Πώς θα πούμε την ιστορία; Πολυαισθητηριακή και Κιναισθητική αφήγηση

αφήγηση, ιστορία, γλωσσοπίεστρα, κιναίσθηση, δυσλεξία

Θα μάθουμε με έναν δημιουργικό τρόπο να αφηγούμαστε αυτό που διαβάσαμε!

Πολλές φορές η προσπάθεια το δυσλεξικό ή με μαθησιακές δυσκολίες παιδί να αφηγηθεί την ιστορία που διάβασε χαρακτηρίζεται ως αποτυχημένη λόγω απουσίας αφηγηματικής δομής. 

Για να θεωρηθεί μια αφήγηση ολοκληρωμένη είναι απαραίτητο να συμπεριλάβουμε συγκεκριμένα στοιχεία. 

Αυτά είναι:

  • Οι χαρακτήρες
  • Ο τόπος & ο χρόνος
  • Για ποιο πράγμα μιλάει η ιστορία
  • Ποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε
  • Πως λύθηκε
  • Πως ξεκίνησε η ιστορία
  • Πως συνεχίστηκε
  • Πως τελείωσε

Για ένα παιδί με δυσλεξία που πρέπει να διαβάσει το κείμενο, να κατανοήσει τις πληροφορίες, να τις βάλει σε σειρά και να τις θυμηθεί, η αφήγηση καταλήγει να είναι μια απαιτητική διαδικασία. Θα πρέπει να εκπαιδευτεί με συγκεκριμένο τρόπο για να φτιάξει έναν εννοιολογικό χάρτη στο μυαλό του, για να τον εκφράσει στο τέλος με λέξεις.

Με τον παρακάτω τρόπο το παιδί με δυσλεξία μπορεί να απομονώσει τις πληροφορίες με μεγαλύτερη επιτυχία.

Υλικά: γλωσσοπίεστρα, μαρκαδόροι

αφήγηση, ιστορία, γλωσσοπίεστρα, κιναίσθηση, δυσλεξία
Υλικά!

Γράφουμε σε κάθε ξυλάκι από μια ερώτηση που αντιστοιχεί στον κορμό της αφήγησης. Για κάθε ερώτηση χρησιμοποιούμε άλλο χρώμα. Το παιδί διαβάζει την ερώτηση, αναζητά την απάντηση στο κείμενο και την υπογραμμίζει με το αντίστοιχο χρώμα. Κάθε φορά του ζητάμε να μας δώσει προφορικά την απάντηση. Επίσης επαναλαμβάνουμε μαζί και τις προηγούμενες απαντήσεις χτίζοντας σιγά, σιγά την ιστορία.

αφήγηση, ιστορία, γλωσσοπίεστρα, κιναίσθηση, δυσλεξία
Γράφουμε τις ερωτήσεις για να "χτίσουμε" την ιστορία!

Στο τέλος το παιδί με οδηγό τις ερωτήσεις που έχει απαντήσει θα μπορέσει να αφηγηθεί όλη την ιστορία.


Ενημερωθείτε για:

  • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .

  • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!