Αυτοδιόρθωση μια δεξιότητα με μεγάλη σημασία. 8 βασικοί στόχοι που πρέπει να πετύχουμε!

αυτοδιόρθωση, στόχοι, δυσλεξία



Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην αυτοπαρατήρηση και διόρθωση!



Εκτελεστικές λειτουργίες


Οι εκτελεστικές λειτουργίες είναι ένα σύνολο γνωστικών δεξιοτήτων που εμπλέκονται σε κάθε εργασία την οποία πρέπει να σχεδιάσουμε, οργανώσουμε και τέλος εκτελέσουμε. Πρόκειται για δεξιότητες που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη μάθηση και όταν αυτές δεν λειτουργούν αποτελεσματικά τότε εμφανίζεται δυσκολία στην τελική διεκπεραίωση των εργασιών που έχουν ανατεθεί.


Παιδιά με ΕΜΔ και εκτελεστικές λειτουργίες


Πολύ συχνά τα παιδιά με ΕΜΔ και δυσλεξία εμφανίζουν έντονες ή ήπιες δυσκολίες να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες. Αυτός είναι και ο λόγος που μπορεί το παιδί με ΕΜΔ να αφήνει τον χρόνο να περνάει, να μην μπορεί να οργανώσει τη μελέτη του και να χρειάζεται συνεχή παραίνεση για να ολοκληρώσει τα μαθήματα του.

Αυτοδιόρθωση και παιδί με ΕΜΔ


Η Αυτοδιόρθωση είναι μια από τις εκτελεστικές λειτουργίες και είναι πολύ σημαντική για την πρόοδο και βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας του μαθητή με ΕΜΔ. 

Εκπαιδεύοντας το παιδί με ΕΜΔ στην αυτοδιόρθωση μαθαίνει να:
 • παρακολουθεί τον εαυτό του και να ολοκληρώνει τις οδηγίες χωρίς συνεχή υποβοήθηση
 • ελέγχει μόνο του την σταδιακή πρόοδο που έχει καταφέρει
 • ρυθμίζει καλύτερα τη μάθηση του
 • αναγνωρίζει συνειδητά ποια είναι τα πιο "συνηθισμένα λάθη" που κάνει
 • αποφεύγει το συναίσθημα του κατακλυσμού που προέρχεται από τις συνεχείς υποδείξεις του περιβάλλοντος
 • παίρνει πιο εύκολα πρωτοβουλία για προσωπική προσπάθεια
 • αναπτύσσει στρατηγικές για να βελτιώσει τη προσοχή του
 • γίνεται πιο ανεξάρτητο και αυτενεργεί

Στόχοι της αυτοδιόρθωσης
 • Να μειωθούν τα "λάθη απροσεξίας".
 • Να αναγνωρίζει αν έχει βγει "εκτός θέματος".
 • Να παρατηρεί αν έχει εκτελέσει το σύνολο των οδηγιών που δίνονται στην άσκηση.
 • Να ελέγχει αν έχει τηρήσει τους κανόνες του γραπτού λόγου πχ. στίξη, τόνοι, σύνταξη κα.
 • Να διορθώνει "με μια δεύτερη ματιά" ορθογραφικά λάθη, όσο αυτό είναι δυνατόν.
 • Να μπορεί να εκτιμήσει το μέγεθος που αναμένεται να έχει μια γραπτή απάντηση σε μια γλωσσική άσκηση ή το λογικό αποτέλεσμα που πρέπει να προκύψει σε ένα μαθηματικό πρόβλημα.
 • Να ακολουθεί τη δομή που πρέπει να έχει ένα γραπτό κείμενο.
 • Να εκπαιδευτεί στον σχεδιασμό και επίλυση προβλήματος 

Η οπτική υπενθύμιση των σημείων που χρειάζεται κάθε παιδί με δυσλεξία και ΕΜΔ να προσέχει είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για να μετατραπεί η Αυτοδιόρθωση σε αυτόματη, καθημερινή λειτουργία.

Τα σημεία που πρέπει πάντα να ελέγχει ο Ι πριν παραδώσει την απάντηση του.

Το παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που καταφέρνει να διατηρεί το επίπεδο της προσοχής του σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να εντοπίζει και να αναγνωρίζει τα λάθη του βελτιώνει συνεχώς την ευελιξία της σκέψης του.



Ενημερωθείτε για:


 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!