17 Μαρ 2016

Τι κάνω όταν είμαι στο/στη... Ενίσχυση λεκτικής μνήμης & Δυσλεξία


 Πόσες φορές δε μας έχει πει το δυσλεξικό παιδί ότι δε θυμάται άλλες λέξεις!

Ασκήσεις για να βοηθήσουμε το Δυσλεξικό παιδί να ανακαλέσει λέξεις απο τη μνήμη του και να τις εντάξει σε κατηγορίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες. 'Ετσι ενισχύουμε το έργο της βραχύχρονης μνήμης, που σε ανθρώπους με Δυσλεξία συνήθως εμφανίζεται αδύναμη. Η ικανότητα της μνήμης να ανασύρει λεκτικές πληροφορίες είναι και το βασικό εργαλείο για να ανταπεξέλθει ένα παιδί με Δυσλεξία στη σχολική του ζωή όταν χρειάζεται να απαντήσει γραπτά σε διαγωνίσματα, ερωτήσεις κειμένου, ανάπτυξη θέματος κτλ.

Η άσκηση: Τι κάνω οταν είμαι στο/στη... επεμβαίνει σε αυτή ακριβώς τη δεξιότητα της ανάκλησης λέξεων και συγκεκριμένα Ρημάτων! Οι Οδηγίες είναι απλές. Το παιδί πρέπει να γράψει όσα πιο πολλά Ρήματα γίνεται που έχουν σχέση με τα παρακάτω μέρη του σπιτιού.Για να βοηθήσουμε στην καλύτερη εκτέλεση της άσκησης σε παιδιά με Δυσλεξία:

  • Προτρέπουμε το παιδί να αντικαταστήσει το ρήμα "κάνω" με το αντίστοιχο ρήμα της συγκεκριμένης ενέργειας πχ. κάνω μπάνιο = πλένομαι κτλ.
  • Δείχνουμε εικόνες/φωτογραφίες απο το αντίστοιχο μέρος. Τα δυσλεξικά παιδιά εργάζονται καλύτερα όταν έχουν εικόνες μπροστά τους.
  • Αν γίνεται επισκεφθείτε το κάθε δωμάτιο για να του "έρθουν" οι λέξεις. Η βιωματική μάθηση είναι πάντα πιο αποτελεσματική σε παιδιά με Δυσλεξία.
  • Μερικές φορές χρειάζεται για να το βοήθήσουμε δείχνοντας με κινήσεις μας κάποια απο τα ρήματα και τότε το δυσλεξικό παιδί μπορεί να θυμηθεί καλύτερα, πχ. κάνουμε τη κίνηση όταν λουζόμαστε
  • Πείτε γράμματα που περιέχει η λέξη που προσπαθεί να βρεί

Tip: 
Η πιο βασική οδηγία απο όλες είναι να  μην πείτε εσείς τη λέξη αλλά να δείξετε το δρόμο μέσα απο τον οποίο θα τη θυμηθεί!
Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!