Μέθοδος νοηματικής κατάτμησης! Για τη ροή και την κατανόηση της Ανάγνωσης

ανάγνωση, μέθοδος, κατάτμηση, δυσλεξία


Η δυνατότητα "να κάνω ανάγνωση και ταυτόχρονα να κατανοώ τα νοήματα του κειμένου" εμφανίζεται μειωμένη στα παιδιά με δυσλεξία!


Είναι αλήθεια ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό των παιδιών με δυσκολίες στην Ανάγνωση είναι η αδύναμη αναγνωστική κατανόηση. Μια δυσκολία που παρουσιάζεται ακόμα πιο δυναμικά από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και έπειτα, όπου οι απαιτήσεις για την ανάλυση των νοημάτων στο γραπτό λόγο αυξάνονται. Αυτό οδηγεί το παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να αστοχεί όταν απαντάει σε ερωτήσεις κατανόησης ή ακόμα και να εμφανίζει πλήρη αδυναμία να απαντήσει.

Όλα αυτά επηρεάζουν τη Ροή και ταχύτητα της ανάγνωσης με αποτέλεσμα το παιδί με δυσλεξία να ανακυκλώνει έναν ανώριμο τρόπο ανάγνωσης. Για αυτό υπάρχουν μέθοδοι που προσαρμόζουν το κείμενο έτσι ώστε να ρυθμίζεται η αναγνωστική Ροή και να βοηθούν στη νοηματική σαφήνεια.

Η μέθοδος της Νοηματικής κατάτμησης συμβάλει αρκετά αποτελεσματικά σε αυτό το αποτέλεσμα! Μπορεί να γίνει σε επίπεδο πρότασης και κειμένου.

ανάγνωση, μέθοδος, κατάτμηση, δυσλεξίαΓια να διδάξουμε τη μέθοδο πρώτα χρησιμοποιούμε απλές ως προς τη σύνταξη προτάσεις. 

ανάγνωση, μέθοδος, κατάτμηση, δυσλεξία


Με χρώματα χωρίζουμε τη πρόταση σε νοηματικά μέρη. Αρχικά διαβάζουμε εμείς την πρόταση, κάνοντας σαφή την κατάτμηση στο τρόπο που διαβάζουμε. Ταυτόχρονα με το χέρι μας δείχνουμε από ξεκινάμε και που καταλήγουμε. Μια μικρή αλλαγή του χρώματος της φωνής μας αρκεί για να γίνει κατανοητό. Στη συνέχεια βάζουμε το παιδί και μιμείται τον ίδιο τρόπο, στη διαβασμένη πρόταση. Πάλι δείχνουμε με το χέρι μας και παροτρύνουμε και το παιδί να κάνει το ίδιο, ακολουθώντας με το δάχτυλο ή μολύβι, το χρωματιστό ημικύκλιο κάτω από τις λέξεις.


ανάγνωση, μέθοδος, κατάτμηση, δυσλεξία
Παράδειγμα εφαρμογής σε κείμενο:

ανάγνωση, μέθοδος, κατάτμηση, δυσλεξία

Έκθεση Δ' δημοτικού, Εκδ. Πατάκη

Η μέθοδος εφαρμόζεται σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Στο παράδειγμα, εφαρμόστηκε σε αγόρι της Δ' Δημοτικού με επίμονες δυσκολίες στην αναγνωστική ταχύτητα. Η ολοκλήρωση του κειμένου έγινε με καλύτερη ταχύτητα και η κατανόηση του ήταν αρκετά βελτιωμένη. Είναι εξίσου σημαντικό να τονιστεί ότι και το συναίσθημα των παιδιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εμφανίζεται πιο θετικό.

"Δείξε μου πως το έκανες":

ανάγνωση, μέθοδος, κατάτμηση, δυσλεξία

Η ειδική παιδαγωγός Ευαγγελία Χαπέσιη (εποπτεία, Κύπρος) μας δείχνει
την εφαρμογή της άσκησης σε ένα αγόρι ΣΤ Δημ.
με ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατανόηση.


❝Η ανάγνωση είναι κατά βάση μια πράξη διάθεσης!❞Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

  • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

  • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
    • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
  • Αν είστε γονείς! 
    • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.  • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!