Χρώματα & Γράμματα! Φωνημική επίγνωση και Δυσλεξία

Χρώματα & Γράμματα! Φωνημική επίγνωση και Δυσλεξία


Τα Φωνημικά λάθη σε παιδιά με δυσλεξία είναι από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα!

Η δυνατότητα να αντιστοιχούμε κάθε φώνημα με την αντίστοιχη γραπτή μορφή του χαρακτηρίζει όλους τους λαούς με αλφαβητικά συστήματα γλώσσας. Τα παιδιά με δυσλεξία ακριβώς σε αυτή τη δεξιότητα παρουσιάζουν δυσκολίες. Αυτές εμφανίζονται στη γραφή τους μέσα από την ανορθόδοξη αντιστοίχηση φωνημάτων και γραμμάτων παραλείποντας γράμματα, προσθέτοντας επιπλέον, κάνοντας αναγραμματισμούς και αντικαταστάσεις.

Η παρακάτω δημιουργική άσκηση βοηθά στην ενίσχυση αυτής ακριβώς της δεξιότητας, δηλαδή της Φωνημικής διάκρισης.


Υλικά: χρώματα (τέμπερες, δακτυλομπογιές, ακρυλικά), πλαστικά γράμματα, πιατάκια (μιας χρήσεως), χαρτιά

Χρώματα & Γράμματα! Φωνημική επίγνωση και Δυσλεξία

Η πρώτη χρήση της άσκησης προσφέρεται για να βάλετε το παιδί να "γράψει" λέξεις χωρίς μολύβι & χαρτί αλλά με κιναισθητικό τρόπο μέσα από χρώματα. Σε αυτό το στάδιο επιλέγετε τις λέξεις, τις λέτε στο παιδί και το παιδί τις αποτυπώνει.


Χρώματα & Γράμματα! Φωνημική επίγνωση και Δυσλεξία

Πρώτον, βάζουμε χρώματα (εδώ χρησιμοποιήσαμε δακτυλομπογιές) στα πιατάκια.

Χρώματα & Γράμματα! Φωνημική επίγνωση και Δυσλεξία

Μετά το παιδί τοποθετεί τα γράμματα της λέξης στα χρώματα.
Αφού τα έχει βάλει στο χρώμα τα τοποθετεί με τη σωστή σειρά σε άσπρο χαρτί, σαν σφραγίδες!

Χρώματα & Γράμματα! Φωνημική επίγνωση και Δυσλεξία

Τέλος βγάζει τα γράμματα και η λέξη έχει αποτυπωθεί. Διαβάζει πάλι τη λέξη και βλέπει αν έχει γίνει κάποιο λάθος. Μπορεί να προσθέσει και τον τόνο.


Χρώματα & Γράμματα! Φωνημική επίγνωση και Δυσλεξία

Η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να δουλέψουμε το χειρισμό και την αυτονομία των φωνημάτων. Για παράδειγμα να προσθέσει το γράμμα που λείπει από τη λέξη πχ. στους συνδυασμούς /αυ/ και /ευ/.


Χρώματα & Γράμματα! Φωνημική επίγνωση και Δυσλεξία

Η άσκηση αυτή αποτελεί ενδιαφέρον εργαλείο για τη Λεπτή κινητικότητα όπως επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην Αριθμητική κάνοντας πράξεις.

Χρώματα & Γράμματα! Φωνημική επίγνωση και Δυσλεξία
Λεπτή κινητικότητα: χρησιμοποιούμε ως σφραγίδες, lego, σχήματα, κα.


Χρώματα & Γράμματα! Φωνημική επίγνωση και Δυσλεξία

 Αριθμητική: κάνουμε πράξεις χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική!

❝Tip: Έχετε μαζί σας γάντια μιας χρήσεως!❞Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

  • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

  • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
    • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
  • Αν είστε γονείς! 
    • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.  • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!