένες ώστε να βοηθάνε το παιδί να καταγράψει τις σκέψεις του ελαχιστοποιώντας το άγχος της αυθόρμητης γραφής.


Μια φανταστική χρονιά!

Μια εκτυπώσιμη άσκηση για τις σκέψεις της σχολικής χρονιάς που πέρασε.Κατεβάστε και εκτυπώστε την άσκηση εδώ!


Τα σχέδια μου για το καλοκαίρι!

Μια εκτυπώσιμη άσκηση για τα σχέδια των καλοκαιρινών διακοπών που πλησιάζουν.Αν επιθυμείτε να εκτυπώσετε την άσκηση:

 •  ακολουθήστε το Dyslexia at home στο Instagram
 •  αφήστε ένα σχόλιο και το email σας
Και θα έχετε άμεσα το εκτυπώσιμο αρχείο!Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Το Dyslexia ρητό της ημέρας!


 

Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ακόμα αυτή η μεγάλη παρανόηση πως οτιδήποτε εκπαιδευτικό πρέπει να φαίνεται και σοβαρό! Και όταν λέμε σοβαρό δυστυχώς, συνήθως εννοούμε και βαρετό. 

Στην Ειδική αγωγή όμως είναι παραπάνω από σαφές ότι όταν η μάθηση συνδυάζεται με παιχνίδι τα αποτελέσματα είναι πραγματικά πολύ πιο εντυπωσιακά. Η εκπαιδευτική ανάγκη ενός παιδιού με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι να συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από τη βιωματική προσέγγιση οι πιθανότητες να κατακτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και να βελτιώσει δεξιότητες, όπως είναι αυτή της Αυτοματοποίησης μεγαλώνουν σημαντικά.

Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε τη σημαντική ισορροπία μεταξύ διασκέδασης και μάθησης κατά τη διδασκαλία. Ισορροπία απαραίτητη τόσο για τον μαθητή όσο και για τον παιδαγωγό!


Dyslexia at home's 

Inspirational Quotes & Tips!

 Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

fb & instagram