Λέξεις με lego (2)! Δυσορθογραφία και Δυσλεξία


Κύρια χαρακτηριστικά των παιδιών που αντιμετωπίζουν την ειδική μαθησιακή δυσκολία της Δυσλεξίας είναι η επίμονη δυσκολία τους στην εφαρμογή των ορθογραφικών κανόνων και οι ελλείψεις που εμφανίζουν στη φωνημική επίγνωση. Αυτό συμβαίνει πρώτον διότι δεν επιτυγχάνεται η αναμενόμενη αυτοματοποίηση της ορθογραφίας και δεύτερον γιατί υπάρχει σύγχυση στην ακουστική διάκριση των φωνημάτων.

Για να πετύχουμε λοιπόν, μεγαλύτερο βαθμό αυτοματοποίησης στα παιδιά με Δυσλεξία καταφεύγουμε στην εγρήγορση των αισθήσεων και σε κιναισθητικές ασκήσεις που βοηθούν στην αποτελεσματικότερη αφομοίωση των κανόνων. Με εργαλεία τα δημοφιλή Lego θα στήσουμε ενδιαφέρουσες ασκήσεις για τους κανόνες της Ορθογραφίας και τη Φωνημική επίγνωση.

Άσκηση 1η:

Διάσπαρτα γράμματα-lego!
 Σε διάσπαρτα lego γράφουμε τα γράμματα που απαρτίζουν λέξεις που θέλουμε να συνθέσει το παιδί.

Σύνθεση λέξης!
 Η άσκηση ολοκληρώνεται με τη σύνθεση των λέξεων κάθε φορά.

Άσκηση 2η:

Φωνημική διάκριση!
 Σε αυτή την άσκηση εμείς έχουμε αφήσει ημιτελή τη κάθε λέξη δίνοντας του επιλογές. Το παιδί πρέπει να επιλέξει το σωστό lego και να το τοποθετήσει στη θέση που είναι κενή.

Άσκηση 3η:

Ορθογραφία καταλήξεων!
 Με αυτή την άσκηση χρησιμοποιούμε τα lego για ενίσχυση της καταληκτικής ορθογραφίας.

Παράδειγμα:

Φωνημική διάκριση για /μ.π,μπ/!

Φωνημική διάκριση για /μ,π,μπ/!

Φωνημική διάκριση για /μ,π,μπ/!

Tip: 
Σε όλες τις ασκήσεις πρέπει να δείχνουμε ευελιξία. Αν το δυσλεξικό παιδί δεν μπορεί να συνθέσει τις λέξεις τότε βοηθάμε το παιδί σιγά, σιγά να καταλήξει στη σωστή επιλογή μόνο του!


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!