Χρώματα και λέξεις! Δημιουργική άσκηση Ανάγνωσης στη Δυσλεξία


Η οπτική διάκριση δηλαδή η ικανότητα της οπτικής αντίληψής των λεπτομερειών στις μορφές των γραμμάτων και των λέξεων είναι μια βασική δεξιότητα που συμβάλλει στη σωστή ανάγνωση, στην αυτοματοποίηση της ορθογραφίας και σε πολλές άλλες σχολικές δεξιότητες. Τα Δυσλεξικά παιδιά αλλά και τα παιδιά που αντιμετωπίζουν Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν ελλείψεις σε αυτή την ικανότητα με συνέπεια να μην ανταποκρίνονται στη σχολική τάξη με τον ίδιο τρόπο όπως οι συμμαθητές τους. 

Ένα πρόγραμμα παρέμβασης στην Ειδική αγωγή αναλαμβάνει μέσα από εξατομικευμένο σχεδιασμό να εκπαιδεύσει το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες στην οπτική διαφοροποίηση. Υπάρχει ένα μεγάλο ρεπερτόριο ασκήσεων για αυτό το σκοπό. Ο συνδυασμός της δημιουργικής έκφρασης με την ανάγνωση και τη χρήση κωδικοποίησης μέσω χρωμάτων φτιάχνει μια πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση Οπτικής διάκρισης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Άσκηση: Το παιδί πρέπει να χρωματίσει την εικόνα ανάλογα με τη κάθε λέξη η οποία αντιστοιχεί σε ένα χρώμα. 

Ζωγραφική και ανάγνωση!
Βέβαια οι παραλλαγές αυτής της άσκηση είναι πάρα πολλές. Ανάλογα λοιπόν με τις δυσκολίες του κάθε παιδιού με Μαθησιακές δυσκολίες και τους στόχους του ειδικού προγράμματος προσαρμόζουμε το υλικό μας.


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!