Δείξε μου πως το έκανες! Διάκριση φ-θ για παιδιά με Φωνολογικά ελλείμματα!

φωνολογία,φ,θ,δυσλεξία

Στα προγράμματα ειδικής αγωγής η ενίσχυση των φωνολογικών δεξιοτήτων καταλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος τους!


"Η φωνολογική επίγνωση λοιπόν δεν αποτελεί μια μονοδιάστατη γνωστική δεξιότητα, αλλά απαρτίζεται από ένα σύνολο επιμέρους δεξιοτήτων που αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα επεξεργασίας και χειρισμού του λόγου και χαρακτηρίζονται από διαφορετικό βαθμό δυσκολίας." 
(Adams, 1990) (Μαθησιακές δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη)

Για τη διδασκαλία της φωνολογικής επίγνωσης προκύπτουν δομημένες δραστηριότητες όπου το παιδί μαθαίνει να αναγνωρίζει και να χειρίζεται διαφορετικές φωνολογικές μονάδες οι οποίες είναι: οι λέξεις, οι συλλαβές και τα φωνήματα.

Ομάδες φωνημάτων έχει διαπιστωθεί ότι είναι δύσκολο να διακριθούν με επιτυχία από το παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και μέσα σε αυτές ανήκει και το ζευγάρι φ-θ! Σε αυτά τα δυο φωνήματα πολλές φορές το ένα παίρνει τη θεση του άλλου στον γραπτό λόγο των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ακόμα και μετά το τέλος του Δημοτικού σχολείου.


Για αυτό χρειάζεται να δομηθεί ένα πρόγραμμα ασκήσεων και δραστηριοτήτων για να αποκατασταθεί η συγκεκριμένη δυσκολία.

φωνολογία,φ,θ,δυσλεξία


Υλικά: χαρτιά Α4, χρώματα, αποκόμματα από εφημερίδες/περιοδικά κα.

Αρχικά διπλώνουμε στη μέση τα χαρτιά Α4 και βάζουμε το ένα μέσα στο άλλο, έτσι που να προκύπτει ένα βιβλίο. Θα φτιάξουμε δυο βιβλία, ένα για το κάθε φώνημα.

Βιβλίο /φ/!

Στο εξώφυλλο του βιβλίου θα ζωγραφίσουμε τον τρόπο εκφοράς του /φ/. Με το παιδί λέμε λέξεις που ξεκινούν από ή εμπεριέχουν το /φ/.

φωνολογία,φ,θ,δυσλεξίαΣτο εσωτερικό κολλάμε τα κομμάτια από τα περιοδικά ή εφημερίδες. Το παιδί πρέπει να αναζητήσει λέξεις που έχουν /φ/ και να τις τονίσει/υπογραμμίσει.

φωνολογία,φ,θ,δυσλεξία


φωνολογία,φ,θ,δυσλεξίαΣτη συνέχεια κολλάμε εικόνες λέξεων που έχουν /φ/. Το παιδί σε άλλη σελίδα πρέπει να γράψει τις λέξεις.φωνολογία,φ,θ,δυσλεξία
φωνολογία,φ,θ,δυσλεξίαΗ δραστηριότητα συνεχίζεται με το βιβλίο του /θ/ ακολουθώντας την ίδια πορεία.

φωνολογία,φ,θ,δυσλεξίαΕνδεικτικές ασκήσεις για τη φωνολογικη διάκριση των φωνημάτων φ-θ:
 • Το παιδί ακούει λέξεις και κάθε φορά δείχνει το φώνημα που η κάθε λέξη έχει μέσα.
 • Σε λέξεις που υπάρχει κενό το παιδί συμπληρώνει το σωστό φώνημα για να σχηματιστεί σωστά η κάθε λέξη πχ. καλά__ι 
 • Σε προτάσεις που λείπουν λέξεις το παιδί συμπληρώνει τη λέξη που λείπει ακούγοντας όλη την πρόταση πχ. Το _________ είναι πολύ ακριβό. (Το φόρεμα είναι πολύ ακριβό)
 • Διόρθωση των φωνημάτων που έχουν μπει λάθος σε λέξεις/προτάσεις πχ. χάφηκα (χάθηκα)
 • Χρήση λέξεων με φ-θ σε προτάσεις που πρέπει να γράψει μόνος του ο/η μαθητής-ρια

"Ένα πρόγραμμα ειδικής αγωγής με παιδαγωγικό στόχο την αντιμετώπιση των φωνολογικών δυσκολιών του κάθε μαθητή με δυσλεξία και ΕΜΔ είναι απαραίτητο να εμπεριέχει πολλές ασκήσεις οι οποίες διαρκώς ανανεώνονται και χρησιμοποιούν αισθήσεις και κιναίσθηση για αποτελεσματικότερη διδασκαλία."


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!