Ποιος θα ανέβει το σκαλοπάτι; Άσκηση για τον τονισμό στη Δυσλεξία

σκαλοπάτι, τονισμός, δυσλεξία


Ο τονισμός συνήθως απουσιάζει ή εμφανίζεται αποσπασματικά στα γραπτά παιδιών με δυσλεξία!

Μια δεξιότητα που καλούνται να μάθουν οι μαθητές κατά την περίοδο της πρώτης γραφής-ανάγνωσης είναι ο τονισμός. Η τονικότητα των λέξεων αποτελεί μέρος του μηχανισμού της ανάγνωσης και της γραφής και το παιδί μαθαίνει να τοποθετεί το τονικό σημάδι στη συλλαβή "που ακούγεται πιο δυνατά". Αυτό σημαίνει ότι γίνεται εκπαίδευση για την ακουστική διάκριση του τόνου ως μια εσωτερική διεργασία.

Στα παιδιά με δυσλεξία αυτή η δεξιότητα εμφανίζεται με δυσκολίες. Γνωρίζουν τον τόνο και τη διαδικασία αλλά συνήθως την ολοκληρώνουν στο τέλος του γραπτού ή την αγνοούν εντελώς. Μοιάζει σαν τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να "μην ακούνε" τον τόνο όσο γράφουν και να πρέπει να αφοσιωθούν αποκλειστικά σε αυτό για να το τηρήσουν.

Με την παρακάτω άσκηση ευαισθητοποιούμε το δυσλεξικό παιδί στον τονισμό και απεικονίζουμε τη διαφορετική θέση που έχει η τονισμένη συλλαβή, φωνολογικά.

Υλικά: χαρτιά, μαρκαδόροι-ξυλομπογιές, μολύβι

Αρχικά επιλέγουμε τις κατηγορίες των λέξεων που θέλουμε να δουλέψουμε τονικά με το παιδί. Είναι σημαντικό να ορίσουμε ότι θα εργαστούμε με λέξεις 2βες, 3βες κτλ.

Το σχήμα με το οποίο θα δουλέψουμε τον τονισμό μοιάζει με ένα σκαλοπάτι (μαίανδρος) που προσαρμόζεται ανάλογα με τις λέξεις και τον τονισμό τους. 

Το σκαλοπάτι το χρωματίζουμε με διαφορετικό χρώμα καθώς εκεί θα "ανέβει" η τονισμένη συλλαβή, η οποία θέλουμε να εγγραφεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Για παράδειγμα: 2βες λέξεις που τονίζονται στη 1η συλλαβή


σκαλοπάτι, τονισμός, δυσλεξία

και στη 2η συλλαβή
σκαλοπάτι, τονισμός, δυσλεξίαΜε τον ίδιο τρόπο δουλεύουμε και για τις 3βες λέξεις αποτυπώνοντας όλους τους τονικούς συνδυασμούς πάλι με διαφορετικό χρώμα.

σκαλοπάτι, τονισμός, δυσλεξία


Το σχεδιάγραμμα της άσκησης μοιάζει με την παρακάτω εικόνα.


2βες λέξεις:

σκαλοπάτι, τονισμός, δυσλεξία
3βες λέξεις:

σκαλοπάτι, τονισμός, δυσλεξία


Το παιδί ακούει λέξεις και πρέπει να τις γράψει στο σωστό σκαλοπάτι ανάλογα με τον τόνο τους.


σκαλοπάτι, τονισμός, δυσλεξία


Παραδείγματα εφαρμογής:

Εδώ μαζί με την Ζ Δ' Δημ. που έχει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες!

Υλικό από την ειδική παιδαγωγό σε εποπτεία για τον τονισμό των λέξεων
σε παιδί Ε' Δημ. με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.


Υλικό από την ειδική παιδαγωγό σε εποπτεία, Μαρία Αχιλλέως (Κύπρος)
 για τον τονισμό των λέξεων

σε μαθητή Δ' Δημ. με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Υλικό από την ειδική παιδαγωγό σε εποπτεία, Μαρία Αχιλλέως (Κύπρος)
 για τον τονισμό των λέξεων

σε μαθητή Δ' Δημ. με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Με αυτόν τον τρόπο δείξαμε πως μπορούμε να κάνουμε εικόνα τη μουσικότητα των λέξεων. Το ότι η συλλαβή που τονίζεται ανεβαίνει στο σκαλοπάτι κάνει ακόμα πιο συγκεκριμένο και σαφή τον τόνο μέσα στις λέξεις. Συνεχίστε με όλες τις κατηγορίες λέξεων και χρησιμοποιήστε το σαν εργαλείο ανατροφοδότησης για όλη τη διάρκεια των συνεδριών με το παιδί.

Ενημερωθείτε για:


  • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
  • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!