Μικρότερο - μεγαλύτερο! 7 μαθηματικές ασκήσεις Δυσαριθμησίας με ένα υλικό!

μανταλάκια, μικρότερο, μεγαλύτερο, δυσαριθμησία

Δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση, κωδικοποίηση και απομνημόνευση εκφράζονται και στα Μαθηματικά!

Η δυσχέρεια που εμφανίζουν κάποιοι μαθητές στα Μαθηματικά, όπως και σε όλες τις μορφές των ΕΜΔ, η βιβλιογραφία την αποδίδει σε νευρολογικούς, κληρονομικούς και εγκεφαλικούς παράγοντες καθώς και σε δυσχέρειες στη βραχύχρονη μνήμη. (Adams & Hitch, 1997, Powell et al 2009).

Τα παιδιά, που τους αποδίδεται Δυσαριθμησία καθώς και μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά, εμφανίζουν δυσκολίες στην κατανόηση της αξίας της θέσης του ψηφίου και του ειδικού λεξιλογίου, αδυναμία κατανόησης και χειρισμού των μονάδων μέτρησης (βάρος, ύψος, χρόνος), ενώ η οργάνωση του μαθηματικού συλλογισμού αποτελεί πάντα την κύρια και πιο σημαντική πρόκληση, για να μπορέσει ο μαθητής με ΕΜΔ, να επιλύσει προβλήματα και να εξάγει σωστά συμπεράσματα.

Εδώ θα παρουσιαστούν 7 ασκήσεις που χρησιμοποιούν ένα απλό υλικό για να βοηθήσουν το παιδί με ΕΜΔ να χειριστεί αριθμούς και μαθηματικές παραστάσεις! Απευθύνεται σε παιδιά από Νηπιαγωγείο, με την πρώτη αρίθμηση, μέχρι και σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού.

Γράφουμε στον πίνακα αριθμούς, πράξεις, παραστάσεις και αναπαριστούμε το σύμβολο μεγαλύτερο - μικρότερο με ένα μανταλάκι που το ανοιχτό του "στόμα" τρώει το μεγαλύτερο!

Υλικά: μανταλάκια, μαυροπίνακας - κιμωλίες (ή ασπροπίνακας, ή χρωματιστό χαρτί Α4)

μανταλάκια, μικρότερο, μεγαλύτερο, δυσαριθμησία


Αριθμοί

Ζευγάρια αριθμών και το παιδί πρέπει να τοποθετήσει το μανταλάκι με τον σωστό τρόπο. Πρώτη αρίθμηση και μεγαλύτεροι αριθμοί.


μανταλάκια, μικρότερο, μεγαλύτερο, δυσαριθμησία

μανταλάκια, μικρότερο, μεγαλύτερο, δυσαριθμησία


Πράξεις

Μαθηματικές πράξεις οι οποίες πρέπει να γίνουν νοερά από τον μαθητή ώστε να δείξει και πάλι το μεγαλύτερο αποτέλεσμα.

Αφαιρέσεις:

μανταλάκια, μικρότερο, μεγαλύτερο, δυσαριθμησία


Πολλαπλασιασμοί:

μανταλάκια, μικρότερο, μεγαύτερο, δυσαριθμησία


Διαιρέσεις:

μανταλάκια, μικρότερο, μεγαλύτερο, δυσαριθμησία


Κλάσματα

Ζευγάρια κλασμάτων και το παιδί με ΕΜΔ πρέπει να αναγνωρίσει το μεγαλύτερο κλάσμα.

μανταλάκια, μικρότερο, μεγαλύτερο, δυσαριθμησία

Μαθηματικές μεικτές παραστάσεις

Φτιάχνουμε μαθηματικούς αλγορίθμους από πράξεις και το παιδί, μετά απο νοερή επεξεργασία, καταλήγει να δείξει πάλι τον μικρότερο και μεγαλύτερο αλγόριθμο.

μανταλάκια, μικρότερο, μεγαλύτερο, δυσαριθμησία


Οι προσφερόμενες εμπειρίες μάθησης, οι μέθοδοι, το κατάλληλο υλικό και οι δομημένες δραστηριότητες κρίνονται ως βασικά στοιχεία μιας ποιοτικής διδασκαλίας των Μαθηματικών, η οποία αν εφαρμοστεί ήδη από μικρή ηλικία, βοηθά στην έγκαιρη αντιμετώπιση και αυτής της μορφής των ΕΜΔ.


Tip:

❝ Με τη νοερή μαθηματική επεξεργασία των πράξεων το παιδί εξασκεί παράλληλα και την εργαζόμενη μνήμη του. Ωστόσο, δώστε όσο χρόνο χρειάζεται για να συγκρατήσει τα δεδομένα και να τα επεξεργαστεί!


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Ξεκινάμε! Οι 8 + 1 τρόποι που το blog μπορεί να σας βοηθήσει!

πλάτων, αρχή, δυσλεξία

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Και εμείς ξεκινάμε πάλι!

Κάθε τέλος καλοκαιριού, για παιδαγωγούς, γονείς και παιδιά, σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κύκλου. Ακόμα μια σχολική χρονιά παίρνει τον δρόμο της και όσοι διδάσκουμε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ετοιμαζόμαστε για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της.

Το blog, τα τελευταία 11 χρόνια, έχει διανύσει μια συνεχή πορεία στον κόσμο της ειδικής αγωγής. Και φέτος θα προσπαθήσει να είναι ο τόπος αναζήτησης της έμπνευσης, του κινήτρου και των δημιουργικών αφορμών για αποτελεσματική και αναβαθμισμένη διδασκαλία του παιδιού με ΕΜΔ.

Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε πλήθος άρθρων και δημοσιεύσεων, με ειδικές ασκήσεις και εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών με Δυσλεξία και άλλου τύπου ΕΜΔ, διεπιστημονικές συνεργασίες μέσα από εποπτείες Ειδικών παιδαγωγών και εποπτείες γονέων.

Τα άρθρα ανανεώνονται συνεχώς και αυτή η συγγραφική δουλειά έχει σαν κύριους αποδέκτες: τους ειδικούς θεραπευτές και παιδαγωγούς που θέλουν να εμπλουτίζουν με νέο υλικό τα πρόγραμματα παρέμβασης τους, τους γονείς για να κάνουν πιο αποτελεσματική τη μελέτη στο σπίτι και δασκάλους και καθηγητές που επιθυμούν να πετύχουν πιο ενεργή συμμετοχή του μαθητή με ΕΜΔ  στην εκπαιδευτική διαδικασία της σχολικής τάξης.

✺ Οι 4 τρόποι για να εμπλουτίσετε 
το υλικό ειδικής αγωγής

 • Ασκήσεις και μέθοδοι για τις Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες! Άρθρα που παρουσιάζουν με φωτογραφίες και αναλυτικές οδηγίες -βήμα προς βήμα- ασκήσεις για παιδιά με δυσλεξία και ΕΜΔ. Αναφέρονται στις δεξιότητες που ενισχύουν και στον τρόπο που η κάθε άσκηση συμβάλλει στη δομή και στον ποιοτικό σχεδιασμό ενός προγράμματος παρέμβασης. Όλες οι ασκήσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια των ειδικών μαθημάτων παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. • Ασκήσεις Δυσλεξίας με μια ματιά!  Εδώ μπορείτε να βρείτε ασκήσεις, που παρουσιάζονται με γρήγορο τρόπο μέσα από φωτογραφίες και σύντομες οδηγίες. Και εδώ το σύνολο των ασκήσεων έχει εφαρμοστεί σε προγράμματα παρέμβασης παιδιών με ΕΜΔ.


 • Δείξε μου πως το έκανες! Σε αυτή την κατηγορία ασκήσεων, μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ειδικοί παιδαγωγοί και γονείς, από όλα τα μέρη της Ελλάδας, την Κύπρο και το εξωτερικό παρουσιάζουν πως οι ίδιοι εφάρμοσαν τις ασκήσεις που σχεδιάσαμε στις συνεδρίες online συμβουλευτικής - εποπτείας.Εποπτεία ειδικού παιδαγωγού:Εποπτεία γονέα:

 

✺ Οι 4 τρόποι συνεργασίας

Online:

 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών!  Η εποπτεία - συμβουλευτική γίνεται μέσα από εξατομικευμένες online συνεδρίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και στις οποίες ο ειδικός παιδαγωγός έχει την ευκαιρία να βελτιώσει σημαντικά το πρόγραμμα παρέμβασης των μαθητών του. Απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς σε όλη την Ελλάδα και εξωτερικό. • Εποπτεία γονεών! Η εποπτεία για τον κάθε γονέα γίνεται μέσα από εξατομικευμένες online συνεδρίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και στις οποίες ο γονέας έχει την ευκαιρία να λάβει συγκεκριμένη καθοδήγηση σχετικά με τη μαθησιακή στήριξη και ενίσχυση του παιδιού του με Μαθησιακές δυσκολίες. Απευθύνεται σε γονείς σε όλη την Ελλάδα και εξωτερικό.


 • Μαθήματα ειδικής αγωγής Δυσλεξίας! Πρόκειται για online εξειδικευμένα προγράμματα αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών/Δυσλεξίας και σχολικής υποεπίδοσης που γίνονται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Έτσι, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα ειδικής αγωγής σε συνθήκες εξ αποστάσεως παρέμβασης διατηρώντας όλους τους παιδαγωγικούς στόχους.Με φυσική παρουσία:

 • Μαθήματα ειδικής αγωγής Δυσλεξίας! Πρόκειται για εξειδικευμένα προγράμματα αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών/Δυσλεξίας και σχολικής υποεπίδοσης, που γίνονται στο φυσικό χώρο του μαθητή.


✺ Δωρεάν εποπτείες:

Κάθε χρόνο γίνονται ημερίδες στις οποίες μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να έχετε μια δωρεάν ατομική εξ αποστάσεως (Skype) εποπτεία. Για κάθε τέτοια ημερίδα, που γίνεται τρεις φορές τον χρόνο, υπάρχει σχετική ανακοίνωση μερικές μέρες πριν. Η ανακοίνωση δημοσιεύεται σε blog, social media και newsletter. Οι εποπτείες οργανώνονται μέσα σε ένα ημερήσιο πρόγραμμα ατομικών συνεδριών.  


Αυτή ήταν μια μικρή ανασκόπηση των τρόπων που το blog μπορεί να φανεί χρήσιμο σε όλους εσάς που αναζητάτε μια ποιοτική εφαρμογή της ειδικής αγωγής αλλά και σε όσους επιθυμούν έναν τόπο επιστημονικής υποστήριξης μέσα από σχέσεις εποπτικής συνεργασίας.


Για να επικοινωνήσουμε μπορείτε:
 • να στείλετε email στο amitrakaki@gmail.com 
 • να επισκεφθείτε τα fbinstagrampinterest


Καλή μας σχολική χρονιά!


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram